Event anticipation, prospective memory and executive functions in episodic memory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84019
Type K
Principal investigator Racsmány, Mihály
Title in Hungarian Esemény anticipáció, prospektív emlékezet és végrehajtóműködés az epizodikus emlékezetben
Title in English Event anticipation, prospective memory and executive functions in episodic memory
Keywords in Hungarian epizodikus emlékezet, végrehajtó rendszer, prospektív memória, előhívási gátlás
Keywords in English episodic memory, executive system, prospective memory, retrieval inhibition
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Department of Cognitive Science (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2011-02-01
Closing date 2014-06-30
Funding (in million HUF) 10.578
FTE (full time equivalent) 0.92
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatási terv legfontosabb célkitűzése az esemény-feldolgozás és az epizodikus rendszert formáló gátló folyamatok viszonyának feltárása. A kutatás kiíndulópontja egy új és ambíciózus elképzelés, amely az epizodikus emlékeket esemény reprezentációkként konceptualizája (Zacks és Tversky, 2001). Az események, reprezentációs egészként, határokkal rendelkező, téri-idő kontextussal ellátott idői szeletei az észlelt és átélt élményeknek, amelyek az emlékezeti kódolást végző személyek aktuális céljai köré szerveződnek. A közelmúltban az esemény szegmentációnak és kódolásnak számos új innovatív vizsgáló eszköze került bevezetésre, amely lehetőséget teremt arra, hogy megvizsgáljuk az epizodikus reprezentációkon megvalósuló figyelmi és emlékezeti manipulációk hatását a hosszú távú emlékezeti teljesítményre. Legfontosabb hipotéziseink szerint a hosszú távú emlékezeti reprezentációkat formáló figyelmi gátló hatások 1) Az esemény reprezentációk határpontjainál kódolódnak bele a reprezentációba, gyengítve ezzel a későbbi epizodikus hozzáférést, de aktívan tartva az esemény tartalmát; 2) A gátlási hatás az emlékezeti feladatot végző személy esemény anticipációjának függvénye, vagyis az emlékezeti esemény lezárásával a reprezentáció aktív gátlás alá kerül; 3) Az esemény lezárásának, monitorozásának és gátlásának zavarai hosszú távú emlékezeti és viselkedéses zavarokat eredményeznek egyes pszichiátriai (szkizofrénia, kényszerbetegség) állapotokban. Az esemény reprezentáció és az emlékezeti gátlás kapcsolatának megértése a jövőben új neuropszichológiai diagnosztikai és rehabilitációs módszerek kifejlesztését teheti lehetővé pszichiátriai és neurológiai betegek számára.
Summary
The overall aim of this research project is to analyze the relationship between event processing and inhibitory control of episodic memory. The starting point for this research project is a new and ambitious idea which conceptualize episodic memories as event representations (Zacks és Tversky, 2001). Events representations are segments of time at a given location that is conceived by an observer to have a beginning and an end and organized around the actual goals of the perceiving and remembering person. In the recent years there has been published a series of new and innovative experimental paradigm of event segmentation and encoding. These new paradigms make possible to investigate the effect of inhibitory attentional and retrieval manipulation on long-term episodic memory representations. Our main research hypotheses are the followings: 1) Attentional inhibitory effects will be encoded into episodic representation at the boundaries of segmented events, this will attenuate later episodic access of event representation while the event representation itself will be in an activated state; 2) The extent of inhibitory effect is the consequence of the agent’s event anticipation, that is events with finished goals will be inhibited 3) Disorders of event cancellation, monitoring and inhibition will cause serious long-term memory and behavioral difficulties in psychiatric conditions such as schizophrenia and obsessive compulsive disorder. The deeper understanding of the relationship between event representation and inhibitory processes can be a starting point for new methods in diagnosis and rehabilitation for psychiatric and brain damaged patients.

 

Final report

 
Results in Hungarian
- Az előhívási teszt konzerválja az előhívásban involvált idegrendszeri hálózatok hatékonyságát, és ez tartós tanuláshoz vezet. - az interferencia és a gátlási funkciók nem monotonikus kapcsolatban állnak. - Az előhívás során fellépő gátlási hatások epizodikus hívóingerekhez kapcsolódnak. - Az előhívás során megjelenő gátlási hatások célvezérelt mechanizmusok. - OCD-ben károsodik a prospektív memória működése, eredményeink arra utalnak, hogy OCD-ben károsodik a végreható rendszer váltási komponense. - Kimutattuk, hogy a végrehajtórendszer deficitje és a gátlási funkciók működése specifikus kapcsolatban áll az OCD-ben megjelenő tüneti mintázattal. - OCD-ben nem jelenik meg az emlékezeti előhívás által indukált felejtés.
