A Personality Psychological Approach toward the Spectrum Concept of Addictive Disorders  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83884
Type K
Principal investigator Demetrovics, Zsolt
Title in Hungarian Az addikciós zavarok spektrumszemléletének személyiségpszichológiai megalapozása
Title in English A Personality Psychological Approach toward the Spectrum Concept of Addictive Disorders
Keywords in Hungarian kémiai addikciók, viselkedési addikciók, személyiségpszichológia, az addikciók spektruma
Keywords in English chemical addictions, behavioral addictions, personality psychology, spectrum of addictions
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Clinical psychology
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Participants Ágoston, Csilla
Balázs, Hedvig
Dhuffar, Manpreet K
Felvinczi, Katalin
Hoyer, Mária
Kökönyei, Gyöngyi
Koronczai, Beatrix
Kun, Bernadette
Paksi, Borbála
Schmelowszky, Ágoston
Szabó, Attila
Urbán, Róbert
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-09-30
Funding (in million HUF) 23.963
FTE (full time equivalent) 18.79
state closed project
Summary in Hungarian
Az addiktív betegségek, köztük a viselkedési addikciók spektrumszemlélete ma még nem tükröződik a diagnosztikus rendszerekben, annak ellenére, hogy történtek kísérletek ezen zavarok egységes modellbe rendezésére. Hollander (1993) kompulzív-impulzív spektrum elképzelésének empirikus elemzésére nem történt kísérlet. A Blum és munkacsoportja (Blum és mtsai, 2000) által felvetett jutalomhiányos tünetegyüttes szindróma koncepció genetikai és neurobiológiai megalapozottsága mellett, nem tesz kísérletet a pszichológiai vonatkozások és kutatási eredmények integrálására. Jelen pályázat célkitűzése az addiktív zavarok spektrumszemléletének személyiségpszichológiai megalapozása. Ennek megvalósítása érdekében hat, viselkedési addikcióként értelmezhető jelenség empirikus vizsgálatát tervezzük elvégezni. A következő populációkat vizsgálnánk: szerencsejátékosok (600 fő), rendszeres testedzők, szabadidejükben heti rendszerességgel vásárló személyek, online játékosok, valamint két egyetemista populáción a problémás internethasználatot és a trichotillomániát vizsgálnánk (1500-1500 fő). Ezen jelenségek részletes személyiségpszichológiai vizsgálata lehetővé tenné ezek komparatív elemzését, a korábbi modellek ellenőrzését, valamint egy új, a kémiai és viselkedési függőségeket egyaránt kezelni képes integratív személyiségpszichológiai modell kialakítását. A kutatás szintén lehetőséget nyújt ezen jelenségek addiktív és nem addiktív formáinak elkülönítéséhez, s ezek személyiségpszichológiai hátterének megértéséhez.
Summary
The spectrum approach of the addictive disorders including behavioral addictions is not yet reflected in the diagnostic systems, though there were relevant attempts to organize these disorders into a comprehensive model. However, Hollander’s (1993) compulsive-impulsive spectrum theory has not been empirically tested. Though Blum et al.’s (2000) concept on the reward deficiency syndrome has been supported by genetic and neurobiological data, there has not been any attempt to integrate these data and psychological findings. Objective of the present proposal is the grounding of the spectrum concept of addictive disorders from a personality psychological approach. In order to reach this aim the empirical examination of six phenomena, interpreted as behavioral addictions, is planned. The following populations are to be studied: gamblers (600 persons), persons doing exercise on a regular basis, persons spending their free time shopping at least once a week, online gamers and two university population samples to examine problematic internet use and trichotillomania (1500-1500 persons each). A detailed examination of these phenomena from a personality psychological perspective would make the comparative analysis of these behaviors possible. Besides, it would provide an opportunity to test the earlier models, as well as to formulate a new, personality psychologically based integral model suitable for the interpretation of both chemical and behavioral addictions. The research also offers the possibility to differentiate between the addictive and not addictive forms of these phenomena and to understand their personality psychological background.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja az addiktív zavarok spektrumszemléletének epidemiológiai és személyiségpszichológiai megalapozása volt. Kutatásunk keretében hat speciális populációs adatfelvételt végeztünk hat viselkedési addikció (szerencsejáték-függőség, internetfüggőség, testedzésfüggőség, kényszeres vásárlás, kényszeres hajtépegetés [trichotillománia), online játékokkal kapcsolatos függőség) esetében. Ezen adatbázisok elemzése mellett, az OLAAP (Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról) és az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) kutatások adatait is elemeztük. A kutatás eredményeképp több a nemzetközi gyakorlatban használt skálát validáltunk, négy saját, a viselkedési addikciók súlyosságát mérő kérdőívet dolgoztunk ki, új epidemiológiai adatokat közültünk, illetve etiológiai modelleket elemeztünk.
Results in English
Objective of the research project was to provide adequate epidemiological and personality psychological grounding of the spectrum concept of addictive disorders. In the framework of this OTKA project we have collected data on six behavioral addictions (gambling disorder, internet addiction, exercise addiction, compulsive buying, trichotillomania and internet gaming disorder). Beside analyzing these data sets we have also analyzed the data of the National Survey on Addiction Problems in Hungary and that of the ESPAD project (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). As result of the project we have validated several psychometric tools and also developed and confirmed four new questionnaires to assess the problem level of behavioral addictions. Additionally we have published new epidemiological and etiological results.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83884
Decision
Yes

 

List of publications

 
Blum K, Febo M, Smith DE, Roy AK, Demetrovics Z, Cronjé FJ, Femino J, Agan G, Fratantonio JL, Pandey SC, Badgaiyan RD, Gold MS: Neurogenetic and epigenetic correlates of adolescent predisposition to and risk for addictive behaviors as a function of prefrontal cortex dysregulation, J CHILD ADOL PSYCHOP 25: (4) 286-292, 2015
Demetrovics Z: New frontiers of addictive behavior: Internet and social network addiction, Brixia International Conference “Open issues in the clinical and therapeutic management of major psychiatric disorders” Brescia 11-13 June , 2015
Demetrovics Z: Behavioral addictions, Celoštátna odborná konferencia pre odborníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky s medzinárodným zastúpením Komarno 25-26 September , 2015
