Etiopathogenesis of sensorineural hearing loss  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81480
Type K
Principal investigator Sziklai, István
Title in Hungarian Percepciós nagyothallások etiopatogenezise
Title in English Etiopathogenesis of sensorineural hearing loss
Keywords in Hungarian otitis media, otosclerosis, zaj, TNFalfa, külső szőrsejt motilitás
Keywords in English otitis media, otosclerosis, noise induced hearing loss, TNFalpha, outer hair cell motility
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)80 %
Ortelius classification: Surgery
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Audiology
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (University of Debrecen)
Participants Batta, József Tamás
Csákányi, Zsuzsanna
Karosi, Tamás
Liktor, Balázs
Palkó, Enikő
Szűcs, Attila
Starting date 2010-06-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 19.313
FTE (full time equivalent) 3.76
state closed project
Summary in Hungarian
A nagyothallás, beleértve a percepciós nagyothallást (PNH), a leggyakoribb szenzoros deficit. Prevalenciája 10% feletti az ipari országokban. Ebbe a heterogén betegség csoportba tartozó kórképek közül a zaj okozta nagyothallás, az otosclerosis, és a középfül gyulladáshoz társuló halláskárosodás közös molekuláris patomechanizmusát kívábjuk vizsgálni. Ezek másik közös jellegzetessége, hogy elsősorban a külső szőrsejtek, mint halló receptor sejtek, károsodása miatt alakulnak ki.
A pályázatban leírt tervezett kísérletek bizonyos gyulladásos mediátorok (TNFalfa, histamin, IL-10, IL-4, IL-6, IL-1) halló receptor sejtek calcium homeostasisára és oldalfal merevségére gyakorolt szerepét kívánják tisztázni a percepciós nagyothallás kialkulásában. A megnevezett mediátor molekulák felszabadulnak otosclerosisban, szerózus otitisban, idült gennyes középfülgyulladásban, zaj expozíció során és percepciós nagyothallást okoznak.
In vivo vizsgálatok során, a külső szőrsejtek oldalfal merveségének intrinsic szabályozása mérésével (otoakusztikus emisszió) meghatározni kívánjuk a zajérzékenység és az egyéb jellegű (gyulladásos) prcepciós nagyothallás kialakulására való hajlamot. Ennek gyakorlati haszna közvetlenül adódik a zajos környezetben foglalkoztatni kívánt munkavállalók előszűrése során, melyre mindezideig ez az első eljárás.
Summary
Hearing loss, including sensorineural hearing loss (SNHL) is the most frequent sensory deficit. The prevalence is more than 10% in the industrialized countries. We would like to examine the development of SNHL in otosclerosis, otitis, and noise induced hearing impairment from this heterogenous group of diseases. Common characteristics of these diseases is that outer hair cells of the cochlear sensory epithelium are damaged primarily by common molecular pathomechanism in which inflammatory mediators play major role as the cause of the hearing loss.
The aim of present studies for funding is to elucidate the role of inflammatory mediators (TNFalpha, histamin, IL-10, IL-4) in the outer hair cell (OHC) calcium homeostasis and related lateral wall stiffness change in the development of SNHL. These molecules are released in otosclerosis (Karosi et al., 2005), otitis with effusion (Rezes et al., 2007), chronic otitis media (Papp Z et al., 2003), noise induced hearing loss and probably are key variables in hearing impairment.
In vivo experiments by measurement of otoacoustic emission (DPOAE) to detect intrinsic regulation capacity of OHC lateral wall stiffness are planned to make posssible to predict noise susceptibility and prone to development of SNHL in otitis of any kind.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Ép halló 40 és serosus otitisban szenvedő 56 gyermek temporális csontjának 3-D CT vizsgálatát végeztük el, és saját fejlesztésű software-ral elemeztük. Tisztáztuk, hogy a 3 cmᶾ alatti mastoid légtartalom hajlamosít serosus otitis kialakulására. Kimutattuk aktív otosclerosisban OS), hogy az osteoprotegerin (az osteoclastok érését gátló fehérje) expressziója alacsonyabb mint inaktív OS-ban. OS-ban kimutattuk, hogy a csont morfogenetikus fehérje 5-ös tipusa (BMP5) szerepet játszik az OS aktív fázisában a BMP 2, 4 és 7 mellett. Inaktív OS-ban expressziójuk megszűnik.. Az OS aktív és inaktív fázisainak kialakulásában az osteoclast/osteoblast sejt túlélés és apoptosis egyensúly változásai meghatározóak. Szövettanilag tipizált OS-os stapes talpakbanl kimutattuk a CD46 fehérjét Disztorziós termék otoakusztikus emissziós (DPOAE) mérésekkel normál halló felnőtt egyénekben (n=100) rövid tisztahang impulzussal (5, 10, 30, 300 sec) meghatároztuk az emisszió. A hangingerlés után átmeneti DPOAE intenzitás fokozódás következett be. Bebizonyítottuk, hogy krónikus rhinitisben az orrüregi nyálkahártyát kiterjedt bakteriális biofilm fedi. A biofilm alatt a CD209 expresszáló dendritikus sejtek száma szignifikánsan megnő. Alacsony frekvenciájú ultrahang kezeléssel a biofilmet elimináltuk. Cholesteatoma (Ch) matrixban PCR-ral meghatároztuk a cMyc expresszióját. A Ch-ban (epidermális cysta a dobüregben) a cMyc expresszálódik.
Results in English
Three dimensional CT scanning of temporal bones were performed in 40 normal hearing children and in 56 children with otitis with effusion (OE). The images were evaluated by a homemade software. It was clarified that smaller volume of the mastoid air cell system than 3 ccm is predisposing for OE. The expression of osteoprotegerin (inhibitor of osteoclast maturation) is demonstrated to be lower in active otosclerosis (OS) than in inactive OS. We reported that bone morphogenetic protein 5 (BMP5) plays role in OS nearby BMP4 and 7. The expression of these proteins disappear in inactive OS. It was shown that transition from active to inactive OS is dependent on osteoclast/osteoblast survival and apoptosis. The CD46 protein (measles binding receptor) identified in histologically proved OS. Magnitude of distortion product otoacoustic emission (DPOAE) was determined in normal hearing adults (n=100) evoked by short tone pulses (5, 10, 30, 300 sec) of different intensity. After sound stimulation a transient DPOAE intensity increase could be observed. A bacterial biofilm was described in the nasal cavity in chronic rhinosinusitis patients as potential source for otitis with effusion. The number of CD209 expressing dendritic cells increase underneath the biofilm. Bacterial biofilm could be eliminated by low frequency ultrasound treatment from polyps, in vitro. It was demonstrated by quantitative PCR that cMyc proto-oncogen is expressed in cholesteatoma matrix in the middle ear.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81480
Decision
Yes

