Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Entrepreneurial Activity in Hungary 2010-2012  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81527
Type K
Principal investigator Szerb, László
Title in Hungarian A Globális Vállalkozói Monotor (GEM), vállalkozói aktivitás Magyarországon 2010-2012
Title in English Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Entrepreneurial Activity in Hungary 2010-2012
Keywords in Hungarian vállalkozás, vállalkozói aktivitás, innováció, kisvállalat
Keywords in English entrepreneurship, entrepreneurial activity, innovation, small business
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Industrial studies
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (University of Pécs)
Participants Márkus, Gábor
Petheő, Attila István
Rappai, Gábor
Ulbert, József
Varga, Attila
Starting date 2010-07-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 15.366
FTE (full time equivalent) 7.01
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt alapvető célja, hogy a Globális Vállalkozói Monitor (GEM) magyarországi kutatás folytatatását biztosítsa a 2010-2012-es években. A GEM egy nagy nemzetközi projekt, amely elsősorban a vállalkozói aktivitást, és a vállalkozás gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálja, elemzi és hasonlítja össze a résztvevő országok között. A GEM felmérések dokumentálják a születőben levő, az új és a megállapodott cégek és azok alapítóinak magatartását és alapvető karakterisztikáit. Elemzésre kerülnek az innovativitás, a versenyképesség, a növekedési pályák,a finanszírozási módok is, mind a korai fázisú mind a megállapodott cégek eseteiben. A finanszírozási forrás legnagyobb része a 2000 fős reprezentatív felméréshez szükséges, amit 2010-2012-között 3 alkalommal készítünk el. A 7 kutató, akik közül 3 tapasztalt szenior, elsőrendű feladata, hogy Magyarország vállalkozói helyzetét elemezze. Emellett új kutatási irányokat is nyitottunk, amelyek akár A kategóriás, angol nyelvű, publikációkat is lehetővé tesznek. A legfontosabb eredmények a nemrégen megjelentetett Acs-Szerb Globális Vállalkozói Index (GEI) az azt vizsgáló egyedi módszer, a Büntetés a Szűk Keresztmetszetek (PFB), továbbfejlesztésétől várható. Emellett az eddigieknél nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni a vállalkozás regionális különbségeinek és a Vállalkozói Keretfeltételeknek az elemzésére.
Summary
The aim of this project is to secure Hungary’s participation in the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) research that is a large international project aiming to examine the national level of entrepreneurship and its connection to economic growth and development. The GEM survey data document the behavior and characteristics of nascent entrepreneurs, new entrepreneurs, and established business owners. The degree of innovativeness, competitiveness, and growth expectations of early-stage and established business owners, as well as the existence and characteristics of social environments conducive to entrepreneurship are also documented. Most of the finance serves to conduct the representative Adult Population Survey of 2000 adults in three times. The research group of seven, with three senior, experienced researchers aiming to provide a comprehensive review of the entrepreneurship and its environmental factors in Hungary in the 2010-2012 years. We are opening some new research opportunities that provide the possibility to A category publications. The most important results can be expected from the further development of the Acs-Szerb recently created Global Entrepreneurship Index, and its novel methodology called the Penalty for Bottleneck. We would like to provide more emphasis to analyze the regional characteristics of entrepreneurship in the Hungarian regions. We plan more investigation about the Entrepreneurial framework Conditions, based on expert surveys.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás előzetesen öt pontban fogalmazta meg a célkitűzéseket : 1. A GEM adatok gyűjtését az adott időszakban a terveknek megfelelően folytattuk. Az eredményeket három angol nyelvű, az Edward Elgarnál megjelent könyvben tettük közzé. A GEM adatgyűjtésről egy Statisztikai Szemle cikket jelentettünk meg. 2. A módszertan továbbfejlesztése folytatódott, a Szűk Keresztmetszetekért Történő Büntetés módszerét továbbfejlesztettük, viszont az eredményeket eddig impakt faktoros lapban nem sikerült publikálnunk, csak műhelytanulmányok láttak napvilágot. Úgy véljük viszont, hogy a későbbiekben sikerülni fog az impakt faktoros publikáció. 3. A GEM éves jelentések pótlása érdekében egy sorozatot alapítottunk GEM Magyarország jelentések címmel. Ebből a 2006,2007, 2009. 2011 éves jelentés megjelent. Ezen kívül egy magyar-angol nyelvű könyvet jelentettünk meg a2006-2010-es eredményekről, és a 2012-es jelentés 2014 februárjában jelenik meg. 4. A regionális kutatások esetében a spanyol eredmények a Regional Studies (1,46 impakt faktor) az afrikai elemzés pedig az International Journal of Entrepreneurship and Innovation lapokban jelent meg, Az átmeneti országokról az elemzés esetében a korrekciót végezzük a Journal of Small Business and Enterprise Development című lapba. 5. a GEDI elméleti továbbfejlesztése esetébe teljes a siker. Egy magas presztizsű lapban, Research Policy (2,85 impakt faktor) és egy Foundations and Trends in Entrepreneurship sorozat publikációt tudunk felmutatni.
