Fundamental rights in the jurisdictional practise of ordinary law courts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81698
Type K
Principal investigator Majtényi, László
Title in Hungarian Az alapjogok a bírósági ítélkezésben
Title in English Fundamental rights in the jurisdictional practise of ordinary law courts
Keywords in Hungarian Alkotmány, alkotmányértelmezés, alapjogok, alapjog-értelmezés, bírósági ítélkezés, alapjogi bíráskodás, alkotmány- és alapjog-védelem
Keywords in English Constitution, interpretation of the Constitution and fundamental rights, jurisdiction, protection of fundamental rights by courts
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Constitutional law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.
Participants Bencze, Mátyás
Navratil, Szonja
Simon, Éva
Somody, Bernadette
Szabó, Máté Dániel
Szigeti, Tamás
Vissy, Beatrix
Starting date 2010-09-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 10.965
FTE (full time equivalent) 6.88
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás átfogóan, hiánypótló jelleggel feldolgozza az alapjogok érvényesülését a rendes bíróságok ítélkezésében, a széles értelemben vett alapjogi bíráskodás elméleti kérdéseit, amelynek eredményeit tanulmánykötetben publikáljuk. A kutatás továbbá megvizsgálja az alapjogok és az alapjogi szemlélet érvényesülését a magyar bírói gyakorlatban. Ezt egy kifejezetten alapjogi szempontrendszerre épülő ítélet-adatbázis elkészítése alapozza meg, amely nyilvánossága folytán további kutatások alapjául is szolgálhat. Ezek alapján a kutatás célkitűzése, hogy bemutassa az alapjogokkal kapcsolatos ítélkezés követendő elveit és azt, hogy az alapjogok megfelelő érvényesülése érdekében hogyan kell ezeket a mindennapi ítélkezésben alkalmazni. A bírák és a jogalkalmazásban dolgozó más szakemberek számára való hasznosíthatóság érdekében mindezt egy kézikönyvben foglaljuk össze.
Summary
The present piece of research offers a comprehensive analysis of the way in which and the extent to which fundamental rights are honoured in the jurisdictional practise of the ordinary courts, as well as of theoretical questions concerning the protection of fundamental rights by the courts. Compensating for a previous shortcoming of the field, the results are to be published in a collection of scholarly essays. Furthermore, the project examines how far fundamental rights and the fundamental rights attitude in general are present in the Hungarian jurisdictional practise. This rests on the foundations of a database of court rulings compiled specifically according to fundamental rights criteria which, being available to the wider public, can also serve as the basis for further research. Accordingly, the aim of the research project is to present the principles which ought to be followed in jurisdiction with regard to fundamental rights and how these are to be applied in daily jurisdictional practise to guarantee the satisfactory enforcement of fundamental rights. In order to render the findings directly useful to judges and other experts working in the field of the application of the law, the findings are to be summarised in a manual.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a célkitűzéseinek megfelelően három, egymáshoz szervesen kapcsolódó eredménnyel zárult. Egyrészről - közel négyszáz rendesbírósági ítélet feldolgozása és szelekciója alapján - felépült az az alapjogi ítéleteket összegyűjtő, interneten bárki által elérhető adatbázis, amely amellett, hogy megalapozta a jelen kutatás további eredményeit, forrásként szolgálhat az alapjogi ítélkezést elemző későbbi kutatások számára is. Másrészt a kutatás kidolgozta és tanulmánykötetbe foglalta az alapjogi ítélkezés - az alapjogi ügy és az alapjogi követelmény újonnan bevezetett, központi kategóriáira épülő - egységes és átfogó fogalom- és követelményrendszerét, amelyet beillesztett az alapjogi ítélkezés intézményi környezetének, illetve az alapjogi bíráskodás szociológiai feltételrendszerének keretei közé. Végül, e két kutatási pillérre támaszkodva, azonosította és rendszerbe foglalta az alapjogi ítélkezés során alkalmazandó általános, az egyes alapjogok sajátosságaitól függetlenül érvényesülő alapjogi követelményeket, amelyek a rendesbíráskodás számára konkrét ügyekben is hasznosítható módon közvetítik az alapjogok funkciójából következő absztrakt szabályokat.
Results in English
In line with its stated objectives, the research project has yielded three intimately interrelated results. Firstly, by processing and sorting nearly four hundred judgments of the general courts, we have created a database of fundamental-rights rulings universally accessible online. This database has not only served as a basis for the additional conclusions of the present project but will provide a valuable resource for future studies analyzing fundamental-rights rulings. Secondly, as part of the project, we have developed and collected in a volume of studies a standardized and comprehensive set of notions and criteria for fundamental-rights ruling, based on the recently introduced central categories of “a case of fundamental rights” and “a prerequisite of fundamental rights,” inserting these notions and criteria in the institutional environment and sociological conditions of fundamental-rights jurisprudence. Thirdly, building on the two aforementioned achievements of the research project, we have identified and organized those general fundamental-rights requirements that must be applied in fundamental-rights jurisprudence irrespectively of the distinctive features of each fundamental right and which will, therefore, render the abstract rules arising from the function of fundamental rights practically useful for the general courts in hearing specific cases.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81698
Decision
Yes