Results in English
- Retrieval promotes learning via stabilizing cue-related activation patterns in a network of areas usually associated with cognitive and attentional control functions. - The relationship between the size of interference and the magnitude of inhibition is nonmonotonic. - Retrieval inhibition is associated to episodic cues. - Retrieval inhibition is a goal-realted mechanism. - Prospective memory functions are injured in OCD. - Deficit of the executive system and inhibitory control functions associated to symptoms of OCD. - Retrieval-induced forgetting is not present in OCD.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84019
Decision
Yes

 

List of publications

 
Demeter, G., Keresztes, A., Harsányi, A., Csigó, K., & Racsmány, M.: Obsessed not to forget: Lack of retrieval-induced supression effect in obsessive compulsive disorder., Psychiatry Research, 218, 153-160., 2014
Pajkossy, P., Simor, P., Szendi, I., Racsmány, R.: Hungarian Validation of the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ): Method Effects and Comparison of Paper-Pencil vs. Online Administration., European Journal of Psychological Assessment., 2014
Racsmány M, Keresztes A, Pajkossy P, Demeter G (: Mirroring Intentional Forgetting in a Shared-Goal Learning Situation., PLoS ONE 7(1): e29992., 2012
Racsmány M, Conway M, Keresztes A, Krajcsi A: Inhibition and interference in the think/no-think task., Memory and Cognition 40:168-176, 2012
Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., Döme, L., & Németh, A.: Intact short term memory and impaired executive functions in obsessive compulsive disorder., Ideggyógyászati Szemle - Clinical Neuroscience, 2013
Harsányi, A., Rajkai, Cs., Csigó, K., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M.: Two types of inhibition impairments in OCD: obsessions, as a problem of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment., Psychiatry Research, 2013
Keresztes, A., & Racsmány, M.: Interference resolution in retrieval-induced forgetting: Behavioral evidence for a nonmonotonic relationship between interference and forgetting., Memory and Cognition, 2013
Racsmány, M.: Az enigmatikus teszt: az emlékezeti előhívás, mint a hosszú távú tanulás kulcsa., Kardos Lajos Emlékelőadás. A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Tudományos Nagygyűlése, 2012 május 30-júnus 2, Szombathely., 2012
Racsmány, M.: Goal attainment and inhibition in episodic memory., IV Dubrovnik Conference on Cognitive Science. Dubrovnik, Horvátország. Invited talk., 2012
Demeter, G., Csigó, K., Harsányi, A., & Racsmány, M.: Shifting and stopping of prospective memory (PM) responses in obsessive-compulsive disorder (OCD)., ICOCS 6th Annual Scientific Meeting and 1st Annual Scientific Meeting of the European College of Neuropsychopharmacology Obsessive Compulsive and Related Disorders Resear, 2012
Demeter, Gy., Keresztes, A., Harsányi, A., Csigó, K., & Racsmány, M.: Obsessed not to forget: no retrieval induced forgetting in obsessive-compulsive disorder (OCD)., 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Croatia. (Abstract). Learning & Perception, 4, Supplement., 2012
Harsányi, A., Csigó, K., Rajkai, C., Demeter, G., Németh, A., & Racsmány, M.: Obsessions, as problems of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment., ICOCS 6th Annual Scientific Meeting and 1st Annual Scientific Meeting of the European College of Neuropsychopharmacology Obsessive Compulsive and Related Disorders Resear, 2012
Keresztes, A., Kaiser, D., Kovács, G., & Racsmány, M: Neuroimaging Evidences of the Testing Effect., Abstracts of the Psychonomic Society (7), 114., 2012
Keresztes, A., Kaiser, D., Nagy, K., Kovács, G., & Racsmány, M: Neuroimaging evidences of testing effect., 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Croatia. (Abstract). Learning & Perception, 4, Supplement., 2012
Pajkossy, P., & Racsmány, M.: Repetitive thinking and stimulus-independent processing: are they related?, 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Croatia. (Abstract). Learning & Perception, 4, Supplement., 2012
