Analysis of Sporthorse show-jumping competition results  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83885
Type PD
Principal investigator Posta, János
Title in Hungarian Sportlovak díjugratási sporteredményeinek értékelése
Title in English Analysis of Sporthorse show-jumping competition results
Keywords in Hungarian sportló, díjugratás, tenyészérték-becslés
Keywords in English Sporthorse, show-jumping, breeding value estimation
Discipline
Animal breeding (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Animal breeding
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Animal Husbandry, Biotechnology and Nature Protection (University of Debrecen)
Starting date 2011-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 5.062
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A sportlovak tenyészértékbecslésére a nyugat-európai országokban rendszerint a nyereményösszegen, vagy a helyezéseken alapuló értékelést alkalmazzák. A közelmúltban történtek kutatások a magyarországi egyesületi tenyésztésben lévő sportló állomány genetikai értékének becslésére a kancavizsga eredményei, valamint a nemzetközi sportlótenyésztésben már használatos mérőszámok alapján. Az eddigi kutatások eredményei a tenyésztői és a kutatói társadalom számára egyaránt azt sugallják, hogy a napjainkban elterjedt díjugratást minősítő mérőszámok mellett új, más szempontból kiinduló értékelés is szükséges. A már működő tenyészérték becslési módok változatos lehetőségeket mutatnak. Magyarországon már történtek lépések más megközelítésű, a sportteljesítményhez pontszámokat rendelő értékelésre. Az akadálymagassága és a hibapontok alapján kidolgozott különböző mérőszámok szükségességét ez a közlés is alátámasztja. Jelen kutatómunka célja alternatív, matematikai eljárásokat felhasználó mérőszámok kidolgozása a más fajok esetében is alkalmazott legjobb lineáris torzítatlan becslés módszerével a sportlótenyésztés, azon belül is az ugrósport számára. A helyezéseken és a nyereményösszegen kívül napjainkban más mérőszámot a díjugratási teljesítmény mérésére nem alkalmaznak, így a sportversenyeken résztvevő mezőnytől független értékelési rendszer bevezetése új távlatokat adhat további (nemzetközi) vizsgálatok számára. A különböző sportlóállományok genetikai kapcsoltságának megállapítása a különböző országok állományaira történő összevont tenyészérték-számítás miatt fontos. A genetikai szerkezet feltárása után lehetőség nyílhat a különböző országokban becsült tenyészértékek összevetésére is. A hosszú életteljesítményre irányuló kutatásokban a sportban eltöltött évek számát veszik figyelembe, ami a tartós teljesítmény mérőszáma. Az ebbe az irányba mutató értékelés a kiképzési költségek optimalizálása miatt is lényeges lehet.
Summary
Earnings and competition ranks are usually used for the breeding value estimation of Sporthorses in the Western European countries. There were studies for breeding value estimation of the registered Hungarian Sporthorse population in the recent past. These researches were based on the mare self performance test results and ranks of show-jumping competition results. Results of these studies suggest to both the breeders and the researchers that the development of a new measurement system (based on the height of the fence) of show-jumping performance is needed, besides the existing ones. Still existing breeding value evaluation possibilities show wide variety. There was an attempt in Hungary to develop a breeding evaluation schema with a new perspective of giving points for the horses as measurement of performance. This attempt is also confirm the requirement for measurements based on the height of the fence and the error points. The aim of the present research plan to develop an alternative measurement system based on mathematical transformations with the utilization of best linear unbiased prediction for the Sporthorse breeding, especially for show-jumping. There are no used measurements for the evaluation of show-jumping performance besides competition ranks and earnings, so the introducing of an evaluation system which is independent from the other horses from the same competition can induce further (inter)national researches. The determination