Changes and determinants of Central and Eastern European agricultural trade  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83119
Type PD
Principal investigator Jámbor, Attila
Title in Hungarian A közép-kelet-európai agrárkereskedelem változásai és meghatározó tényezői
Title in English Changes and determinants of Central and Eastern European agricultural trade
Keywords in Hungarian agrárkereskedelem, Közép-Kelet-Európa, kereskedelmet meghatározó tényezők
Keywords in English agricultural trade, Central and Eastern Europe, determinants of trade
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Agricultural economics
Panel Economics
Department or equivalent Department of Agricultural Economics and Rural Development (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2011-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 3.874
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A nemzetközi agrárkereskedelem számos változáson ment keresztül az utóbbi évtizedekben, amelyhez döntően az agrárpiacok működésének alapvető változásai és a nemzetközi kereskedelem liberalizációja járultak leginkább hozzá. A kutatás célja ezen agrárkereskedelmi változások és az azokat meghatározó tényezők vizsgálata a közép-kelet európai térségben a tradicionális és új kereskedelemelméletek alkalmazásával. A téma jelentősége ellenére kevés kutatás zajlik ezen a területen, a térség elmúlt 20 évben lezajlott agrárkereskedelmi folyamatainak átfogó közgazdasági elemzése pedig hiányzik. Ennek megfelelően a kutatás számos téren hozna új eredményeket. Először is a térség EU27-en belüli, 1992-2010 között lezajlott agrárkereskedelmének elemzése feltárná a hosszú távú agrárkereskedelmi mintákat, valamint az EU csatlakozás agrárkereskedelemre gyakorolt hatásait. Másrészt a tradicionális kereskedelemelméletek alkalmazásával kimutathatóvá válnának a térség EU15 piacokon meglévő megnyilvánuló komparatív előnyei és annak változásai, az új kereskedelemelméletek térségi adaptációja pedig rávilágítana az egyirányú-kétirányú valamint a minőségi-mennyiségi agrárkereskedelem sajátosságaira. Végül a tervezett ökonometriai számítások azonosítanák Közép-Kelet-Európa agrárkereskedelmének hosszú távú meghatározó tényezőit (hajtóerőit), amelyek a régió jövőbeli gazdasági növekedése szempontjából fontosak.
Summary
International agricultural trade has been changed significantly during the last decades, mainly due to fundamental changes in agricultural markets and the liberalisation of international trade. The aim of the research is to analyse these changes in Central and Eastern European (CEE) agricultural trade and identify its determinants by applying traditional and new trade theories. Despite the importance of the topic, a relatively small number of research is going on in this field, while the detailed economic analyses of regional agricultural trade patterns during the last 20 years is missing. Accordingly, the research will contribute to the topic in many ways. First, agricultural trade specialisation of CEE countries in EU27 for the period 1992-2010 will be analysed to assess long-term agricultural trade characteristics as well as to analyse effects of the EU accession. Second, by applying traditional trade theories, revealed comparative advantages of regional agricultural trade in EU15 markets as well as their changes would be identified, while the adaption of new trade theories into the region would reveal the one-way–two-way and quality-quantity characteristics of CEE agricultural trade. Finally, planned econometric calculations would identify long-term determinants and drivers of CEE agricultural trade, which is important for future economic growth of the region.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt a közép-kelet-európai agrárkereskedelem változásait és meghatározó tényezőit vizsgálta az Európai Uniós csatlakozás tükrében és számos eredményt ért el. A kutatás rávilágított, hogy az új tagországok agrárkereskedelmi előnyei egyértelműen romlottak a csatlakozás után. Bizonyítást nyert, hogy az agrárkereskedelem szerkezete a legtöbb új tagországban kedvezőtlen, mivel alapanyag exporton és feldolgozott termék importon alapul, ami Lengyelország és Magyarország kivételével negatív agrárkereskedelmi mérleggel párosul. A régió országainak többségére igazak a klasszikus elméleti hipotézisek arról, hogy miért kereskedünk alapvetően az EU országaival. Az OTKA pályázat megvalósítását rendkívül sikeresnek ítélem, mivel a három év alatt összesen 20 cikk jelent meg vagy került elfogadásra, amelyből négy impakt faktoros. Különösen nagy eredménynek tekintem az agrárközgazdasági szakma világhírű és minden besorolás szerint az elsők között számon tartott folyóiratában, a Journal of Agricultural Economics-ban való megjelenést. Ezekkel a publikációkkal messze túlteljesítettem eredeti várakozásaimat, hiszen a projekt terv szerint évente egy folyóirat cikket és három konferencia megjelenést vállaltam, impakt faktoros cikket pedig egyáltalán nem.
