Culture Contact in Evenki Land  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83201
Type PUB-K
Principal investigator Sántha, István
Title in Hungarian Kulturális kontaktusok az evenkik földjén
Title in English Culture Contact in Evenki Land
Keywords in Hungarian könyv magyarul Balassi kiadó szocialantropológia Kelet-Szibéria vadász-gyűjtögető Evenkik Bateson
Keywords in English book in English Balassi Publisher social anthropology East-Siberia hunter-gatherers Evenki Gregory Bateson
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2010-07-01
Closing date 2011-06-30
Funding (in million HUF) 1.270
FTE (full time equivalent) 0.18
state closed project
Summary in Hungarian
Az evenkik Szibériában élő modern vadász-gyűjtögetők. Leginkább arról nevezetesek, hogy a ’sámán’ szó az evenki nyelvből került a nemzetközi köztudatba. Mindezek ellenére az evenkik mindennapi élete ritkán lett antropológiai monográfiák tárgya, jórészt azért, mert csak a legutóbbi időben kaptak lehetőséget antropológusok arra, hogy állomásozó terepmunkát végezzenek körükben. A legmegkapóbb dolog az evenkikkel kapcsolatban talán az a képesség, mellyel meg tudták őrizni a környékbeli hierarchikus társadalmak (oroszok és burjátok) állandó szorításában egyenlőségi viszonyokon alapuló ethos-ukat. A „Kulturális kontaktusok az evenkik földjén” című könyvben azokról a helyzetekről számolunk be, melyeket terepmunkáink során tapasztaltunk meg körükben, leírásainkban igyekszünk az evenkik vadász-gyűjtögető stratégiáinak sokszínűséget visszaadni, még akkor is ezek a stratégiák lesznek tapasztalataink szerint mérvadóak, ha már nincs módjuk vadásztevékenységgel foglalkozniuk. Hét fejezetben többek között olyan témákat tárgyalunk, mint a nemek meghatározta különbségek, nyilvános magatartás, gyerekkori szocializáció, nem-emberi lényekkel való kölcsönhatás, üzlet és utazás, az idegenekkel való együttműködés formája. A könyvben gyakran találkozni Gregory Bateson, a neves antropológus kibernetikus rendszerelméletére való hivatkozásokkal, és hangsúlyt kap egy sajátos logikai kör léte is az evenkik földjén. Másrészt felbukkan a nem-illusztratív etnográfia gondolatköre, mely a könyv bevezetésében lett kifejtve, mint egy törekvés, arra, hogy kontroláljuk és lecsökkentsük annak a lehetőséget, hogy etnográfiai anyagokat, olyan ideák illusztrációjaként használjuk, melyek nem igazolódtak a terepmunka során.
Summary
Evenki are modern hunter-gatherers that live in Siberia. They are most known among social researchers because of the word shaman that was taken from their language. Despite this recognition contemporary Evenki everyday life very rarely becomes a subject for anthropological monographs, mainly because social anthropologists only recently got the chance to conduct extended fieldworks among Evenki. The most impressive thing about Evenki is their abilities to live in constant contact with presenters of non hunter-gathering cultures, which usually are based on hierarchical patterns of interaction (such as Russian and Buryat cultures), and maintain their own egalitarian ethos. In this book authors described the situations that they experienced with Evenki during fieldwork, and through these descriptions tried to show various strategies that Evenki use to stay hunter-gatherers even in circumstances, when hunting is prohibited. In six chapters such topics are touched as gender distinctions, behavior in public, children socialization, interaction with non-humans, business and travelling, forms of cooperation with strangers and etc. Authors actively used the vocabulary of cybernetics, proposed by the well-known anthropologist Gregory Bateson, to underline the circuit logic of events that happen in Evenki land. Also authors proposed to call their approach a non-illustrative ethnography, which they explained in the introduction of the book as an effort to control and restrict the tendency to use ethnographic materials as illustrations of the ideas taken from without fieldwork.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen projekt eredménye egy szociálantropológiai monográfia a Szibériában élő modern vadász-gyűjtögető evenkik mindennapi életéről. „Az evenkik földjén - Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken” című könyvben azokról a helyzetekről számoltunk be, melyeket terepmunkáink során tapasztaltunk meg körükben, leírásainkban igyekszünk az evenkik vadász-gyűjtögető stratégiáinak sokszínűséget visszaadni. Hét fejezetben többek között olyan témákat tárgyaltunk, mint a nemek meghatározta különbségek, nyilvános magatartás, gyerekkori szocializáció, nem-emberi lényekkel való kölcsönhatás, üzlet és utazás, az idegenekkel való együttműködés formája. Jelen monográfia a neves antropológus, Gregory Bateson kibernetikus rendszerelméletén alapul. Másrészt felbukkan a nem-illusztratív etnográfia gondolatköre, mely a könyv bevezetésében lett kifejtve, mint egy törekvés, arra, hogy kontroláljuk és lecsökkentsük annak a lehetőséget, hogy etnográfiai anyagokat, olyan ideák illusztrációjaként használjuk, melyek nem igazolódtak be a terepmunkánk során. A kötet, terveink szerint oroszul és angolul is megjelenik a közeljövőben.
Results in English
The result of the project is a social anthropological monography in Hungarian about the life of the modern hunter-gatherer Evenki people that live in Siberia. In the book of „Az evenkik földjén - Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken” (In Evenki Land - Culture Contacts in the Baikal Region) authors described the situations that they experienced with Evenki during fieldwork, and through these descriptions showed various strategies that Evenki use to stay hunter-gatherers even in circumstances, when hunting is prohibited. In six chapters such topics are touched as gender distinctions, behavior in public, children socialization, interaction with non-humans, business and travelling, forms of cooperation with strangers and etc. The work is based on the the vocabulary of cybernetics, proposed by the well-known anthropologist Gregory Bateson. Also authors proposed to call their approach a non-illustrative ethnography, which they explained in the introduction of the book as an effort to control and restrict the tendency to use ethnographic materials as illustrations of the ideas taken from without fieldwork. The book is going to be published also in Russian and English.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83201
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sántha István – Tatiana Safonova: Az evenkik földjén- Kulturális kontaktusok a Bajkál-vidéken, Balassi kiadó, Budapest, 2011
Back »