of genetic connectedness among various sport horse populations is important because cumulative breeding value can be computed only if there are genetic relationships among the populations. As the genetic connectedness of the populations is discovered, breeding values of the different countries can be compared; correlations of the different breeding values and cumulative breeding values can be computed. The years in competition is taken into account as the measure of long performance in researches for longevity of sport horses. Evaluation of this type of measurement variable might be important in the optimization of training costs.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az 1996 és 2011 közötti díjugratási sporteredményeket értékeltük. Az elemzésben nehézséget okozott a lovak azonosítóinak, ivarának, a lovasnak, valamint a versenyek helyének és nehézségének kijavítása. A dobogós helyezések és a hibapontok eloszlásában statisztikailag igazolható különbségeket találtunk az import és a hazai ugrólovak között. Az import lovaknak több startjuk volt, és tapasztaltabb lovasok lovagolták azokat. A hosszú élettartam vizsgálatakor az első induláskori életkor figyelembe vétele javította a becslési modelleket, a becsült örökölhetőségi értékek 0,19 és 0,27 között változtak. A legmagasabb kiesési kockázatot a kizárólag alacsony nehézségi szintű versenyeken teljesít lovakra számítottuk. A legkisebb kiesési kockázatot a legnehezebb kategóriában is teljesítő lovakra becsültük. A mének kiesési kockázata 15%-kal, a herélteké 20%-kal volt kisebb a kancákra számítottnál. A fiatalabb korban kezdő lovak tovább maradtak a sportpályákon. A díjugratási teljesítmény mérőszámainak a verseny nehézségi szintjével történő súlyozása minden esetben növelte a becslési modellek jóságát. Az örökölhetőségi értékek minden mérőszám esetében alacsonyak, 0,02 és 0,07 közöttiek voltak. Random regressziós modellek eredménye szerint az ugrólovak teljesítményét az életkor előrehaladásával egyre kevésbé befolyásolja a lovas és az állandó környezeti hatás. Az örökölhetőség 6,3 éves kortól folyamatosan nőtt. A fiatal és idősebb korcsoportok között laza korrelációt találtunk.
Results in English
The show jumping competition results collected between 1996 and 2011 were analysed. Difficulties of the analysis of competition results were the correction of horse identifier, horse gender, rider, place and difficulty of the competition. There was significant difference in the distribution of total number of the first three placing and the distributions of penalty scores of import and Hungarian horses. Import horses had more starts, and were ridden by more experienced riders. Inclusion of age at first competition result in the models is suggested during the evaluation of longevity, the estimated heritability varied between 0.19 and 0.27. The highest risk of ending the race career was estimated for horses competing only in low level events. The smallest risk was found in horses competing in highest category. The culling risk for stallions was 15% higher, for geldings 20% lower compared to mares. Horses started their career earlier stayed longer in competition field. Measurement variables of jumping performance weighted with the difficulty level improved the goodness-of-fit for each models. Heritability values were low for each measurement variables between 0.02 and 0.07. Random regression models showed that later performance of horses is less influenced by rider and permanent environmental effects than performance at the beginning of a horse’s career. Heritability increased continuously from 6.3 years. Weak correlations were found between the early and older age classes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83885
Decision
Yes

 

List of publications

 
Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: Sportlovak díjugratási sporteredményeinek értékelése, Debrecen. ISBN 978-615-5183-99-7, 2013
Rudiné Mezei A., Posta J., Mihók S.: Evaluation of Hungarian show-jumping results using different measurement variables, Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis. (53) pp. 81-85., 2013
