In situ study of chromatin structure and gene expression in the Ubx domain of Drosophila melanogaster  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83948
Type K
Principal investigator Sipos, László
Title in Hungarian A kromatinszerkezet és a génműködés in situ tanulmányozása a Drosophila melanogaster Ubx doménjében
Title in English In situ study of chromatin structure and gene expression in the Ubx domain of Drosophila melanogaster
Keywords in Hungarian Kromatinszerkezet, epigenetikus szabályozás, Drosophila, homeotikus gének, Polycomb Response Elemek
Keywords in English chromatin structure, epigenetic regulation, Drosophila, homeotic genes, Polycomb Response Elements
Discipline
Cell genetics (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
Ortelius classification: Molecular genetics
Epigenetics and gene regulation (Council of Medical and Biological Sciences)40 %
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Institute of Genetics (Biological Research Centre Szeged)
Participants Bajusz, Izabella
Gyurkovics, Henrik
Mihály, József
Nagy, Andrea
Starting date 2011-05-01
Closing date 2015-10-31
Funding (in million HUF) 31.993
FTE (full time equivalent) 7.64
state closed project
Summary in Hungarian
Drosophilában a Polycomb csoportba tartozó fehérjék számos, az egyedfejlődésben kulcsszerepet játszó gén inaktív kromatinszerkezetének fenntartásában vesznek részt. Ez a szabályozási mechanizmus és a résztvevő faktorok evolúciósan konzerváltak. A Polycomb gének hosszú távú gátló hatása a célgének kromatinszerkezetének tömörödésével jár.
A POLYCOMB fehérjék gátló hatásukat kitüntetett DNS szakaszokhoz kötődve fejtik ki, melyeket Polycomb Response Elemeknek vagy PRE-knak nevezünk. Noha a PRE-król ismert, hogy egymással nagy távolságból is képesek kölcsönhatásba lépni, a PRE-kat ezidáig szinte kizárólag csak transzgenikus konstrukciókban vizsgálták.
Csoportunk kifejlesztett egy új típusú génkonverziós eljárást, amely egyedülálló módon lehetővé teszi, hogy a PRE-kat az eredeti helyükön módosíthassuk, és ott tanulmányozhassuk működésüket. A jelen kutatási munkatervben a bxd PRE in situ tanulmányozásának folytatására teszünk javaslatot, illetve ki akarjuk terjeszteni vizsgálatainkat a környező cisz-hatású elemekre (egy TRE-ra és két korai enhanszerre) is. Az epigenetikus represszor rendszerek közötti funkcionális hasonlóság bizonyítására helyettesítjük a bxd PRE-t az első egérben azonosított PRE-val. Továbbá, hogy tanulmányozhassuk a PRE-k közötti kölcsönhatásokat, in situ szeretnénk definiálni, majd a bxd PRE-val egyidejűleg eltávolítani a bithorax régióban található PRE-t is.
Kísérleteinkben csak kismértékű kockázat rejlik, hiszen az összes tervezett vizsgálati módszert már korábban sikeresen alkalmaztuk. Várható eredményeink nagymértékben kibővíthetik a magasabbrendű kromatinszerkezet és génműködés epigenetikus szabályozáról rendelkezésünkre álló ismereteket.
Summary
In Drosophila, the maintenance of repressed chromatin states of many developmentally important genes is accomplished by interacting proteins of the Polycomb group genes. Homologous proteins are found in mammals, where they appear to have analogous functions. The long term repression by the Polycomb group genes is accompanied by a change in chromatin structure, making it less accessible to transcription factors and polymerases.
POLYCOMB proteins act through DNA-sites called Polycomb Response Elements or PREs. Although PREs are known to interact with each other over large distances, they were studied mostly in transgenic constructs inserted into random sites of the Drosophila genome.
Because of technical limitations, PREs have not been recognized or studied in their original location and context. However, we have recently developed a novel method of gene conversion, which made uniquely possible and convenient to dissect PREs, and to follow their functioning in situ. In the present application we propose to continue our in situ studies in the bxd PRE and extend it to neighboring cis-acting elements (a TRE and two early enhancers). We also propose to use the first mammalian PRE in our in situ assay to test the functional similarity between the fly and the mammalian silencing systems. In addition, to study communications between PREs, we plan to dissect in situ the PRE in the bithorax cis-regulatory region.
Only a very low level of risk of failure is associated with the planned experiments, since we have already successfully used all the techniques that will be applied. We believe that the proposed experiments can substantially increase our knowledge about the epigenetic regulation of higher order chromatin structure and gene expression.

