A complex survey of invasive pests and their natural ennemies along highway margins in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83829
Type K
Principal investigator Kiss, Balázs
Title in Hungarian Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén
Title in English A complex survey of invasive pests and their natural ennemies along highway margins in Hungary
Keywords in Hungarian transzekt, új kártevők megjelenése, elterjedése
Keywords in English transect, monitoring, arthropods
Discipline
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Basky, Zsuzsa
Fetykó, Kinga Gabriella
Jenser, Gábor
Kádár, Ferenc
Koczor, Sándor
Kozár, Ferenc
Nagy, Barnabás
Nagy, Zsuzsa
Neidert, Dóra
Szentesi, Árpád
Szita, Éva
Starting date 2011-02-01
Closing date 2016-05-31
Funding (in million HUF) 20.204
FTE (full time equivalent) 16.54
state closed project
Summary in Hungarian
Az újonnan betelepedő kártevők növekvő száma napjainkban a hazai növényvédelem egyik fő kihívását jelenti. A potenciális kártevők minél korábban történő felderítése, majd terjedésük, ökológiai veszélyességük nyomonkövetése elengedhetetlen az ellenük történő védekezésre való felkészüléshez. Az autópályák szegélyzónája kiváló lehetőséget biztosít számos ízeltlábú csoport egyidejű, országos szintű, intenzív nyomonkövetésére. Kutatásunkban az M1, M3, M5, M7 autópályák alkotta ökológiai folyosók (transzektek) mentén, összesen több, mint 50 ponton végeznénk gyűjtéseket egységesített módszerekkel. A kutatási téma számos taxonra kiterjed: mintegy tucatnyi invazív kulcsfajokon (pl.: Metcalfa pruinosa, Nezara viridula, Harmonia axyridis) túlmenően az autópálya szegélyek ízeltlábú-együtteseinek komplex megismerésére is törekszünk. A pályázat viszonylag sok résztvevőt fog össze, akik az alábbi csoportokat dolgozzák föl: Thysanoptera, Orthoptera, Auchenorrhyncha, Aphidoidea, Coccinellidae, Bruchidae, Araneae, Heteroptera, Carabidae. A gyűjtések anyagát más taxonok szakértői számára is hozzáférhető módon tároljuk. A tervezett kutatás számos invazív faj terjedéséről nyújtana egyszerre országos szintű képet, ugyanakkor az újonnan megjelenő kártevők detektálására is módot ad. Az alkalmazott kutatási modell egy későbbi, nagyobb skálaszinten tervezett EU pályázat alapjául is szolgálna.
Summary
The increasing number of newly introduced pests is nowdays one of the main challenge for plant protection. The detection of the presence of new potential pests, as well as the monitoring of their spread and their ecological aptitudes is necessary for preparing ourselves to take protection mesures. Highway margins offer an excellent opportunity to build up an intensive, countrywide monitoring system for a high number of arthropod species. In our project we would use the ecological corridors of highways M1, M3, M5, M7 and M0 as transects, altogether with more than 50 sampling sites. Samplings would be carried out by standardised methods. The project has a complex approach in sense of the involved taxa: apart from the designated invasive species (Metcalfa pruinosa, Nezara viridula, Harmonia axyridis etc.), the arthropod assemblages of highway margins would also be investigated. The project involves a relatively high number of experts, who will focus on the following groups: Thysanoptera, Orthoptera, Auchenorrhyncha, Aphidoidea, Coccinellidae, Bruchidae, Araneae, Heteroptera, Carabidae. The samples will be available also for specialists of other taxa. The project would give a picture of the dynamisme of spreading of a number of invasive species on a countrywide scale, and at the same time it may lead to the detection of newly introduced species. The research model may serve for base for a future EU project proposal.