Posta J, Balogh P, Mihók S.: The effect of selected factors on length of show-jumping career of horses in Hungary. Pilot study., Állattenyésztés és Takarmányozás 62:(2) pp. 105-113., 2013
Rudiné Mezei A., Posta J., Mihók S.: Hazai és külföldi tenyésztésű lovak teljesítményének összehasonlítása a díjugrató sportban elért eredmények alapján, Állattenyésztés és Takarmányozás. 62.1. 57-69 p., 2013
J. Posta, A. Mezei, S. Mihók: Transformed variables for the genetic evaluation of the competition performance of jumping horses, 64th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Nantes, France. Book of Abstracts Number 19, pp.358, S27-15, 2013
Posta J. , Rudiné Mezei A., Mihók S.: A díjugratásban nyújtott teljesítményt értékelő különböző matematikai átalakítások összehasonlítása, LV. Georgikon Napok, Keszthely, 2013. 09. 26-27. pp.83., 2013
Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: A díjugrató sportban különböző nehézségi szinteken nyújtott sportteljesítmények értékelése, IV. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok. Gödöllő, Magyarország, 2013.10.24-2013.10.26. Gödöllő. 2013. p. 38., 2013
Posta János, Mezei Anita, Mihók Sándor: Nehézségek a díjugratási sporteredmények számtan-statisztikai értékelésekor (Előtanulmány), LIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2011. 09. 29-30. pp.108. ISBN 978-963-9639-43-0, 2011
Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: Díjugrató sportban a hasznos élettartam értékelése különböző mérőszámokkal, Magyar Állatorvosok Lapja, 135. 7-11., 2013
Posta J.: Lótenyésztési újdonságok a 63. EAAP kongresszuson, Magyar Állattenyésztők Lapja, XL. évfolyam, 12. szám, 2012. december. 15-16. p., 2012
Posta J.: Lineáris leíró bírálat a lótenyésztésben, Magyar Állattenyésztők Lapja, XL. évfolyam, 8. szám, 2012. augusztus. 16. p., 2012
Posta J.: Új irányzatok a sportlovak értékelésében, Lovasélet, XIII. évfolyam, 7. szám, 2012. július. 40-41. p., 2012
Mezei A., Posta J.: Nemzetközi tudományos konferencia 2012, Lovas Nemzet, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2012. május. 16-17. p., 2012
Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: A díjugrató sportban hasznos élettartam értékelése matematikai mérőszámokkal a magyarországi díjugrató állományban, LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012. 10. 11-12. pp.100., 2012
Rudiné Mezei A., Posta J., Mihók S.: Az import és hazai tenyésztésű lovak értékelése a díjugrató sportban elért teljesítmény alapján, LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012. 10. 11-12. pp.102., 2012
Posta, J., Mezei, A., Mihók, S.: Mathematical measurement variables for the evaluation of durability of Hungarian show-jumping horses, 63th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Bratislava, Slovakia. Book of Abstracts Number 18, pp.35, S05-08., 2012
Posta, J., Mezei, A., Mihók, S.: Genetic evaluation of competition years, as a kind of measurement of durability in Hungarian show-jumping horses, Proceedings of the 2nd International Equine Science Meeting. Xenophon Verlag, Wald. ISBN: 978-3-9808143-3-3 pp.51., 2012
Rudiné Mezei A., Posta J., Mihók S.: Adatrendszerezési tapasztalatok a díjugratási sporteredmények feldolgozásában, Kaposvári Állattenyésztési Napok, Fiatal szakemberek Magyarország lótenyésztéséért konferencia, Kaposvár 2012. szeptember 22., 2012
Posta J., Rudiné Mezei A., Mihók S.: A díjugrató sportban a hasznos élettartam genetikai értékelése, Kaposvári Állattenyésztési Napok, Fiatal szakemberek Magyarország lótenyésztéséért konferencia, Kaposvár 2012. szeptember 22., 2012
Rudiné Mezei, A., Posta, J., Mihók, S.: Evaluation of Hungarian Showjumping results using different measurement variables, Scientific conference of University of Debrecen (Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences) and University of Oradea (Faculty of Environmental Protection). De, 2012
Mihók S., Posta J., Mezei A.: A tenyészértékbecslés jelentősége a sportlovak értékelésében és genetikai előrehaladásában, 2. rész, Lovasélet, XIII. évfolyam, 3. szám, 2012. március. 37-39. p., 2012
Mihók S., Posta J., Mezei A.: A tenyészértékbecslés jelentősége a sportlovak értékelésében és genetikai előrehaladásában, 1. rész, Lovasélet, XIII. évfolyam, 2. szám, 2012. február. 40-41. p., 2012
Back »