Aspects of Persian Art and Hungary: the Islamic Period  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83166
Type PD
Principal investigator Szántó, Iván
Title in Hungarian Szempontok az iszlám-kori perzsa művészet magyarországi kapcsolataihoz
Title in English Aspects of Persian Art and Hungary: the Islamic Period
Keywords in Hungarian Irán, Magyarország, művészettörténet, régészet, fémművesség, textilművészet, könyvfestészet
Keywords in English Iran, Hungary, art history, archaeology, metalwork, textiles, art of the book
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Oriental studies
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Art history
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2010-10-01
Closing date 2013-09-30
Funding (in million HUF) 6.494
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat célja az iráni művészet magyarországi kapcsolataira, Magyarországra került emlékeire, továbbá e műtárgyak idekerülésének idejére, módjára, irányára vonatkozó sajátos kutatási problémák tisztázása, az egykori és a modern hazai gyűjtemények áttekintése, nemzetközi kontextusba helyezése. E munka a jelenleg folytatott kutatásaim során felszínre került, további alapkutatásokra váró problémák feldolgozását jelenti. Célja továbbá a hazai művészek, tudósok iráni művészeti hatásának felkutatása (Szilágyi, Kégl, az Iránban alkotó Francsek). Egyformán érinti a Szeldzsuk-, az Ilkhánida-, a Timurida-, a Szafavida- és a Qádzsár-kori művészetet. E korszakokban számos alkalommal érkeztek jelentős műalkotások Magyarországra, de művészettörténeti feldolgozásuk még alig kezdődött el. A pályázat része ezen kívül a fenti eredmények beépítése az iszlám művészet egyetemi (BA) szintű oktatásába.
Summary
The project is aimed at surveying the arts of Iran in Hungary and making the results available for international scholarship. In addition to the analysis of individual objects, the study attempts to classify these items with
regard to the time, channel and direction of their arrival, as well as to investigate former and modern Hungarian collections, placing them into an international context. Current research of the applicant has brought forth several scholarly problems within these fields which require thorough elaboration. In particular, the art of the Seljuq, Ilkhanid, Timurid, Safavid and Qajar periods will be brought into discussion. During these centuries many important artefacts entered Hungary in various waves (and some of them were taken from Hungary at later periods), but until now they have not received great attention. The even less-known reverse view, namely the activity and influence of Hungarian artists and scholars who played a role in shaping Persian art, will also be considered (e.g, Szilágyi, Kégl, and the Iran-based architect Francsek). The results are to be utilised in the BA-level curriculum of Islamic Art studies, too.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás záró szakaszának fontos célja volt az eddig feltárt anyag beépítése a nemzetközi tudományos diskurzusba. Kiemelkedő eredmény a The Shaping of Persian Art: Collections and Interpretations of the Art of Islamic Iran and Central Asia című könyv, amely Yuka Kadoi és Szántó Iván szerkesztésében, a Cambridge Scholars Publishers (Newcastle) gondozásában látott napvilágot 2013. szeptemberében. A 15 vezető európai és ázsiai művészettörténész közreműködésével készült kötet a perzsa művészetnek mint tudománytörténeti fogalomnak a fejlődésével foglalkozik. További eredmény a Perzsa kincsek – magyar gyűjtemények című kiállítás is a bonyhádi Völgységi Múzeumban, amely a vidéki perzsa gyűjteményekből adott válogatást (2012-2013). A kiállítás kétnyelvű, önálló tanulmányokat, köztük M. Moshtagh-Khorasani, illetve Kovács Orsolya írásait is tartalmazó katalógusát Szántó Iván írta. Talán még jelentősebb a 2013. júliusában nyílt iszlám kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, amely a felújítás előtt álló múzeum tervezett iszlám állandó kiállítását előlegezi, és a közel-keleti térségnek a magyar muzeológiában eddig sosem tapasztalt felértékelődését jelzi. A kiállítás katalógusa már jelen projekt lezárulása utáni időszakban készül majd el. A kutatás három éve alatt kiállítások, közlemények sora tett egy az országon belül is teljesen ismeretlen műtárgyállományt az iszlám művészettörténet-írás szerves részévé, és a Közép-Európában jelenleg zajló hasonló kutatások katalizátorává.
Results in English
An important aim of the closing phase of the project was the integration of its finds into a wider scholarly discourse. The publication of the volume, entitled The Shaping of Persian Art can be regarded as an outstanding achievement in this respect. Edited by Iván Szántó and Yuka Kadoi (Edinburgh University), and featuring studies by 15 leading scholars from Europe and Asia, the book investigates the development of Persian art not as a product of Iran but as a term that was coined in Europe. A further result is the exhibition, entitled Persian Treasures - Hungarian Collection, organised by thhe Völgység Museum, Bonyhád, featuring Persian artworks from provincial collections (2012-3). Its catalogue contains essays by Szántó, as well as M. Moshtagh-Khorasani and O. Kovács. It was published by the Dep. of Iranian Studies. Another exhibition, held by the Museum of Applied Arts (Budapest), is envisaged as the nucleus of a permanent exhibition, the first of its kind in Hungary, which is due to open after the full refurbishment of the museum. In sum, over the course of the three-years project, a material hitherto unknown even to local scholars was opened up for an international scholarly audience, to become a catalyst for similar investigations across Central Europe.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83166
Decision
Yes

