Consortional main: Holocene aeolian landscape development, active wind erosion and the protection against it, case studies on Hungarian blown sand areas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83560
Type K
Principal investigator Lóki, József
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Holocén eolikus felszínfejlődés, a jelenkori szélerózió és az ellene való védekezés vizsgálata magyarországi futóhomok területeken
Title in English Consortional main: Holocene aeolian landscape development, active wind erosion and the protection against it, case studies on Hungarian blown sand areas
Keywords in Hungarian homokmozgás kora, OSL, szélerózió, mezővédő erdősávok, környezetkímélő védekezés
Keywords in English blown sand movement, OSL, wind erosion, shelter-belts, green protection
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geography
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Natural Geography and Geoinformatics (University of Debrecen)
Participants Négyesi, Gábor
Szabó, Gergely
Szabó, József
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-01-31
Funding (in million HUF) 8.005
FTE (full time equivalent) 1.93
state closed project
Summary in Hungarian
A jelenleg tervezett kutatás a debreceni és szegedi egyetem szélerózióval foglalkozó geográfusainak olyan közös kutatása, amely két korábbi sikeres OTKA pályázat folytatásának tekintünk. Az elmúlt nyolc évben sok új koradatot határoztunk meg a hazai homokmozgásokról, a szélerózió laboratóriumi és terepi méréseivel jelentősen bővült a Széleróziós Információs Rendszer adatbázisa, amely elősegíti a védekezés tervezését. A most befejezetett közös OTKA pályázatunk eredményeit igazolja egy sikeresen megvédett PhD értekezés és az a 42 tanulmány, amely hazai és nemzetközi kiadványokban jelent meg. A négy évre tervezett geomorfológia és szélerózió témakörökbe sorolható kutatásainkat laboratóriumokban és terepen végezzük. A geomorfológiai, fejlődéstörténeti kutatások keretében új (OSL) és hagyományos (14C, palynológiai) kormeghatározási módszerek alkalmazásával Belső-Somogyban, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén kiválasztott mintaterületeken olyan új adatokat nyerünk, amelyekkel a hazai holocén homokmozgási periódusok tovább pontosíthatók. Az így nyert adatok várhatóan lehetőséget nyújtanak egy tájfejlődési prognózisra, illetve a szélerózió veszélyére vonatkozóan. A szélerózió és az ellene való környezetkímélő védekezés témakörébe tartozó laboratóriumi és terepi kísérletek keretében lehetőség lesz összehasonlító elemzésre, továbbá az új műszerekkel végzendő kísérletek, valamint a mezővédő erdősávok felmérése, tipizálása és értékelése jelentik az elméleti eredmények bővülését. A kutatás gyakorlati jelentősége elsősorban a szélerózió elleni védekezésnél, illetve a védekezés tervezésénél mutatkozik. A globális klímaváltozással várhatóan együttjáró szárazodási folyamat a szélerózió mértékének növekedését idézheti elő, ezért ezeket a kutatásokat kiemelten fontosnak tartjuk.
