Archaeological investigations in County Békés  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81935
Type K
Principal investigator Kovács, László
Title in Hungarian Régészeti kutatások Békés megyében
Title in English Archaeological investigations in County Békés
Keywords in Hungarian településtörténet, régészet, temető, szarmata- és középkor
Keywords in English settlement history, archaeology, cemetery, Sarmatian Period, Middle Ages
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Jankovich-Bésán, Dénes
Vaday, Andrea
Starting date 2010-02-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 7.294
FTE (full time equivalent) 2.47
state closed project
Summary in Hungarian
Az MTA Régészeti Intézete 1984-ben összehasonlító településrégészeti kutatásokat kezdett az Alföldön, a Békés megyei Gyomaendrőd térségében. A mikrorégió vizsgálatával a településszerkezet koronkénti változásait kívántuk rekonstruálni, az egyes korszakokon belül együtt létező különböző teleptípusokat meghatározni, a környezet és a települések egymásra hatásának jelenségeit vizsgálni. A kutatás időhatára a neolitikumtól a törökkor végéig terjedt, helye pedig a Gyomaendrőd déli részén, Szarvas és Örménykút határos vidékén lévő mintegy 35 km2 nagyságú terület, melynek kiválasztásakor nem földrajzi egységet kerestünk, hanem két szomszédos geomorfológiai kistáj egy-egy részletét, "határvidékét" jelöltük ki
A feltárások és a terepmunkák 1992-ben befejeződtek, egy tanulmánykötet és számos cikk a témában megjelent, azonban a nagy ásatások leletanyaga publikációra alkalmas formában csak részben készült el. Közülük kettő (E170 és Ö52 lelőhelyek régészeti, botanikai és zoológiai anyaga) viszont évek óta nyomdakész állapotban van, míg több más kéziratból csak az illusztrációk és az elterjedési térképek összeállítása hiányzik. A pályázat célja, a két ásatási anyag megjelentetése, illetve a többi kézirat hiányzó illusztrációs anyagának elkészítése, illetve a térinformatikai alapú, elemző elterjedési térképek megszerkesztése.
Summary
In 1984, the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences decided to organize a comprehensive archaeological settlement research program in the Great Hungarian Plain. The area of Gyomaendrőd in Békés County was selected for the purposes of this project. Studying this microregion was aimed at reconstructing diachronic changes in settlement structure as well as the identification of settlement types that had coexisted during various archaeological periods. Additional attention was paid to phenomena reflecting the influences of the natural environment and human settlement on each other. The chronological boundaries of this project were marked by the Neolithic and the 17th century end of the Ottoman Turkish Period in Hungary. The exact research area, measuring some 35 km2, representing the "border zone" between two geomorphologically different territories, were chosen for the purposes of investigation.
The large-scale excavations and field surveys finished in 1992. One volume and several other publications came out, but the results and find materials from several major excavations are more or less prepared for scientific publication. Two of them, including the botanical and archaeozoological materials have already finished for years, some others have to be completed with illustrations and distribution maps. The aim of this application to publish them, and complete the missing illustrations and GIS-maps.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban a Békés megyében 1986-1993 között folyt mikroregionális kutatások eredményeinek elsősorban a középkorra vonatkozó közlését vállaltuk két kötetben. A tervben szereplő két kötet közül az első az Endrőd 170. és Örménykút 52. lelőhelyeken folytatott ásatások leletanyagának közlése angol nyelven. A kézirat a feltárt régészeti anyag közlése mellett tartalmazza az Endrőd 170. lelőhely botanikai és zoológiai maradványainak publikációját is, mely alapul szolgál a környezeti rekonstrukcióhoz. A munka a Varia Archaeologica Hungarica sorozat 25. köteteként 2011. májusában megjelent. (Andrea H. Vaday – Dénes Jankovich B. – László Kovács: Archaeological investigations in County Békés 1986-1992. Budapest 2011, 640 oldal.) A második kötetben az alföldi mikrorégió lelőhelyeinek térinformatikai feldolgozását, illetve az Endrőd 6. lelőhely ásatási anyagát adjuk közre, ezen kívül sikerült feldolgoztatni a lelőhely Árpád-kori zoológiai anyagát is. A pályázatban tervezett második kötetbe ezen felül a mikrorégió területén folytatott ásatások Árpád-kori és középkori leleteinek közlése, a kutatási eredmények összefoglaló ismertetése, továbbá az avar korra, a 10. századra és a középkorra vonatkozó településtörténeti megfigyelések és eredmények tanulmányok formájában A kézirat a 401 oldal szöveg mellett összesen 304 illusztrációt tartalmaz, köztük 7 színes elterjedési térképpel.
Results in English
The Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences conducted a microregional research project in the Great Hungarian Plain, in Békés County, between 1984 and 1993. The number of different publications coming out with the connection of these investigations go up to 60, but the scientific results of medieval periods has been missing. This project aimed to retrieve this deficiency by producing two volumes of studies. It included the result of two excavations: the site of END0170, on one hand and the site of ÖRM0052, on the other. The botanical and zoological remains of the END0170 site also were published in this volume. With the support of this project we were able to finish the desktop preparation, and the book issued in English in 2011. (Andrea H. Vaday – Dénes Jankovich B. – László Kovács: Archaeological investigations in County Békés 1986-1992. Budapest 2011, 640 pages, with several illustrations.) The second intended volume aimed to publish the medieval archaeological materials of many excavations, and the evaluation of investigation of settlement network, data for reconstruction of medieval weather, soil types, vegetation and fauna. The manuscripts and illustrations of these topics had to be completed, updated, and the site distribution as well as the plans of excavations were input in a GIS structure with their database, and seven colour distribution map were produced by GIS. The printed publication was not the aim of this project.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81935
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács László: Fakés egy honfoglaló magyar női sírban., Tanulmánykötet Horváth István tiszteletére. (Esztergom) 1-24 oldal, 2010
Kovács László: Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány: Gyomaendrőd Kádár-tanya és -Ugari-dűlő I., Fél évszázad terepen. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Bp. 2011. 287-301., 2011
Andrea H. Vaday - Dénes Jankovich B. - László Kovács: Archaeological investigations in County Békés 1986-1992, Varia Archaeologica Hungarica 25. kötet, 2011
Back »