Development of indicator protocols to improve the effectiveness of European Union financed agri-environmental schemes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81971
Type K
Principal investigator Samu, Ferenc
Title in Hungarian Európai uniós agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságát növelő indikátor protokollok fejlesztése
Title in English Development of indicator protocols to improve the effectiveness of European Union financed agri-environmental schemes
Keywords in Hungarian tájökológia, agrárintenzifikáció, agrárkörnyezetgazdálkodási célrogram, ökoszisztéma szolgáltatás, biodiverzitás, indikátor
Keywords in English landscape ecology, intensification, agrienvironmental schemes, ecosystem services, biodiversity, indicators
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)75 %
Ortelius classification: Applied ecology
Biodiversity, conservation biology and genetics, invasion biology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Ortelius classification: Nature conservation
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Plant Protection Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Báldi, András
Beleznai, Orsolya Ágnes
Fetykó, Kinga Gabriella
Horváth, András
Kiss, Balázs
Kozár, Ferenc
Neidert, Dóra
Rákóczi, András Márton
Sárospataki, Miklós
Szita, Éva
Tóth, Miklós
Starting date 2010-04-01
Closing date 2015-03-31
Funding (in million HUF) 22.837
FTE (full time equivalent) 14.83
state closed project
Summary in Hungarian
A szántóföldi intenzifikáció a biodiverzitást és a természet által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokat (pl. megporzás) leginkább veszélyeztető tényezők egyike. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok a környezetbarát gazdálkodás elősegítésével ezen hatások mérséklését ígérik. Hazánkban a legtöbb célprogram a közönséges kultúrákra irányul, de pont ezeknél a terepi monitorozás kérdése, bár EU követelmény, nem megoldott. Ez az egyszerű és robusztus indikátorok hiányának tudható be. Célkitűzésünk egy protokoll csomag kifejlesztése, amellyel a leggyakoribb célprogramok táji szintű környezeti hatásai követhetők, és amely későbbi, a finanszírozást optimalizáló nemzeti monitorozási programot alapozhat meg. A csomag megalkotásához szakértők fogtak össze a következő indikátorok kifejlesztésére: 1. rovar terjesztette vírusok kockázata; 2. pajzstetű fertőzés; 3. „farmland bird” felmérés; 4. kukorica bibe faunula teszt; 5. beporzó rovarok eloszlása; 6. inváziós gyomokkal szembeni ellenálló képesség; 7. indikátor molyfajok. Az indikátorok komplex módon fednek le számos taxont és ökoszisztéma szolgáltatást, ezáltal lehetővé téve káros tendenciák kimutatását, illetve konkrét helyi akciók kidolgozását a környezeti állapot javítására. Az indikátorok kísérleti alkalmazását a természetes élőhelyektől különböző távolságra, és az intenzív művelés különböző arányai mellett kívánjuk megvalósítani. Eredményeink a konkrét indikációs protokollok, valamint a célprogramok és az intenzív gazdálkodás kölcsönhatásával és táji hatásaival foglalkozó tudományos publikációk lesznek. Alkalmazásuk elősegíti a célprogramokra költött EU-s támogatások optimalizálását, valamint gazdasági, társadalmi és természeti érdekek harmonizálását.
Summary
Intensification of arable farming is a serious threat to biodiversity and ecosystem services. Agri-environmental schemes (AES) promise to mitigate these effects by adopting environmentally-friendly farming techniques. Most of the Hungarian AES are targeted at common crops, but field monitoring of their effectiveness  although an EU requirement  is unresolved. The lack of simple and robust indicators hinders progress in this area. We ask, how the most common AES affect biodiversity and ecosystem services at different scales in an intensively managed agricultural landscape. We propose to develop simple protocols (=indicators) to measure changes related to the schemes, and can be used in a future nation-wide monitoring program. The experts teamed up for this proposal intend to work out 7 indicators: 1. insect-born virus pressure, 2. scale insect infestation, 3. farmland bird survey, 4. maize pistil faunula test, 5. pollinator distribution, 6. resistance to invasive weeds, 7. indicator moth species. These cover a wide range of taxa and ecosystem services, and thus can make it possible to detect negative tendencies, or suggest local actions to improve the environment. We plan to test these indicators at different distances from natural areas and in areas where ratio of intensive and low-input fields differ. Planned results: publication of the concrete indicator protocols and scientific publications into the relationship between AES and intensive fields. Future application of the indicators should result in the optimization of public money spent on AES, and may advance the harmonization of economic, societal and nature interest.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázatunk alapkérdése az volt, hogy az agrár intenzifikáció hogyan hat a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra az agrártáj különböző térbeli skálaszintjein. Olyan indikátorokat kerestünk, amelyek érzékenyek a lokális és táji környezeti változásokra, kellően egyszerű módszertan mellett képesek kimutatni és monitorozni az intenzifikációt mérséklő táji diverzifikáció és agrár-környzetgazdálkodási programok (AKGP) hatékonyságát. Indikátorként ökoszisztéma szolgáltatásokban is fontos szerepet játszó állatcsoportok szerepeltek, a beporzó rovaroktól, a lepkéken, pókokon át a madarakig. Voltak az ú.n. negatív szolgáltatásokat képviselő indikátoraink, melyeken keresztül vizsgáltuk kártevő rovarfajok, invazív gyomok és növényi vírusbetegségek táji környezettől való függését. A mintavételi protokollok kidolgozásában igyekeztünk innovatív, kis ráfordítással működtethető módszereket alkalmazni. Indikátoronként extenzív terepi munkával vizsgáltuk agrár intenzifikáció kimutatásának hatékonyságát és skála-függését. Munkánk a 8 indikátorral, közülük kettőnek országos tesztelésével, azt bizonyította be, hogy bár egyik sem tekinthető közülük a táji hatások és az AKGP-k általános indikátorának, de a publikált/publikálandó leírásokból konkrétan kiderülnek az indikátorok specificitásai, térbeli érzékenységük, amely segítheti, hogy egy konkrét feladatra megfelelő indikátort lehessen választani.
Results in English
Our basic question was, how agricultural intensification affects biodiversity and ecosystem services at different scales in the agricultural landscape. We tried to identify indicators, which are sensitive to local and landscape-level environmental changes, and with simple methodology are capable to indicate the efficiency of landscape diversification efforts and agri-environmental schemes (AES). We worked out indicator protocols for groups participating in important ecosystem services, covering pollinators, Lepidoptera, spiders and birds. We had indicators representing disservices: pest insects, invasive weeds and plant viruses. Their dependency on landscape factors was also examined. We aimed to apply innovative, low cost and work intensity sampling protocols. We studied the efficiency of the indicators in revealing landscape diversity and AES effects at several scales in extensive landscape experimenting. Our studies with the eight indicators, including two in nation-wide testing, demonstrated that, although none can be considered as a general indicator of landscape or AES effects, by documenting the specificities and spatial sensitivities of them in publications / future publications will help forthcoming monitoring programs to choose appropriate indicators.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81971
Decision
Yes