Summary
The research is the common investigation of the scientists of the University of Debrecen and University of Szeged, who study aeolian processes, and the research is continuation of our former OTKA studies. In the last 8 years we had measured several new data on blown sand movement, and we had extended the data base of the Aeolian Information System by several data on wind erosion by field and wind tunnel measurements. The success of our previous OTKA projects is shown by one PhD and 42 Hungarian and international publications. Our next 4-year-long research belongs to the fields of geomorphology and wind erosion studies, and we plan to continue our research on field and in laboratories. In the frame of the geomorphological and landscape development research part we would like to produce new and precise data (applying OSL, C-14 and palynology) on Holocene aeolian sand dune activity in the Nyírség, Danube-Tisza Interfluve an Inner Somogy study areas. As the result of these measurements the exact period of Holocene sand movement could be determined. These data probably will give chance to predict the landscape development and wind erosion activity of these areas in connection with climate change. In the frame of wind erosion and green protection studies we plan to make field and wind tunnel experiments, thus we can compare the results of the two methods. The theoretical importance of this part of the study is in the measurement with new equipments and in mapping, typifying and evaluation of shelter-belts. The practical importance of the research could be in the effective protection against wind erosion and in landscape planning. As the result of global climate change the aridification will be stronger, thus the probability of wind erosion could be greater, therefore our research could have an outstanding importance.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A geomorfológiai és szélerózió témakörébe sorolható kutatásainkat laboratóriumokban és terepen végeztük. A mintaterületeket a hazai nagy futóhomok területeken (Nyírség, Duna-Tisza köze, Belső-Somogy) jelöltük ki. A geomorfológiai, fejlődéstörténeti kutatások keretében a feltárások és fúrások rétegeinek tanulmányozása mellett OSL, 14C és palynológiai kormeghatározásokat alkalmaztunk. A kapott koradatokkal pontosítottuk a három mintaterület eolikus felszínfejlődését A szélerózió és az ellene való környezetkímélő védekezés témakörébe tartozó laboratóriumi kísérleteket a Debreceni Egyetem szélcsatornájában végeztük. A terepi kísérletek mintaterületei egyrészt a Nyírségben, másrészt Csongrádban voltak. A méréseredmények alapján potenciális széleróziós térképeket szerkesztettünk és a védekezéshez kapcsolódó adatbázisunk felhasználásával biztonságosabbá válhat a szántóföldi növénytermesztés. A kutatási eredményeket statisztikai és geoinformatikai szoftverekben dolgoztuk fel, konferenciákon ismertettük, hazai és külföldi folyóiratokban, illetve könyvrészletekben közöltük, továbbá az eredmények felhasználásával PhD értekezések is készülnek.
Results in English
The geomorphological and aeolian research was based on measurements in laboratories and at-a-site. The study areas represent the three largest Hungarian sand dune areas (Nyírség, Danube Tisza Interfluve, Inner Somogy). In the frame of our paleo-environmental research sediments were collected from pits and corings. The collected samples were undertaken OSL and radiocarbon measurements, and palynological analysis. Based on the data the aeolian landscape development histories of the study areas were reconstructed in detail, and the role of human impact in Aeolian activity was evaluated. The laboratory measurements on wind erosion and the environmentally friendly ways of protection were made in the wind tunnel of the University of Debrecen. At-a-site measurements were made in the Nyírség and in Csongrád County, determining the rate of siol loss on different soil types, at different wind speed and different vegetation cover. The data were analyzed statistically and by the application of geoinformatics. Based on the data we created maps of potential wind erosion and built a data-base, which could serve the sustainable agriculture. The results were presented on conferences, in national and international journals, in book chapters, and also PhD thesises will be written summarizing the results.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83560
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lóki J., Négyesi G., Buró B., Félegyházi E.: Aeolian surface transformations on the alluvial fan of the Nyírség, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY V.:(1-4), 2012
Buró B.: A baktalórántházi feltárás rétegtani vizsgálata, http://geography.hu/mfk2012/pdf/Buro_Botond.pdf, 2012
