A continental refugium in the Late Cretaceous western Tethyan archipelago: paleobiological and biogeographical study of the Iharkút vertebrate fauna and its comparison with other European faunas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84193
Type NF
Principal investigator Ősi, Attila
Title in Hungarian Egy szárazföldi refúgium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: paleobiológiai és biogeográfiai vizsgálatok az iharkúti gerinces faunán és annak összehasonlítása más európai faunákkal
Title in English A continental refugium in the Late Cretaceous western Tethyan archipelago: paleobiological and biogeographical study of the Iharkút vertebrate fauna and its comparison with other European faunas
Keywords in Hungarian Amphibia, Lepidosauria, Archosauria, taxonómia, összehasonlító anatómia, paleobiogeográfia, szantoni, Iharkút, Nyugat-Magyarország
Keywords in English Amphibia, Lepidosauria, Archosauria, taxonomy, anatomy, paleobiogeography, Santonian, Iharkút, western Hungary
Discipline
Paleontology, Historical Geology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Paleontology
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Őslénytani és Földtani Tár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Makádi, László
Rabi, Márton
Szabó, Márton
Szentesi, Zoltán
Starting date 2011-04-01
Closing date 2015-09-30
Funding (in million HUF) 33.108
FTE (full time equivalent) 11.21
state closed project
Summary in Hungarian
A 2000-ben felfedezett iharkúti gerinces lelőhely azon túl, hogy a legelső szisztematikusan feltárt mezozoos gerinces lelőhely Magyarországon, Európa leggazdagabb késő-kréta lelőhelyei közt tartják számon. Szantoni korával pedig mindezek közt is egyedülálló és egyben összekötő kapcsot jelent az idősebb (albai-cenománi, Franciaország, Anglia) és fiatalabb (campani-maastrichti, Erdély) kontinentális faunák között.
Egy 4+1 fős kutatócsoport révén munkánk elsődleges célja az, hogy taxonómiai, összehasonlító anatómiai és funkcionális morfológiai szempontból feldolgozzuk az iharkúti területről még részletesen nem vizsgált Archosauria, továbbá kétéltű és Squamata faunaelemeket és összehasonlítsuk más, hasonló korú európai lelőhelyek faunaelemeivel. A kutatócsoport vezetőjeként célom a négy kontinensről tanulmányozott, heterodont krokodilok filogenetikai kontextusba helyezett kranioanatómiai és funkcionális morfológiai vizsgálata és publikálása. Elvégzem továbbá a Hungarosaurus (Ankylosauria) végtagjainak funkcionális morfológiai és a Bakonydraco (Pterosauria) mintegy 50 állkapocs leletének csontszövettani és ontogenetikai vizsgálatát. A projekt második felében célunk az iharkúti lelőhely faunisztikai, szedimentológiai, és tafonómiai adatainak összegzése, továbbá a többi európai lelőhely hasonló adatainak összegyűjtése, hogy következtetéseket vonhassunk le az iharkúti refugiumnak a nyugat-tethysi szigetvilágon belüli különleges paleobiogeográfiai és paleobiológiai jellegzetességeire.
Summary
The Iharkút contiental vertebrate locality is the first systematically collected Mesozoic vertebrate site in Hungary and it is among the richest European Late Cretaceous sites. Its Santonian age makes it unique in filling the gap between older (Albian-Cenomanian, France, England) and younger (Campano-Maastrichtian, Transylvania) continental vertebrate faunas. The primary goal of our research group (4 scientific researcher and one preparator) is to accomplish the taxonomical, comparative anatomical and functional morphological study of the still unpublished archosaurian, and amphibian and squamate remains and to make comparisons with the faunal elements of other European localities.