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hazai autópálya-pihenők számos ízeltlábú csoport esetében meglepően nagy fajgazdagságot mutattak. A hazánkból ismert zsizsikfajok 80 %-t, a poloskafajok 40 %-t, a kabócafajok 37 %-t, az egyenesszárnyú-fajok 36 %-t, a pókfajok 35 %-t, a futóbogárfajok 28 %-t találtuk meg ezeken az élőhelyeken. Több mint 30 faj jelenlétét először mutattuk ki Magyarországon. Ezek közül növényvédelmi szempontból kiemelkedő az Európa egyes országaiban az utóbbi években súlyos károkat okozó, távol-keleti eredetű gyümölcskártevő, a pettyesszárnyú muslica jelentősége. A kártevőt 2012-ben először egy Somogy megyei autópálya-pihenőben észleltük. 2012-ben és 2013-ban összesen 38, míg 2014-ben már 8600 egyedet fogtunk. A faj ekkorra gyakorlatilag az ország egész területén előfordult, helyenként nagy mennyiségben. Vizsgálataink rámutattak, hogy az inváziós fajok terjedése országon belüli léptékben eltérő módokon történik. Egyes inváziós fajok (pl: amerikai lepkekabóca) természetes frontális terjedése lassú, hazai elterjedése a véletlenszerű behurcolások következtében sokáig mozaikos marad. Más fajok (pl: pettyesszárnyú muslica) frontális terjedése rendkívül gyors, elterjedési területe néhány éven belül az országot teljesen lefedi. Megállapítható, hogy az autópályák mentén végzett vizsgálat hatékony eszköz számos hazánkba kerülő ízeltlábúfaj kimutatására, illetve a fajok terjedési mechanizmusainak feltárására.
Results in English
Highway rest areas were shown to have surprising species richness in many arthropod groups. For instance, in Bruchinae, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Orthoptera, Araneae and Carabidae, 80 %, 40%, 37%, 36%, 35% and 28% of the species known from Hungary were found in these habitats, respectively. More than 30 species were found for the first time in Hungary. Among them, the spotted wing drosophila, an invasive pest of fruits, native to Far East and having high economic significance in Europe. This species was detected for the first time in Hungary in 2012 in a highway rest area in Somogy county. In 2012 and 2013, only 38 specimens were found in the country, while in 2014 more than 8600 individuals were recorded in our project. The project has demonstrated different spreading scenarios at countrywide scale in different invasive species. For instance, in the citrus flatid planthopper, the distribution pattern of the species remained mosaic for several years after its first detection, due to the slow natural frontal spread combined with sporadic long distance transfers by human activity. In the spotted wing drosophila, the distribution of the species covered the whole territory of the country in a couple of years following the first detection, due to its high natural spreading ability. It can be concluded, that monitoring of highway rest areas is a useful tool for detecting new species in invasion and also for understanding the mechanisms of spread of several arthropod species.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83829
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss B., Kis A., Kákai Á.: The rapid invasion of spotted wing drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae), in Hungary, Phytoparasitica (in press) DOI: 10.1007/s12600-016-0520-7, 2016
Basky Zs.: Aphid Species Colonizing Conifer, Juniper and Cedar Trees along Hungarian Motorways, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 50 (2), 275–284. DOI: 10.1556/038.50.2015.2.11, 2015