 

List of publications

 
Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás - Alapjogok az ítélkezésben, megjelenés alatt, 2013
Somody Bernadette-Szabó Máté Dániel-Vissy Beatrix: Az alapjogi bíráskodás kézikönyve, megjelenés alatt, 2013
Somody Bernadette: Az alapjogok védelme: bíráskodás és ami azon túl van, Tanulmányok Kovács István emlékére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 115-121., 2012
Somody Bernadette: Aki az Alkotmánybíróságot még megszólíthatja. Az ombudsman normakontroll-indítványozási gyakorlatáról., Fundamentum, 2012. 2. szám, 113-119-, 2012
Vissy Beatrix: Az individuális alapjogvédelem kilátásai az alkotmánybíráskodásban. Merre mutat az alkotmányjogi panasz iránytűje?, Magyar Közigazgatás, 2012
Szabó Máté Dániel: Elégtelen kontroll. Anomáliák az információs jogok intézményi garanciáiban, BUKSZ Nyár, 153-160. o., 2011
Szabó Máté Dániel: Az információ absztrakt és konkrét szabadsága., Tanulmányok Kovács István emlékére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012
Vissy Beatrix: Többletgaranciákkal az információszabadsággal szemben? A közbeszerzési adatok nyilvánosságának paradox jelensége., Közbeszerzési Szemle, 2011
Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Citizens’ Role in Constitutional Adjudication in Hungary: From Actio Popularis to Constitutional Complaint., Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Budapest, 2012, 96-108., 2012
Vissy Beatrix: “Akcióban az alapjogvédelem?” Gondolatok az alapjogok érvényesülését szolgáló közérdekű keresetekről, In: A személyiség burkai. Írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére, 129-137. o., 2010
Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem., Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 158 p., 2010
Somody Bernadette: Alapjogvédelem a bíráskodáson túl: ombudsmanok és alapjogvédő hatóságok Magyarországon., Fundamentum, 2. szám., 2010
Szabó Máté Dániel: A Legfelsõbb Bíróság a parkolási cég gazdálkodásának átláthatóságáról. A nem kellõ pontossággal megfogalmazott adatigénylés, Jogesetek Magyarázata, 2010. 2. szám, 25-29. o., 2010
Somody Bernadette - Szabó Máté Dániel: Az adatvédelmi biztos alapjogi jogalkalmazása., In: A személyiség burkai. Írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére, 97-110. o., 2010
Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Az alkotmánybíráskodás jövője. Fórum-hozzászólás, Fundamentum, 2011
Vissy Beatrix: Mikor az ombudsman és mikor a bíróság? Egyéni alapjogérvényesítési lehetőségek a két alkotmányos fórum előtt., In: Nagy Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok 2010. Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. I. kötet. Budapest, Kiadó nélkül., 2010
Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix (társszerzőkkel): Az Alkotmánybíróságról szóló új szabályozás elemzése., Beszélő, 2011
Majtényi László: Az alkotmányosság helyreállítható!, In Miért hagytuk, hogy így legyen? XXII. szd Kiadó, 121-131. o. Budapest, 2012., 2012
Majtényi László: Az információs jogok intézményi kifejlődése Magyarországon,, Viva Vox Iuris Civilis Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, Szent István Társulat, Budapest, 244-254. o., 2012
Somody Bernadette (társszerzőkkel): Vélemény Magyarország új alkotmányos rendjéről., Fundamentum, 2012
Majtényi László: Curbling the freedom of the press: The case of Hungary,, Osteuropa Recht Berliner Wissenschafts-Verlag, Frankfurt (Oder), 2012
Majtényi László: Az információs jogok a nemzeti együttműködés rendszerében,, Fundamentum, 2011. 4. szám, 106-115., 2011
Back »