Habitat selection, stock size, reproduction and genetic variability of Asian carps in Lake Balaton  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83893
Type K
Principal investigator Specziár, András
Title in Hungarian Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban
Title in English Habitat selection, stock size, reproduction and genetic variability of Asian carps in Lake Balaton
Keywords in Hungarian ázsiai pontyok, előhely választás, állomány kiterjedése, szaporodás, genetikai struktúra, Balaton
Keywords in English Asian carps, habitat selection, stock size, reproduction, genetic structure, Lake Balaton
Discipline
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Hydrobiology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Battonyai, Izabella
Borics, Gábor
Boros, Gergely
Csengeri, István
G. Tóth, László
Józsa, Vilmos
Kériné dr. Borsodi, Andrea
Lehoczky, István
Mátyás, Kálmán
Mozsár, Attila
Présing, Mátyás
Siposné Jáger, Katalin
Tátrai, István
Vasas, Gábor
Vitál, Zoltán
Starting date 2011-02-01
Closing date 2016-01-31
Funding (in million HUF) 17.953
FTE (full time equivalent) 10.89
state closed project
Summary in Hungarian
Az ázsiai pontyokat (ÁP) 1973-ban telepítették a Balatonba az algabiomassza csökkentése céljából. Az intenzív növekedésük, valamint halászhatóságuk miatt állományuk egyre inkább gyarapodott a tóban. Az ÁP állománya most is jelentős, ezért annak csökkentése ökológiai szempontból kulcsfontosságú feladat. Ebből kiindulva legfőbb célkitűzéseink: (1) meghatározni az ÁP rajokat, azok viselkedését, azon környezeti (abiotikus/biotikus) és hidrológiai (vízáramlás/turbulencia) paramétereket, amelyek meghatározhatják az ÁP migrációját és rajformálását, (2) jellemezni az ÁP által választott élőhelyeket, (3) meghatározni az őshonos halfajokkal fennálló kompetíció mértékét, (4) megállapítani, van-e az ÁP-nak szaporodó állománya a Balatonban, (5) meghatározni az ÁP genetikai struktúráját és hibridizációjának mértékét. Ilyen komplex, különböző módszerek egyidejű alkalmazásával, az egzotikus halak migrációjáról, élőhely választásáról, állományfelméréséről, táplálkozási stratégiájáról, szaporodásról és genetikai változékonyságról sem hazánkban, sem Európában kutatásokat nem végeztek. Kutatásaink egyik legfőbb eredményeképpen megszerkesztünk egy, az ÁP tér-időbeli elhelyezkedését, és mennyiségi viszonyait bemutató digitális térképet. Kutatásainkkal hozzájárulunk a hatékonyabb halgazdálkodáshoz mindenekelőtt az ÁP-állományának csökkentéséhez, közvetve a Balaton ökológiai stabilitásának növeléséhez. Azt reméljük, hogy eredményeink hozzájárulnak más, hazánk és Európa országai ÁP-al népesített természetes vizei hatékonyabb halgazdálkodásához. Az új és komplex módszerek alkalmazásával ugyancsak hozzájárulunk a limnológia, mint tudomány és a fiatal hallgatók/kutatók fejlődéséhez.