 

List of publications

 
Samu F, Beleznai O, Tholt G: A potential spider natural enemy against virus vector leafhoppers in agricultural mosaic landscapes - Corroborating ecological and behavioral evidence, BIOL CONTROL 67: (3) 390-396, 2013
Kormann, U.; Rösch, V.; Batáry, P.; Tscharntke, T.; Orci, K.; Samu, F.; Scherber, C.: Local and landscape management drive trait-mediated biodiversity of nine taxa on small grassland fragments, Diversity and Distributions, doi:10.1111/ddi.12324, 2015
Tholt, G., Samu, F. & Kiss, B.: Penetration and feeding behaviour on host and non-host plants in a virus vector sap feeding insect: an Electrical Penetration Graph study, Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 123-136., 2015
Batáry P, Holzschuh A, Orci K M, Samu F, Tscharntke T: Responses of plant, insect and spider biodiversity to local and landscape scale management intensity in cereal crops and grasslands, AGR ECOSYST ENVIRON 146: 130-136, 2012
AM Rákóczi, F Samu: Coexistence Patterns Between Ants And Spiders In Grassland Habitats, SOCIOBIOLOGY 61: (2) 171-177, 2014
Batáry, P., Holzschuh, A., Samu, F., Dormann, C. F. & Tscharntke, T.: Effects of organic management on carabids and spiders in wheat fields and meadows, IXth European Congress of Entomology. Budapest, 158., 2010
Samu, F., Neidert, D., Szita, É., Fetykó, K., Botta-Dukát, Z. & Horváth, A: Scale and intensity of interaction between meadow and arable field spider assemblages in a Hungarian agricultural landscape., . IXth European Congress of Entomology. Budapest, 158., 2010
Samu, F., Neidert, D., Szita, É., Fetykó, K., Botta-Dukát, Z. & Horváth, A.: The role of 'low-input' agri-environmental schemes in the enhancement of functional biodiversity of Hungarian arable fields., IOBC/WPRS Bull. 56:105-108, 2010
Szinetár, C. & Samu, F.: The occurrence of agrobiont spiders indicates overgrazing., 18th International Congress of Arachnology., 2010
Báldi András.: Farmlands in Europe: the Geographical Distribution of Biodiversity, Evidence, and Support for Nature Friendly Management., International Congress for Conservation Biology, Edmonton, Canada, 2010. július 3-7. p. 18., 2010
Báldi András.: Biodiversity in Central European farmland: why we are so rich., Poznan Unviersity of Life Sciences, 2010. szeptember 28, 2010
Báldi András.: Hazai füves területeink biodiverzitása: a kezelés és a táj hatása., 2010 A Biodiverzitás Nemzetközi Éve, Debrecen, 2010. december 2., 2010
Erdős, S., Báldi, A. & Batáry, P.: Relationship between grazing intensity, vegetation structure and survival of nests in semi-natural grasslands, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57: 385-395., 2011
Tryjanowski P., Hartel T., Báldi, A., Szymański P., Tobolka M., Herzon I., Goławski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski M., Panek M., Skórka P., Sparks T. H., Tworek S., Wuczyński A. & Żmihorski M.: Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe., Acta Ornithologica, 46: 1-12., 2011
Báldi, A. & Batáry, P.: Spatial heterogeneity and farmland birds: different perspectives in Western and Eastern Europe., Ibis, 153: 875-876, 2011
Báldi, A. & Batáry, P.: The past and future of farmland birds in Hungary, Bird Study, 2011
Bakos Réka, Sárospataki Miklós: Poszméhek, mint a táji diverzitás lehetséges indikátorai., II. SzaKKör konferencia 2012, Gödöllő, ISBN: 978-963-269-288-3, 2012
Batary, P., Holzschuh, A., Orci, K. M., Samu, F. & Tscharntke, T.: Responses of plant, insect and spider biodiversity to local and landscape scale management intensity in cereal crops and grasslands, Agriculture Ecosystems & Environment 146:130-136., 2012
