Influence of spectral irradiance on the solar energy production  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84150
Type K
Principal investigator Farkas, István
Title in Hungarian A napsugárzás spektrális eloszlásának hatása a szoláris energiatermelésre
Title in English Influence of spectral irradiance on the solar energy production
Keywords in Hungarian fototermikus, fotovillamos, spektrális, modellezés, neurális háló, mérés
Keywords in English solar thermal, photovoltaic, spectral dependency, modelling, neural network, measurement
Discipline
Agricultural engineering (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Agricultural sciences
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Fizika és Folyamatirányítási Tanszék (Szent István University)
Participants Buzás, János
Hegyi, Károly
Kocsány, Ivett
Seres, István
Víg, Piroska
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-01-31
Funding (in million HUF) 18.000
FTE (full time equivalent) 4.15
state closed project
Summary in Hungarian
A SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke több mint 15 éve foglalkozik napenergiás kutatásokkal. Főbb rendszereink a 30 m2 felületű síkkollektoros és a 10 kWp teljesítményű fotovillamos rendszer, valamint a háztartási méretű használati melegvíz készítő berendezés. Ezen rendszerekhez kapcsolódóan az alábbi fő kutatási célokat kívánjuk megvalósítani:
Mérőrendszer kialakítása energetikai célú mérésekhez. Az azonos környezeti feltételek mellett párhuzamosan működő sík és vákuumcsöves kollektoros rendszerekre vonatkozóan a két kollektor-típus energiatermelésének, hatásfokának összehasonlítása.
Modellezés. Geometriai modell napkollektorok hasznos elnyelőfelületének meghatározására. A kollektorra beeső energiának az abszorber felületére bejutó hányadát meghatározó modell felállítása. A vákuumcsöves kollektor termikus viselkedésének leírására neurális hálós modell kidolgozása. Különböző technológiájú napelemek és különböző típusú napkollektorok energiahozama a napsugárzás spektrumától való függésének meghatározása, spektrális érzékenység vizsgálata.
Energiahasznosításra vonatkozóan optimálási feladat a fototermikus rendszerre. Modellezéssel és mérésekkel a különböző működési módokhoz tartozó optimális térfogatáram meghatározása, validálással.
Fontos a mérésekből levonható tapasztalatok és eredmények publikálása. A tervezett kutatási feladatok a Tanszékhez kapcsolódó diákoknak is kiemelt feladatokat adnak (TDK, diploma, PhD).
Summary
The Department of Physics and Process Control, Szent István University is continueing researches of solar systems for more than 15 years. Our most important systems are a solar thermal unit with 30 m2 area, a 10 kWp photovoltaic system and a solar domestic hot water system. The research activities to be carried out along with these systems are as follows:
Measuring system is to be developed for energy measurements. The comparation of produced energy and performance of the parallel working flat-plate and vacuum-tube collectors are studied under the same environmental conditions.
Modelling. Geometrical model is to be developed for determination of the usable absorber plate of collectors. Making model for determination of the energy part from collector absorber plate.
Neural network model is to be developed to describe the thermal behavior of vacuum tube collector.
The produced energy dependence from spectral distribution in case of several types of PV modules and solar collectors along with their spectral sensitivity are to be studied.
The solar thermal system optimization for energy production. The optimal flow rate determination in several working methods with the support of models and measuring, and its validation.
Publication and dissemination of the results is also the part of the tasks.
The project will provide appropriate research topics for the students of the Department as well (student work, diploma, PhD).

 

Final report

 
Results in Hungarian
A mérések előkészítéseként megtörtént egy hőáram-mérő rendszer beüzemelése, a monitorozó rendszer Labview alapokra helyezése és hardveres megújítása, a spektrális vizsgálatokhoz a színszűrők bemérése, illetve később egy spektrométer beszerzése és beüzemelése. A modellezés során kifejlesztésre került a sík- és vákuumcsöves napkollektorok hasznos felületét összehasonlító geometriai modell, amely a visszatükröződés mértékét is figyelembe veszi. A szolár kör modellezése során vizsgáltuk a hatásfoknak a szolár-folyadék térfogatáramától való függését. Vizsgáltuk a PID szabályozónak a tranziensekre gyakorolt hatását, amit egy neurális hálós modell kidolgozása követett, amelynek eredményeként kidolgozásra került az optimális térfogatáramot megvalósító szabályozási eljárás. A hatásfokok elemzések során fontos vizsgálati irány volt a villamos és termikus hatásfokoknak az exergia hatásfokkal való kiegészítése. A mérési adatokból kimutatható volt, hogy a vizsgált kétféle napelem technológia fajlagos energiatermelésének aránya évszakos ingadozást mutat, ami mögött a hatásfokok spektrális függését feltételeztük. Ezt az energiatermelési adatsoroknak a spektrális adatokkal való összevetésével igazoltuk. A projekthez kapcsolódóan 2 tanulmány, 16 konferencia absztrakt, 15 konferencia cikk, 2 könyvrészlet és 14 folyóirat cikk (1 impakt faktoros) került publikálásra, amihez egy magyar és egy angol nyelvű PhD dolgozat is kapcsolódik. A 49 publikációból 42 angol nyelvű.
