Hungarian Atlas of Historic Towns  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81568
Type K
Principal investigator Szende, Katalin
Title in Hungarian Magyar Várostörténeti Atlasz
Title in English Hungarian Atlas of Historic Towns
Keywords in Hungarian topográfia, várostörténet
Keywords in English topography, urban history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: History
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Archaeology
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Cartography
Panel History
Department or equivalent Department of Medieval Studies (Central European University)
Participants Bariska, István
Blazovich, László
Fedeles, Tamás
Géra, Eleonóra Erzsébet
Gyulai, Éva
Mészáros, Orsolya
Simon, Katalin
Velladics, Márta
Starting date 2010-03-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 12.985
FTE (full time equivalent) 5.61
state closed project
Summary in Hungarian
A program célja - a 2004 és 2008 között OTKA támogatással sikeresen lezárt első szakasz után - hat további magyarországi város, Buda (1686-1848), Kőszeg, Miskolc, Pécs, Szeged és Vác történeti atlaszának összeállítása. Az egyes városokhoz kapcsolódó térképlapokat a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság ajánlásainak megfelelően a következő elemekből állítjuk össze.
A/1. Az iparosodás előtti időszakból (általában a 19. század közepéről) származó kataszteri térkép, amely a telekhatárokat és a beépítettséget is ábrázolja. Méretarány: 1:2.500, színesben.
A/2. A város határát és környezetét bemutató, az előzővel azonos időszakból származó térkép. Méretarány: 1:25.000 és 1:100.000 között.
A/3. A város településfejlődését bemutató térképsorozat, alaptérképe az 1. kataszteri térkép, de attól külön lapon készül. Méretarány 1: 10.000.
A/4. Modern várostérkép. Méretarány 1: 5.000.
Ezekhez a térképekhez - a korábban szerkesztett és kiadás előtt álló négy városhoz hasonlóan, a forrásadottságoktól függően - szerkesztett tematikus térképek (B) és eredeti felmérések és látképek (C) reprodukciói csatlakoznak.
A térképekhez részletes történeti topográfiai tanulmány készül, amely az adott település alapításától napjainkig (illetve a pályázatban megadott időhatárig) mutatja be a város alaprajzának és főbb szerkezeti elemeinek fejlődését. A tanulmányhoz részletes topográfiai adattárat is mellékelünk, amely az adott városok jellegzetes helyrajzi elemeiről és középületeiről tartalmaz forráshivatkozásokkal ellátott információkat, a további kutatás elősegítésére.
Summary
The aim of the project is, as a follow-up to the first phase of the work accomplished with the support of OTKA between 2004 and 2008, to assemble the historic atlases of further six Hungarian towns: Buda (1686-1848), Kőszeg, Miskolc, Pécs, Szeged and Vác. The set of maps on each town will be compiled from the following elements, according to the guidelines of the International Commission for the History of Towns:
A/1 Town-plan reconstructing the built-up area of the town as it appeared in the mid-nineteenth century, showing the pattern of house-plots before industrialization. Scale: 1:2500, multi-coloured.
A/2 A map of the surrounding region, from the same period as the previous one. Scale: between 1:25.000 and 1:100.000.
A/3 A series of town plans showing the main development phases of the town, based on Map 1, on a separate sheet. Scale 1: 10.000.
A/4 Modern town plan. Scale: 1: 5.000.
The maps - similarly to the four already compiled atlases which are being prepared for publication - will be complemented, depending on the availability of relevant source material, with thematic socio-topographical maps (B) and with reproductions of original surveys and town prospects (C).