Szinetár, Cs. & Samu, F.: Intensive grazing opens spider assemblage to invasion by disturbance-tolerant species., J. Arachnology 40:59-70., 2012
Somay, L., Nyisztor, K., Báldi, A.: Telelő madarak és táplálékforrásuk a Mezőföld mezőgazdasági területein, 9. Magyar Ökológus Kongresszus Absztrakt kötet p. 94, 2012
Rákóczi, A. M., Samu, F.: Természetvédelmi célú orgonairtás rövidtávú hatása pókegyüttesekre, Roalia 8:141-149, 2012
Beleznai, O., Tholt, G., Samu, F.: Tibellus oblongus as potential control agent against virus vector leafhoppers, 27th European Congres of Arachnology Absztrakt kötet, 2012
Batáry, P., Báldi, A., Tscharntke, T.: How Does Grassland Management Affect Bird Diversity? Comparing an Eastern with a Western European Country, 3rd European Congress of Conservation Biology, 2012
Bakos, R., Sárospataki, M.: Poszméhek, mint a táji diverzitás lehetséges indikátorai, 9. Magyar Ökológus Kongresszus Abstrakt kötet p.27, 2012
Samu, F., Beleznai, O. & Tholt, G.: A potential spider natural enemy against virus vector leafhoppers in agricultural mosaic landscapes – Corroborating ecological and behavioral evidence., Biological Control, 2013
Bakos, R., Vaskor, D., Samu, F. & Sárospataki, M.: Bumblebees as potential indicators of landscape diversity., First Conference of the European Ecocycles Society. pp. 3. Palermo, 3., 2013
Bartha, S., Szentes, S., Horvath, A., Hazi, J., Zimmermann, Z., Molnar, C., Dancza, I., Margoczi, K., Pal, R. W., Purger, D., Schmidt, D., Ovari, M., Komoly, C., Sutyinszki, Z., Szabo, G., Csatho, A. I., Juhasz, M., Penksza, K. & Molnar, Z.: Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate grasslands., Applied Vegetation Science 17: 201-213, 2014
Samu, F., Tóth, P., Bereczki, K. & Horváth, A.: Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere – I. Az akg programok ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatása: elméleti alapozás és nemzetközi kitekintés., MTA Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót., 2013
Koleček, J., Schleuning, M., Burfield, I. J., Báldi, A., Böhning-Gaese, K., Devictor, V., Fernández-García, J. M., Hořák, D., Turnhout, C. A. M. V., Hnatyna, O. & Reif, J.: Birds protected by national legislation show improved population trends in Eastern Europe, Biological Conservation 172: 109-116., 2014
Beleznai, O., Tholt, G., Samu, F.: A Tibellus oblongus agrobiont pókfaj lehetséges természetes ellenség szerepe a vírusvektor Psammotettix alienus kabóca fajjal szemben, GEORGICON FOR AGRICULTURE 19: (1) 137-144, 2014
Szabóky Csaba, Samu Ferenc, Szeőke Kálmán, Petrányi Gergely: Simontornya lepkevilágáról (Lepidoptera), In: Szita Éva, Fetykó Kinga, Kovács Tibor, Horváth András (szerk.) (szerk.) Simontornya ízeltlábúi: In memoriam Pillich Ferenc. Budapest: Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság, 2014. pp. 143-186., 2014
Fetykó K., Konczné Benedicty Zs. és Szita É.: Adatok Simontornya és környékének pajzstetű faunájához (Hemiptera: Coccoidea), Szita É., Fetykó K., Kovács T., Horváth A. (szerk.) Simontornya ízeltlábúi. In memoriam Pillich Ferenc Budapest: Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság, 2014
Szita Éva, Fetykó Kinga, Botos Erika, Rákóczi András Márton, Samu Ferenc: Adatok Simontornya és környéke pókfaunájához (Araneae), In: Szita Éva, Fetykó Kinga, Kovács Tibor, Horváth András (szerk.) (szerk.) Simontornya ízeltlábúi: In memoriam Pillich Ferenc. Budapest: Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság, 2014. pp. 32-41., 2014

 

Events of the project

 
2014-04-24 22:43:52
Résztvevők változása
Back »