Summary
Asian carps (AC) were introduced into Lake Balaton in 1973 as a biological tool to control algal blooms. Their growth proved to be intensive in the eutrophic Lake Balaton and their stock accumulated in the lake. Thus diminishing stock size of exotic fish is ecologically a crucial task for science as well. Thus the main objectives of our study will be to (1) locate AC schools their behaviour, determine whether environmental (abiotic/biotic) factors and hydrology (water current/turbulence) are related to AC migration and school forming within the lake (2) identify habitat categories (macro/micro- habitats) that AC select, (3) identify the potential of competition for food selection with native species (4) determine if the AC have spawning population in the lake or not and (5) determine genetic structure and their hybridization rate. Such a complex study on exotic fish migration, habitat selection and stock size combining different methodologies, feeding strategy, reproduction and genetic variability have never been done in Hungary and neither in Europe. As an outcome of our study, a digital map will be drained to illustrate the temporal and spatial habitat selection and quantitative relations of AC in Lake Balaton. Our results will contribute to a more efficient fisheries management foremost by decreasing of exotic Asian carp stocks and so indirectly to the stability of the ecological status of the lake. We expect that our results might have been applied in fishery management of AC in other water bodies both in Hungary and in Europe where these exotic fish are common. With introduction of new and complex methodology we expect to contribute to development of limnology as a science as well as to education of young researchers and students.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA keretében vizsgáltuk a Balatonba az 1970-80-as években betelepített és jelenleg is számottevő mennyiségben ott élő busák állományát és ökológiai sajátosságait. Megállapítottuk, hogy az állományt a fehér busa és a pettyes busa változó eredetű hibridjei alkotják, összességében 90%:10% arányban hordozva a két faj genetikai állományát. A ma élő egyedek már jóval az utolsó telepítés után születettek és az utánpótlás fő forrását a nagy valószínűséggel a halastavakból kiszökött egyedek jelenthették. Szaporodásra egyértelmű bizonyítékot nem találtunk, ám teljességgel kizárni sem tudjuk azt. A megtermelt, szaporodásra felkészített ikrát a halak kisebb részben elszórhatják, jellemzően azonban azok felszívódnak a petefészekben és a bennük rejlő tápanyagot a halak újrahasznosítják, amely így a növekedésre fordítódhat. A balatoni busák növekedése és kondíciója más vizekkel összevetve meglepően jó, kiváltképpen a tó csekély planktonikus táplálékbázisának tükrében. A fogyasztott táplálék zooplankton, kisebb részt fitoplankton, míg a ténylegesen hasznosított tápanyag 99%-ban zooplankton eredetű. A busák táplálkozására az egyes halak szűrőkészülékében megfigyelhető nagyfokú variabilitás nem volt hatással. Meghatároztuk a busák jelentős diverzitású bélflórájának taxonómiai összetételét, valamit megállapítottuk, hogy a fogyasztott alga fajok jelentős része képes túlélni a busa belében és így e halak egyes algák elterjesztésében is szerepet játszhatnak.
Results in English
We have investigated stock structure and ecology of bigheaded carps (silver and bighead carps and their hybrids) introduced to Lake Balaton during the 1970-80s and which fish still exists there in high biomass. We found that the stock is comprised of hybrids representing gene pools of silver and bighead carps in 9 to 1 ratio. Our overall results indicate that present-day individuals most likely originate from fish escapes from nearby ponds. However, neither pro nor unequivocal contra proofs were found for natural reproduction of bigheaded carps in the lake. Histological analysis revealed that produced eggs were sometimes disseminated, but generally reabsorbed and likely utilized for growth by fish. Growth rate and condition of bigheaded carps proved to be unexpectedly good compared to other habitats, especially considering the low plantonic productivity of Lake Balaton. The food of bigheaded carps consisted mainly of zooplankters supplemented with phytoplankters and a high amount of inorganic particles was also ingested, but assimilated nutrients nearly exclusively originated from zooplankters. Our analyses revealed that high individual variability in the morphology of the filtering apparatus had no effect on the diet composition. We described the taxonomic composition of the diverse intestinal microbiota, and also proved that many of ingested algal taxa can survive in the intestine of bigheaded carps, and thus, these fish may contribute to their dispersal as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83893