Racsmány, M., Pajkossy, P., & Szőllősi, Á.: Goal-interruption and Episodic Retrieval., Poster presented at the conference of the Psychonomic Society, Minneapolis, MN, US., 2012
Szőllősi, Á., & Racsmány, M.: The selective effect of intentional forgetting for objects on event-boundaries., 4th Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Croatia. (Abstract). Learning & Perception, 4, Supplement., 2012
Demeter, Gy., Racsmány, M., Csigó, K., Harsányi, A., Döme, L., & Németh, A.: Intact short term memory and impaired executive functions in obsessive compulsive disorder., Ideggyógyászati Szemle - Clinical Neuroscience, 2013
Keresztes, A., & Racsmány, M.: Interference resolution in retrieval-induced forgetting: Behavioral evidence for a nonmonotonic relationship between interference and forgetting., Memory and Cognition, 2013
Keresztes, A., Kaiser, D., Kovács, G., Racsmány, M.: Testing promotes long-term learning via stabilizing activation patterns in a large network of brain areas, Cerebral Cortex, 2013
Valálik, I., Harsányi, A., Csigó, K., Demeter, Gy., Racsmány, M., & Németh, A.: Kényszerbetegek idegsebészeti kezelése, In. Valálik, I. (Szerk.) Stereotaxiás és Funkcionális Idegsebészet. Akadémia kiadó, Budapest, 499-526, 2013
Keresztes, A., & Racsmány, M.: Initial testing shields against retrieval-induced forgetting., Abstracts of the Psychonomic Society. 54th Annual Meeting. Toronto, Canada., 2013
Keresztes, A., Racsmány, M.: The role of working memory load and constrained search in retrieval-enhanced learning., Cognitive and brain imaging studies on test-enhanced learning, an International Symposium on Educational Neuroscience. Umea, Sweden. Invited talk., 2013
Keresztes, A., Racsmány, M.: Positive and negative effects of testing: the role of cognitive control during retrieval,, Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Germany. Invited talk., 2013
Keresztes, A., Racsmány, M.: Exploring consequences of interference resolution during retrieval: boundary conditions of retrieval-induced forgetting,, 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. Talk., 2013
Demeter, Gy., Racsmány, M.: Realizing delayed intentions: overactivated monitoring function in obsessive compulsive disorder (OCD)., 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. Talk., 2013
Racsmány, M., Pajkossy, P., Demeter, Gy., Keresztes, A.: Goal attainment and memory suppression: Zeigarnik reloaded., 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. Talk., 2013
Pajkossy Péter, Szőllősi Ágnes, Racsmány Mihály: Online investigation of attentional processes in the Intradimensional/Extradimensional Shifting (IED) Task: an eye-tracker study., 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. Poster., 2013
Szőllősi, Á., Racsmány, M.: The opposite effect of Time-of-Day on past and future events., 18th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary. Poster., 2013
Pajkossy Péter, Racsmány Mihály: Beneficial effect of trait worry on episodic retrieval: a link overshadowed by trait anxiety., Poster presented at the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID, Barcelona), 2013
Szollosi, A., Demeter, G., Keresztes, A., Pajkossy, P., Dombovits, R., Csigo, K., Harsanyi, A., Racsmany, M.: Relationship between eye movement patterns, cognitive deficits and symptom severity in obsessive-compulsive disorder (OCD)., In K. Holmqvist, F. Mulvey & R. Johansson (Eds.), Book of Abstracts of ECEM 2013. Journal of Eye Movement Research, 6(3), 528, 2013., 2013
Pajkossy, P., Szőllősi, Á., Racsmány, M.: Tracking the eye during attentional set shifting: An eye-tracking study of the intradimensional/extradimensional set shifting task., In K. Holmqvist, F. Mulvey & R. Johansson (Eds.), Book of Abstracts of ECEM 2013., 2013
Demeter, Gy., Csigó K., Harsányi, A., Németh A., & Racsmány, M: Shifting and stopping of prospective memory (PM) responses in obsessive-compulsive disorder (OCD)., Abstracts, Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2, 221–231, 2013
