Connections between beliefs about learning and the use of adaptive problem solving strategies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81538
Type K
Principal investigator Csíkos, Csaba
Title in Hungarian Tanulással kapcsolatos meggyőződések összefüggései az adaptív problémamegoldó stratégiák használatával
Title in English Connections between beliefs about learning and the use of adaptive problem solving strategies
Keywords in Hungarian meggyőződések, metakogníció, adaptív stratégia-használat
Keywords in English beliefs, metacognition, adaptive strategy use
Discipline
Education (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Learning studies
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Altorjay, Tamás József
Bacsa, Éva
Barassevich, Tamás
Dohány, Gabriella
Hercz, Mária
Kelemen, Rita
Kelemen-Molitorisz, Anikó
Molnár, Éva
Steklács, János
Szabóné Szitányi, Judit
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-01-31
Funding (in million HUF) 7.839
FTE (full time equivalent) 6.22
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunkban a tanulással kapcsolatos tanulói meggyőződések vannak a középpontban, valamint ezek kapcsolatai az adaptív problémamegoldó stratégiákkal. Vizsgáljuk a tanulásra vonatkozó meggyőződések terület-általános és terület-specifikus mérési lehetőségeit, fejlődési jellemzőit és intraperszonális szerkezetét. Feltételezhető, hogy a tanulásra vonatkozó meggyőződéseknek alapvető szerepe van a problémamegoldó stratégiák kiválasztásában, működtetésében és ellenőrzésében, ezért részletesen megvizsgáljuk a tanulásra vonatkozó meggyőződések szerepét az adaptív, rugalmas stratégia-használatban.
A tanulással kapcsolatos meggyőződések mérésében külföldi mérőeszközök adaptációját, kultúraközi validálását valósítjuk meg, emellett új mérőeszközöket fejlesztünk ki, amelyek a közoktatás és a felsőoktatás valamennyi évfolyamában lehetővé teszik a meggyőződések értékelését. Az adaptív stratégia-használat mérésére a choice/no-choice módszer mellett további eljárások kidolgozását valósítjuk meg különböző tartalmi területekhez kötődő problémák megoldásához kapcsolódóan. Mind a meggyőződések, mind az adaptív stratégia-használat esetén vizsgáljuk az iskolai eredményességi mutatókkal vett összefüggéseket, és iskolai kontextusban megvalósuló fejlesztő kísérletekkel tárjuk föl a tanulásra vonatkozó meggyőződések és az adaptív stratégia-használat kapcsolatrendszerét.
A tanulói meggyőződések és stratégia-használat vizsgálata mellett a tanári meggyőződések elemzése és osztálytermi megfigyelések adatai járulnak hozzá a mélyebb megértéshez.
Summary
This research focuses on students’ beliefs about learning and on their connections to adaptive problem solving strategy use. The possibility of domain-specific and domain-general evaluation methods of beliefs about learning is addressed, as well as the developmental aspect and the intra-individual structure of beliefs. It is hypothesized that beliefs about learning have an essential role in selecting, monitoring and controlling problem solving strategies; consequently, the role of beliefs about learning in adaptive, flexible strategy use is analyzed in details.
Measuring beliefs about learning comprises the adaptation of inventories developed in other languages by using the methods of cross-cultural validation. Besides this, new inventories will be developed enabling for evaluating students’ beliefs in all age groups of the school-systems, and among university students.
Measuring adaptive strategy use comprises the use of the choice/no-choice methodology and the use of newly developed methods that employ problem solving in various content-domains.
In case of both beliefs about learning and adaptive strategy use, connections with school achievement variables are addressed. Relationship between beliefs and strategy use will be further investigated by means of intervention programs conducted in classroom context.
Beyond examining students’ beliefs and adaptive strategy use, teachers’ beliefs about learning and classroom observation data will provide further data for a deeper understanding of the phenomena in question.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A területáltalános és területspecifikus (matematika, olvasás, idegen nyelv, térszemlélet) tanulói episztemológiai meggyőződések mérésére kérdőíveket adaptáltunk, továbbfejlesztettünk és fejlesztettünk. Kipróbálásuk nagymintás felmérésben megtörtént. Az adaptív stratégiahasználat mérésére eljárást dolgoztunk ki a matematika, az olvasás és éneklés területein. Az adaptív stratégiahasználat fejlesztésére kísérletet végeztünk a fejben számolási stratégiák terén. A szülői nézeteket az általános episztemológiai meggyőződések és a matematika és ének-zenetanulás területein vizsgáltuk, a tanári meggyőződéseket az olvasási stratégiák területén mértük föl. A tanulásra vonatkozó meggyőződések és az adaptív stratégiahasználat összefüggéseit az olvasás, matematika, idegennyelv-tanulás és a térszemlélet területein kutattuk.