Demetrovics Z, Király O: The role of motives in the background of online gaming, Genf 2nd European Congress for Social Psychiatry július 1-3 , 2015
Demetrovics Z, Király O: Spectrum of behavioral disorders under consideration and their taxonomy: Some comments on the concept of Internet Gaming Disorder, World Health Organization workshop “Behavioral disorders associated with excessive use of internet, computers, smartphones and similar electronic devices: clinical descriptions, diagnostic guidelines and priorities for international research” Seoul 24-26 August , 2015
Demetrovics Z, Király O: Research projects on behavioral disorders associated with excessive use of internet, computers, smartphones and similar electronic devices: Hungary, World Health Organization workshop “Behavioral disorders associated with excessive use of internet, computers, smartphones and similar electronic devices: clinical descriptions, diagnostic guidelines and priorities for international research” Seoul 24-26 August , 2015
Demetrovics Zs: Új kihívások az addiktológiában: technikai addikciók, XV. Regionális Drogügyi Konferencia Eger október 1 , 2015
Demetrovics Zs, Koronczai B: Pszichoaktív szerek használatával kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok, In: Balázs J, Miklósi M (szerk.) (szerk.) Gyermek- és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve.. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2015. pp. 178-184., 2015
Demetrovics, Zs.: Viselkedési addikciók, , 2015
Griffiths M D, Urbán R, Demetrovics Zs, Lichtenstein M B, de la Vega R, Kun B, Ruiz-Barquín R, Youngman J, Szabo A: A cross-cultural re-evaluation of the Exercise Addiction Inventory (EAI) in five countries, SPORT MED OPEN 1: (1) , 2015
Griffiths Mark D, Király Orsolya, Pontes Halley M, Demetrovics Zsolt: An Overview of Problematic Gaming, In: Aboujaoude E, Starcevic V (szerk.) (szerk.) Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise. Oxford: Oxford University Press, 2015. pp. 27-45., 2015
Király O, Demetrovics Z: Playing a lot does not mean addiction: Comparing highly engaged online video game players and problematic online gamers, Genf 2nd European Congress for Social Psychiatry július 1-3 , 2015
Király Orsolya, Griffiths Mark D, Demetrovics Zsolt: Internet Gaming Disorder and the DSM-5: Conceptualization, Debates, and Controversies, CURR ADDICT REP 2: (3) 254-262, 2015
Kiraly Orsolya, Griffiths Mark D, Urban Robert, Elekes Zsuzsanna, Domokos Tamas, Demetrovics Zsolt: Comparing problematic Internet use and problematic online gaming in a nationwide sample of adolescents, J BEHAV ADDICT 4: (1) 23-24, 2015
Király Orsolya, Nagygyörgy Katalin, Koronczai Beatrix, Griffiths Mark D, Demetrovics Zsolt: Assessment of Problematic Internet Use and Online Video Gaming, In: Aboujaoude E, Starcevic V (szerk.) (szerk.) Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise. Oxford: Oxford University Press, 2015. pp. 46-68., 2015
Király Orsolya, Urbán Róbert, Griffiths Mark D, Ágoston Csilla, Nagygyörgy Katalin, Kökönyei Gyöngyi, Demetrovics Zsolt: The Mediating Effect of Gaming Motivation Between Psychiatric Symptoms and Problematic Online Gaming: An Online Survey, J MED INTERNET RES 17: (4) , 2015
Kökönyei G, Józan A, Morgan A, Szemenyei E, Urbán R, Reinhardt M, Demetrovics Z: Perseverative thoughts and subjective health complaints in adolescence: Mediating effects of perceived stress and negative affects, PSYCHOL HEALTH 30: (8) 969-986, 2015
Koronczai B, Demetrovics Z: Szenvedélybetegségek – kémiai és viselkedési addikciók, In: Falus András (szerk.) (szerk.) Sokszínű egészségtudatosság: Értsd, csináld, szeresd!. Budapest: SpringMed Kiadó, 2015. pp. 171-180. (SpringMed Egészségtár), 2015
Maraz A, Demetrovics Z: Motivation pour l’achat online est-il associé à l’achat compulsif offline?, Genf 2nd European Congress for Social Psychiatry július 1-3 , 2015
Maraz A, Eisinger A, Hende B, Urban R, Paksi B, Kun B, Kokonyei G, Griffiths MD, Demetrovics Z: Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres., PSYCHIAT RES 225: (3) 326-334, 2015
Maraz A, Király O, Demetrovics Z: The diagnostic pitfalls of surveys, J BEHAV ADDICT 4: (3) 151-154, 2015
Maraz A, Király O, Urbán R, Griffiths M D, Demetrovics Z: Why do you dance? Development of the Dance Motivation Inventory (DMI), PLOS ONE 10: (3) , 2015
Maraz A, Urban R, Demetrovics Z: The psychological factors behind dance addiction, J BEHAV ADDICT 4: (Suppl 1) 28, 2015
Maraz A, Urbán R, Griffiths M D, Demetrovics Z: An empirical investigation of dance addiction, PLOS ONE 10: (5) , 2015
Maraz A, van den Brink W, Demetrovics Z: Prevalence and construct validity of compulsive buying disorder in shopping mall visitors, PSYCHIAT RES 228: (3) 918-924, 2015
Paksi Borbala, Magi Anna, Demetrovics Zsolt: Estimating the risk potential of Hungarian gambling products, J BEHAV ADDICT 4: (1) 57-58, 2015
Szabo Attila, Griffiths Mark D, de La Vega Marcos Ricardo, Mervó Barbara, Demetrovics Zsolt: Methodological and Conceptual Limitations in Exercise Addiction Research, YALE J BIOL MED 88: (3) 303-308, 2015
Urban R, Elekes Z, Domokos T, Penzes M, Demetrovics Z: Smoking and illicit drug use: intensity of smoking predicts the experimentation with illicit substances in Hungarian adolescents, 16TH World Conference on Tobacco or Health Abu Dhabi 17-21 March , 2015
Ágoston Cs, Urbán R, Demetrovics Zs: The Hungarian adaptation of “Caffeine Dependence and Withdrawal Checklist” and its relation to smoking, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Határtalan pszichológia – Unlimited Psychology: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete.. Marosvásárhely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2014. pp. 147-148., 2014
Ágoston Cs, Urbán R, Demetrovics Zs: A kóros evési és testi attitűdök összefüggése a különböző koffeintartalmú italok fogyasztásával., Evészavarok megelőzése és terápiája – V. Magyar Evészavar Kongresszus Debrecen 2014. szeptember 19-20 , 2014
Berczik K, Griffiths M D, Szabó A, Kurimay T, Kökönyei Gy, Urbán R, Demetrovics Z: Exercise addiction – The emergence of a new disorder, AUSTRALASIAN EPIDEM 21: (2) 36-40, 2014
Berczik K, Griffiths M D, Szabó A, Kurimay T, Urban R, Demetrovics Zs: Exercise Addiction, In: K Rosenberg, L. Feder (szerk.) (szerk.) Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, 2014. pp. 317-342., 2014
Blum K, Oscar-Berman M, Demetrovics Z, Barh D, Gold MS: Genetic Addiction Risk Score (GARS): Molecular Neurogenetic Evidence for Predisposition to Reward Deficiency Syndrome (RDS)., MOL NEUROBIOL 50: (3) 765-796, 2014
Demetrovics Z: The role of impulsivity and compulsivity in behavioral addictions, In: 17th Conference of the European Association of Substance Abuse Research (EASAR) . Lüneburg, Németország, 2014.05.15-2014.05.18. Kiadvány: 2014. pp. 26, 2014