The atlases also contain detailed historical-topographical essays, explaining the development of the town plan and its main structural units from their emergence up to the present (or within the time frame indicated in the proposal). The textual part of the atlases is augmented by a detailed gazetteer which contains thematically structured sets of information on the main topographic features and public buildings of the given settlements, providing a useful tool for further research.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A program célja a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (CIHV) történeti városatlasz programjának hazai folytatása, azaz hat további város: Buda (1686–1848), Kőszeg, Miskolc. Pécs, Szeged és Vác atlaszának összeállítása volt, amelyet sikerrel elvégeztünk. A korábban feldolgozott várostípusok mellett újakat, köztük két püspökvárost is bevontunk, ezáltal bővítettük a magyarországi városfejlődés jellegzetes típusairól alkotott rendszerezett helyrajzi ismereteket az ország minden tájegységében. Az atlaszok egész Európára kiterjedően egységes szempontok szerint mutatják be térképes és szöveges formában az adott városok területi fejlődését és térhasználatát, és alkalmasak nemzetközi összehasonlító topográfiai kutatásokra is. A szöveges rész alapos történeti helyrajzi tanulmányból és a várostopográfia meghatározó elemeinek listáját tematikus bontásban tartalmazó topográfiai adatbázisból áll. A grafikai anyagban megtalálhatók az adott várost és környékét különböző időmetszetekben ábrázoló térképek (A), a szerkesztett tematikus térképek(B), és a reprodukcióként csatolt felmérések, térképek és látképek (C). Az atlaszok nemcsak az eddigi szakirodalom eredményeit összegzik, hanem alapvető új megállapításokat tartalmaznak az egyes városok kialakulásával, történeti fejlődésével és morfológiájával kapcsolatban. Az említett hattal együtt 10 város megszerkesztett anyaga készült el, amelyből 3 már megjelent, 7 pedig terveink szerint az elkövetkező években lát napvilágot.
Results in English
The project is the Hungarian implementation of the European Atlas of HistoricTowns project of the Commission Internationale pour l’Historie des Villes (CIHV). We have edited the atlases of six towns: Buda (1686–1848), Kőszeg, Miskolc. Pécs, Szeged and Vác. The towns for the second round of this project were selected in order to expand our knowledge of Hungarian urban development to new types, including two bishops’ towns, while maintaining an even coverage concerning the towns’ legal status, morphological types and geographical distribution. The volumes follow the general guidelines of the CIHV. The atlases provide textual and cartographic information on the topographic development and public use of space in the six selected towns. The textual part includes a detailed historical-topographical study and a thematic gazetteer on the main elements of the spatial organisation of the given town. The graphic part includes maps of each town and their surroundings in several chronological sections according to the international guidelines (A), thematic maps designed by the authors (B), and of facsimiles of surveys, maps and views (C). The atlases not only summarize the results of existing topographical studies, but include new research results on the origins, topographic growth and morphological structure of the given towns. At the end of the project we have compiled the atlases of 10 towns altogether, of which 3 have been published and 7 await publication in the near future.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81568
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szende Katalin: Mills and Towns: Textual evidence and cartographic conjectures from Hungarian towns in the pre-industrial period., Extra muros. Vorstädtische Räume im Spätmittelalter und früher Neuzeit, Hg. Martin Uhrmacher. Städteforschung A 85. Köln, Wien: Böhlau,, 2015
Simon Katalin: A Tabán városképi változásai az 1810. évi nagy tűzvész előtt, „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 433-463., 2012
Szende Katalin: Neighbourhoods, Suburbs and Ethnic Quarters in the Hungarian Towns of the Thirteenth to Fifteenth Centuries, Cities - Coins - Commerce: Essays presented to Ian Blanchard on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. Philipp Robinson Rösener. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012., 2012
Gyulai Éva: Balassi Bálint szőlei Miskolcon, Szőlő – Bor – Termelés – Fogyasztás – Társadalom. Borkultúra és társadalom – visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Szerk.: Muskovics Andrea Anna. Agroinform, Buda, 2013