 

Final report

 
Results in Hungarian
I. A bxd PRE és környezete in situ funkcionális analízise. A 185 bp-os bxd PRE magját kicserélve más, nem a BX-C-ből származó PRE-kra megállapítottuk, hogy: - a BX-C PRE-ktől eltérő számú és elrendezésű GAGA és PHO kötőhelyeket tartalmazó PRE-k is képesek helyettesíteni a 185 bp-os bxd PRE magját - az ismert kötőhelyeken kívüli más, ismeretlen kötőhelyek is szükségesek - mesterségesen összerakott PRE-mag is képes a helyettesítésre - a két emlős-PRE nem képes együttműködni a szomszédos PRE-hatású régiókkal, interferál azok működésével Hat, a bxd TRE-t részlegesen illetve teljesen eltávolító deléciót azonosítottunk. Bár e deléciós egyedek repülőképessége jelentősen lecsökkent, a deléciók fenotípusosan nem rontják az Ubx gén működését. A lokálisan beépített markergén kifejeződése azonban a csak TRE-t eltávolító deléciókban lecsökkent. A korai S2 embrionális enhanszert eltávolító deléció megakadályozza a PRE-hiányában bekövetkező Ubx-derepressziót és az ebből adódó domináns fenotípus kialakulását. Önmagában az S1 és S2 enhanszerek hiánya nem okoz fenotípusos változást, de jelentősen lecsökkenti a repülőképességét. Lokálisan beépített riportergén révén kimutattuk, az S1 enhanszert tartalmazó régió gyenge PRE-ként is viselkedik. II. A bxd régióval szomszédos bx régióban található PRE-ból eltérő méretű szakaszokat távolítottunk el. Bár a lokálisan beépített riportergén expressziója ektópikussá vált, nem észleltünk ennek megfelelő homeotikus transzformációkat.
Results in English
I. In situ functional study of the bxd PRE and its neighborhood Replacing the 185 bp bxd PRE core with other, non-BX-C PREs we found that: - PREs containing GAGA and PHO binding sites in number and array other than BX-C PREs, can also functionally substitute the bxd PRE core - sequences other than GAGA and PHO sites are also necessary for PRE function - an artificially engineered PRE core can work as well - PREs found in mammals can not cooperate with PRE-modules flanking the core We have generated six different deletions removing only partially or fully the bxd TRE. Although these deletions significantly impair the flight capability of flies, they do not reduce detectably the functioning of the Ubx gene. However, deletions removing only the TRE do reduce the expression of a reporter gene integrated locally. Deletions removing the early acting S2 enhancer prevent derepression of the Ubx gene and dominant phenotypes observed in the lack of the bxd PRE. Although clean deletions of the S1 and S2 enhancer regions reduce significantly the flight ability, they do not cause detectable phenotypes. Using a locally integrated reporter gene, we show that S1 behaves as a weak PRE. II. We have removed different regions of the PRE found in the bx cis-regulatory region neighboring bxd. Although some of these deletions resulted in the derepression of a locally integrated reporter gene, loss of these regions did not cause posteriorly directed homeotic transformations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83948
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bajusz I, Sipos L, Pirity MK: Nucleotide Substitutions Revealing Specific Functions of Polycomb Group Genes, MOL GENET METAB &: in-press, 2015
Bajusz I, Farkas D, Sipos L: EPIGENETIC REGULATION OF DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION, Acta Biologica Szegediensis, közlésre beküldött, 2015
Kiss V, Sipos L: IN SITU FUNCTIONAL ANALYSIS OF DIFFERENT CIS - ACTING ELE MENTS IN THE BXD REGULATORY REGION, „Hungarian Molecular Life Sciences 2015 (Molekuláris Élettudományi Konferencia 2015)”, Eger, 2015. 3.27-29., 2015
Bajusz I , Gyurkovics H , Mihály J , Karch FC , Karch F , Sipos L: SOME POLYCOMB - GROUP PROTEINS CAN MODULATE THE REGULAT ORY CAPACITY OF ACTIVE CIS - REGULATORS, „Hungarian Molecular Life Sciences 2015 (Molekuláris Élettudományi Konferencia 2015)”, Eger, 2015. 3.27-29., 2015, 2015
Farkas D, Kozma G, Bajusz I, Jankovics F, Gyurkovics H, Sipos L: REVEALING THE IN SITU FUNCTION OF THE BXD TRE IN MAINTAINING THE ACTIVE STATE OF THE BXD CIS - REGULATORY REGION OF DROSOPHILA, http://hunlifesci.hu/wp-content/uploads/2015/03/hunlifesci_book_final_web.pdf, 2015
Bajusz I, Sipos L, Pirity MK: Nucleotide substitutions revealing specific functions of Polycomb group genes, Molecular Genetics and Metabolism Volume 114, Issue 4, April 2015, Pages 547–556, 2015

 

Events of the project

 
2014-09-08 15:22:33
Résztvevők változása
Back »