Results in English
The research aims can be summarized in five points: 1. The collection of GEM data was continuing according to the previous plans. We published the main result in three English language books issued by Edward Elgar. In Hungarian language we published a Hungarian Statistical review article. 2. A development of the Penalty for Bottleneck methodology continued. While we have done major progress, the impact factor publications was not successful, we published only working papers. We expect to publish the methodology later on. 3. We have stopped the gap in the yearly GEM reports. A Hungarian-English language book summarizes the 2006-2010 results, and we have also published the yearly reports of 2006, 2007, 2009, 2011 in a new series. The 2012 report is expected to come up in February 2012. 4. The results of the regional analysis of Spain is coming up in Regional Studies (1,46 impact factor) and the African results have been published in the International Journal of Entrepreneurship and Innovation A transitional country analysis is under review in the Journal of Small Business and Enterprise Development. 5. The theoretical development has been a full success, we have published the most important results in a major journal, Research Policy (2,85 impact factor) and in the Foundations and Trends in Entrepreneurship serial.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81527
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szerb László, Márkus Gábor, Petheő Attila: GEM 2011 Magyarország; A Nemzeti Vállalkozói Rendszer összetevőinek értékelése a Globális Vállalkozói Monitor adatai alapján, http://gemconsortium.org/docs/2829/gem-hungary-2011-report, 2013
Csanádi Attila: GEM 2006 Magyarország Vállalkozási aktivitás Magyarországon és a világon, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013
Páger Balázs: GEM 2007 Magyarország A vállalkozói aktivitás mennyiségi és minőségi összetevőinek értékelése, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2012
Szabó Mátyás, Petheő Attila: GEM 2009 Magyarország Jelentés a szociális vállalkozások magyarországi helyzetéről, http://gemconsortium.org/docs/2620/gem-hungary-2009-social-entrepreneurship-report, 2012
Szerb László: Measuring entrepreneurship: The GEDI (Global Entrepreneurship and Development Index) approach, Heritage Foundation Symposium, 2011. január 28, 2011
Acs, Zoltan - Szerb László: Global Entrepreneurship and Development Index: Methodology and overview, How to make countries more entrepreneurial? The Global Entrepreneurship and Development Index and its use on entrepreneurship policy analysis and design, Conference, 2011
László Szerb: The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI), DIME conference 2011. március 30-április 01, 2011
Rappai Gábor Szerb László: Összetett indexek készítése új módon: a szűk keresztmetszetekért történő büntetés módszere, Pécsi Tudományegyetem, 2011
Acs Zoltan Szerb László: The Global Entrepreneurship And Development Index 2011, Edward Elgar, 349 old. ISBN: 978 1 84980 842 2,, 2010
Szerb László Acs Zoltan: The Global Entrepreneurship and Development Index methodology, Social Science Research Network, 2011
Szerb László – Ruta Aidis – Zoltán J. Ács: Entrepreneurship in Hungary in 2006-2010 based on the Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) methodology, http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/05_Laszlo%20Szerb_1.pdf, 2012
Autio, Erkko, Cleevely, Matthew, Hart, Mark, Levie, Jonathan, Acs, Zoltan J. and Szerb, László: Entrepreneurial Profile of the UK in the Light of the Global Entrepreneurship and Development Index, http://ssrn.com/abstract=207032, 2012