Gyulai Éva: Balassa Zsigmond (†1559), a diósgyőri uradalom birtokosa, Zborník z Medzinárodnej konferencie Rod Balašovcov v 13 až 19. storočí. Ed.: Helena Ferencová–Erika Antolová. SNM – Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek. Modrý Kameň, 2013, 2013
Gyulai Éva: A minoriták látványosságai a XVIII. századi Miskolcon, Nyolcszáz esztendős a ferences rend Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális–művészeti szerepéről I–II. Szerk.: Medgyesy S. Norbert–Ötvös Istv, 2013
Bariska István: A kőszegi szőlő- és bortermelés rövid históriája, Szőlő-bor-fogyasztás-társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform Kiadó. Magyar Bortörténeti Társaság Bp. 2013. 196-200., 2013
Bariska István – B. Benkhard Lilla – Ivicsics Péter – Mentényi Klára – Söptei Imre:: Kőszeg műemlékei. A készülő topográfiáról., Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince Kiadó. Bp. 2013. 327-34, 2013
Bariska István: Az utolsó szó jogán. Markó Bálintné Margit boszorkánypere, Vasi Szemle 2013. 3. sz. 322-331., 2013
Bariska István: Kőszeg városszerkezetének kialakulása a 13-20. században, Vasi Szemle 2013 3. sz. 378-379., 2013
Fedeles Tamás (szerk.): Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs: Kronosz, 2013. (Pécsi Mozaik 3.) 258 o. számos fekete-fehér ábra, Pécs: Kronosz, 2013. (Pécsi Mozaik 3.) 258 o. számos fekete-fehér ábra, 2013
Gáti Csilla–Kovaliczky Gergely–Nagy Erzsébet–Tóth István Zsolt: Pécs topográfiája az őskortól az államalapításig, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 41-66., 2013
Fedeles Tamás: Pécs középkori helyrajza, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 67-98., 2013
Sudár Balázs: Pécs török topográfiájához, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 99-120., 2013
Schmelczer-Pohánka Éva: A Szigeti-külváros a 18. században, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 121-148., 2013
Kaposi Zoltán: Pécs földbirtokrendszerének változásai (1780–1914), Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 149-168., 2013
Árvai Tünde: A városfejlődés hatása az oktatási intézményhálózat bővülésére a 18–19. században, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013., 2013
T. Papp Zsófia: Iparosok topográfiája (1828), • Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 197-236., 2013
Pilkhoffer Mónika: Pécs térbeli terjeszkedése a dualizmus időszakában, Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Kronosz: Pécs, 2013. 237-250., 2013
Szende Katalin: Mollay Károly és Sopron topográfiájának kutatása, Soproni Szemle 67 (2013), 389-399., 2013
Szende Katalin: How Far Back? Challenges and Limitations of Cadastral Maps for the Study of Urban Form in Hungarian Towns., Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa, hg. von Wilfried Ehbrecht. Köln, Wien: Böhlau, 2013. (Städteforschung A 80), 153-190., 2013
Szende Katalin: Az eltűnt tér nyomában. Kataszteri térképek és várostopográfiai kutatások. Sopron és Győr példája, Pécs topográfiája a kezetektől a 20. század elejéig Szerk. Fedeles Tamás. Pécs: Kronosz Kiadó, 2013, 11-40., 2013
Szende Katalin: Az ispánsági vártól a városig: miért, hogyan – vagy miért nem?, Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Mentényi Klára, Simon Anna, Szentesi Edit. Budapest: Vince, 2013, 127-14, 2013
Szende Katalin: Városkutatás és rezidenciakutatás. Európai helyzetkép és magyar eredmények, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 7 (2012): 11–44., 2012
Gyulai Éva: A besztercebányai Kraudy család öröksége. Egy polgárcsalád a 17–19. században, Történeti Muzeológiai Szemle 12 (2013), 7-24., 2013
József Laszlovszky, Katalin Szende: Cities and Towns as Princely Seats, In: Gergely Buzás, József Laszlovszky, Orsolya Mészáros (szerk.) (szerk.) The Medieval Royal Town at Visegrád: Royal Centre, Urban Settlement, Churches. Budapest: Archaeolingua, 2014. pp. 9-44. (Medieval Visegrád Series; 2.), 2014
Szende Katalin: Magyar Várostörténeti Atlasz: feladatok, eredmények, perspektívák, URBS 8: 187-199, 2013
Szende Katalin: Az eltűnt tér nyomában. Kataszteri térképek és várostopográfiai kutatások. Sopron és Győr példája, In: Fedeles Tamás (szerk.) (szerk.) Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs: Kronosz Kiadó, 2013. pp. 11-40., 2013
Szende Katalin: Az ispánsági vártól a városig: miért, hogyan – vagy miért nem?, In: Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna (szerk.) (szerk.) Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára: Stein auf Stein : Festschrift für Ferenc Dávid. Budapest: Vince kiadó, 2013. pp. 127-142.