Results in English
As a preparation of measurements it has been performed the installation of heat flow meter, renewal of hardware and Labview based software of the monitoring system, calibration of the colour filters and later buying and installing a spectrometer. During modelling a geometrical model was developed to compare the active surface of a flat plate and vacuum tube collectors taking also into account the ratio of internal reflections. In the solar thermal system the influence of volume flow rate of solar fluid on the efficiency was also investigated. The influence of PID controller on the transients has been studied, followed by elaborating a neural network model which resulted to determine the control algorithm for optimal flow rate. During the efficiency studies it was a key point to extend the electrical and thermal efficiencies along with exergy analysis. From the measured data it could be concluded, that the rate of the specific energy productions of different PV technologies shows seasonal fluctuation, which was supposed to be the result of the spectral dependence on the efficiency. This idea was justified by comparison of energy production and spectral measurement data. During the project 2 research reports, 16 conference abstracts, 15 conference articles, 2 book chapters and 14 journal articles (1 with impact factor) were published along with a Hungarian and an English language PhD thesis works. 42 publications out of total 49 were published in English.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84150
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rusirawan, D., Farkas, I.: Single and double diode models of photovoltaic cells: evalution of the methods and accuracy, Book of Abstracts, 13th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2014), Nitra, Slovak Republic, June 17-19, 2014, pp. 108-110. ISBN 978-83-89969-23-1, 2014
I. Kocsány, I. Seres: Hybrid Technology in Solar Energy Utilization, Proceedings of Scientific Works, PRAE 2011, October 13-14, 2011, Nitra, Slovakia, pp. 85-89. ISBN 978-80-552-0662-2,, 2011
I. Kocsány, I. Seres: Performance analysis of PV/T, flat plate and vacuum tube collectors, CD-ROM Proceedings of the 2nd Synergy and Technical Development International Conference, October 9-15, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 6., 2011
Kocsány I., Seres I.: Sík- és vákuumcsöves kollektorok hasznos felületének geometriai modellje, Gép, XVII. évf., 2011, 6. sz., 12-16. o., 2011
I. Farkas: Research activities in the field of renewable energy systems, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 8-9. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
D. Rusirawan, I. Farkas: MPPT analysis of module component of a grid-connected pv array system, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 44-45. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
D. Rusirawan and I. Farkas: Thermodynamic analysis of a 10 KWp grid connected photovoltaic array system, XXXIV Ciosta CIGR V Conference, Vienna, Austria, June 29-July 1, 2011, p. 10. ISBN 978-3-200-02204-1, 2011
Seres I., Kocsány I., Farkas I., Weihs P.: Fotovillamos modulok spektrális érzékenységének vizsgálata, GÉP, LXII évf., 2011, 6. sz., 41-45. o., 2011
I. Kocsány, I. Seres, I. Farkas: Influence of reflected radiation components on solar collectors, Proceedings of the ISES Solar World Congress 2011, August 28- September 2, 2011, Kassel, Germany, p. 223-228., 2011
D. Rusirawan and I. Farkas: MPPT algorithm effects on the performance of a small scale grid-connected PV array system, Proceedings of the ISES Solar World Congress 2011, August 28- September 2, 2011, Kassel, Germany, p. 292-303., 2011
D. Rusirawan1 and I. Farkas: Exergetic assessment of polycrystalline and amorphous photovoltaic modules in different methods, CD-ROM Proceedings of the 2nd Synergy and Technical Development International Conference, October 9-15, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 6., 2011
D. Rusirawan , I. Farkas: Exergetic analysis of photovoltaic modules based on photonic energy, Proceedings of Scientific Works, PRAE 2011, October 13-14, 2011, Nitra, Slovakia, pp. 119-124. ISBN 978-80-552-0662-2, 2011