 

List of publications

 
Iván Szántó: Safavid Art and Hungary. The Esterházy Appliqué in Context, Piliscsaba: Avicenna Institute of Near-Eastern Studies, 2010
Béla Kelényi - Iván Szántó: Artisans at the Crossroads: Persian Arts of the Qajar Period (1796-1925), Budapest: Museum of Applied Arts, 2010
Kelényi Béla - Szántó Iván: Két korszak határán: Perzsa művészet a Qádzsár-korban (1796-1925), Budapest: Iparművészeti Múzeum, 2010
Szántó Iván: Kégl Sándor perzsa kéziratai, Dévényi Kinga (szerk.): Varietas delectat. Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 2010
Iván Szántó: How to Obtain a Persian Rug in 17th-Century Hungary?, Beata Biedronska-Slota – M. Ginter-Frołow – J. Malinowski (eds.): The Art of the Islamic World and Artistic Relationships between Poland and I. C. Kraków: PIWS, 2011
Szántó Iván: Lajta's Collection of Oriental Ceramics/Objects from Lajta's Collection of Oriental Ceramics /Lajta Béla keleti kerámiagyűjteménye, Béla Lajta Virtual Archives / Lajta Béla virtuális archívum, 2011
Iván Szántó: On a Type of Painted Plasterwork in Southern Iran, Lorenz Korn – Anja Heidenreich (eds.): Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie, Bd. 3, Wiesbaden: Reichert, 2012, 321-333, 2012
Iván Szántó: The Heritage of Persian Art in Bosnia and Herzegovina, Maximilian Hartmuth (ed.): CultureShutdown : Bosnia-Herzegovina’s Cultural Institutions in Crisis, 2012
Szántó Iván: Perzsa kincsek - magyar gyűjtemények / Persian Treasures - Hungarian Collections, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2012
Iván Szántó: Allahverdi Afshar, Court Painter of Abbas Mirza, Éva Jeremiás (ed.): At the Gates of Modernism. Qajar Iran in the Nineteenth Century. Piliscsaba: Avicenna, 161-173, 2012
Yuka Kadoi - Iván Szántó: The Shaping of Persian Art. Collections and Interpretations of the Art of Islamic Iran and Central Asia, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013
Iván Szántó: Persian Art for the Balkans in Austro-Hungarian Cultural Policies, Yuka Kadoi - Iván Szántó: The Shaping of Persian Art. Newcastle: Cambridge Scholars Publishers, 130-154, 2013
Iván Szántó - Tatjána Kardos: The Mediation of Photography: Persian Paintings in European Printed Books and Journals, Yuka Kadoi - Iván Szántó: The Shaping of Persian Art. Newcastle: Cambridge Scholars Publishers, 2013
Iván Szántó: The Art Patronage of Abbas Mirza: New Material from Hungary, Qajar Studies, 12-13, 2013
Iván Szántó: The Persian and Indo-Persian Manuscripts of Alexander Kégl (1862-1920), Journal of Islamic Manuscripts, 4/2, 110-134, 2013
Iván Szántó: Warrior under the Glaze: A Ceramic Panel from Ottoman Aleppo, Fodor Pál, Mayer Gyula, Monostori Martina, Szovák Kornél, Takács László (eds.) More Modoque. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 369-375, 2013
Iván Szántó: The Royal and the Popular in Early Safavid Art, Anna Tüskés (ed.): Hungary in Context. Studies on Art and Architecture. Budapest: CentrArt, 67-78, 2013
Iván Szántó - Füzes Andrea: Ki e világból felszedte sátorát: a te Hoseyned! – Moharram ünnepi perzsa zászló restaurálása, Műtárgyvédelem, 36, 32-41, 2013
Iván Szántó: The Topkapi Saray Albums and Some Early Photographs in Budapest, Frederic Hitzel (ed.): Proceedings of the Fourteenth International Conference of Turkish Art, Paris, 2013, 2013
Iván Szántó: Géza Fehérvári, Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae, 66/3, 349-355, 2013
Iván Szántó: Sara Kuehn: The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (WZKM), 103, 92-4, 2013
Iván Szántó: Raktárak polcai között Dárius kincsei nyomában, Élet és tudomány, 41, 2013
Back »