Demetrovics Z, Urbán R, Gyollai Á: Motivational aspects of gambling behavior, In: ’Excessive gambling: Prevention and harm reduction. 3rd International Multidosciplinary Symposium . Neuchâtel, Svájc, 2014.01.15-2014.01.17. Kiadvány: 2014. pp. 31, 2014
Demetrovics Zs: Az addikciók természete: erkölcsi probléma, lelki betegség vagy agyi zavar?, „Szenvedély és közöny” – A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 21. konferenciájára Budapest Magyarország 2014. október 17-18. , 2014
Demetrovics Zs: Az internetfüggőség két évtizede, Info Éra 2014 Konferencia Zamárdi , 2014
Griffiths MD, King DL, Demetrovics Z: DSM-5 internet gaming disorder needs a unified approach to assessment, NEUROPSYCHIATRY 4: (1) 1-4, 2014
Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z: Social Networking Addiction: An Overview of Preliminary Findings, In: K Rosenberg, L. Feder (szerk.) (szerk.) Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, 2014. pp. 119-141., 2014
Gyepesi A, Urban R, Farkas J, Kraus L, Piontek D, Paksi B, Horvath G, Magi A, Eisinger A, Pilling J, Kokonyei G, Kun B, Demetrovics Z: Psychometric Properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian Samples of Adolescents and Young Adults., EUR ADDICT RES 20: (3) 119-128, 2014
Gyollai A, Griffiths MD, Barta C, Vereczkei A, Urban R, Kun B, Kokonyei G, Szekely A, Sasvari-Szekely M, Blum K, Demetrovics Z: The Genetics of Problem and Pathological Gambling, CURR PHARM DESIGN 20: (25) 3993-3999, 2014
Hende B, Maráz A, Demetrovics Zs: Compulsive buying: an obsessive or compulsive disorder?, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Határtalan pszichológia – Unlimited Psychology: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete.. Marosvásárhely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2014. pp. 163., 2014
Iszáj Fruzsina, Ehmann Bea, Demetrovics Zsolt: A pszichedelikumok művészek verbális viselkedésére gyakorolt hatásai, PSYCH HUNG CAROLI 2: (1) 7-22, 2014
Kiraly O, Griffiths MD, Urban R, Farkas J, Kokonyei G, Elekes Z, Tamas D, Demetrovics Z: Problematic Internet Use and Problematic Online Gaming Are Not the Same: Findings from a Large Nationally Representative Adolescent Sample., CYBERPSYCH BEH SOC N 17: (12) 749-754, 2014
Király O, Nagygyörgy K, Urbán R, Griffiths M D, Demetrovics Zs: The mediating role of gaming motives between psychiatric symptoms and problematic online gaming and the moderating role of gender and gamer type, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Határtalan pszichológia – Unlimited Psychology: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete.. Marosvásárhely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2014. pp. 169., 2014
Király Orsolya, Nagygyörgy Katalin, Griffiths, M.D., Demetrovics, Z.: Problematic online gaming, In: K Rosenberg, L. Feder (szerk.) (szerk.) Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, 2014. pp. 61-97., 2014
Kokonyei G, Urban R, Reinhardt M, Jozan A, Demetrovics Z: The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients., J CLIN PSYCHOL 70: (6) 589-600, 2014
Maraz A, Hende B, Demetrovics Z: Compulsive buying and borderline personality disorder, 3rd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders Róma 2014, 16-18 October , 2014
Maráz A, Király O, Urbán R, Demetrovics Zs: Dance Addiction – a new behavioural addiction?, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Határtalan pszichológia – Unlimited Psychology: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének Kivonatkötete.. Marosvásárhely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2014. pp. 174-175., 2014
Martinotti G, Corazza O, Achab S, Demetrovics Z: Novel Psychoactive Substances and Behavioral Addictions, BIOMED RES INT 2014: , 2014
Menczel Z, Kovács E, Demetrovics Z : Prevalence of exercise dependence and eating disorders among clients of fitness centers in Budapest, In: 28th International Congress of Applied Psychology . Párizs, Franciaország, 2014.07.08-2014.07.13. Kiadvány: 2014. pp. 8, 2014
Pontes H M, Király O, Demetrovics Z, Griffiths M D: The DSM-5 and Internet Gaming Disorder: A new psychometric approach, Multi.Player 2 International Conference on Social Aspects of Digital Gaming Münster Germany 2014, 13-15 August , 2014
Pontes HM, Kiraly O, Demetrovics Z, Griffiths MD: The Conceptualisation and Measurement of DSM-5 Internet Gaming Disorder: The Development of the IGD-20 Test., PLOS ONE 9: (10) , 2014
Urban R, Kun B, Farkas J, Paksi B, Kokonyei G, Unoka Z, Felvinczi K, Olah A, Demetrovics Z: Bifactor structural model of symptom checklists: SCL-90-R and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample., PSYCHIAT RES 216: (1) 146-154, 2014
Urban R, Szigeti R, Kokonyei G, Demetrovics Z: Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents., BEHAV RES METHODS 46: (2) 488-498, 2014
Bóna A, Kun B, Kökönyei Gy, Demetrovics Zs: Az affektív szabályozás zavarai és következményei, M PSZICH SZLE 68: (1) 71-88, 2013
Demetrovics Zs: A szerencsejáték-függőség helye az egyéb addikciók között, Szakmai nap a játékszenvedélyről Debrecen május 31 , 2013
Demetrovics Zs: Függőségek, Pszinapszis. „Bevetetlen álmok.” XVII. Budapesti Pszichológiai Napok Budapest április 13 , 2013
Demetrovics Zs: Az addikciók integratív szemlélete: kémiai és viselkedési függőségek, A biológiai pszichiátria korszerű eredményei.” Az MPT Biológiai Pszichiátriai Egyesületének XXIV. Konferenciája Budapest 2013. november 13-15. , 2013
Demetrovics Zs, Kun B, Portörő P, Felvinczi K: Alapfogalmak az addiktológiában és az addiktológiai ellátás rendszere, In: Kiss Enikő Csilla, Sz Makó Hajnalka (szerk.) (szerk.) Mentálhigiéné és segítő hivatás. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013. pp. 32-52. (Pannónia könyvek), 2013
Eisinger A, Magi A, Gyollai Á, Demetrovics, Z, Rózsa S: From personality dimensions to personality disorders, In: EUROCRIM 2013, 13th Annual Conference of the ESC . Budapest, Magyarország, 2013.09.04-2013.09.07. Kiadvány: 2013. pp. 167, 2013
Gyepesi Á, Gyollai Á, Urbán R, Domokos T, Elekes Z, Demetrovics Z: Psychometric properties of the DSM-IV-MR-J questionnaire, and prevalence estimates of problem gambling behavior in a national sample of adolescents in Hungary, J BEHAV ADDICT 2: (suppl) 43, 2013
Gyepesi Áron, Elekes Zsuzsanna, Domokos Tamás, Demetrovics Zsolt: A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzői, PSYCHIATRIA HUNG 28: (1) 30-38, 2013
Gyimesi A, Demetrovics Zs: A szexuális élet gyakoriságának vizsgálata az életkor és a kapcsolatok hosszának tekintetében, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2013. pp. 158-159., 2013
Gyollai A, Griffiths MD, Barta C, Vereczkei A, Urban R, Kun B, Kokonyei G, Szekely A, Sasvari-Szekely M, Blum K, Demetrovics Z: The Genetics of Problem and Pathological Gambling, CURR PHARM DESIGN AiP: (Epub) AiP, 2013