Based on previous studies of various heterodont crocodyliforms from four continents, a synthesis work on their functional morphological aspects focusing on cranial anatomy and jaw mechanism will be published by the senior researcher. A functional morphological study of the appendicular skeleton of Hungarosarus, in addition an ontogenetical and histological study on the abundant Bakonydraco jaw elements will be also fulfilled. Involving the work of the whole research group we collect all the faunistical, sedimentological and taphonomical data of the Iharkút locality and those of other European sites to publish the evolutionary history and distribution of different vertebrate groups completed with a cladistically supported paleobiogeographical scenario for the Cretaceous western Tethyan archipelago.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt keretében évente megrendezett, összesen öt ásatás mellett a kutatócsoport elvégezte az iharkúti késő-kréta ősgerinces lelőhely taxonómiai, paleobiológiai és biogeográfiai elemzését. Ezeket szedimentológiai és tafonómiai vizsgálatok, továbbá más európai lelőhelyek anyagával történő összehasonlítás, vagy ottani új anyagok első leírása egészítették ki. A lelőhelyről így ismertté vált több mint 35 taxon (halaktól a madarakig) dokumentálása megtörtént. Közülük a korábban már leírt új fajok mellett egy hal és két krokodil első leírása is folyamatban van. Több taxon esetében (Hungarobatrachus, Chromatogenys, Hungarosaurus, Bakonydraco) készültek táplálkozással, mozgással, vagy testméretnövekedéssel kapcsolatos paleobiológiai vizsgálatok, melyek a csoportra nézve is szélesítették a biológiai ismereteket. Az elvégzett filogenetikai vizsgálatok segítenek az adott csoport rendszertani kapcsolatainak pontosabb megértésében. Előkerültek az első tojáshéjak és az első hazai dinoszaurusztojás, melyek fontos információt nyújtanak az itt élt állatok fészkelési szokásairól. A közel 30.000 mikrogerinces lelet felfedezése új perspektívákat nyit az újabb fajok felfedezésében. A többi késő-kréta európai lelőhely gerinces faunájával együtt elvégzett biogeográfiai vizsgálatok igazolták, hogy a hosszabb−rövidebb ideig történő elszigeteltség, mely több terület esetében faunisztikai adatok alapján bizonyítást nyert, számos ökológiai különlegességet eredményezett (pl. törpenövés/óriásnövés).
Results in English
Within the project, besides the annual, altogether five excavations, research group conducted taxonomical, paleobiological and paleobiogographical analyses of the Iharkút Late Cretaceous vertebrate fauna. These were complemented by sedimentological and taphonomical studies of the site, as well as by comparisons with the material of other European sites, or by the first descriptions of new material from these. The consequently recognized 35 taxa (from fishes to birds) were documented. Among these, besides the already described new species, the first descriptions of a fish and two crocodiles are in progress. In the case of several taxa (Hungarobatrachus, Chromatogenys, Hungarosaurus, Bakonydraco) paleobiological studies concerning the feeding, locomotion, or growth rates were made, widening our biological knowledge on these groups. The performed phylogenetic analyses help the more precise understanding of the taxonomical relationships of the given group. The first egg shells and the first dinosaur egg were discovered providing useful information on the nesting habits of the animals that lived here. The discovery of the almost 30,000 microvertebrate finds opens new perspectives in recognizing new species. The biogeographical studies, which also included other European Late Cretaceous vertebrate faunas, verified that the isolation, lasting more or less time and proven in the case of several areas, resulted in numerous ecological peculiarities (e.g.: dwarfism/gigantism).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84193
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ősi A: The evolution of jaw mechanism and dental function in heterodont crocodyliforms., Historical Biology, 2013
Ősi A; Prondvai E: Sympatry of two ankylosaurs (Hungarosaurus and cf. Struthiosaurus) in the Santonian of Hungary, Cretaceous Research, 2013
Makádi L; Caldwell MW; Ősi A: The First Freshwater Mosasauroid (Upper Cretaceous, Hungary) and a New Clade of Basal Mosasauroids, PLoS ONE 7 (12): e51781. doi:10.1371/journal.pone.0051781, 2012
Makádi L: A new species of Bicuspidon (Squamata: Borioteiioidea) from the Late Cretaceous Iharkút locality (Santonian, Hungary), Cretaceous Research, elküldve, 2013
Makádi L: The first known European chamopsiid lizard from the Upper Cretaceous Csehbánya Formation (Hungary, Bakony Mts), Annales de Paléontologie, elküldve, 2013
Ősi, A, Prondvai E, Butler R, Weishampel DB: Phylogeny, histology and inferred body size evolution in a new rhabdodontid dinosaur from the Late Cretaceous of Hungary., PLoS ONE 7(9): e44318. doi:10.1371/journal.pone.0044318, 2012
Ősi,A; Makádi L; Rabi M; Szentesi Z; Botfalvai G; Gulyás P: The Late Cretaceous continental vertebrate fauna from Iharkút, western Hungary: a review., Bernissart Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems (ed. P. Godefroit), Indiana University Press, pp. 533-568., 2012
Wings O; Rabi M; Schneider JW; Schwermann L; Sun G; Zhou C.-F; Joyce WG: An enormous Jurassic turtle bone bed from the Turpan basin of Xinjiang, China., Naturwissenschaften 99: 925–935., 2012
Delfino M; Scheyer T M; Chesi, F; Fletcher T; Gemel R ; Rabi M; Salisbury SW: Gross morphology and microstructure of type locality ossicles of Psephophorus polygonus Meyer, 1847 (Testudines, