DTTTA (GSSHDCD) - Reconstruction of the Geo-social Structure of Debrecen City in 1870-72  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81488
Type K
Principal investigator Mazsu, János
Title in Hungarian DTTTA - Debrecen 1870-72. évi tér- és társadalomszerkezetének rekonstrukciója
Title in English DTTTA (GSSHDCD) - Reconstruction of the Geo-social Structure of Debrecen City in 1870-72
Keywords in Hungarian számítógépes adatbázis, társadalomtörténet, várostörténet, térszerkezet, településmorfológia, geoinformatikai/térinformatikai rendszer
Keywords in English digital database, social history, urban history, spatial structure, urban/settlement morphology, GIS
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social history
Panel History
Department or equivalent Department of Modern Hungarian History (University of Debrecen)
Participants Forisek, Péter
Orosz, István
Starting date 2010-05-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 5.194
FTE (full time equivalent) 4.01
state closed project
Summary in Hungarian
Projektcím:
DTTTA – Debrecen 1870-72. évi tér- és társadalomszerkezetének rekonstrukciója

Rövid leírás/összefoglalás

A program közvetlen célja: az 1869/70. évi népszámlálás debreceni személyi anyaga feldolgozásával kifejlesztett Debreceni számítógépes várostörténeti adatbázis (DSzVA) továbbépítése négy lépcsőben :

• a népszámlálás nem személyi jellegű adatainak (telekkönyvi besorolás, lakásnagyság, lakásszerkezet, lakásminőség, tulajdonosi adatok, lakóépület üzleti célú felhasználása, gazdasági kiegészítő épületrészek, lakás-háztartás összefüggései stb.) integrálása az adatbázisba (DSzVA2)
• Debrecen teljes levéltári térképanyagának rendszerezése és elemzése alapján kiválasztott, Debrecen város 1872. évi településszerkezeti állapotát rögzítő térképanyag digitalizálása (térinformatikai keretrendszerbe illesztése) ezzel Debreceni térinformatikai történeti adatbázis (DTTA) létrehozása,
• a kommunikáció és az egységes lekérdezés lehetőségének kialakítása a továbbfejlesztett Debrecen számítógépes várostörténeti adatbázis (DSzVA2) és a Debreceni térinformatikai történeti adatbázis (DTTA) között,
• egységes lekérdező rendszer kialakítása és ezáltal a társadalomtörténeti kutatás számára egységesen kezelhető tér- és társadalomtörténeti adatbázis kifejlesztése.

A program eredménye az egységes Debreceni Tér- és Társadalomszerkezeti Történeti Adatbázis (DTTTA) kialakítása, az adatok tartalmi kiértékelésének egzakt matematikai megalapozása, a társadalomtörténeti elemzés hatókörének kiterjesztése a térszerkezet együttes elemzési lehetőségére.
A kialakítandó Debreceni Tér- és Társadalomszerkezeti Történeti Adatbázis (DTTTA) lehetővé teszi egy 50.000-res lakosú város társadalmának teljes és komplex történeti rekonstrukcióját, együttes makro- és mikrotörténeti megközelítésű elemzését, valamint biztosítja a város együttes társadalomtörténeti és településmorfológiai vizsgálatát egyéni illetve család-háztartás-lakás egységekig lebontva. Az új adatbázis Magyar Társadalomtörténeti Adattár-ba bevitele a program eredményeinek hasznosítását elérhetővé teszi a hazai kutatók számára.
Summary
The object of the programme: the improvement of the Digital History Database of the City of Debrecen (DHDCD in four phases:
• integrating the non-personal data (land register ranking, home size, home structure, home quality, ownership data, business use of residential buildings, auxiliary outbuildings, habitation-household connections, etc.) of the census into the database (DHDCD2),
• digitizing (that is, integrating into a geoinformatic framework) the map information of the City of Debrecen in the year 1872, compiled in the course of the systematisation and analysis of the whole map information of the archives of Debrecen, therefore, creating the Geoinformatic History Database of the City of Debrecen (GIHDCD),
• providing a possibility for communication and uniform queries between the DHDCD2 and the Geoinformatic History Database of the City of Debrecen,
• developing a uniform query system, thus creating an organically manageable geoinformatic and social history database for the purpose of social history research.

The result of the programme will be the formation of a uniform database, called the Geoinformatic and Social Structure History Database of the City of Debrecen (GSSHDCD), furthermore, laying down the exact mathematical foundations of the evaluation of the contents of the data, as well as expanding the scope of social historical analysis to simultaneous geoinformatic structure analysis.

The future Geoinformatic and Social Structure History Database of the City of Debrecen (GSSHDCD) will facilitate the overall and complex historical reconstruction, and simultaneous macro- and micro-historical analysis of the society of a city of 50 000 inhabitants, furthermore, it will ensure the simultaneous social historical and settlement morphological examination of the city broken down to individual and family-household-home units.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A program célja: az 1870. évi népszámlálás debreceni anyagára alapozott Debreceni Számítógépes Várostörténeti Adattár továbbépítése HGIS típusú adatbázissá. A fejlesztés öt lépcsőben történt 2010.05.01-2013.06.30 között: 1. A népszámlálás nem személyi, telek-épület felvétel során keletkezett adatainak integrálása az adatbázisba, 2. Debrecen város 1872. évi településszerkezeti állapotát rögzítő kataszteri térképanyag vektoros digitalizálása és ERDA GIS térinformatikai keretrendszerbe illesztése, 3. A kommunikáció és az egységes lekérdezés lehetőségének kialakítása a továbbfejlesztett várostörténeti adatbázis és a Debreceni térinformatikai történeti adatbázis között, 4. Egységes lekérdező rendszer kialakítása és ezáltal egységesen kezelhető tér- és társadalomtörténeti adatbázis kifejlesztése ezzel a Debreceni Tér- és Társadalomszerkezeti Történeti Adatbázis (DTTTA1870) kialakítása, 5. A DTTTA1870 webes változatának (DTTTA1870.erda.hu) publikációja. A program eredményeként kifejlesztettük az egységes Debreceni Tér- és Társadalomszerkezeti Történeti Adatbázist (DTTTA1870), amely lehetővé teszi egy 1870-ben közel 50.000-res lakosú város, Debrecen történeti rekonstrukcióját, elemzését, valamint biztosítja a város együttes társadalomtörténeti és térszerkezeti vizsgálatát egyéni illetve család-háztartás-lakás egységekig lebontva. Az új HGIS típusú adatbázis webes közzététele a program eredményeit elérhetővé teszi az (egyenlőre magyar nyelven tudó) kutatók számára.
Results in English
The activities of the programme: the improvement of the History Database of Debrecen into HGIS system in five phases between 1/5/2010-30/6/2013: 1. integration the non-personal data of the census into the database, 2. digitizing the map information of the City of Debrecen in the year 1872, 3. providing a possibility for communication and uniform queries between the conventional database and the geoinformatic history database, 4. developing a uniform query system, thus creating an organically manageable geoinformatic and social history database for the purpose of social history research, 5. publishing web based demo version (DTTTA1870.erda.hu). The result of the programme is the formation of a uniform database, called the Geoinformatic and Social Structure History Database of Debrecen (GISHDD1870), furthermore, laying down the exact mathematical foundations of the evaluation of the contents of the data, as well as expanding the scope of social historical analysis to simultaneous geoinformatic structure analysis. The GISSHD1870 facilitates the overall and complex historical reconstruction, analysis of the society of a city of 50 000 inhabitants, furthermore, it ensures the simultaneous social historical and spatial examination of the city broken down to individual and family-household-home units.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81488
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mazsu János: Piac és piactér Debrecenben a 19. században I., Metszetek - Társadalomtudományi folyóirat 2012/2-3. szám, 2012
Mazsu János - Orosz István - Forisek Péter - Csáky György - Papp József: DTTTA1870, DTTTA1870.erda.hu, 2013
Back »