Gyollai Á, Urbán R, Farkas J, Kun B, Kökönyei Gy, Eisinger A, Magi A, Demetrovics Zs: A Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőív magyar változatának (PGSI-HU) bemutatása, PSYCHIATRIA HUNG 28: (3) 274-284, 2013
Kökönyei G, Farkas J, Urbán R, Magi A, Eisinger A, Demetrovics Z: Relationship between regulation of positive emotion and problematic Internet use among adolescents, J BEHAV ADDICT 2: (suppl) 44, 2013
Kökönyei Gy, Szemenyei E, Farkas J, Urbán R, Magi A, Eisinger A, Demetrovics Zs: Pozitív érzelmi szabályozás és problematikus internethasználat kapcsolatát közvetítő tényezők vizsgálata középiskolások körében, ADDIKTOLÓGIA 12: 28, 2013
Koronczai B, Kokonyei G, Urban R, Kun B, Papay O, Nagygyorgy K, Griffiths MD, Demetrovics Z: The mediating effect of self-esteem, depression and anxiety between satisfaction with body appearance and problematic internet use., AM J DRUG ALCOHOL AB 39: (4) 259-265, 2013
Koronczai B, Urbán R, Kökönyei G, Pápay O, Paksi B, Kun B, Farkas J, Domokos T, Elekes Z, Griffiths M D, Demetrovics Z: The Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ), J BEHAV ADDICT 2: (suppl) 19, 2013
Kurimay T, Griffiths M D, Berczik K, Demetrovics Z: Exercise addiction, In: David A Baron, Claudia Reardon, Steven H Baron (szerk.) (szerk.) Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective. Oxford: John Wiley & Sons, 2013. pp. 33-43., 2013
Kurimay T, Griffiths, M D, Berczik, K, Demetrovics, Z: Exercise addiction: The dark side of sports and exercise, In: 166th Annual Meeting of the American Psychiatric Association . San Francisco, Amerikai Egyesült Államok, 2013.05.18-2013.05.22. Kiadvány: 2013. pp. 6, 2013
Kurimay T, Urbán R., Berczik K., Kun B., Paksi B., Szabó A., Griffiths M.D., Demetrovics Zs.: Hol a határ? Rekreációs sport vagy testedzésfüggőség?, In: A határtalan elme korlátai. A Magyar Pszichiátriai Társaság 18. vándorgyűlése (absztraktkötet) . Győr, Magyarország, 2013.01.23-2013.01.26. Kiadvány: Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 2013. pp. 63, 2013
Maráz A, Eisinger A, Hende B, Urbán R, Demetrovics Zs: Borderline személyiségzavar és kényszeres vásárlás a plázalátogatók között, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2013. pp. 206., 2013
Maráz A, Eisinger A, Urbán R, Kun B, Paksi B, Demetrovics Z: Compulsive buying behaviour in Hungarian shopping malls, J BEHAV ADDICT 2: (Suppl. 1) 46, 2013
Menczel Zsuzsa, Kovács Eszter, Demetrovics Zsolt: Evészavar kontra testedzésfüggõség, In: A határtalan elme korlátai. A Magyar Pszichiátriai Társaság 18. vándorgyűlése (absztraktkötet) . Győr, Magyarország, 2013.01.23-2013.01.26. Kiadvány: Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 2013. pp. 74, 2013
Nagygyorgy K, Papay O, Urban R, Farkas J, Kun B, Griffiths M, Demetrovics Z: Problémás onlinejáték-használat. Szakirodalmi áttekintés [Problematic online gaming. A review of the literature], PSYCHIATRIA HUNG 28: (2) 122-144, 2013
Nagygyörgy K, Urbán R, Farkas J, Griffiths M, Zilahy D, Kökönyei G, Mervó B, Reindl A, Ágoston C, Kertész A, Harmath E, Oláh A, Demetrovics Z: Typology and sociodemographic characteristics of Massively Multiplayer Online Game players, INT J HUM-COMPUT INT 29: (3) 192-200, 2013
Pápay O, Nagygyörgy K, Kun B, Farkas J, Paksi B, Urbán R, Demetrovics Z: Relationship between psychiatric symptoms and problematic online activities (internet use and gaming), In: 16th Conference of the European Association of Substance Abuse Research (EASAR) . Aeschi, Svájc, 2013.05.09-2013.05.12. Kiadvány: 2013. pp. 28, 2013
Pápay O, Urbán R, Griffiths M, Nagygyörgy K, Farkas J, Kökönyei Gy, Felvinczi K, Oláh A, Elekes Z, Demetrovics Z: Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescents, CYBERPSYCH BEH SOC N 16: (5) 340-348, 2013
Pápay O, Urbán R, Nagygyörgy K, Griffiths M D, Ágoston C, Farkas J, Elekes Z, Domokos T, Kun B, Felvinczi K, Kökönyei G, Demetrovics Z: The development and application of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ) and its short form (POGQ-SF), J BEHAV ADDICT 2: (suppl) 27, 2013
Szabo A, Griffiths M D, Demetrovics Z: Psychology and exercise, In: D Bagchi, S Nair, C K Sen (szerk.) (szerk.) Nutrition and Enhanced Sports Performance: Muscle Building, Endurance, and Strength. West Sussex: Academic Press, 2013. pp. 65-73., 2013
Urban R, Szigeti R, Kokonyei G, Demetrovics Z: Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents., BEHAV RES METHODS 2013: Epub ahead of print, 2013
Vereczkei A, Demetrovics Z, Szekely A, Sarkozy P, Antal P, Szilagyi A, Sasvari-Szekely M, Barta C: Multivariate Analysis of Dopaminergic Gene Variants as Risk Factors of Heroin Dependence, PLOS ONE 8: (6) , 2013
Zsuzsa Menczel, Eszter Kovacs, Judit Farkas, Anna Magi, Andrea Eisinger, Bernadette Kun, Zsolt Demetrovics: Prevalence of exercise dependence and eating disorders among clients of fitness centers in Budapest, J BEHAV ADDICT 2: (suppl) 23-24, 2013
Barta C, Nemeth N, Nanasi T, Demetrovics Z, Urban R, Farkas J, Torma N, Eisinger A, Magi A, Kapitany-Foveny M, Sasvari-Szekely M: Genetic Variation in Alcohol Consumption and Binge Drinking of Adolescents, XXth World Congress on Psychiatric Genetics (WCPG) Hamburg Germany 14-18 October , 2012
Berczik K, Szabo A, Griffiths MD, Kurimay T, Kun B, Urban R, Demetrovics Z: Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology., SUBST USE MISUSE 47: (4) 403-417, 2012
Demetrovics Z: Analysis of the Hungarian data on measuring cannabis use severity, In: Expert meeting on monitoring of intensive, problematic and dependent cannabis use: CAST and SDS scales in general population surveys. Lisszabon, Portugália, 2012.06.28. Kiadvány: 2012. pp. 1, 2012
Demetrovics Z, Griffiths, M D: Behavioral addictions, J BEHAV ADDICT 1: (1) 1-2, 2012
Demetrovics Zs: Az online játékok motivációs háttere, „Generációk az információs társadalomban. Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák” Szeged június 21-22. , 2012
Demetrovics Zs: Az internet mint veszélyforrás és mint a segítsé eszköze, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Konferencia Tiszaújváros, március 27 , 2012
Demetrovics Zs: Az online számítógépes játékok pszichológiája, Educatio 12. Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapest január 21 , 2012
Demetrovics Zs: The motivational background of online gaming, ’Understanding Addiction Motives’ Conference Budapest Hungary 2012. július 17 , 2012
Demetrovics Zs, Kurimay T: Sport és addikció, In: Kurimay T, Faludi V, Kárpáti R (szerk.) (szerk.) A sport pszichológiája: Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I.. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 2012. pp. 235-260., 2012
Demetrovics Zs, Nagygyörgy K, Urbán R, Farkas J, Griffiths M D, Pápay O: Az online játszás motivációs háttere, In: Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.) (szerk.) Digitális nemzedék konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 60., 2012