László Szerb – Ruta Aidis - Zoltán .J. Ács: The Comparison of the Global Entrepreneurship Monitor and the Global Entrepreneurship and Development Index Methodologies,, Foundations and Trends in Entrepreneurship , vol 9. nr. 1 pp. 1-142, 2013
Acs, Z.J. and László Szerb: The Global Entrepreneurship And Development Index 2012, http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?currency=UK&id=14235, 2012
Acs, Zoltan J., Autio, Erkko and Szerb, László: National Systems of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications, http://ssrn.com/abstract=2008160, 2012
Acs, Zoltan J., Szerb, László, Ortega-Argilés, Raquel and Coduras, Alicia: The Regional Entrepreneurship Index for Spain (The Regional Level Application of the Global Entrepreneurship and Development Index for Spain, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1970009, 2012
Acs, Zoltan J., Rappai, Gábor and Szerb, László: Index-Building in a System of Interdependent Variables: The Penalty for Bottleneck, GMU School of Public Policy Research Paper No. 2011-24., 2011
Acs, Z.J. L. Szerb and E. Autio: The Global Entrepreneurship and Development Index 2013, Edward Elgar, isbn 978 1 78254 042 7, http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14236, 2013
Szerb, L.; Acs, Z.J., E. Autio: Entrepreneurship and Policy: The National System of Entrepreneurship in the European Union and in its member countries, Entrepreneurship Research Journal. Volume 3, Issue 1, Pages 9–34, ISSN (Online) 2157-5665, ISSN (Print) 2194-6175, DOI: 10.1515/erj-2012-0010, March 2013, 2013
Szerb, L., R. Aidis, Z.J. Acs: Magyarország vállalkozói teljesítményének összehasonlító elemzése a Globális Vállalkozói Monitor és a Globális Vállalkozói és fejlődési Index módszertanai alapján, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, ISBN: 978-963-642-497-8, 2013
Zoltán J. Acs, Erkko Autio, László Szerb: National Systems of Entrepreneurship: Measurement issues and policy implications, RES POLICY 43: (3) 476-494, 2014
Szerb László, Petheő Attila: A „Globális Vállalkozói Monitor” kutatás adatfelvételei, STATISZTIKAI SZEMLE 92: (1) 5-31, 2014
Zoltán J Ács, László Szerb, Erkko Autio: The Global Entrepreneurship and Development Index 2013, London: Elgar, 352 p., 2013
Zoltán J Acs, László Szerb, Scott Jackson: Entrepreneurship in Africa Through the Eyes of GEDI, INT J ENTREPREN INNOVAT MANAG 14: (4) 219-234, 2013
Ács J Zoltán, Erkko Autio, Lászlo Szerb: National Systems of Entrepreneurship, Washington: George Mason University, (GMU School of Public Policy Research Paper; No. 2012-08.), 2012
Acs J Zoltán, Szerb László: The Global Entrepreneurship and Development Index 2012, Cheltenham; Northampton (UK); Massachusetts (USA): Edward Elgar, 400 p., 2011
Ács Zoltan J, Rappai Gábor, Szerb László: Index-Building in a System of Interdependent Variables: The Penalty for Bottleneck, GMU School of Public Policy Research Paper No. 2011-24 , 2011
Acs Zoltan J, Szerb László, Ortega-Argilés Raquel, Coduras Alicia: The Regional Entrepreneurship Index for Spain, GMU School of Public Policy Research Paper No. 26 , 2011
Szerb László, Rappai Gábor: Összetett indexek készítése új módon: a szűk keresztmetszetekért történő büntetés módszere, Közgazdaságtudományi és Regionális Tudományok Intézete, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Műhelytenulmányok 2011/1, 2011 március, , 2011
Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozási és Fejlődési Index, 226 p., 2010
Acs, J. Zoltan, László Szerb, Raquel Ortega-Argilés, Alicia Coduras, Ruta Aidis: The Regional Application of the Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI): The Case of Spain, Regional Studies, publikációra elfogadva, 2014
Back »