Decision
Yes

 

List of publications

 
Görgényi J, Boros G, Vitál Z, Mozsár A, Várbíró G, Vasas G, Borics G: The role of filter-feeding Asian carps in algal dispersion., Hydrobiologia 764: 115-126., 2016
Zoltán Vitál, András Specziár, Attila Mozsár, Péter Takács, Gábor Borics, Judit Görgényi, László G.-Tóth, Sándor Alex Nagy, Gergely Boros: Applicability of gill raker filtrates and foregut contents in the diet assessment of filter-feeding Asian carps., Fundamental and Applied Limnology 187: 79-86., 2015
Battonyai I, Specziár A, Vitál Z, Mozsár A, Görgényi J, Borics G, G.-Tóth L, Boros G.: Relationship between gill raker morphology and feeding habits of hybrid bigheaded carps (Hypophthalmichthys spp.)., Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 416: article No. 36., 2015
Boros, G., Mozsár, A,, Vitál, Z., Nagy, S. A., Specziár, A.: Growth and condition factor of hybrid (Bighead Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845 3 silver carp H. molitrix Valenciennes, 1844) Asian carps in ... kevés a hely, Journal of Applied Ichthyology 30: 546-548, DOI: 10.1111/jai.12325, 2014
Boros, G., Mozsár, A,, Vitál, Z., Nagy, S. A., Specziár, A.: Growth and condition factor of hybrid (Bighead Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845 3 silver carp H. molitrix Valenciennes, 1844) Asian carps in ... kevés a hely, Journal of Applied Ichthyology (online first), DOI: 10.1111/jai.12325, 2013
Vitál, Z., Boros, G., Mozsár, A., Józsa, V., Specziár, A.: A busa növekedése és kondíciófaktora a Balatonban., XXXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, 2013. május 22-23, Szarvas. Absztrakt kötet 75-76. oldal, 2013
Boros G (szerk.): A balatoni busaállomány kutatásának előzményei és fontosabb eredményei a 2010 – 2015 közötti időszakban, MTA ÖK BLI, Tihany; nyomtatta: Klepeisz Kft., Zánka; terjedelem: 83 oldal., 2015
Vitál, Z., Boros, G., Mozsár, A., Józsa, V., Specziár, A.: A busa fajok ökológiai szerepe a Balatonban., Jubilee International Lajos Lóczy Commemoration Conference 1913–2013 On the Ecology, Sociology and Process Engineering of Shallow Lake Areas, June 14, 2013 Kaposvár, Hun., 2013
Boros, G., Wisniewska, A., Fopp-Bayat, D., Józsa, V., Specziár, A., Vitál, Z., Tátrai, I.: Preliminary studies on the hybridization of bighead (Hypophthalmichthys nobilis) and silver carp (H. molitrix) in Lake Balaton., SIL, August. 04-09. 2013., Budapest, Hungary. Book of abstracts p. 148 (ISBN:978-963-89460-1-0), 2013
Vitál, Z., Józsa, V., Boros, G., Specziár, A., Györe, K., Kozłowski, J., Tátrai, I.: Fecundity of hybrid Asian carps (bighead Hypophthalmichthys nobilis × silver carp H. molitrix) in Lake Balaton., SIL, August. 04-09. 2013., Budapest. Book of abstrakts p. 150. (ISBN:978-963-89460-1-0), 2013
László, K., Jáger, K., Krett, G., Boros, G., Specziár, A., Borsodi, A.: Adatok a Balatonban élő busa béltartalmának baktériumközösségeiről., LV. Hidrobiológus Napok, 2013. október 2-4., Tihany. Absztakt kötet 16. oldal, 2013
Vitál, Z., Boros, G., Mozsár, A., Józsa, V., Borsodi, A., Jáger, K., László, K., Specziár, A.: A hibrid dominanciájú busa állomány táplálkozása, növekedése és szaporodása a Balatonban., LV. Hidrobiológus Napok, 2013. október 2-4., Tihany. Absztrakt kötet 24 oldal., 2013
László K., Jáger K., Krett G., Boros G., Specziár A., Borsodi A.: The first results on the bacterial community of the intestinal tracts of the Asian carps living in Lake Balaton, 4th Central European Forum for Microbiology, Keszthely, 2013. október 16-18. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 60 (Suppl.), pp. 175-176., 2013