Demetrovics Zs, Urbán R., Nagygyörgy K., Farkas J., Griffiths M.D., Pápay O., Kökönyei Gy., Felvinczi K., Oláh A.: The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ), PLOS ONE 7: (5) e36417, 2012
Demetrovics, Z: Adolescent behavior and health in cross-cultural context, J EARLY ADOLESCENCE 32: (1) 14-19, 2012
Farkas J, Nemeth Z, Urban R, Kokonyei G, Felvinczi K, Kuntsche E, Demetrovics Z: Az alkoholfogyasztás és nagyivás (binge drinking) epidemiológiai, etiológiai és motivációs jellemzői: áttekintő tanulmány [The epidemiological, etiological and motivational aspects of alcohol use and binge drinking: literature review]], PSYCHIATRIA HUNG 27: (5) 335-349, 2012
Gyepesi Á, Gyollai Á, Mervó B, Elekes Zs, Felvinczi K, Urbán R, Demetrovics Zs: Szerencsejáték a serdülők körében, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 61-62., 2012
Gyollai Á, Urbán R, Demetrovics Zs: Fordult a kocka, NEUROPSYCHOPHARMACOL HUNG 14. évf.: (Suppl 1) 22, 2012
Gyollai Ágoston, Demetrovics Zsolt: A szerencsejáték genetikai háttere: áttekintés, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 62-63., 2012
Kökönyei G, Baldacchino A, Urbán R, Demetrovics Z: The Psychological Basis of Obesity, In: Mahmood T, Arulkumaran S (szerk.) (szerk.) Obesity. Oxford: Elsevier, 2012. pp. 39-51., 2012
Kökönyei Gy, Urbán R, Örkényi Á, Költő A, Zsíros E, Kertész K, Németh Á, Demetrovics Zs: Z Generáció – MeGeneráció?, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 253-254., 2012
Kun B, Balazs H, Arnold P, Paksi B, Demetrovics Z: Gambling in Western and Eastern Europe, J GAMBL STUD 28: (1) 27-46, 2012
Kun B, Urban R, Paksi B, Csobor LV, Olah A, Demetrovics Z: Psychometric characteristics of the Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form, in Hungarian high school students., PSYCHOL ASSESSMENT 24: (2) 518-523, 2012
Liptai-Menczel Zs, Kovács E, Vingender I, Demetrovics Zs: EDdiction or Exercise dependence?, In: 10th Alps Adria Psychology Conference AAPC 2012 . Lignano, Olaszország, 2012.09.27-2012.09.29. Kiadvány: 2012. pp. 49, 2012
Maráz A, Rigó P, Harmatta J, Takách G, Zalka Z, Boncz I, Andó B, Lackó Z, Demetrovics Z: Delay discounting in Borderline personality disorder reflects symptom severity, In: 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder . Amsterdam, Hollandia, 2012.09.27-2012.09.29. Kiadvány: 2012. pp. 17, 2012
Menczel Zs, Kovács E, Demetrovics Zs: Evészavar kontra testedzésfüggőség, In: „Evés – test – harmónia” 4. magyar evészavar kongresszus . Pécs, Magyarország, 2012.09.14-2012.09.15. Kiadvány: 2012. pp. 9, 2012
Mónok Kata, Berczik Krisztina, Urbán Róbert, Szabó Attila, Griffiths Mark D, Farkas Judit, Magi Anna, Eisinger Andrea, Kurimay Tamás, Kökönyei Gyöngyi, Kun Bernadette, Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt: Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures:, PSYCHOL SPORT EXERC 13: (6) 739-746, 2012
Nagygyörgy K, Mihalik Á, Demetrovics Zs: Az online játékok pszichológiai vonatkozásai, In: Gabos Erika (szerk.) (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra: VI. Nemzetközi Médiakonferencia: Balatonalmádi, 2011. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2012. pp. 242-248. (Kobak könyvsorozat; 8.), 2012
Nagygyörgy K, Urbán R, Farkas J, Griffiths M D, Pápay O, Demetrovics Zs: A Problémás Online Gaming Kérdőív (POGQ) bemutatása, In: Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.) (szerk.) Digitális nemzedék konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 59., 2012
Nagygyörgy Katalin, Urbán Róbert, Pápay Orsolya, Farkas Judit, Zilahy Dalma, Mervó Barbara, Reindl Antónia, Ágoston Csilla, Kertész Andrea, Harmath Eszter, Demetrovics Zsolt: Az online játékok motivációs háttere és mérése, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 59-60., 2012
Németh Zs, Urbán R, Farkas J, Kuntsche E, Demetrovics Z: Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú és rövid változatának hazai alkalmazása [Hungarian adaptation of the long and the short form of the drinking motives questionnaire (DMQ-R)], M PSZICH SZLE 67: (4) 673-694, 2012
Pápay O, Nagygyörgy K, Demetrovics Zs: Online játékok, In: Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.) (szerk.) Digitális nemzedék konferencia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 58., 2012
Pápay Orsolya, Nagygyörgy Katalin, Urbán Róbert, Farkas Judit, Zilahy Dalma, Mervó Barbara, Reindl Antónia, Ágoston Csilla, Kertész Andrea, Harmath Eszter, Demetrovics Zsolt: A POGQ (Problémás Online Játék Kérdőív) kialakítása és alkalmazása, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 60-61., 2012
Szigeti R, Kökönyei Gy, Demetrovics Zs, Urbán R: A Rosenberg önértékelési kérdőív faktorstruktúrájának vizsgálata hazai serdülő mintán, In: Vargha András (szerk.) (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012. pp. 335., 2012
Urbán R, Kun B, Paksi B, Demetrovics Z: Smoking is associated with general psychiatric symptom severity and not with specific symptom factors in a large community sample, In: “Mission Possible – Towards a Tobacco-Free Society”: XIV Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco Europe. Helsinki, Finnország, 2012.08.30-2012.09.02. Kiadvány: 2012. pp. 92, 2012
Urbán R, Wolfson M, Sutfin E L, Demetrovics Z: Testing a multidimensional approach to nicotine dependence in adolescents, In: “Mission Possible – Towards a Tobacco-Free Society”: XIV Annual Meeting of the Society for Research on Nicotine and Tobacco Europe. Helsinki, Finnország, 2012.08.30-2012.09.02. Kiadvány: 2012. pp. 95 Paper P73. , 2012
Barta Cs, Vereczkei A, Csorba J, Demetrovics Zs, Sasvári-Székely M: Az addikció genetikai háttere, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 13-14, 2011
Demetrovics Z, Urban R, Nagygyorgy K, Farkas J, Zilahy D, Mervo B, Reindl A, Agoston C, Kertesz A, Harmath E: Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ)., BEHAV RES METHODS 43: (3) 814-825, 2011
Demetrovics Zs: Az addiktológiai zavarok spektrumszemlélete, In: Császár-Nagy N, Demetrovics Zs, Vargha A (szerk.) (szerk.) A klinikai pszichológia horizontja: tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Tanulmánykötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 697-706. (Károli Könyvek), 2011
Demetrovics Zs, Mónok K, Berczik K, Urbán R, Szabó A, Griffiths M D, Farkas J, Magi A., Eisinger A, Kurimay T, Kökönyei Gy, Kun B, Paksi B: A testedzésfüggőség mérése és elterjedtsége Magyarországon: egy normál populációs kutatás eredményei, PSYCHIATRIA HUNG 26: (Suppl) 32, 2011
Gyollai A, Urban R, Kun B, Paksi B, Arnold P, Balazs H, Kokonyei G, Olah A, Demetrovics Z: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: A South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása, PSYCHIATRIA HUNG 26: (4) 230-240, 2011
Gyollai Á, Urbán R, Kun B, Paksi B, Arnold P, Balázs H, Kökönyei Gy, Oláh A, Demetrovics Zs: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdôív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása, ADDIKTOLÓGIA 10: (1) 38-39, 2011