I. Seres: Spectral dependence on the energy production of a medium size PV system, Abstract boook of the 17th Workshop on Energy and Environment, December 1-2, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 7. ISBN 978-963-269-264-7, 2011
E. Galambos: Software tools for Photovoltaic system design, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 12-13. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
I. Kocsány, I. Seres: Performance deviation between flat plate and evacuated tube collectors, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 26-27. ISBN 978-963-269-220-3,, 2011
Kocsány I., Seres I.: Performance of solar collectors by reflected spectral measurements, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, (in Press), 2012
Kocsány I., Seres I.: Advances in a PV/T water collector technology, Scientific Monograph: Application of Physical research in Engineering, Part 1, pp 7-21., ISBN 978-80-552-0839-8, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: The photovoltaic modules performance based on exergy assessment, Hungarian Agricultiral Engineering, No 23/2011, pp. 53-56., ISSN 0864-7410, 2011
Rusirawan D., Farkas I.: Characterizations based on experimental of two photovopltaic module technologies, Mechanical Engineering Letters, Vol. 6., pp. 112 - 122., ISSN 2060-3789, 2011
Rusirawan D., Farkas I.: Exergetic based of photovoltasic module charasteristics, Proceedings of Seminar national X, ITENAS- Bandung, Indinesia, January 17.18, pp. 119-127, ISSN 1693-3168, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Electrical and exergetic efficiencies of polychristalline and amorphous silicon, CD-ROM prosceedings , EUROSUN 2012, ISES-Europe Solar Conference, Rijeka, Croatia, September 18-20, 2012, p. 1-8, ISBN 978-3-9814659-2-1, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Aviability of the photovoltaic modules in view of photonic energy, Applications of Physical research in Engineering, Scientific Monograph, Part 1. /ed. by Boziková M/, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2012, pp. 42-61.,, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Charasteristics of photovoltaic modules in hot climates, 18th Workshop on Energy and Environment, Gödöllő, Hungary, November 22-23, 2012, p. 16, ISBN 978-963-269-313-2, 2012
Seres I., Farkas I.: Analysis of the long time energy production of a medium size PV system, 18th Workshop on Energy and Environment, Gödöllő, Hungary, November 22-23, 2012, p. 17, ISBN 978-963-269-313-2, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Thermodynamic efficiencies of photovoltaic modules, Environmental Engineering and Manageent Journal (in Press) ISSN 1582-9596, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Identification of model parameters of the photovoltaic solar cells, Proceedings of ISES Solar World Congress 2013, Cancún, Mexico, November 3-7, 2013, p. 8: 978-1-920017-42-2, 2013
Kocsány I., Seres, I., Farkas I.: Spectral sensitivity of PV modules, Proceedings of the 3nd Synergy and Technical Development International Conference, October 13-19, 2013, Gödöllő, Hungary, p. 7, ISBN: 978-963-269-359-0, 2013
Víg P., Farkas I.: Effect of volumetric flow rate on energy production of vacuum tube solar collector, CD-ROM Proceedings of the 3nd Synergy and Technical Development International Conference, October 13-19, 2013, Gödöllő, Hungary, p. 6, ISBN: 978-963-269-359-0, 2013
Víg P., Farkas I.: Vákuumcsöves kollektor hatásfokának függése a térfogatáramtól, Magyar Energetika, XX. évf., 2013/5. sz., 10-12 o. ISSN: 1216-8599, 2013
Rusirawan D., Farkas I.: The proper photovoltaic technology for hot climates, Book of Abstracts, 12th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2013), Lublin, Poland, May 21-23, 2013, p. 48. ISBN 978-83-89969-04-0, 2013
Kocsány I., Seres I., Farkas I.: Spectral sensitivity of photovoltaic module, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, Hungary, 2013, Vol. 10, pp.111-119, HU ISSN 2060-3789, 2013
Víg P., Farkas I.: Effect of volumetric flow rate on energy production of vacuum tube solar collector, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, Hungary, 2013, Vol. 10, pp. 102-110, HU ISSN 2060-3789, 2013
Kocsány I., Seres I., Farkas I.: Effects of absorption on heat transfer process in solar collectors, Proceedings of ISES Solar World Congress 2013, Cancún, Mexico, November 3-7, 2013, p. 8. ISBN: 978-1-920017-42-2, 2013
