Building of an ancient empire: the Incas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81555
Type SAB
Principal investigator Gyarmati, János
Title in Hungarian Egy birodalomépítő ősi állam: az Inka Birodalom
Title in English Building of an ancient empire: the Incas
Keywords in Hungarian ősi civilizáció, inka, háborúskodás, terjeszkedés
Keywords in English ancient civilization, inca, warfare, expansion
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Ancient studies
Panel Sabbatical
Department or equivalent Collection Department (Museum of Ethnography)
Starting date 2010-06-01
Closing date 2011-05-31
Funding (in million HUF) 9.505
FTE (full time equivalent) 1.00
state closed project
Summary in Hungarian
A Középső-Andok területén az i. sz. 15–16. században fennállott Inka Birodalom az amerikai kontinens egyetlen olyan territoriális birodalma volt, amely párhuzamba állítható a hirtelen felemelkedő, gyorsan terjeszkedő, jól szervezett ókori keleti birodalmakkal. Noha az Újvilágban számos nagyhatalmú, kiterjedt állam létezett, az Inka Birodalom volt az egyetlen, amely egész területét átfogó egységes közigazgatással, állami infrastruktúrával (tartományi központok, állami raktárbázisok, úthálózat) rendelkezett. Az inka állam ezen, minden másnál szembetűnőbb sajátossága régóta ismert, hirtelen felemelkedésének, terjeszkedésének mozgatórugói, háttere azonban kevéssé feltárt. A legutóbbi évtizedek során, részben a saját magam által is vezetett terepkutatások, amelyeket az Inka Birodalom távoli tartományaiban végeztek, új információbázist teremtettek a birodalmi terjeszkedés időrendjének és jellegének pontosabb megismeréséhez. Ezek, valamint a spanyol hódítást követően keletkezett írott források, továbbá más ősi amerikai civilizációk és jelenkori törzsi társadalmak háborúskodásáról és terjeszkedéséről rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett kutatás során három kérdésre keresek választ:
1/ az írott források által sugallt rendkívül gyors hódításokhoz képest valójában mennyi idő zajlott le a birodalom kiépülése
2/ mi volt a terjeszkedés mozgatórugója
3/ milyen sajátosságok vezettek egy minden más ősi amerikai államtól eltérő egységes birodalom kiépüléséhez.
A kutatás eredményeképpen az Inka Birodalom expanziójának jellege összevethető lesz más hasonló ókori keleti államokéval lehetővé téve az ilyen jellegű birodalmak általános jellegzetességeinek megismerését.
Summary
The Inca Empire existed in the A.D. 15th–16th century was the only territorial empire of the Pre-Hispanic America which is comparable with the swiftly expanding, well organized empires of the Ancient Near East. Although there were many powerful, extended states in the New World, the Inca Empire was the only one which had uniform state administrative system (e.g. provincial centers, storage facilities, road system) covering the whole territory of the state from Colombia to the central part of Chile. Even though this is one of the Inca Empire’s most obvious features, the background of Inca warfare and expansion is poorly understood. At the same time, the results of several regional archaeological projects (partly conducted by the applicant) having been carried out during the past few decades created a new base of information to get a better knowledge on the chronology and nature of the Inca imperial expansion. On the basis of the results of the mentioned investigations, the Spanish colonial documents and data available on the warfare and expansion of other Pre-Hispanic civilizations and recent tribal societies I seek an answer to the three interrelated questions:
1/ chronology of expansion of the empire based on radiocarbon dates in contrast to the traditional image offered by written sources
2/ what was the driving force of Inca militarism and expansion
3/ what kind of features leaded to the establishing of an uniform empire different from all other Pre-hispanic polities.
As a result of the research will be comparables the peculiarities of the expansionism of the Inca Empire with similar empires of the Ancient Near East making possible the cognition of general features of such polities.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az amerikai kontinens valaha volt egyik leghatalmasabb birodalmát az inkák építették ki, így ez az archaikus állam különleges szerepet játszott a spanyol hódítás előtti civilizációk fejlődésében. Kutatóprogramom célja az volt, hogy feltárja az Inka Birodalom terjeszkedésének speciális jellegzetességeit, okait és kezdeteit. Ennek érdekében felhasználtam saját terepkutatásaim eredményeit, a perui krónikák, valamint a lokális források adatait, továbbá a különböző prehispán civilizációkkal foglalkozó szakirodalmat. Kutatásom eredményeképpen egy olyan birodalom képe bontakozott ki, amely az i. sz. 15. század első felétől meghódított területeken a számára szükséges többletforrások elvonását biztosító politikai alakulatok híján maga sajátította ki az erőforrások jelentős részét, az etnikai viszonyok alapvető átrendezésével megteremtette a termelésbővítés feltételeit, maga végezte annak megszervezést, a megtermelt javakat általa létrehozott raktárbázisokban koncentrálta, végül saját fenntartásának és további hódításainak biztosítása érdekében újra elosztotta.
Results in English
One of the most powerful empires that ever flourished in the Americas was created by the Inkas. This archaic state thus played a unique role in the development of Pre-Hispanic civilizations. The goal of my research project was to investigate the characteristic features of the expansion of the Inka Empire, as well as the driving force behind this expansion and its beginning. During my research, I drew from the findings of my own fieldwork, from the data contained in the Peruvian colonial chronicles and in local written sources, as well as from the research results of other scholars specializing in the history of Pre-Hispanic civilizations. After drawing together the different strands of evidence, there emerged the image of an empire which, from the first half of the fifteenth century, expropriated the greater part of the natural resources for itself and re-arranged ethnic conditions in the conquered territories, creating thereby the framework necessary for the expansion of existing economic production. This framework enabled the state to organize agricultural and craft production, to collect the produced goods in storage centers and, finally, to redistribute these goods in order to maintain the state organization and to ensure further conquests.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81555
Decision
Yes

 

Events of the project

 
2012-02-06 13:55:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Néprajzi Múzeum Nemzetközi Osztály (Néprajzi Múzeum), Új kutatóhely: Gyűjteményi Főosztály (Néprajzi Múzeum).
Back »