Creation of a New Urban Development Model? Transition and Globalization in Hungarian New Town Areas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81547
Type K
Principal investigator Szirmai, Viktória
Title in Hungarian Egy új városfejlődési modell szerveződése? Átmenet és globalizáció a magyarországi ún. új városokban és térségeikben
Title in English Creation of a New Urban Development Model? Transition and Globalization in Hungarian New Town Areas
Keywords in Hungarian újvárosok, globális hatások, átmenet, új város fejlődési modell
Keywords in English new towns, global effects, transition, new urban development model
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Urban sociology
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Social geography
Panel Society
Department or equivalent Institute of Sociology (Center for Social Sciences)
Participants Baranyai, Nóra
Csizmady, Adrienne
Halász, Levente
Kovács, Szilvia
Laki, Ildikó
Váradi, Zsuzsanna
Starting date 2010-03-01
Closing date 2013-05-31
Funding (in million HUF) 6.313
FTE (full time equivalent) 3.36
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás fő célja, hogy tudományos eszközökkel feltárja a magyar (úgynevezett poszt-szocialista) „új városokban ” és térségeikben az 1990-es évek második felétől kibontakozott területi társadalmi folyamatok jellegzetességeit, a poszt szocialista új városi fejlődéstörténeti adottságok, illetve a polgári átmenet, a modernizáció, a globalizáció meghatározó hatásmechanizmusai szerint.

A kutatás keretében a magyarországi poszt-szocialista új városok esetében kiderülnek a történetileg meghatározott területi társadalmi sajátosságok mai megnyilvánulásai, valamint a globális fejlődés sajátosságaiban szerveződött új területi társadalmi trendek, s mindezek alapján a történeti folyamatokban és a globális átmenetben szerveződő – egyéb város típusoktól eltérő – sajátos városfejlődési modell lehetősége, annak főbb területi és társadalmi sajátosságai.

A kutatás arra a tudományos problémára is választ keres, hogy létrejött-e a magyar városhálózatban egy sajátos, történetileg és a mai folyamatok által kondicionált új típusú városfejlődési modell, amely a mai átalakulások révén integrálódott a nyugat európai új városfejlődési modellekbe.
Summary
The main goal of the research is to explore the spatial, social characteristics of the Hungarian (post-socialist) „new towns” and their areas in the second half of the 1990s, determined by the socialist development mechanism and the transition, modernization and globalization processes.

The research will verify the historically determinated spatial, social factors of theHungarian new towns and the new global spatial, social trends, especially the possibility of a special urban development model, which is integrated into theWestern European new urban development models.

 