 

List of publications

 
Karosi T, Sziklai I: Etiopathogenesis of otosclerosis, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2010
Csomor P, Sziklai I, Liktor B, Szabó L, Pytel J, Jóri J, Karosi T: Otosclerosis: Disturbed balance between cell survival and apoptosis, Otol Neurotol, 2010
Karosi T, csomor P, Szalmás A, Kónya J, Petkó M, Sziklai I: Osteoprotegerion expression and sensitivity in otosclerosis with different histological activity, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2011
Karosi T, Csomor P, Szalmás A, Kónya J, Petkó M, Sziklai I: Osteoprotegerin expression and sensitivity in otosclerosis with different histological activity, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2010
Csákányi Z, Katona G, Josvai E, Mohos F, Sziklai I: Volume and surface of the mastoid cell system in otitis media with effusion in children, Otology Neurotology, 2011
Sziklai I, Szilvássy J: Functional gain and speech understanding obtained by Vibrant Soundbridge or by open fit hearing aid, Acta Otolaryngologica, 2011
Csomor P, Sziklai I, Karosi T: Controversies in RELN/reelin expression in otosclerosis, Eur Arc Otorhinolaryngol, 2011
Toth L, Csomor P, Sziklai I, Karosi T: Biofilm detection in chronic rhinosinusitis by combined application of hematoxylin-eosin and gram staining, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2011
Szabo Z, Bacskai T, Deak A, Matesz K, Veress G, Sziklai I: Dendrodendritic connections between the cochlear efferent neurons in guinea pig, Neurosco Lett, 2011
Csomor P, Liktor B, Liktor B, Sziklai I, Karosi T: No evidence for disturbed COL1A1 and A2 expression in otosclerosis, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012
Karosi T, Csomor P, Sziklai I: Tumor necrosis factor alpha receptor expression correlates with mucosal changesand biofilm presence in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, Laryngoscope, 2012
Csomor P, Liktor B, Liktor B, Szekanecz Z, Sziklai I, Karosi T: Expression of bone morphogenetic protein 2, 4, 5 a,d 7 correlates with histological activity of otosclerotic foci, Acta Otolaryngol, 2012
toth L, Vajas A, Csomor P, Berta A, Sziklai I, Karosi T: Optical coherence tomography for biofilm detection in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012
Karosi T, Csomor P, Sziklai I: The value of HRCT in stapes fixations corresponding to hearing thresholds and histologic findings, Otol Neurotol, 2013
Liktor B, Csomor P, Karosi: ) Detection of otosclerosis-specific measles virus receptor (cd46) protein isoforms., ISRN Otolaryngol, 2013
Liktor B, Csomor P, Szász C, Sziklai I, Karosi T: ) No evidence for the expression of renin-angiotensin-aldosterone system in otosclerotic stapes footplates, Otol Neurotol, 2013
Liktor B, Szekanecz Z, Batta TJ, Sziklai I, Karosi T: Perspectives of pharmacological treatment in otosclerosis, Arch Otorhinolaryngol., 2013
Bakk J, Karosi T, Batta JT, Sziklai I: DPOAE intrensity increase at individual dominant frequency after short term auditory exposure., ISRN Otolaryngol, 2013
Karosi T, Csomor P, Hegyi Z, Sziklai I.: The presence of CD209 expressing dendritic cells correlates with biofilm positivity in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis., Eur Arch Otorhinolaryngol, 2013
Karosi T, Sziklai I, Csomor P: Low-frequency ultrasound for biofilm disruption in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis: in vitro pilot study, Laryngoscope, 2013
Anita Szalmás, Zoltán Papp, Péter Csomor, József Kónya, I Sziklai, Zoltán Szekanecz and Tamás Karosi: MICROBIOLOGICAL PROFILE OF ADENOID HYPERTROPHY CORRELATES TO CLINICAL DIAGNOSIS IN CHILDREN, Biomed Res Int, 2013
Csomor P, Sziklai I, Karosi T: Controversies in RELN/reelin expression in otosclerosis, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012
Karosi T, Csomor P, Sziklai I: The value of HRCT in staőpes fixations corresponding to hearing thresholds and histologic findings, Otol Neurotol, 2012
Anita Szalmás, Zoltán Papp, Péter Csomor, József Kónya, I Sziklai, Zoltán Szekanecz and Tamás Karosi: MICROBIOLOGICAL PROFILE OF ADENOID HYPERTROPHY CORRELATES TO CLINICAL DIAGNOSIS IN CHILDREN, Biomed Res Int, 2013
Palkó E, PenyigeA, Póliska S, csákányi Z, Katona G, Karosi T, Helfferich F, Sziklai I: The cMyc proto-oncogen expression in cholesteatoma, Biomed Res Int, 2014
Csákányi Z, Jatona G, Konya D, Mohos E, Sziklai I: Middle ear pressure regulation revisited: The relevance of mastoid obliteration, Otol Neurotol, 2014

 

Events of the project

 
2013-10-08 13:22:35
Résztvevők változása
Back »