Iszáj F, Ehmann B, Demetrovics Zs: Az alkohol- és a marihuána-használat okozta mintázati eltérések kreatív alkotók körében, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 39-40, 2011
Kökönyei Gy, Demetrovics Zs, Urbán R: A kognitív érzelemszabályozási stratégiák és a dohányzással kapcsolatos elvárások kapcsolata középiskolások körében, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 45-46, 2011
Kökönyei Gy, Paksi B, Demetrovics Zs: A reaktív-proaktív agresszió és a drogfogyasztás kapcsolata fogvatartott mintán, Magyar Addiktológiai Társaság VIII. Kongresszusa, Siófok, Magyarország, 2011.11.24-2011.11.26. , 2011
Koronczai B, Kökönyei Gy, Urbán R, Demetrovics Zs: A testi megjelenéssel való elégedetlenség szerepe a problémás internethasználatban, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 43-44, 2011
Koronczai B, Urban R, Kokonyei G, Paksi B, Papp K, Kun B, Arnold P, Kallai J, Demetrovics Z: Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples., CYBERPSYCH BEH SOC N 14: (11) 657-664, 2011
Kun B, Balázs H, Kapitány M, Rózsa S, Kő N, Demetrovics Zs: Az Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála (LEAS-A-HU) hazai adaptációja, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 31: (4) 341-358, 2011
Kun B, Urbán R, Balázs H, Kapitány M, Nagy H, Oláh A, Demetrovics Zs: Az Érzelmek Mérése Skála háromfaktoros modelljének adaptálása [Factor structure of the Hungarian adaptation of Assessing Emotions Scale], M PSZICH SZLE 66: (3) 449-466, 2011
Kun B, Urbán R, Farkas J, Mervó B, Csorba J, Demetrovics Zs: Érzelmek komplexitása és érzelmi intelligencia szerhasználók körében, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 49-50, 2011
Maráz A, Rigó P, Harmatta J, Takách G, Zalka Zs, Boncz I, Andó B, Laczkó Zs, Kapitány-Fövény M, Demetrovics Zs: Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok? Borderline és szerhasználó. Borderline és szerhasználó betegek jutalomkésleltetésének vizsgálata, , 2011
Maráz A, Rigó P, Harmatta J, Takách G, Zalka Zs, Boncz I, Kurgyis E, Andó B, Laczkó Zs, Csott N, Zsély A, Kapitány-Fövény M, Demetrovics Zs: Borderline személyiségzavar, szerhasználat és jutalomkésleltetés, Magyar Addiktológiai Társaság VIII. Kongresszusa Siófok, Magyarország, 2011.11.24-2011.11.26. , 2011
Nagygyörgy K, Mihalik Á, Demetrovics Zs: Rizikófaktorok az online szerpjátékok túlhasználatában, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Országos Tudományos Nagygyűlése május 25-27 Budapest , 2011
Nagygyörgy K, Urbán R, Farkas J, Griffiths M D, Pápay O, Demetrovics Zs: POGQ - A problémás online játék használat mérésére kialakított kérdőív, PSYCHIATRIA HUNG 26: (Suppl.) 93, 2011
Nagygyörgy K, Urbán R, Pápay O, Farkas J, Zilahy D, Mervó B, Reindl A, Kertész A, Harmath E, Demetrovics Zs: Az online játékosok tipológiája és a csoportok szocio-demográfiai jellemzői, ADDIKTOLÓGIA 10: (Suppl.) 63-64, 2011
Pápay O, Nagygyörgy K, Demetrovics Zs: Onlinejáték-függőség: a mérőeszközök szakirodalmi áttekintése, PSYCHIATRIA HUNG 26: (Suppl.) 97, 2011
Szabó A, Kun B, Urbán R, Demetrovics Zs: Kezdeti eredmények a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU) hazai alkalmazásával, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 12: (1) 1-15, 2011
Tombor I, Paksi B, Urbán R, Kun B, Arnold P, Rózsa S, Berkes T, Demetrovics Z: Epidemiology of smoking in the Hungarian population, based on national representative data, CLIN EXP MED J 5: (1) 27-37, 2011
Maráz A.: MEASUREMENT, PREVALENCE AND PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF COMPULSIVE BUYING, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, 2015
Berczik K.: A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége, pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való kapcsolata serdülők és felnőttek körében, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015
Király, O.: ASSESSMENT AND PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF PROBLEMATIC ONLINE GAMING, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, 2015
Martinotti, G., Corazza, O., Achab, S., Demetrovics, Z. (Guest Editors): BioMed Reseach International. Special Issue: Novel Psychoactive Substances and Behavioral Addictions, Hindawi Publishing Corporation. http://www.hindawi.com/journals/bmri/si/581798/, 2014
Maraz, A., Griffiths, M., Demetrovics, Z.: The prevalence of compulsive buying: A meta-analysis, Addiction (in press), 2015
Griffiths, M. D., van Rooij, A. J., Kardefelt-Winther, D., Starcevic, V., Király, O., Pallesen, S., Müller, K., Dreier, M., Carras, M., King, D. L., Aboujaoude, E., Kuss, D. J., Pontes, H. M., Fernandez, O. L., Nagygyorgy, K., Achab, S., Billieux, J., Quandt, T., Carbonell, X., Ferguson, C., J., Hoff, R. A., Derevensky, J., Haagsma, M. C., Delfabbro, P., Coulson, M., Hussain, Z., Demetrovics, Z.: Working towards an international consensus on criteria for assessing Internet Gaming Disorder: A critical commentary on Petry et al (2014)., Addiction (in press), 2015
Kim, N. R., Hwang, S. S-H., Choi, J-S., Kim, D-J., Demetrovics, Z., Király, O., Nagygyörgy, K., Griffiths, M. D., Hyun, S. Y., Youn, H. C., Choi, S-W.,: Characteristics and Psychiatric symptoms of Internet Gaming Disorder among adults using self-reported DSM-5 criteria., Psychiatry Investigation (in press), 2015
Szabo, A., Griffiths, M. D., Demetrovics, Z.: Exercise addiction, In: V. R. Preedy (Ed.). Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse (in press) Elsevier., 2015
Weinstein, A., Maraz, A., Griffiths, M. D., Lejoyeux, M., Demetrovics, Z.: Compulsive buying., In: V. R. Preedy (Ed.). Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse (in press) Elsevier., 2015
Demetrovics Z, Urban R, Nagygyorgy K, Farkas J, Zilahy D, Mervo B, Reindl A, Agoston C, Kertesz A, Harmath E: Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ)., BEHAV RES METHODS 43: (3) 814-825, 2011
Demetrovics Z: Viselkedési függőségek, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 68: (18) 557, 2013
Demetrovics Zs: Az addiktológiai zavarok spektrumszemlélete, In: Császár-Nagy N, Demetrovics Zs, Vargha A (szerk.) (szerk.) A klinikai pszichológia horizontja: tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Tanulmánykötet. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2011. pp. 697-706. (Károli Könyvek), 2011
Nagygyörgy K, Mihalik Á, Demetrovics Zs: Az online játékok pszichológiai vonatkozásai, In: Gabos Erika (szerk.) (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI.: Balatonalmádi, 2011. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2012. pp. 242-248. (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734; 8.), 2012
Griffiths M D, Urbán R, Demetrovics Zs, Lichtenstein M B, de la Vega R, Kun B, Ruiz-Barquín R, Youngman J, Szabo A: A cross-cultural re-evaluation of the Exercise Addiction Inventory (EAI) in five countries, SPORT MED OPEN 1: (1) , 2015