Results in English
Questionnaires have been developed for measuring domain-general and domain-specific (mathematics, reading, foreign language, spatial ability) epistemological beliefs by means of adapting and refining recognized tolls, or by means of developing new ones. The questionnaires have been used and validated in large sample surveys. Adaptive strategy use in the fields of mathematics, reading and singing have been measured by newly developed protocols. An intervention program was developed and implemented to foster adaptive strategy use in mental calculation. Parental beliefs were measured in the fields of general epistemological beliefs and in mathematics and music learning, whereas teachers' beliefs were explored in the case of reading strategy use. Connections between beliefs about learning and adaptive strategy use have been studied in the fields of reading, mathematics, foreign language learning and spatial ability.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81538
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csíkos, C., Kelemen, R. & Verschaffel, L.: Fifth-grade students’ approaches to and beliefs of mathematics word problem solving: a large sample Hungarian study., ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 43, 561-571., 2011
Csíkos Csaba és Bacsa Éva (2011): Measuring beliefs on language learning., Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction held in Exeter, United Kingdom, August 30 – September 3., p. 1182., 2011
Csíkos Csaba és Molitorisz Anikó: Investigating reading-related beliefs among vocational secondary school students., Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction held in Exeter, United Kingdom, August 30 – September 3., p. 1183-1184., 2011
Csíkos Csaba: A tanulásra vonatkozó meggyőződések kutatása: konstruktum, mérőeszközök, nyitott kérdések., Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 161. o., 2011
Csíkos Csaba és Steklács János: Az adaptív stratégiaválasztás pedagógiai relevanciája, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 219. o., 2011
Csíkos Csaba: The place for mathematics in students’ beliefs about learning, In B. Rösken & M. Casper (Eds.), Current state of research on mathematical beliefs XVII. Proceedings of the MAVI-17 Conference (pp. 43-53) Professional School of Educatio, 2011
Csaba Csíkos, Judit Szitányi and Rita Kelemen: The effects of using drawings in developing young children’s mathematical word problem solving: A design experiment with third-grade Hungarian students, Educational Studies in Mathematics, 81, 47-65., 2012
Barassevich Tamás: Ismeretelméleti meggyőződések mérése hetedik évfolyamosok körében, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 162. o., 2011
Molitorisz Anikó: Hetedikes tanulók olvasási stratégiákra vonaktozó meggyőződéseinek mérése, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 163. o., 2011
Hercz Mária: Szülői nézetek a gyermekek tanulásáról és a tanulás-segítés módjáról, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 164. o., 2011
Csíkos Csaba és Steklács János: Az MSI (Metacomprehension Strategy Index) kérdőív magyar változata, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 426. o., 2011
Bacsa Éva: Az idegennyelv-tanulással kapcsolatos meggyőződések vizsgálata általános és középiskolás tanulók körében, Magyar Pedagógia, 112, 167-193., 2012
Bacsa Éva: Exeter fogadta 2011-ben az oktatáskutatókat, Iskolakultúra, 22, 4. sz., 67-74., 2012
Bacsa Éva: Az önszabályozott tanulás tanulói észlelése kérdőív adaptálása és kipróbálása 5-8. évfolyamon, Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8-10., 290. o., 2012
Bacsa Éva: Általános és középiskolás angol nyelvtanulók meggyőződései, Előadás a XI. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2011. november 3-5., 467. o., 2011
Bacsa Éva: Nyelvtanulásra vonatkozó meggyőződések mérése - egy kérdőív kifejlesztésének folyamata, Előadás a IX. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2011. április 29-30., 57. o., 2011
Molitorisz Anikó: Tizenegyedikes tanulók tankönyvolvasási stratégiái, Valóság, 55, 9. sz., 90-100., 2012
Molitorisz Anikó: Tankönyvolvasási stratégiák vizsgálata 12–18 éves tanulók körében, Anyanyelv-pedagógia, 1. sz., 2012
Molitorisz Anikó: Tizedik évfolyamos szakközépiskolás tanulók tankönyvolvasási meggyőződései, Iskolakultúra, 21, 6-7. sz.-, 157-165., 2011
Molitorisz Anikó: Tankönyvolvasási stratégiákra vonatkozó nézetek vizsgálata hetedik osztályban tanító tanároknál., Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8-10., 271. o., 2012
Molitorisz Anikó és Csíkos Csaba: Nyolcadikos tanulók tankönyvolvasási stratégiákra vonatkozó meggyőződései és stratégiahasználati tudatossága, Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8-10., 272. o., 2012
Molitorisz Anikó: Text book reading: 17 year-old pupils’ awareness of reading strategy use., Paper presented at the JURE Conference ’A Learning Odyssey: Exploring new horizons in Learning and Instruction' held in Regensburg, Germany, July 23 – July 27, 2012
Molitorisz Anikó: Tizenegyedikes tanulók tankönyvolvasási stratégiái., Előadás a X. pedagógiai értékelési konferencián. Szeged, 2012. április 26-28., 83. o., 2012
Molitorisz Anikó: Szakközépiskolai tanárok meggyőződései a gyakorlott olvasók olvasási stratégiáiról, Előadás a IX. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2011. április 29-30., 74. o., 2011