Buró, B.– Jakab, A.– Lóki, J.: GEOMORPHOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC ANALYSES AT THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION IN THE MEGAPARK, NYÍREGYHÁZA-OROS, Jurnal of Environmental Geography, 2012
Lóki J. – Négyesi G. – Tóth CS.– Buró B.: A szélerózió kutatása a Debreceni Egyetemen, TERMÉSZETFÖLDRAJZI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON A XXI. SZÁZAD ELEJÉN, TISZTELETKÖTET GÁBRIS GYULA PROFESSZOR ÚR 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA, 2012
Buró B.–Tóth Cs.: Széleróziós adatbázis létrehozása a defláció elleni védekezéshez, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása III., 2012
Kiss T. – Sipos Gy. – Mauz B. – Mezősi G.: Holocene aeolian sand mobilization, vegetation history and human impact on the stabilized sand dune area of the southern Nyírség, Hungary., Quaternary Research, 2012
Kiss T. – Györgyövics K. – Sipos Gy: Homokformák morfológiai tulajdonságainak és korának vizsgálata Belső-Somogy területén., Földrajzi Közlemények, 2012
Benyhe B., Kiss T., Sipos Gy., Deák A., Knipl I.: Emberi hatásra átalakuló felszín vizsgálata egy bugaci régészeti feltárás területén, Környezet – Ember – Kultúra: Az alkalmazott természettudományok ésa régészet párbeszéde, 2012
Négyesi Gábor – Borsos Lajos – Orosz István Dávid: A Nyugati és a Délkeleti-Nyírség széleróziós szempontú összehasonlító vizsgálata, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III., 2012
Négyesi Gábor – Borsos Lajos – Orosz István Dávid: Mezővédő fásítások felmérésének eredményei nyírségi mintaterületeken, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III, 2012
Négyesi Gábor: Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata a Nyírségben, Kockázat-Konfliktus-Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a Meriexva nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának absztrakt kötete., 2012
Lóki József – Négyesi Gábor – Szabó Gergely: A mezővédő erdősávok és erdőterületek változása nyírségi mintaterületeken, Táj – érték, lépték, változás. GeoLitera, 2012
Lóki J.: A nyírségi futóhomokformák átalakulása: Antropogén és természeti hatások, Magyar Földrajzi Konferencia; VI., 2012
Andrea Farsang / Rainer Duttmann / Máté Bartus / József Szatmári / Károly Barta / Gábor Bozsó: Estimation of Soil Material Transportation by Wind Based on in Situ Wind Tunnel Experiments., Journal of Environmental Geography. Volume 6, Issue 3-4, Pages 13–20, ISSN (Online) 2060-467X, DOI: 10.2478/jengeo-2013-0002, 2013
Györgyövics K. – Kiss T.: Dune hierarchy and morphometric classes of the parabolic sand dune associataion of Inner Somogy, Hungary, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2013
Cs. Tóth, G. Négyesi, J. Lóki, G. Szabó, B. Buró: Wind and sheet erosion investigations in sample areas in the Nyírség, Advanced Research in Engineering Sciences ‘ARES’ Vol.1(2) ISSUE 1, 2013 E- ISSN: 2347-4130, 2013
Buró B., Négyesi G., Lóki J., Andrási B: Possibilities of age determination of blown-sand movement in a sample area in the Nyírség, Hungary, Proceedings and excursion guide of the conference (State of geomorfological research in the year 2013; 11.) Szerk.: Zdenek Macka, Marek Havlícek, Jaromír Demek, Karel Kir, 2013
Négyesi G., Buró B.: Wind erosion measurements in Hungary, Proceedings and excursion guide of the conference (State of geomorfological research in the year 2013; 11.) Szerk.: Zdenek Macka, Marek Havlícek, Jaromír Demek, Karel Kir, 2013
Buró B., Négyesi G., Andrási B., Tóth Cs.: Széleróziós mérések nyírségi mintaterületen, Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása IV. (szerk.) Lóki J. Debrecen, ISBN 978-963-318-334-2, 2013
Lóki J., Buró B., Négyesi G., Tóth Cs.: Antropogén felszínalakítás a nyírségi hordalékkúpon, : Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság Földrajzi tanulmányok (szerk.) Frisnyák S., Gál A. Nyíregyháza- Szerencs (ISBN:9786155097614), 2013
Négyesi G., Tóth Cs., Lóki J., Szabó G., Buró B.: Wind and sheet erosion investigations in sample areas in the Nyírség, ADVANCED RESEARCH IN ENGINEERING SCIENCE, 2013
Szabó J., Lóki J.: A szélerózió és a szárazság, mint természeti veszély mérete, és kapcsolatai Magyarországon, Emberközpontú társadalomföldrajz: tiszteletkötet Ekéné Dr. Zamárdi Ilona 70. születésnapjára. Didakt Kiadó, 2014
Négyesi G., Lóki J., Szabó J., Bakacsi Zs., Pásztor L: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils: based on wind tunnel measurements, ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2014
Lóki J., Szabó J., Szabó G.: Újabb adatok a Hajdúhát (Hajdúság) negyedidőszaki fejlődéstörténetéhez, FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2014
Back »