1-2. kötet, 2013
Szende Katalin: Neighbourhoods, Suburbs and Ethnic Quarters in the Hungarian Towns of the Thirteenth to Fifteenth Centuries, In: Philipp Robinson Rössner (szerk.) (szerk.) Cities – Coins – Commerce. Essays presented to Ian Blanchard on the Occassion of his 70th Birthday. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012. pp. 43-62., 2012
Szende Katalin: Városkutatás és rezidenciakutatás. Európai helyzetkép és magyar eredmények, URBS 7: (1) 11-44, 2012
Szende Katalin: Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary, In: Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg (szerk.) (szerk.) Towns and Communication. Volume 2: Communication between Towns. Proceedings of the Meetings of the International Commission for the History of Towns (ICHT). Lecce: Mario Congedo Editore, 2011. pp. 161-225., 2011
Szende Katalin: Von Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht? Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn, In: Ferdinand Opll (szerk.) (szerk.) Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2011. pp. 375-405., 2011
: Magyar Várostörténeti Atlasz/ Hungarian Atlas of Historic Towns Vol. 1. Sopron., Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 88 p., 2010
Szende Katalin: Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalters, In: Ferdinand Opll (szerk.) (szerk.) Europäische Städte im Mittelalter. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2010. pp. 365-397., 2010
Szende Katalin: Településnyomok Sopron területén a magyar honfoglalás előtt; Sopron településszerkezete és topográfiája a magyar honfoglalástól a 17. század végéig, In: Szende Katalin (szerk.) (szerk.) Magyar Várostörténeti Atlasz/ Hungarian Atlas of Historic Towns Vol. 1. Sopron.. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2010. pp. 7-27., 2010
Simon Katalin: Az ismeretlen Rácváros. A Tabán városképi változásai az1810. évi nagy tűzvész előtt., „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…”: Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván et al., Budapest, 433-464., 2012
Simon Katalin: „Sincerus erga antenatos nostros amor”. Temetkezés és temetők a 18. századi Budán., Megjelenés alatt a Tanulmányok Budapest Múltjából c. folyóiratban, 2015
Simon Katalin: Buda város topográfiai viszonyai és lakossága a 17-18. század fordulóján, az 1702-es összeírás, Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703. Szerk.: Géra Eleonóra Erzsébet – Oross András- Simon Katalin. BFL, Budapest, 31-67., 2015
Gyulai Éva: Chief Judges and Urban Elite of Miskolc in the Turkish Era (1550–1700), Mesto a Dejiny (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, ISSN 1339-0136), 1 (2012)/1–2. 116–124., 2012
Gyulai Éva: New Institutes in 18th century Miskolc (County Administration, Roman Catholic Parish Church, Minorite Order, Royal Dominion and Hungarian Chamber), Mesto a Dejiny (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, ISSN 1339-0136), 1 (2012)/1–2. 125–131, 2012
Gyulai Éva: Miskolc 1702–1735 – Kamarai igazgatás, megváltakozás és zálogbirtoklás egy mezővárosban a 18. század első felében, URBS – Magyar Várostörténeti Évkönyv VII., 503–516., 2012
Gyulai Éva: Cultural Institutions and Scenes in Miskolc, 1830–1930, Studia Historyczne – Kwartalnik wydawany przez Komisję Historyczną Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie LVI/4. 549–578., 2013
Gyulai Éva: A késő középkori és a kora újkori Bábony (Sajóbábony 1700-ig)., Sajóbábony az őskortól napjainkig. Szerk.: Rémiás Tibor. Dominium Könyvkiadó, Miskolc–Sajóbábony, 2014. 119–194., 2014