Molitorisz Anikó: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata tizedik évfolyamos szakközépiskolás tanulók körében, Előadás a X. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2010. november 4-6.,185. o., 2010
Molitorisz Anikó: Reading strategy use of 12-18-year-old students in two Hungarian secondary schools, Paper presented at the JURE Conference ’Connecting Diverse Perspectives on Learning and Instruction: A Conference of Synergy’ held in Frankfurt, Germany, July 19–July 22, 2010
Altorjay Tamás, Csíkos Csaba és Osvay Károly: Comparison of different warm-up strategies for singing voice, Paper presented at the 5th International Congress of the World Voice Consortium held in Luxor, Egypt, October 27-31., 2012
Csíkos Csaba: Success and strategies in 10 year old students' mental three-digit addition., In Tso, T. Y. (Ed.): Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Opportunities to learn... 179-186., 2012
Csíkos Csaba: Pedagógiai kísérletek kutatás-módszertana, Gondolat Kiadó, Budapest., 2012
Csíkos Csaba: Melyik a kedvenc tantárgyad? Tantárgyi attitűdök vizsgálata a nyíltvégű írásbeli kikérdezés módszerével., Iskolakultúra, 22, 1. sz., 3-13., 2012
Csíkos Csaba: 10 éves tanulók fejben számolási stratégiáinak vizsgálata, Előadás a X. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2012. április 26-28., 126. o., 2012
Csíkos Csaba és Dohány Gabriella: Középiskolás szülők véleménye a zene és a matematika kapcsolatáról, Előadás a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2013. április 11-13., 52. o., 2013
Kelecsényi Rita és Csíkos Csaba: Matematikával kapcsolatos tanulói meggyőződések kérdőívének empirikus vizsgálata, Előadás a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2013. április 11-13., 123. o., 2013
Csíkos Csaba: Kapcsolat a fejben számolás stratégiái és a fejben számolás készségének teljesítményszintje között 4. osztályos tanulók körében, Előadás a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2013. április 11-13., 128. o., 2013
Csíkos Csaba: A fejben számolás stratégiáinak vizsgálata háromjegyű számok összeadásával negyedik osztályos tanulók körében, In Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Bp., 31-45., 2013
Molitorisz Anikó: Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban, PhD értekezés, SZTE Neveléstudományi Doktori iskola, 2013
Herzog Csilla: A médiaműveltség és a médihasználat vizsgálata 14-18 éves tanulók körében, PhD értkezés, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013
Csíkos Csaba és Dohány Gabriella: Parental beliefs about mathematics and music learning, In Heinze, A. (Ed.): Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education:, Vol. 5., 45. o., 2013
Hercz Mária: Szülői nézetek a tudásról, tanulásról, tanulás-segítés módszereiről, Közlésre benyújtva a Magyar Pedagógia folyóirathoz, 2013
Csíkos Csaba, Steklács János, Molitorisz Anikó és Molnár Éva: Applying the choice/no-choice method: 10 year old students’ reading strategy choice, Közlésre benyújtva az Elementary School Journal folyóirathoz, 2013
Csíkos Csaba és Dohány Gabriella: Connections between music literacy and music-related background variables: an empirical investigation among secondary school students, Közlésre benyújtva a British Journal of Music Education folyóirathoz, 2013
Steklács János: Az olvasásra vonatkozó meggyőződés vizsgálata negyedik osztályos tanulók körében, Anyanyelv-pedagógia, 2. sz., 2011
Altorjay Tamás: Hangképzési gyakorlatok hatásvizsgálata, Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8-10., 76. o., 2012
D. Molnár Éva: Tudatos fejlődés: Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013
Bacsa Éva és Csíkos Csaba: The contribution of individual differences to the development of young learners’ listening performances, Paper presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction to be held in München, Germany, August 27-31., 2013
Csíkos Csaba és Steklács János: The role of number representation modality in solving word problems: An eye-tracking study, Paper presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction to be held in München, Germany, August 27-31., 2013
Bacsa Éva: Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában, PhD értekezés, benyújtás előtt, 2013
Bacsa Éva: Általános iskolások önszabályozott tanulását mérő kérdőív adaptálása., Alkalmazott Pszichológia, 15, 4. sz., 53-80., 2012
Dohány Gabriella: A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggésinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanulók körében, PhD értekezés, SZTE Neveléstodományi Doktori Iskola, 2013
Csíkos Csaba: Improving Elementary Students' Mental Three-digit Addition: Results of a Classroom Intervention Program, Submitted for presentation at the AERA (American Educational Research Association) annual conference, 2013
Altorjay Tamás, Csíkos Csaba és Osvay Károly: Két eltérő hangbemelegítési gyakorlat összehasonlítása, Előadás a XIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Eger, 2013. november 7-9., 2013
Vígh-Kiss Erika, Csíkos Csaba és Steklács János: Negyedikes tanulók adaptív készséghasználatának vizsgálata a szemmozgás-elemzés módszerével, Előadás a XIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Eger, 2013. november 7-9., 2013

 

Events of the project

 
2012-07-31 16:47:42
Résztvevők változása
2010-05-03 14:04:04
Résztvevők változása
Back »