Basky Zs.: New Record for the Hungarian Aphid Fauna Smiela fusca Mordvilko, 1948, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 51 (1), 91–96. DOI: 10.1556/038.51.2016.1.8, 2016
Basky Zs.: Aphid Species Colonizing Perennial Asteraceae Host Species along Hungarian Motorways, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 51 (1), 77–86. DOI: 10.1556/038.51.2016.1.7, 2016
Basky Zs.: Aphid species colonizing mugwort (Artemisia vulgaris L.) along the Hungarian highways, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 51 (2) (in press), 2016
Vona-Túri D., Szmatona-Túri T., Kiss B.: Autópályák szárazföldi ászkarák-együtteseinek (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) ökológiai és diverzitás vizsgálata, Természetvédelmi Közlemények 21, 395–406., 2015
Kontschán J., Kiss B.: First record of the family Protodinychidae Evans, 1957 (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from Hungary, Ecologica Montenegrina, 2 (4), 283-288. ISSN 2336-9744, 2015
Szentesi Á., György Z., Jermy T. és Kiss B.: Seasonal changes in bruchid (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) assemblages along managed highway ecotones, European Journal of Entomology (under major revision), 2017
Jenser G.: Faunistical and ecological observations on Th ysanoptera II, Folia Entomologica Hungarica. 74: 5-12., 2013
Kontschán J., Karap A., Kiss B.: Phytoseiid mites (Acari, Mesostigmata) from the rest areas of Hungarian highways, Opuscula Zoologica 45 (1), 2014
Kiss B., Lupták R., Kis A., Szita É.: A pettyesszárnyú muslica tömeges megjelenése Magyarországon 2014-ben, Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (31) pp. 34-35. (ISBN 978 - 963 - 89690 - 2 - 6), 2014
Lengyel G., Orosz Sz., Kiss B., Kárpáti Zs.: New records and present status of the invasive spotted wing Drosopila, Drosophila suzukii, MATSUMURA (Diptera) in Hungary, Acta Zoologica Hungarica (in press), 2014
Podlussány A., Szita É., Lupták R., Szénási V. and Kiss B.: Four weevil species new to the fauna of Hungary from motorway rest areas (Coleoptera: Curculionidae), Folia entomologica hungarica, 75 (in press), 2014
Basky Zs.: Brachycaudus species on herbaceous plants along highways in Hungary, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 49: (1) 67-71 DOI: 10.1556/APhyt.49.2014.1.7, 2014
Kontschán J., Ács A. és Kiss B.: A hazai autópálya pihenők takácsatkái és laposatkái (Acari: Tetranychidae és Tenuipalpidae), 61. Növényvédelmi Tudományos Napok, 81. o. (ISSN 0231 2956), 2015
Koczor S., Kiss B., Szita É., Fetykó K.: Two leafhopper species new to the fauna of Hungary (Hemiptera:Cicadomorpha:Cicadellidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 47 (1) 69-73. DOI: 10.1556/APhyt.47.2012.1.8, 2012
Basky Zs.: A kontyvirág gyökértetű (Patchiella reamuri Kalt.) újabb magyarországi megjelenése, Növényvédelem, 49 (6): 253-255. o., 2013
Lengyel G., Orosz Sz., Kiss B., Kárpáti Zs.: New records and present status of the invasive spotted wing Drosopila, Drosophila suzukii, MATSUMURA (Diptera) in Hungary, Acta Zoologica Hungarica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2014
Podlussány A., Szita É., Lupták R., Szénási V. és Kiss B.: Four weevil species new to the fauna of Hungary from motorway rest areas (Coleoptera: Curculionidae), Folia entomologica hungarica, 75, 73-78. DOI: 10.17112/FoliaEntHung.2014.75.73, 2014
Kiss Balázs, Kozár F., Nagy B., Szita É., Fetykó K., Neidert D.: Egyes ízeltlábú csoportok ökofaunisztikai felmérése magyarországi autópályák szegélyzónájában, 57. Növényvédelmi Tudományos Napok, 19. o., 2011