Boros, G., Mozsár, A,, Vitál, Z., Nagy, S. A., Specziár, A.: Growth and condition factor of hybrid (Bighead Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845 3 silver carp H. molitrix Valenciennes, 1844) Asian carps in ... kevés a hely, Journal of Applied Ichthyology 30: 546-548, DOI: 10.1111/jai.12325, 2014
Zoltán Vitál, András Specziár, Attila Mozsár, Péter Takács, Gábor Borics, Judit Görgényi, László G.-Tóth, Sándor Alex Nagy, Gergely Boros: Applicability of gill raker filtrates and foregut contents in the diet assessment of filter-feeding Asian carps., Fundamental and Applied Limnology, in press, 2015
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, Józsa Vilmos, Borsodi Andrea, Jáger Katalin, László Kristóf, Specziár András: A hibrid dominanciájú busa állomány táplálkozása, növekedése és szaporodása a Balatonban, HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 94 (5-6): 107-111, 2014
Józsa V, Boros G, Mozsár A, Vitál Z, Györe K: A balatoni busa (Hypophthalmichthys spp.) néhány szaporodásbiológiai jellemzőjének vizsgálata, PISCES HUNGARICI 8: 35-42., 2014
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, Józsa Vilmos, Specziár András: Busa fajok ökológiai szerepe a Balatonban, 15. Kolozsvári Biológus Napok, Kolozsvár (Románia), 2014. április 4-6. (előadás); Book of abstracts p. 33., 2014
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, B.-Görgényi Judit, Borics Gábor, Takács Péter, Specziár András: Új módszer a busa táplálék-összetételének meghatározására, Természet és társadalom a Balaton régióban, Kaposvár, 2014. június 5. (előadás); Book of abstracts p. 24., 2014
Vitál Zoltán, Mozsár Attila, Présing Mátyás, Horváth Hajnalka, Borics Gábor, Görgényi Judit, G.-Tóth László, Vasas Gábor, Boros Gergely: A balatoni busaállomány táplálkozási szokásai, Természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatása sekély tavas területeken, Kaposvár, 2014. november 6-7. (előadás); Book of abstracts p. 52.; ISBN 978-963-9821-79-8, 2014
Gergely Boros, András Specziár, Zoltán Vitál, Attila Mozsár, Mátyás Présing, Gábor Borics, Judit B-Görgényi, Gábor Vasas: Growth and feeding habits of filter-feeding Asian carps in the oligo-mesotrophic Lake Balaton (Hungary), Shallow Lakes Konferencia, Antalya (Törökország), 2014. október 12-17. (előadás); Book of abstracts p. 90., 2014
Judit Görgényi, Gergely Boros, Zoltán Vitál, Attila Mozsár, Gábor Vasas, Gábor Borics: The role of filter-feeding Asian carps in algal dispersion, 17th IAP meeting, Kastoria (Görögország), 2014. szeptember 14-21. (előadás); Book of abstracts p. 62., 2014
Vitál Zoltán, Battonyai Izabella, Mozsár Attila, Görgényi Judit, Borics Gábor, G.-Tóth László, Boros Gergely: A hibridizáció hatása a Balatonban élő busák szűrőszervének morfológiájára és táplálékszűrési hatékonyságára, LVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2014. október 1-3. (poszter); Asztrakt kötet 33. oldal., 2014
Borsodi Andrea, Krett Gergely, László Kristóf, Jáger Katalin, Boros Gergely, Mozsár Attila, Vitál Zoltán, Specziár András: A balatoni busák béltartalmában és a tóvízben előforduló baktériumközösségek mennyiségi viszonyainak és szerkezetének összehasonlítása, LVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2014. október 1-3. (előadás); Absztrakt kötet 9. oldal., 2014
László K, Jáger K, Krett G, Boros G, Specziár A, Borsodi A: Adatok a Balatonban élő busa fajok béltartalmának baktériumközösségeiről., Hidrologiai Közlöny 95 (5-6): 105-108., 2015
Borsodi A, Krett G, László K, Jáger K, Mozsár A, Vitál Z, Specziár A, Boros G: A balatoni busák béltartalmában és a tóvízben előforduló baktériumközösségek mennyiségi viszonyainak és szerkezetének összehasonlítása., Hidrológiai Közlöny 95 (5-6): 12-15., 2015
Kovács B, Boros G, Specziár A, Mozsár A, Vitál Z, Urbányi B, Lehoczky I.: Előzetes eredmények a balatoni busaállomány genetikai változatosságáról., XXXIX. Halászati tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2015. május 20-21., 2015
Boros G, Vitál Z, Mozsár A, Borics G, Görgényi J, Józsa V, G -Tóth L, Lehoczky L, Kovács B, Vasas G, Présing M, Horváth H, Specziár A: Ecological impacts of filter-feeding Asian carps (Hypophthalmichthys spp.) in Lake Balaton, Hungary., XV European Congress of Ichthyology. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.fmars.2015.03.00019, 2015