Maraz A, Eisinger A, Hende B, Urban R, Paksi B, Kun B, Kokonyei G, Griffiths MD, Demetrovics Z: Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres., PSYCHIAT RES 225: (3) 326-334, 2015
Berczik K, Griffiths M D, Szabó A, Kurimay T, Kökönyei Gy, Urbán R, Demetrovics Z: Exercise addiction – The emergence of a new disorder, AUSTRALASIAN EPIDEM 21: (2) 36-40, 2014
Berczik K, Griffiths M D, Szabó A, Kurimay T, Urban R, Demetrovics Zs: Exercise Addiction, In: K Rosenberg, L. Feder (szerk.) (szerk.) Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, 2014. pp. 317-342., 2014
Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z: Social Networking Addiction: An Overview of Preliminary Findings, In: K Rosenberg, L. Feder (szerk.) (szerk.) Behavioral Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science, 2014. pp. 119-141., 2014
Gyollai A, Griffiths MD, Barta C, Vereczkei A, Urban R, Kun B, Kokonyei G, Szekely A, Sasvari-Szekely M, Blum K, Demetrovics Z: The Genetics of Problem and Pathological Gambling, CURR PHARM DESIGN 20: (25) 3993-3999, 2014
Kiraly O, Griffiths MD, Urban R, Farkas J, Kokonyei G, Elekes Z, Tamas D, Demetrovics Z: Problematic Internet Use and Problematic Online Gaming Are Not the Same: Findings from a Large Nationally Representative Adolescent Sample., CYBERPSYCH BEH SOC N 17: (12) 749-754, 2014
Kokonyei G, Urban R, Reinhardt M, Jozan A, Demetrovics Z: The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients., J CLIN PSYCHOL 70: (6) 589-600, 2014
Kuntsche E, Gabhainn SN, Roberts C, Windlin B, Vieno A, Bendtsen P, Hublet A, Tynjälä J, Välimaa R, Dankulincová Z, Aasvee K, Demetrovics Z, Farkas J, van Der Sluijs W, de Matos MG, Mazur J, Wicki M: Drinking motives and links to alcohol use in 13 European countries, J STUD ALCOHOL DRUGS 75: (3) 428-437, 2014
Maráz A, Kun B, Demetrovics Zs: Kényszeres vásárlás, In: Erdős M, Márk M (szerk.) (szerk.) Felépülő közösségek. Pécs: Pro Pannonia, 2014. pp. 40-54., 2014
Martinotti G, Corazza O, Achab S, Demetrovics Z: Novel Psychoactive Substances and Behavioral Addictions, BIOMED RES INT 2014: , 2014
Menczel Zsuzsa, Kovács Eszter, Eisinger Andrea, Magi Anna, Vingender István, Demetrovics Zsolt: Exercise dependence among hungarian fitness center users, NEW MEDICINE 18: (3) 103-108, 2014
Pontes HM, Kiraly O, Demetrovics Z, Griffiths MD: The Conceptualisation and Measurement of DSM-5 Internet Gaming Disorder: The Development of the IGD-20 Test., PLOS ONE 9: (10) , 2014
Urban R, Kun B, Farkas J, Paksi B, Kokonyei G, Unoka Z, Felvinczi K, Olah A, Demetrovics Z: Bifactor structural model of symptom checklists: SCL-90-R and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample., PSYCHIAT RES 216: (1) 146-154, 2014
Urban R, Szigeti R, Kokonyei G, Demetrovics Z: Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents., BEHAV RES METHODS 46: (2) 488-498, 2014
Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., Urbán, R., & Demetrovics, Z.: Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology, Substance Use and Misuse, 47(4), 403-417, 2012
Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P. Kállai, J., Demetrovics, Z.: Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 657-664, 2011
Kun, B., Balázs, H., Arnold, P., Paksi, B., & Demetrovics, Z.: Gambling in Western and Eastern Europe: the example of Hungary, Journal of Gambling Studies, 28(1), 27-46, 2012
Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C., Kertész, A., & Harmath, E.: Why do you play? The development of the Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ), Behavior Research Methods, 43(3), 814-825, 2011
Gyollai Á., Urbán, R., Kun B., Paksi B., Arnold P., Balázs H., Kökönyei Gy., Oláh A., & Demetrovics, Z.: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása, Psychiatria Hungarica, 26(4), 230-240, 2011
Paksi B., Arnold P., Kun B., & Demetrovics, Z.: A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében, Psychiatria Hungarica, 26(4), 258-266, 2011
Demetrovics Zs: Az addiktológiai zavarok spektrumszemlélete, In Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A., (szerk.). A klinikai pszichológia horizontja (pp. 697-706). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2011
Kun, B., Urbán, R., Paksi, B., Vargáné Csóbor, L., Oláh, A., & Demetrovics, Z.: Psychometric characteristics of the Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form in Hungarian high school students, Psychological Assessment, 24(2), 518-523, 2012
Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Griffiths, M. D., Pápay, O., Kökönyei, Gy., Felvinczi, K., & Oláh, A.: The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ), PLoS ONE 7(5): e36417, 2012
Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D.: Behavioral addictions: Past, present and future., Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 1-2., 2012
Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó, A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A., Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, Gy., Kun, B., Paksi, B., & Demetrovics, Z.: Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study, Psychology of Sport & Exercise, 13(6), 739-746, 2012
Nagygyörgy, K., Urbán, R., Farkas, J., Griffiths, M., Zilahy, D., Kökönyei, G., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C., Kertész, A., & Harmath, E., Oláh, A., & Demetrovics, Z.: Typology and sociodemographic characteristics of Massively Multiplayer Online Game players, International Journal of Human-Computer Interaction, 29(3), 192-200, 2013
Pápay, O., Urbán, R., Griffiths, M., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Kökönyei, Gy., Felvinczi, K., Oláh, A., Elekes, Z., Demetrovics, Z.: Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescent, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (in press), 2013
Nagygyörgy, K., Pápay, O., Urbán, R., Farkas, J., Kun B., Griffiths M. D., Demetrovics, Zs.: Problémás online játék használat: szakirodalmi áttekintés, Psychiatria Hungarica (in press), 2013
Bóna A., Kun B., Kökönyei Gy., Demetrovics Zs.: Az affektív szabályozás zavarai és következményei. Evészavarok és addiktív betegségek., Magyar Pszichológiai Szemle (in press), 2013
Gyollai Á., Urbán R., Farkas J., Kun B., Kökönyei Gy, Eisinger A., Magi A., Demetrovics Zs.: A Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőív magyar változatának (PGSI-HU) bemutatása, Psychiatria Hungarica (in press), 2013
Gyepesi Á., Elekes Zs., Domokos T., Demetrovics Zs.: A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzői, Psychiatria Hungarica (in press), 2013
Demetrovics, Z.: Kémiai és viselkedési addikciók, Élet és Tudomány (in press), 2013
Farkas J., Németh Zs., Urbán, R., Kökönyei Gy., Felvinczi K., Kuntsche E., & Demetrovics Zs.: Az alkoholfogyasztás és a nagyivás (binge drinking) epidemiológiai, etiológiai és motivációs jellemzői: Áttekintő tanulmány, Psychiatria Hungarica, 27(5), 335-349., 2012