Farkas I., Ökrös L., Seres I.: Napelemek spektrális érzékenységének vizsgálata, Tanulmány, SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, No. 46, Gödöllő, 2013. június, 42 o., 2013
Farkas I., Seres I., Kocsány I., Termann Zs.: Fotovillamos napenergia hasznosítás lehetőségei a Szent István Egyetemen, Megvalósíthatósági Tanulmány, SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, No. 47, Gödöllő, 2013. július, 2013
Kocsány I., Seres I., Farkas I.: Napenergia és energiabiztonság, Hadtudomány, XXIII. évf., Elektronikus különszám 2013. május, 314-325. o. ISSN 1215-4121, 2013
I. Kocsány, I. Seres: Hybrid Technology in Solar Energy Utilization, Proceedings of Scientific Works, PRAE 2011, October 13-14, 2011, Nitra, Slovakia, pp. 85-89. ISBN 978-80-552-0662-2, 2011
I. Kocsány, I. Seres: Performance analysis of PV/T, flat plate and vacuum tube collectors, CD-ROM Proceedings of the 2nd Synergy and Technical Development International Conference, October 9-15, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 6., 2011
I. Farkas: Research activities in the field of renewable energy systems, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 8-9. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
D. Rusirawan, I. Farkas: MPPT analysis of module component of a grid-connected pv array system, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 44-45. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
D. Rusirawan and I. Farkas: Thermodynamic analysis of a 10 KWp grid connected photovoltaic array system, XXXIV Ciosta CIGR V Conference, Vienna, Austria, June 29-July 1, 2011, p. 10. ISBN 978-3-200-02204-1, 2011
I. Kocsány, I. Seres, I. Farkas: Influence of reflected radiation components on solar collectors, Proceedings of the ISES Solar World Congress 2011, August 28- September 2, 2011, Kassel, Germany, pp. 223-228., 2011
D. Rusirawan and I. Farkas: MPPT algorithm effects on the performance of a small scale grid-connected PV array system, Proceedings of the ISES Solar World Congress 2011, August 28- September 2, 2011, Kassel, Germany, pp. 292-303., 2011
D. Rusirawan1 and I. Farkas: Exergetic assessment of polycrystalline and amorphous photovoltaic modules in different methods, CD-ROM Proceedings of the 2nd Synergy and Technical Development International Conference, October 9-15, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 6., 2011
I. Seres: Spectral dependence on the energy production of a medium size PV system, Abstract boook of the 17th Workshop on Energy and Environment, December 1-2, 2011, Gödöllő, Hungary, p. 7. ISBN 978-963-269-264-7, 2011
E. Galambos: Software tools for Photovoltaic system design, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 12-13. ISBN 978-963-269-220-3, 2011
I. Kocsány, I. Seres: Performance deviation between flat plate and evacuated tube collectors, Book of Abstracts, 10th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2011), Gödöllő, Hungary, May 26-27, 2011, pp. 26-27. ISBN 978-963-269-220-3,, 2011
Kocsány I., Seres I.: Performance of solar collectors by reflected spectral measurements, Mechanical Engineering Letters, Vol. 8., pp. 53-60. ISSN 2060-3789, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Exergetic based of photovoltasic module charasteristics, Proceedings of Seminar national X, ITENAS- Bandung, Indonesia, January 17.18, pp. 119-127. ISSN 1693-3168, 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Aviability of the photovoltaic modules in view of photonic energy, Applications of Physical research in Engineering, Scientific Monograph, Part 1. /ed. by Boziková M/, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2012, pp. 42-61., 2012
Rusirawan D., Farkas I.: Charasteristics of photovoltaic modules in hot climates, Abstract book of the 18th Workshop on Energy and Environment, Gödöllő, Hungary, November 22-23, 2012, p. 16, ISBN 978-963-269-313-2, 2012
Seres I., Farkas I.: Analysis of the long time energy production of a medium size PV system, Abstract book of the 18th Workshop on Energy and Environment, Gödöllő, Hungary, November 22-23, 2012, p. 17, ISBN 978-963-269-313-2, 2012