Horváth Ferenc - Fogas Ottó: A szegedi vár és vártemplomának régészeti kutatása 1999 és 2010 között, Archaeológiai Értesítő 136, 237-268., 2011
Balia-Nagy Judit: A polgárosodás évszázada (Szeged topográfiája a XIX. században), Szeged,. 24. évf. (2012. szeptember), 7-13., 2012
Blazovich László: Szeged város történeti helyrajza (Újabb adatok, újabb nézőpontok), Szeged, 24. évf. (2012. március) p. 40-45., 2012
Kratochwill Mátyás–Blazovich László: Belső határaink: Szeged és városrészei a középkortól napjainkig, Szeged, 25.évf. 8.sz. (2013. augusztus), p. 8-13., 2013
Takács Máté: Száz év városanatómiája: Szeged topográfiája a XX. században, Szeged, 25.évf. 3.sz. (2013. márc.) p. 10-21., 2013
Máté Zsolt: A szegedi Palánk városrész 1697 évi telekkönyvének térképi megfejtése, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Új folyam 1. (Szeged) 2014. p. 279–298., 2014
Mentényi Klára: Bauarbeiten der Familie Esterházy am Günser Schloss im 18. Jahrhundert, Die Familie Esterházy im 18.-19. Jahrhundert. 31. Schlaininger Gespräch. Stadtschlaining, 2011. szept. 25-29., 2011
Bariska István: Kőszeg történeti identitásához., Kreatív városok és fenntarthatóság. Javaslatok a Duna-stratégia megvalósítására Nyugat-Pannónia példáján. ISES könyvek. Kőszeg - Szombathely, 181-193, 2012
B. Benkhard Lilla: A kőszegi zsinagóga melléképületeinek kutatása., Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince Kiadó. Bp. 2013. II. 43, 2013
Söptei Imre: A kőszegi zsinagóga telkén álló házak építésének és tulajdonlásának története., Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince Kiadó. Bp. 2013. II. 42, 2013
Bariska István: Das Zunftleben in Güns im 16-17. Jahrhundert., Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Band 117. Hg. Margarete Wagner. Eisenstadt 2014. 78-88., 2014
Söptei Imre: A Schey és Spitzer családok sorsa, szerepe és hatása a 19. századi Kőszegen., Életünk 2014. 10. 2-13. p., 2014
Blazovich László (szerk.): Magyar Várostörténeti Atlasz / Hungarian Atlas of Historic Towns Vol. 3. Szeged, Szeged, 2014, 2014
Bariska István: Presztizsper az Esterházyak és Kőszeg között (1699-1737), Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó. Szerk. Mikó Gábor, Péterf Bence, Vadas András. Bp. 2012. 371-3, 2012
Batizi Zoltán, Mészáros Orsolya, Miklós Zsuzsa, Rácz Tibor Ákos: A váci német város középkori polgársága, Vezető a Tragor Ignác Múzeum régészeti kiállíátásához./ Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. 2012, 2012
Fedeles Tamás: Die personelle Zusammensetzung des Domkapitels zu Fünfkirchen im Spätmittelalter (1354–1526), Regensburg 2012. (Studia Hungarica, Bd. 51.) 485 o., 2012
Fedeles T.–Lengvári I.–Pohánka É.–Polyák P.: A pécsi felsőoktatás évszázadai. ., Pécs, 2011 [2012], 2011
Gyulai Éva: One Century, One Town, Three Monographs – Town Monographs on Miskolc (1886–1911; 1929; 1996–2007), The Monograph Research In Central Europe (1990–2010) International Conference, Oradea, October 7, 2011. Ed. Antonio Faur. Cluj-Napoca, 2012. 24–36., 2012
Mentényi Klára: Bogyay Tamás kőszegi szülőháza., Ars Hungarica. 2011. 328-340., 2011
Bariska István: A kőszegi Batthyány-ház, Előadások Vas megye történetéről. V.Szombathely, 2010. 243-250. (Archivum Comitatus Castriferrei. 4.), 2010
Söptei Imre: A kőszegi Várkör 67. számú ház építés- és tulajdonlás-története 1767-1952., Előadások Vas megye történetéről. V. Szombathely, 289-302. (Archivum Comitatus Castriferrei. 4.), 2010
Gyulai Éva: A minoriták öröksége Miskolcon, Miskolci Keresztény Szemle – A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége: kulturális folyóirata 22. VI/2. 57–68., 2010