Mozsár A, Boros G, Vitál Z, Specziár A, Lehoczky I, Kovács B, Józsa V: Potential reproduction of invasive Asian carps (Hypophthalmichthys spp.) in Lake Balaton: pro and contra evidences., Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00163, 2015
Vitál Z, Battonyai I, Specziár A, Mozsár A, Görgényi J, Borics G, G.-Tóth L, Boros G: Relationship between gill raker morphology and feeding habits in filter-feeding Asian carps (Hypophthalmichthys spp.) in Lake Balaton (Hungary)., Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.FMARS.2015.03.00153, 2015
Borsodi A., Szabó A., Krett G., Specziár A., Boros G.: A balatoni busa béltartalmára és a tóvízre jellemző baktériumközösségek taxonómiai diverzitása., LVII Hidrobiológus Napok, Tihany, 2015. október 7-9. Absztrakt kötet 13. oldal., 2015
Vitál Z., Specziár A., Mozsár A., Görgényi J., Borics G., Vasas G., Józsa V., Battonyai I., Présing M., Horváth H., Lehoczky I., Kovács B., Boros G.: A busaállomány helyzete és ökológiai szerepe a Balatonban., LVII Hidrobiológus Napok, Tihany, 2015. október 7-9. Absztrakt kötet 29. oldal, 2015
Lehoczky I, Kovács B: Hazai halpopulációk populációgenetikai vizsgálata molekuláris markerekkel, különös tekintettel a balatoni busaállományra, 57. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2015. október 7-9. Absztrakt kötet: 9-10 oldal, 2015
Vitál Zoltán, Mozsár Attila, Présing Mátyás, Horváth Hajnalka, Borics Gábor, Görgényi Judit, G.-Tóth László, Vasas Gábor, Boros Gergely: Mit eszik a balatoni busa?, XI. Magyar Haltani Konferencia. Debrecen, 2015. március 26-27. Absztrakt kötet 8. oldal, 2015
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, Lehoczky István, Kovács Balázs, Józsa Vilmos: Érvek és ellenérvek a balatoni busaállomány szaporodásával kapcsolatban., XXXIX. Halászati tudományos Tanácskozás. Szarvas, 2015. május 20-21. Absztrakt kötet 72. oldal, 2015
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, Józsa Vilmos, Specziár András: Busa fajok ökológiai szerepe a Balatonban, 15. Kolozsvári Biológus Napok, Kolozsvár (Románia), 2014. április 4-6. Book of abstracts p. 33., 2014
Vitál Zoltán, Boros Gergely, Mozsár Attila, B.-Görgényi Judit, Borics Gábor, Takács Péter, Specziár András: Új módszer a busa táplálék-összetételének meghatározására, Természet és társadalom a Balaton régióban, Kaposvár, 2014. június 5. Book of abstracts p. 24., 2014
Vitál Zoltán, Mozsár Attila, Présing Mátyás, Horváth Hajnalka, Borics Gábor, Görgényi Judit, G.-Tóth László, Vasas Gábor, Boros Gergely: A balatoni busaállomány táplálkozási szokásai, Természeti és társadalmi folyamatok kölcsönhatása sekély tavas területeken, Kaposvár, 2014. november 6-7. Book of abstracts p. 52.; ISBN 978-963-9821-79-8, 2014
Gergely Boros, András Specziár, Zoltán Vitál, Attila Mozsár, Mátyás Présing, Gábor Borics, Judit B-Görgényi, Gábor Vasas: Growth and feeding habits of filter-feeding Asian carps in the oligo-mesotrophic Lake Balaton (Hungary), Shallow Lakes Konferencia, Antalya (Törökország), 2014. október 12-17. Book of abstracts p. 90., 2014
Judit Görgényi, Gergely Boros, Zoltán Vitál, Attila Mozsár, Gábor Vasas, Gábor Borics: The role of filter-feeding Asian carps in algal dispersion, 17th IAP meeting, Kastoria (Görögország), 2014. szeptember 14-21. Book of abstracts p. 62., 2014
Vitál Zoltán, Battonyai Izabella, Mozsár Attila, Görgényi Judit, Borics Gábor, G.-Tóth László, Boros Gergely: A hibridizáció hatása a Balatonban élő busák szűrőszervének morfológiájára és táplálékszűrési hatékonyságára, LVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2014. október 1-3. Asztrakt kötet 33. oldal., 2014
Borsodi Andrea, Krett Gergely, László Kristóf, Jáger Katalin, Boros Gergely, Mozsár Attila, Vitál Zoltán, Specziár András: A balatoni busák béltartalmában és a tóvízben előforduló baktériumközösségek mennyiségi viszonyainak és szerkezetének összehasonlítása, LVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2014. október 1-3. Absztrakt kötet 9. oldal., 2014

 

Events of the project

 
2014-03-10 15:23:05
Résztvevők változása
2013-02-26 11:42:59
Résztvevők változása
2012-12-06 18:27:49
Résztvevők változása
2012-12-05 16:02:57
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Tátrai István
Új vezető kutató: Specziár András

A vezető kutató váltás indoka: A vezető kutató elhunyt.
Back »