Kocsány I., Seres, I., Farkas I.: Spectral sensitivity of PV modules, Proceedings of the 3nd Synergy and Technical Development International Conference, October 13-19, 2013, Gödöllő, Hungary, p. 7, ISBN: 978-963-269-359-0, 2013
Víg P., Farkas I.: Effect of volumetric flow rate on energy production of vacuum tube solar collector, CD-ROM Proceedings of the 3nd Synergy and Technical Development International Conference, October 13-19, 2013, Gödöllő, Hungary, p. 6, ISBN: 978-963-269-359-0, 2013
Kocsány I., Seres I., Farkas I.: Spectral sensitivity of photovoltaic module, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, Hungary, 2013, Vol. 10, pp. 111-119, HU ISSN 2060-3789, 2013
Kocsány I., Seres I., Farkas I.: Effects of absorption on heat transfer process in solar collectors, ISES Solar World Congress 2013, Cancún, Mexico, November 3-7, 2013, p. 8. ISBN: 978-1-920017-42-2, 2013
Istvan Farkas: Overview of solar energy use worldwide, , Book of Abstracts, 13th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2014), Nitra, Slovak Republic, June 17-19, 2014, pp. 15-17, 2014
Ivett Kocsány, István Seres: Influence of solar radiation on heat transfer process in soloar collactors, Book of Abstracts, 13th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2014), Nitra, Slovak Republic, June 17-19, 2014, pp. 68-70. ISBN 978-83-89969-23-1, 2014
Dani Rusirawan and Istvan Farkas: Study, Comparison and Evaluation of model parameters of photovoltaic cells, Proceedings of ISES Solar World Congress 2014, Aix-les-Bains, France, September 16-19, 2014, pp. 1-4. ISBN, 2014
Farkas István, Seres István, Kocsány Ivett, Termann Zsolt: Fotovillamos napenergia-hasznosító rendszerek telepítési lehetőségei, Magyar Energetika, XXI. évf., 2014/2. sz., 30-33 o. ISSN 1216-8599, 2014
Istvan Farkas: New priorities in solar photovoltaic applications, , Proceedings of the Conference for Sustainable Energy (CSE), 4th Edition, Brasov, November 6-8, 2014, Springer Proceedings in Energy, /ed. by I. Visa/, pp. 349-359. ISSN, 2014
Dani Rusirawan and Istvan Farkas: Photovoltaic technology charasteristics in hot weather conditions, Energy and the Environment, /ed. by B. Frankovic/, Croatian Solar Energy Association, Opatija, Croatia, October 21-24, 2014. pp. 151-157. ISBN 978-983-6886-18-0, 2014
Ramatisa Ladeia Ramos, Istvan Farkas: Application possibilities of mono- and polycrystalline silicon technologies - Brazilian case study, Szent István University Faculty of Mechanical Engineering, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, Hungary, 2014, Vol. 11, pp. 192-206., ISSN 2060-3789, 2014
István Seres, Ivett Kocsány and István Farkas: Spectral dependence of different PV module technologies, Szent István University Faculty of Mechanical Engineering, Mechanical Engineering Letters, Gödöllő, Hungary, 2014, Vol. 11, pp. 116-123, HU ISSN 2060-3789, 2014
Dani Rusirawan, István Farkas: Identification of model parameters of the photovoltaic solar cells, Energy Procedia, 2014, Vol. 57, pp. 39-46. ISSN 1876-6102, 2014
I. Farkas: Towards to the third generation photovoltaic technologies, 20th Workshop on Energy and Environment, December 4-5, 2014, Gödöllő, Hungary, Book of Abstracts, ISBN 978 - 963-269-450-4, p. 6, 2014
P. Vladár, P. Víg: Influence of mass flow control on the performance of solar collectors, 20th Workshop on Energy and Environment, December 4-5, 2014, Gödöllő, Hungary, Book of Abstracts, ISBN 978 - 963-269-450-4, p. 9, 2014, 2014
I. Seres, F. Kiss, B. Sipos-Szabó: Spectral measurements in connection with photovoltaic energy production, 20th Workshop on Energy and Environment, December 4-5, 2014, Gödöllő, Hungary, Book of Abstracts, ISBN 978 - 963-269-450-4, p. 14., 2014
D. Rusirawan, N.I. Muhlis and I. Farkas: Characzterization of two type photovoltaic modules using MATLAB - SIMULINK, 20th Workshop on Energy and Environment, December 4-5, 2014, Gödöllő, Hungary, Book of Abstracts, ISBN 978 - 963-269-450-4, p. 31., 2014
J. Tóth and J. Buzás: Renewal of a data logging , monitoring and control software in Labview in connection with a database server developement, 20th Workshop on Energy and Environment, December 4-5, 2014, Gödöllő, Hungary, Book of Abstracts, ISBN 978 - 963-269-450-4, p. 32., 2014

 

Events of the project

 
2013-10-15 23:31:21
Résztvevők változása
Back »