Fedeles Tamás: „Eztán Pécs tűnik szemünkbe”. A város középkori históriája (1009–1526)., Pécs, Pro Pannonia, 2011
Fedeles Tamás: Drakwlyahaza., „Fons, skepsis, lex’. Ünnepi tanulmányok a 70. esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 107–114., 2010
Fedeles Tamás: Egy középkori püspökváros egyházi topográfiája. Templomok, kolostorok, kápolnák, ispotály Pécsett., Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán–Kindl Melinda. Pécs, 2010. 93–114., 2010
Fedeles Tamás: Pécs terei, épületei és használatuk a középkorban., Utcák, terek, épületek Pécsett. Szerk. Márfi Attila. Pécs (Baranyai Történelmi Közlemények) 37–92., 2010
Mészáros Orsolya: Fapince a váci német hospes-település területén., Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól. Szerk. Kvassay Judit. 177-196., 2010
Mészáros Orsolya: Vác–Piac utca (Mélygarázs építését megelőző régészeti feltárás)., Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól. Szerk. Kvassay Judit. Budapest, 67–70., 2010
Mészáros Orsolya: Környezeti változások hatása a középkori településviszonyokra a Dunántúlon., Archaeologiai Értesítő, 136 (2011) 215–235., 2011
Kratochwill Mátyás: A szegedi vár és környéke a 18. századi erődítések és újjáépítések után 1775 körül, A Móra ferenc Múzeum Évkönyve.Történelmi tanulmányok.. Studia Historica 13. Szerk: Zombori István, 45-58., 2010
Simon Katalin: Az 1723-as budai tűzvész., FONS XVIII. (2011) 4. sz. 457-554., 2011
Bariska István: Westungarn im 19. Jahrhundert. – Eine Typologie. In: Städte und Märkte in Österreich-Ungarn im 19. und 20. Jahrhundert, Vorträge im Rahmen des Sympsiums „100 Jahre Stadt Hollabrunn” 26. bis 28. Oktober 2008. Hrg. Ernst Bezemek-Friedrich Ecker. Hollabrunner Museimverein 2011. 171-184., 2011
Bariska István: Középkori városszerkezet Kőszegen., A város és társadalma. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Bp. 2011. 27-34., 2011
B. Benkhard Lilla - Mentényi Klára: Középkori várkápolna Kőszegen., Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Castrum Bene Egyesület. Bp. 2011. 27-41., 2011
Gyulai Éva: Óváros és Újváros a 15. századi Miskolcon – Adatok a kétközpontú városok topográfiájához., A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk.: H Németh István–Szívós Erika–Tóth Árpád. Hajnal István Kör, Budapest, 2011.21–30., 2011
Fedeles Tamás: Pécsi püspökök a késő középkorban I-IV., Pécsi Szemle 14 (2011) 1/13-24; 2/14-21; 3/14-25; 4/14-27., 2011
Fedeles Tamás - Koszta László: Pécs (Fünfkirchen) das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter., (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien) Wien, 2011. 278 pp., 2011
Fedeles Tamás: A pécsi káptalan és tagjai Klimo püspök idejében, Jelenkor 55. (2011) 515-523., 2011
Mészáros Orsolya: Két bécsi kancsó egy váci polgár asztaláról, Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk.: Terei, Gy. – Kovács, Gy. – Domokos, Gy. – Miklós, Zs. – Mordovin, M. Budapest 2011. 141–149, 2011
Mészáros Orsolya - Serlegi Gábor: The Impact of Environmental Change on Medieval Settlement Structure in Transdanubia, Acta Archaeologica 62 (2011) 199–219., 2011
Szende Katalin: Von Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht? Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn, Ferdinand Opll (Hg.), Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung (Redaktion: Susanne Claudine Pils und Christoph Sonnlechner) (, 2011

 

Events of the project

 
2014-04-30 13:17:33
Résztvevők változása
2011-02-22 10:35:46
Résztvevők változása
Back »