Kökönyei, G., Baldacchino, A., Urbán, R., & Demetrovics, Z.: The psychological basis of obesity, In T. A. Mahmood, & S. Arulkumaran (Eds.), Obesity: A Ticking Time Bomb for Reproductive Health (pp. 39-51). London: Elsevier Science., 2013
Kurimay, T., Griffiths, M. D., Berczik, K., Demetrovics, Z.: Exercise addiction: The dark side of sports and exercise., In D. Baron, C. Reardon, & S. H. Baron (Eds.), Contemporary Issues in Sports Psychiatry: A Global Perspective. West Sussex: John Wiley and Sons. (in press), 2013
Szabo, A., Griffiths, M. D., Demetrovics, Z.: Psychology and exercise, In D. Bagchi, S. Nair, & C. K. Sen (Eds.), Nutrition and Enhanced Sports Performance: Recommendations for Muscle Building. Elsevier. (in press), 2013
Nagygyörgy K., Mihalik Á., Demetrovics Zs.: Az online játékok pszichológiai vonatkozásai, In Gabos E. (szerk.), A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI. (pp. 242-248). Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete., 2012
Demetrovics Zs., Kurimay T.: Sport és addikció, In Kurimay T., Faludi V., Kárpáti R. (szerk.), A sport pszichológiája. Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I (pp. 235-260). Budapest: Magyar Pszichiátriai Társ, 2012
Gyepesi A, Urban R, Farkas J, Kraus L, Piontek D, Paksi B, Horvath G, Magi A, Eisinger A, Pilling J, Kokonyei G, Kun B, Demetrovics Z: Psychometric Properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian Samples of Adolescents and Young Adults., EUR ADDICT RES 20: (3) 119-128, 2014
Bóna A, Kun B, Kökönyei Gy, Demetrovics Zs: Az affektív szabályozás zavarai és következményei, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 68: (1) 71-88, 2013
Gyepesi Áron, Elekes Zsuzsanna, Domokos Tamás, Demetrovics Zsolt: A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzői, PSYCHIATRIA HUNG 28: (1) 30-38, 2013
Gyollai A, Griffiths MD, Barta C, Vereczkei A, Urban R, Kun B, Kokonyei G, Szekely A, Sasvari-Szekely M, Blum K, Demetrovics Z: The Genetics of Problem and Pathological Gambling, CURR PHARM DESIGN AiP: (Epub) AiP, 2013
Gyollai Á, Urbán R, Farkas J, Kun B, Kökönyei Gy, Eisinger A, Magi A, Demetrovics Zs: A Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőív magyar változatának (PGSI-HU) bemutatása, PSYCHIATRIA HUNG 28: (3) 274-284, 2013
Kokonyei G, Urban R, Reinhardt M, Jozan A, Demetrovics Z: The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients., J CLIN PSYCHOL Epub: (AiP) AiP, 2013
Koronczai B, Kokonyei G, Urban R, Kun B, Papay O, Nagygyorgy K, Griffiths MD, Demetrovics Z: The mediating effect of self-esteem, depression and anxiety between satisfaction with body appearance and problematic internet use., AM J DRUG ALCOHOL AB 39: (4) 259-265, 2013
Kurimay T, Griffiths M D, Berczik K, Demetrovics Z: Exercise addiction, In: David A Baron, Claudia Reardon, Steven H Baron (szerk.) (szerk.) Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective. Oxford: John Wiley & Sons, 2013. pp. 33-43., 2013
Nagygyorgy K, Papay O, Urban R, Farkas J, Kun B, Griffiths M, Demetrovics Z: Problémás onlinejáték-használat, PSYCHIATRIA HUNG 28: (2) 122-144, 2013
Nagygyörgy K, Urbán R, Farkas J, Griffiths M, Zilahy D, Kökönyei G, Mervó B, Reindl A, Ágoston C, Kertész A, Harmath E, Oláh A, Demetrovics Z: Typology and sociodemographic characteristics of Massively Multiplayer Online Game players, INT J HUM-COMPUT INT 29: (3) 192-200, 2013
Pápay O, Urbán R, Griffiths M, Nagygyörgy K, Farkas J, Kökönyei Gy, Felvinczi K, Oláh A, Elekes Z, Demetrovics Z: Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescents, CYBERPSYCH BEH SOC N 16: (5) 340-348, 2013
Szabo A, Griffiths M D, Demetrovics Z: Psychology and exercise, In: D Bagchi, S Nair, C K Sen (szerk.) (szerk.) Nutrition and Enhanced Sports Performance: Muscle Building, Endurance, and Strength. West Sussex: Academic Press, 2013. pp. 65-73., 2013
Urban R, Szigeti R, Kokonyei G, Demetrovics Z: Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents., BEHAV RES METHODS 2013: Epub ahead of print, 2013
Berczik K, Szabo A, Griffiths MD, Kurimay T, Kun B, Urban R, Demetrovics Z: Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology., SUBST USE MISUSE 47: (4) 403-417, 2012
Demetrovics Z, Griffiths, M D: Behavioral addictions, J BEHAV ADDICT 1: (1) 1-2, 2012
Demetrovics Zs, Kurimay T: Sport és addikció, In: Kurimay T, Faludi V, Kárpáti R (szerk.) (szerk.) A sport pszichológiája: Fejezetek a sportlélektan és határterületeiről I.. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 2012. pp. 235-260., 2012
Demetrovics Zs, Urbán R., Nagygyörgy K., Farkas J., Griffiths M.D., Pápay O., Kökönyei Gy., Felvinczi K., Oláh A.: The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ), PLOS ONE 7: (5) e36417, 2012
Demetrovics, Z: Adolescent behavior and health in cross-cultural context, J EARLY ADOLESCENCE 32: (1) 14-19, 2012
Farkas J, Nemeth Z, Urban R, Kokonyei G, Felvinczi K, Kuntsche E, Demetrovics Z: Az alkoholfogyasztás és nagyivás (binge drinking) epidemiológiai, etiológiai és motivációs jellemzői, PSYCHIATRIA HUNG 27: (5) 335-349, 2012
Kökönyei G, Baldacchino A, Urbán R, Demetrovics Z: The Psychological Basis of Obesity, In: Mahmood T, Arulkumaran S (szerk.) (szerk.) Obesity. Oxford: Elsevier, 2012. pp. 39-51., 2012
Kun B, Balazs H, Arnold P, Paksi B, Demetrovics Z: Gambling in Western and Eastern Europe, J GAMBL STUD 28: (1) 27-46, 2012
Kun B, Urban R, Paksi B, Csobor LV, Olah A, Demetrovics Z: Psychometric characteristics of the Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form, in Hungarian high school students., PSYCHOL ASSESSMENT 24: (2) 518-523, 2012
Mónok Kata, Berczik Krisztina, Urbán Róbert, Szabó Attila, Griffiths Mark D, Farkas Judit, Magi Anna, Eisinger Andrea, Kurimay Tamás, Kökönyei Gyöngyi, Kun Bernadette, Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt: Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures:, PSYCHOL SPORT EXERC 13: (6) 739-746, 2012
Németh Zs, Urbán R, Farkas J, Kuntsche E, Demetrovics Z: Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú és rövid változatának hazai alkalmazása, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 67: (4) 673-694, 2012
Gyollai A, Urban R, Kun B, Paksi B, Arnold P, Balazs H, Kokonyei G, Olah A, Demetrovics Z: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: A South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása, PSYCHIATRIA HUNG 26: (4) 230-240, 2011
Koronczai B, Urban R, Kokonyei G, Paksi B, Papp K, Kun B, Arnold P, Kallai J, Demetrovics Z: Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples., CYBERPSYCH BEH SOC N 14: (11) 657-664, 2011
Paksi B, Arnold P, Kun B, Demetrovics Z: A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében, PSYCHIATRIA HUNG 26: (4) 258-266, 2011

 

Events of the project

 
2016-02-04 09:36:38
Résztvevők változása
2013-11-26 15:06:31
Résztvevők változása
Back »