Dictionary of Botany  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81837
Type PUB-I
Principal investigator Varróné dr. Darók, Judit
Title in Hungarian Növényanatómiai-botanikai értelmező szótár
Title in English Dictionary of Botany
Keywords in Hungarian növényanatómia, növénytan, értelmező szótár
Keywords in English plant anatomy, dictionary
Discipline
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Botany
Panel Publications Panel
Department or equivalent Akadémiai Kiadó Zrt.
Starting date 2010-01-01
Closing date 2011-02-28
Funding (in million HUF) 2.200
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A botanikai tudományokat 2300 éven át görög illetve latin nyelven művelték, aminek következtében a szakterület tudományos terminológiája görög és latin nyelvű szavakból alakult ki. A szakterületen működő oktatók és kutatók számára ennek a terminológiának ismerete és használata nélkülözhetetlen. A 20. század közepéig az ehhez szükséges tudást a középiskolai görög illetve latin nyelvű oktatás biztosította, mára azonban ez oly mértékben leépült illetve megszűnt, hogy a botanikai latin nyelv csak a kutatóképzés felső fokán, az egyetem doktoriskoláiban tananyag. A görög és latin nyelvű terminológia a 21. századra sem ment ki a divatból, a nevezéktani szabályok értelmében az új növény taxonok érvényes leírása a mai napig latin nyelven történik. Ezt a folyamatot azonban nem követte a közoktatás tematikája. A terminológiai ismeretek terén kialakult hiány pótlására nélkülözhetetlen a botanika szakterületére összpontosító, a lényeget szemléltető ábraanyaggal ellátott, korszerű terminológiai értelmező szótár létrehozása.
A mű felhasználói köre: biológus-, gyógyszerész-, biológiatanár, környezettantanár, mezőgazdaság- és erdészettudomány stb. hallgatók, ill. a növénytani diszciplinákat oktató és kutató egyetemi előadók, középiskolai biológiatanárok, érdeklődő tanulók.
Summary
Botanical sciences have been studied in Greek and Latin for 2300 years. Thus, the scientific terminology of this field developed from Greek and Latin words. The knowledge and usage of this terminology is essential for teachers and researchers of this field. Until the middle of the 20th century, the Greek and Latin languages have been tought in the secondary schools. However, the teaching of these languages has come almost completely to an end, only PhD courses include them. Nevertheless, the Greek and Latin terminology has not become unfashionable, the new taxons are described in Latin even today. In order to fill this gap, it is indispensable to write an up-to-date and rich illustrated explanatory dictionary focusing on botany. This dictionary is intended to be used by undergraduate and graduate students in botany, pharmacy, agriculture, forestry, furthermore as well as grammar school teachers and lecturers of universities.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Darók Judit : Növényanatómiai - botanikai terminológiai szótár Akadémiai Kiadó Budapest 2011 Terjedelme : 38,61 (A/5) ív A könyv megjelenését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága támogatta A rajzokat az irodalomjegyzékben felsorolt források alapján a szerző készítette A teljes szótár lektorai: Dr. Borhidi Attila akadémikus Dr. Szabó László Gy., az MTA doktora Az egyes szócikkek lektorai: Citológia: Dr. Keresztes Áron, a biol. tud. kandidátusa Filogenetika: Salamonné dr. Albert Éva, PhD Fiziológia: Dr. Szabó László Gy., az MTA doktora Hisztológia: Dr. Mihalik Erzsébet, a biol. tud. kandidátusa Lingvisztika: Dr. Szabó T. Attila, az MTA doktora Mikológia: Dr. Jakucs Erzsébet , az MTA doktora Morfológia: Dr. Almádi László, a biol. tud. kandidátusa Ökológia: Dr. Borhidi Attila, akadémikus, Pál Róbert, PhD Palinológia: Járainé dr. Komlódi Magda, az MTA doktora ISBN 978 963 05 8921 5
Results in English
Judit Darók: Plantanatomical-botanical Terminological Dictionary Akadémiai Publishers Ltd. Budapest, 2011 The publishing of the book was funded by Hungarian Scientific Research Fund The drawings were prepared by the author. Readers of the whole Dictionary: Dr. Attila Borhidi, DSc, member of HAS Dr. László Gy. Szabó, DSc Readers of the parts of the Dictionary: Citolology: Dr. Áron Keresztes, CSc Biology Filogenetics: Dr. Éva Salamonné Albert, PhD Fisiology: Dr. László Gy. Szabó, DSc Histology: Dr. Erzsébet Mihalik, CSc, Biology Linguestics:: Dr. Attila Szabó T., DSc Micology: Dr. Erzsébet Jakucs , DSc Morfology: Dr. László Almádi, CSc, Biology Ocology: Dr. Attila Borhidi, DSc, member of HAS, Róbert Pál, PhD Palinology: Dr. Magda Járainé Komlódi, DSc
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81837
Decision
Yes
Back »