Final report

 
Results in Hungarian
1) Az empirikus vizsgálatok (150 személyes mélyinterjú) és a megalapozó háttérelemzések alapján esettanulmányok készültek: Dunaújváros és térsége, Kazincbarcika és térsége, Baja és térsége, Gyöngyös és térsége címekkel. 2) Nemzetközi konferencia szervezésére került sor 2012. december 13-án. A magyar kutatók mellett két külföldi vendégelőadó részvételére is sor került. Az előadások absztraktjait tartalmazó CD címe: „New towns in Europe and Hungary at the Beginning of the 21st Century. International Conference” 3) Az eredményeket Belgrádban, 2013. május 22-25. között a „Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance” című nemzetközi konferencián is bemutattuk. A két előadás: Szirmai, V.: „Emergence of a New Urban Development Model? Impacts of the Transition and Globalisation in Hungarian New Town Regions”; Váradi, Zs.–Halász, L. “Potentials, Constraints and Conflicts between Kazincbarcika and Gyöngyös, a Hungarian New and Historical Town and their Surroundings.” Az előadások „Conference Proceedings” CD és „Book of Abstracts formájában is megjelentek (Maric, I.–Petric, J. (eds) (2013): Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Belgrade.) 4) Lektorált kötet jelent meg/készült: Szirmai V. (szerk.) (2013): „Csinált városok” a XXI. század elején. MTA TK – Art Webber Kiadó. A kötetben a problémakör, az esettanulmányok, a történeti elemzés, az új és a régi városok összehasonlító vizsgálatai találhatók.
Results in English
1) Based on the empirical research (150 in-depth interviews) and the comparative analysis, case studies were elaborated: Dunaújváros and Surroundings, Kazincbarcika and Surroundings, Baja and Surroundings, Gyöngyös and Surroundings. 2) International conference was organised on 13th December, 2012. Hungarian researchers and foreign lecturers presented the research results. Title of edited abstracts CD: „New Towns in Europe and Hungary at the Beginning of the 21st Century. International Conference” 3) The scientific results were presented at „Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance”International Conference in Belgrade, Serbia (22-25th May, 2013), with two presentations: Szirmai, V.: „Emergence of a New Urban Development Model? Impacts of the Transition and Globalisation in Hungarian New Town Regions”; Váradi, Zs.–Halász, L. “Potentials, Constraints and Conflicts between Kazincbarcika and Gyöngyös, a Hungarian New and Historical Town and their Surroundings.” The conference studies can be found in Conference Proceedings (CD) and in the Book of Abstracts. (Maric, I.–Petric, J. (eds) (2013): Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Belgrade.) 4) Reviewed book was published: Szirmai, V. (ed.) (2013): ’Artificial Towns’ at the Beginning of the 21st Century. MTA TK – Art Webber. Research results, case studies, historical analysis and comparative analysis of the new and historical towns can be found in the book.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szirmai V.: Csinált városok a XXI. század elején., MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Art Webber Kft., Budapest., 2013
Szirmai V.: Emergence of a New Urban Development Model? Impacts of the Transition and Globalisation in Hungarian New Town Regions., Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance. Conference Proceedings CD. Belgrade., 2013
Szirmai V.: Emergence of a New Urban Development Model? Impacts of the Transition and Globalisation in Hungarian New Town Regions., Maric, I.–Petric, J. (eds.): Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance. Book of abstract. p. 85., 2013
Szirmai V.: Emergence of a New Urban Development Model? Transition and Globalisation in the Hungarian New Towns and Their Regions., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Váradi Zs. - Halász L.: Potentials, constraints and conflicts between Kazincbarcika and Gyöngyös, a Hungarian new and historical town and their surroundings., Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance. Conference Proceedings CD. Belgrade., 2013
Váradi Zs. - Halász L.: Potentials, constraints and conflicts between Kazincbarcika and Gyöngyös, a Hungarian new and historical town and their surroundings., In: Maric, I.–Petric, J. (eds.): Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance. Book of abstracts. p. 89., 2013
Baranyai N.: Socio-Spatial Characteristics of Dunaújváros – The Transitional Model., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Váradi Zs.: Socio-Spatial Characteristics of Kazincbarcika – A Town with Impressive Past and Future Dilemmas., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Halász L.: Socio-Spatial Characteristics of Gyöngyös – Industrialisation of a Medieval Town., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Laki I.: Socio-Spatial Characteristics of Baja – The Town of Mediterranean Feelings and/or the Gate of Balkans?, New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Csizmady A.: Differences between New and Old Hungarian Towns., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Uzzoli A.: Historical Background of New Town Development in East Central Europe – Is There a Marked Difference Between Western and Eastern Europe?, New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Czepczyński, M.: The After Life of Socialist New Towns – Past Ideas and PostLiminal Realities., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Danielová, K.: New Towns in Slovakia and their Transformation after 1989., New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012
Gaborit, P.: Were New Towns mainly utopias and were they created as artificial cities?, New towns in Europe and Hungary at the beginning of the 21st century. International Conference, Budapest. Conference abstracts CD., 2012

 

Events of the project

 
2012-09-07 13:36:30
Résztvevők változása
Back »