Harsányi, A., Csigó, K., Rajkai, Cs., Demeter, Gy., Németh, A., & Racsmány, M.: Obsessions, as problems of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment., Abstracts, Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2, 221–231, 2013
Demeter, Gy., Pajkossy, P., Szöllősi, Á., Keresztes, A., Dombovits, R., Csigó, K., Harsányi, A. & Racsmány, M: Shifting and visuo-spatial memory performance in obsessive compulsive disorder (OCD): what eye movement patterns tell us?, Poster presented at the 7th ICOCS meeting, Barcelona, Spain, 2013
Demeter, Gy., Keresztes, A., Harsányi, A., Csigó, K. Racsmány, M.: Obsessed not to forget: lack of retrieval induced forgetting effect in obsessive compulsive disorder (OCD)., Poster presented at the 7th ICOCS meeting, Barcelona, Spain, 2013
Szőllősi, Á., Racsmány, M.: Time-of-Day has an opposite effect on the generation of past and future events., Poster presented at DUCOG V., Learning and Perception, 5, Supplement., 2013
Szőllősi, Á., & Racsmány, M.: Time-of-Day has an opposite effect on past and future events., Workshop on Memory Processes and the Brain, Budapest, Hungary. Talk., 2013
Racsmány, M., Demeter, Gy., Kovács, Z. A., Juhász, M., Boncz, I., Keresztes, A, Pajkossy, P., Szendi, I.: Hipnózis hatása a prospektív emlékezeti teljesítményre., Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzetközi Kongresszusa, Absztrakt kötet, 2014
Szendi, I., Demeter, Gy., Szõllõsi, Á., Domján, N., Greminger, N., & Racsmány, M: A prospektív emlékezet károsodása szkizofréniában – S és Z alcsoportok., Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzetközi Kongresszusa, Absztrakt kötet, 2014
Racsmány, M., Demeter, Gy., Szõllõsi, Á., Domján, N., Janacsek, K., Németh, D., Keresztes, A., Pajkossy, P., Greminger, N., Szendi, I.: Explicit és implict tanulási teljesítmények kettős disszociációja szkizofréniában, Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzetközi Kongresszusa, Absztrakt kötet, 2014
Demeter, Gy., Keresztes, A., Csigó, K., Harsányi, A., Német, A., Racsmány, M.: Kényszerbetegeknél az emlékezeti előhívás nem vezet az irreleváns emlékek felejtéséhez, Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Absztrakt kötet, 2014
Pajkossy, P., Szőllősi, Á., Racsmány, M.: Célteljesítés és emlékezeti hozzáférés: Zeigarnik újratöltve., Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest. Előadás., 2013
Szőllősi, Á., & Racsmány, M.: A napszak hatása az emlékezeti teljesítményre., Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest. Előadás., 2013
Racsmány, M., Keresztes, P., Pajkossy, P.: Subsequent encoding is potentiated by successful test of studied, but not of self-generated items., Abstracts of the Psychonomic Society. 54th Annual Meeting. Toronto, Canada. Poster., 2013
Demeter G, Racsmany M, Csigo K, Harsanyi A, Nemeth A, Dome L: Demeter G, Racsmany M, Csigo Intact short term memory and impaired executive functions in obsessive compulsive disorder, IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE-CLINICAL NEUROSCIENCE, 2013
Keresztes, A., Kaiser, D., Kovács, G., Racsmány, M.: Keresztes A, Kaiser D, Kovacs G, Racsmany M Testing Promotes Long-Term Learning via Stabilizing Activation Patterns in a Large Network of Brain Areas, Cerebral Cortex, 2013
Keresztes, A., Racsmány, M.: Interference resolution in retrieval-induced forgetting: Behavioral evidence for a nonmonotonic relationship between interference and forgetting, Memory & Cognition, 2013
Harsányi, Rajkai, Csigó, Demeter, Németh, Racsmány: Two types of inhibition impairments in OCD: Obsessions, as a problem of thought suppression; compulsions, as behavioral-executive impairment, PSYCHIATRY RESEARCH, 2012
Racsmány, M., Keresztes, A., Pajkossy, P., Demeter, Gy.: Mirroring Intentional Forgetting in a Shared-Goal Learning Situation, PLOS ONE, 2012
Racsmány, M.,Conway, M. A., Keresztes, A., Krajcsi., A.: Inhibition and interference in the think/no-think task, Memory and Cognition, 2012
Racsmány, M., Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A.: An Experimental Study of Prospective Memory in Obsessive-compulsive Disorder:, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 1 85-91, 2011
Back »