Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
82051
Type K
Principal investigator Szarka, László
Title in Hungarian Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában
Title in English Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe
Keywords in Hungarian pártrendszerek, etnikai pártok, választójog, kormányzat, érdekképviselet
Keywords in English party systems, ethnic parties, electoral law, governance, policy representation
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Governance
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Constitutional law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Ethnic and National Minority Studies (Center for Social Sciences)
Participants Kántor, Zoltán
Salat, Levente
Tóth, Norbert
Vizi, Balázs
Starting date 2010-03-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 4.343
FTE (full time equivalent) 1.79
state closed project
Summary in Hungarian
A „Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában” című kutatási projekt négy közép- és kelet-európai ország, Szlovákia, Románia, Szerbia, valamint Bulgária politikai- és pártrendszerét vizsgálja, alapvetően az érintett államokban működő és parlamenti képviselettel rendelkező etnikai alapú kisebbségi politikai pártok aspektusából. A kutatás az etnikai kisebbségi pártok parlamenti képviseletének alkotmány- és választójogi feltételeivel, parlamenti érdekartikulációjának és érdekképviseletének gyakorlatával, illetve lehetőségeivel, az alkotmányos berendezkedéshez való viszonyukkal, a pártdemokráciával és a politikai rekrutációval, a politikusi karrier utakkal, valamint azok pártrendszerekben elfoglalt helyével kapcsolatos kérdésekre keresi a választ. A projekt során elsősorban a politika- továbbá a jogtudomány által alkalmazott és kiérlelt módszerek, ideértve különösen az alkotmányjog, a nemzetközi közjog, és az összehasonlító pártrendszer-kutatások metodikáját, kerülnek alkalmazásra. Az elemzés továbbá keresi a Nyugat-Európában működő kisebbségi politika pártokkal való összevetés lehetőségét is, a korábbi, hasonló témában végzett OTKA-kutatások eredményeit is felhasználva a kisebbségi pártok „közép-kelet-európai parlamenti modelljét” kívánja feltárni. A projekt végeredményét angol nyelvű, nemzetközi kiadónál megjelentetett kiadvány foglalja össze.
Summary
The research project called ’Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe’ analyzes four Central and Eastern European Countries’, namely Slovakia, Romania, Serbia and Bulgaria’s political and party systems basically from a point of view of minority political parties functioning and having representation in parliaments of the countries mentioned above. The research focuses especially on questions raised by the practice and possibilities of interest articulation and the representation of interests of the parties in question, and also their ideas about electoral law and the constitutional system of the territorial states, furthermore party democracy, selection and career of politicians and the position of such parties within the given party-system as a whole. First of all methods of political and legal science including particularly those applied by constitutional law, public international law, and comparative party-system analyses are to be applied during the project. In addition the project seeks the possibility of comparing the so-called Western-European models to their Eastern counterparts based on primarily the results of former OTKA-projects. The outcome of the research is going to be published in a book at an international publisher.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program az európai etnikai és etnogregionális mozgalmak, pártok szakirodalmából kiindulva a bulgáriai török, a romániai, szerbiai, szlovákiai magyar parlamenti pártokat vizsgálta. A kisebbségi (etnikai) mozgalmak és pártok programjainak, választói bázisának, koalíciós potenciáljának, kormányzati és ellenzéki tevékenységének elemzése, valamint a többségi pártok és kormányok viszonyulásának vizsgálata alapján a legfontosabb kutatási eredményeket a következőképpen foglalhatjuk össze. Ezek a pártok a többség pártok részéről tanúsított kirekesztés, kiszorítás ellenére igen eredményesen tudnak élni az etnicitás politikai tartalmaival. Az átlagosnál stabilabb választói bázisukat jórészt etnikai jellegű politikai üzenetekkel (pl. anyanyelvi, kulturális jogok, kisebbségvédelem) képesek megtartani és hatékonyan mobilizálni. A nyugat-európai típusú etnoregionális pártokhoz hasonlóan az etnikai és regionális érdekek együttes politikai megjelenítésével képesek beleszólni az országos, illetve többségi pártviszonyok alakulásába. A pártok ideológiai, politikai programorientációja, a kisebbségi önszerveződési modellek közti választás módja, azt jelzi, hogy az autonomista, konszocionális vagy éppen a participációs törekvések ötvöződése jellemzi működésüket.
Results in English
A kutatási program az európai etnikai és etnogregionális mozgalmak, pártok szakirodalmából kiindulva a bulgáriai török, a romániai, szerbiai, szlovákiai magyar parlamenti pártokat vizsgálta. A kisebbségi (etnikai) mozgalmak és pártok programjainak, választói bázisának, koalíciós potenciáljának, kormányzati és ellenzéki tevékenységének elemzése, valamint a többségi pártok és kormányok viszonyulásának vizsgálata alapján a legfontosabb kutatási eredményeket a következőképpen foglalhatjuk össze. Ezek a pártok a többség pártok részéről tanúsított kirekesztés, kiszorítás ellenére igen eredményesen tudnak élni az etnicitás politikai tartalmaival. Az átlagosnál stabilabb választói bázisukat jórészt etnikai jellegű politikai üzenetekkel (pl. anyanyelvi, kulturális jogok, kisebbségvédelem) képesek megtartani és hatékonyan mobilizálni. A nyugat-európai típusú etnoregionális pártokhoz hasonlóan az etnikai és regionális érdekek együttes politikai megjelenítésével képesek beleszólni az országos, illetve többségi pártviszonyok alakulásába. A pártok ideológiai, politikai programorientációja, a kisebbségi önszerveződési modellek közti választás módja, azt jelzi, hogy az autonomista, konszocionális vagy éppen a participációs törekvések ötvöződése jellemzi működésüket.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82051
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vizi Balázs: The Hungarian Presidency of the Council of the European Union: Focus on Neighbourhood and on a Eurpean Roma Strategy, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 10, No 1, 2011, 123-134, 2011
Szarka László: Többségi befogadás - kisebbségi lojalitás. Az együttélés 20. századi mintázatai Csehszlovákiában és Magyarországon, Bárdi Nándor, Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban, Argumentum, Bp. 2011. 327-346., 2011
Egeresi Zoltán: Törökországi választások (2011), www.grotius.hu, 2011
Kántor Zoltán: Székelyföld brüsszeli képviselete, Magyar Külügyi Intézet Gyorsjelentés 2011/11., 2011
Kántor Zoltán: Három a magyar ... párt, Magyar Külügyi Intézet, Gyorsjelentés, 2011/25, 2011
Kántor Zoltán: Elnökválasztás az RMDSZ-ben. Az RMDSZ X. kongresszusa, Magyar Külügyi Intézet, Gyorsjelentés 2011/4., 2011
Salat Levente: Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és az empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. 14, Társadalmi Együttélés. Interdiszciplináris folyóirat 2012. 2., 2011
Salat Levente: Actualitatea democraţiei consociaţionale în Europa Centrală şi de Est [A konszociális demokrácia időszerűsége Közép-Kelet-Európában]., Székely István Gergő (szerk.): Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz [Konszociatív demokrácia, 2011
Salat Levente: Democracy, Diversity and Social Capital. In Pricopie, Remus–Dorina Guţu–Mihai Moroiu (eds.): Fulbright Ripple Effect on International Education. Bukarest: Comunicare.ro, 2011. 205–219, 2011
Szarka László: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Eds. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. New Jersey–Bp.–New York, 2011., MTA BTK TTI Könyvtár, 2011
Szarka László: A kisebbségi magyar pártok kialakulása és programalkotó tevékenysége, Kisebbségkutatás, 2012
Back »