Results in English
The project analysed the changes and determinants of NMS agri-food trade after EU accession and has reached a number of results. The research highlighted that comparative advantages in agri-food trade had deteriorated after accession. It also turned out that the structure of agri-food trade was disadvantageous in most NMS as it was based on raw materials export and processed food import, resulting in a negative agri-food trade balance except Poland and Hungary. For the majority of NMS, theoretical hypotheses are valid on the reasons for making trade with EU countries. I believe that the implementation of the OTKA project was extremely successful as 20 articles were published or were accepted for publication in three years, including four articles with impact factor. Among all of them, the article accepted for publication in the Journal of Agricultural Economics, a leading journal in the agricultural economics profession, has to be highlighted. With these publications, original expectations have been outperformed as one journal article and three conference papers were planned per year, while articles with impact factor have not even been mentioned in the original plans.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83119
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jambor, A.: Country specific determinants of horizontal and vertical intra-industry agri-food trade: the case of the New Member States, Journal of Agricultural Economics (közlésre elfogadva), 2013
Csaki, Cs. and Jambor, A.: The impact of EU accession: lessons from the agriculture of the new member states., Post-Communist Economies, 25(3): 325-342., 2013
Jambor, A.: Determinants of intra-industry agri-food trade in the Visegrad Countries., Acta Alimentaria (közlésre elfogadva), 2013
Jámbor, A. and Hubbard, L.J.: Changing product structure and comparative advantage: the case of Hungarian agri-food trade., Ekonomický časopis (Journal of Economics), 61(8): 846-860., 2013
Torok, A. and Jambor, A.: Agri-Food Trade of the New Member States since EU Accession., Agricultural Economics (Czech), 59(3): 101–112., 2013
Jámbor A: Az agrárkereskedelem változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után., Közgazdasági Szemle 58(9): 775-791, 2011
Csáki, Cs. - Jámbor A.: Az európai integráció hatása a közép-kelet-európai országok mezőgazdaságára., Közgazdasági Szemle, 59(7-8): 892-910, 2012
Csaki, Cs. and Jambor, A.: The Impacts of EU Accession on the Agriculture of the Visegrad Countries., Society and Economy, 35(3): 343-364., 2013
Torok, A. and Jambor, A.: Competitiveness and Geographical Indications: the case of fruit spirits in Central and Eastern European countries., Studies in Agricultural Economics, 115: 25-32., 2013
Jámbor, A. - Török, Á.: Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU-csatlakozás után., Statisztikai Szemle, 90(7-8): 632-651, 2012
Jambor, A.: Comparative advantages and specialization of the Visegrad Countries agri-food trade., Acta Oeconomica et Informatica, 16(1): 22–34., 2013
Jámbor Attila: A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezői: Bulgária és Románia esete., Gazdálkodás, 57(5): 485-496., 2013
Jambor, A.: Country-specific determinants of horizontal and vertical intra-industry agri-food trade of the Visegrad Countries., FIW Working Paper Series No. 104, pp. 1-19., 2013
Török, Á. - Jámbor, A.: Changes in Agri-Food Trade of the New Member States since EU Accession – A Quantitative Approach., Selected Poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 20, 2012
Jambor, A. - Hubbard, L.: Changes in Hungarian Agri-Food Trade Since EU Accession., Selected Poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 20, 2012
Török Á; Jámbor A: The competitiveness of fruit spirits of New Member States in terms of protected denomination of origin., EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland, 2011
Jámbor A: Impacts of EU Accession on Hungarian Primary and Processed Agricultural Trade, 85th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Warwick University, 18 - 20 April 2011, 2011
Jámbor A.: Changes in Hungarian Agri-Food Trade with EU15 after Accession., AES Annual Conference, 16-18 April, Warwick University, UK, 2012
Török Á. - Jámbor A.: Az EU csatlakozás hatása az új tagországok agrárkereskedelmére., 13. Nemzetközi Tudományos Napok. Gyöngyös, 2012. március 29-30., 2012
Jámbor A: A hazai agrárkereskedelem specializációjának változása Magyarország és az Európai Unió között a csatlakozás után, 53. Georgikon Napok Konferencia. 2011. szeptember 29-30, Keszthely, 2011
Back »