Koczor S., Kiss, B., Szita, É. and Fetykó, K.: Two leafhopper species new to the fauna of Hungary (Hemiptera; Cicadomorpha; Cicadellidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 47 (1), pp. 69–73. DOI: 10.1556/APhyt.47.2012.1.8, 2012
Lengyel G., Kárpáti Zs., Kiss B.: A pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii, Diptera : Drosophilidae) első populációja Magyarországon, 59. Növényvédelmi Tudományos Napok, 25. o., 2013
Vona-Túri D., Szmatona-Túri T., Kiss B.: Gyeptársulások ászka (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) együttesei a hazai autópálya szegélyekben, 59. Növényvédelmi Tudományos Napok, 87. o., 2013
Kozár F., Fetykó K., Szita É., Konczné Benedicty Zs.: A fehér fenyő-pajzstetvek újabb jelentős felszaporodása a hazai autópályákon (Hemiptera: Coccoidea, Diaspidiidae, Leucaspis sp.), Növényvédelem 48 (8) 349-354, 2012
Kiss B., Karap A., Kis A., Szita É.: Az amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) és a tujakabóca (Liguropia juniperi) előfordulása hazai autópályák mentén, Növényvédelem, 49 (12), 571-575, 2013
Kiss B., Lengyel G., Nagy Zs., Kárpáti Zs.: A pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) első magyarországi előfordulása, Növényvédelem 49: 97-99., 2013
Kozár F., Konczné Benedicty Zs., Fetykó K., Kiss B., Szita É.: An annotated update of the scale insect checklist of Hungary (Hemiptera, Coccoidea), Zookeys, 309:49-66, 2013
Koczor S., Kiss B., Szita É., Fetykó K.: Two leafhopper species new to the fauna of Hungary (Hemiptera:Cicadomorpha:Cicadellidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 47 (1) 69-73, 2012
Kontschán J., Kiss B.: Egy ritka takácsatka, a petrobia latens (Müller, 1776) második igazolt előfordulása Magyarországon (Acari, Tetranychidae), Növényvédelem, 49 (6), 281-284, 2013
Vona-Túri D., Szmatona-Túri T., Kiss B.: Szárazföldi ászkarák együttesek (Crustaceae: Isopoda: Oniscidea) a magyarországi autópályák szegélyzónáiban, Természetvédelmi Közlemények. 19: 106-116. o., 2013
Basy Zs.: A kontyvirág gyökértetű (Patchiella reamuri Kalt.) újabb magyarországi megjelenése, Növényvédelem, 49 (6): 253-255. o., 2013
Kiss B., Szita É., Kis A., Karap A., Lengyel G.: Invázis rovarfajok terjedésének vizsgálata hazai autópályák mentén, 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2014 február 18-19.: 32. oldal, 2014
Kádár F., Kiss B., Szita É.: Autópálya szegélyek zavartsági szintjének összehasonlítása futóbogár-együttesek (Coleoptera:Carabidae) segítségével, 60. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2014 február 18-19, konferencia-kötet: 33. o., 2014
Lengyel G., Kiss B., Kárpáti Zs.: Caught in the act: the first population of the invasive spotted wing drosophila, Drosophila suzukii Matsumura (Diptera) in Hungary, North-western Journal of Zoology (in press), 2014
Kiss B., Lupták R.: Species richness of Auchenorrhyncha in highway rest areas in Hungary, 7th European Hemiptera Congress, July 19th‐24th 2015, Graz, Ausztria. kivonat-kötet 53. o., 2015
Kiss B., Lupták R., Szita É., Vona-Túri D., Kádár F., Puky M.: Evaluation of faunistic richness of Hungarian highway verges, IENE International Conference on Ecology and Transportation, September 16 – 19, 2014 Malmö, Svédország, kivonat-kötet 91. o., 2014
Puky M., Kádár F. és Kiss B.: Motorways as amphibian and reptile habitats in Hungary, IENE 2013, Scientific Workshop, Infrastructure and wildlife corridors - learning from experience, Luhacovice, Cseh Köztársaság, 2013 október 16-18. kivonat-kötet, 32. o., 2013
Kontschán J., Ács A., Suták A. és Kiss B.: A hazai autópályák pihenőinek atkái (Akarológiai tanulmányok 4.), StormingBrain kiadó, Budapest, 1-124. o., 2015

 

Events of the project

 
2013-04-11 11:06:29
Résztvevők változása
Back »