Consortional assoc.: Monitoring and modelling of the transport processes of air pollutants originated from accidental or continuous release  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81975
Type K
Principal investigator Kovács, Tibor
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Baleseti és folyamatos kibocsátás révén a légkörbe kerülő szennyezőanyagok monitorozása és terjedésük modellezése
Title in English Consortional assoc.: Monitoring and modelling of the transport processes of air pollutants originated from accidental or continuous release
Keywords in Hungarian légszennyezés, légköri terjedés, mérés, modellezés
Keywords in English air pollution, atmospheric dispersion, measuring, modelling
Discipline
Radiology (Council of Physical Sciences)40 %
Meteorology, atmospheric physics and dynamics (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Climatology
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)30 %
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute Radiochemistry and Radioecology (University of Pannonia)
Participants Jobbágy, Viktor
Kávási, Norbert
Somlai, János
Szeiler, Gábor
Starting date 2010-07-01
Closing date 2014-06-30
Funding (in million HUF) 7.293
FTE (full time equivalent) 6.42
state closed project
Summary in Hungarian
A különböző ipari tevékenységek során az esetleges baleseti körülményeken kívül, kisebb mértékben ugyan, de hosszú távon, folyamatosan a környéken élők megnövekedett egészségkárosító hatásoknak vannak kitéve. A különböző ipari melléktermékek tározói jelentős légszennyezést jelnenthetnek elsősorban a megnövekedett aeroszolkoncentráció miatt. Néhány esetben a tárolt anyagok radiológiai aspektusai sem elhanyagolhatók (vörösiszap, szénsalak, uránzagy tározók). A projekt során a korábban az ELTE Meteorológiai Tanszékével közösen fejlesztett baleseti szimulációs szoftver kiterjesztését, továbbfejlesztését kívánjuk megvalósítani a folyamatos és eseti kibocsátások során a légkörbe került szennyezőanyagok (radon és leánytermékeinek) mérésén és modellezésesén keresztül. A munka során a vörösiszaptározó ideális mérési terület, a jelentős rádium és tórium tartalma, illetve aeroszolképző tulajdonsága miatt. A belélegzett radon és leányelemei, illetve az aeroszolok aktivitása által okozott sugárterhelés hosszú távon nem elhanyagolható. A sugárterhelés becsléséhez az aeroszolszemcsekre tapadt radionuklidok eloszlásának és koncentrációjának ismerete elengedhetetlen. A munka során a tározó radon potenciálját, az aeroszolok „attached unattached” arányát, a radon/toron méréseit tervezzük elvégezni. A meteorológiai adatok és a radiológiai mérések birtokában az erősebben szennyezett területek meghatározhatók. A későbbiekben folyamatos mérések költségei modellszámításokkal csökkenthetők.
A modell a tározó körüli radon és aeroszol méréssel validálható, a retrospektív radon méréssel pedig annak hosszú tavú hatását is bizonyítani kívánjuk.
Summary
During different industrial activities, besides any accidental conditions, although in a smaller degree, but on a long term, those living in the vicinity are exposed to increased health damaging effects. Depository of different industrial by-products may cause significant air-pollution, primarily due to the increased aerosol concentration. In some cases the radiological aspects of the material stored (red mud, coal slag, uranium tailing ponds) are neither negligible. During the project we wish to implement the expansion and further development of the accident simulation software previously elaborated in joint work with the Meteorological Department of ELTE(ELU), through the measurement and modelling of contaminants (radon and its progenies) entering the atmosphere during the continuous and casual emissions. During the work the red mud depository is an ideal inspection territory due to its significant radium and thorium content, and due to its aerosol generating characteristics. Exposure to radiation caused by inhaling radon and its progenies, and by the activity of aerosols is not negligible on a long-term basis. For the assessment of radiation exposure knowing the distribution and concentration of radionuclides adhered to aerosol grains is inevitable. During the work the radon potential of the depository, the ratio of “attached” and “unattached” aerosols, and the radon/thoron measurements are planned to be implemented. Owning meteorological data and radiological measurements territories of higher pollution can be identified. Later the costs of continuous measurements may be decreased by model calculations.
The model can be validated by radon and aerosol measurement around the depository, and its long-term effects is intended to be proven applying retrospective radon measurements.

 

Events of the project

 
2014-11-05 10:22:04
Résztvevők változása
Back »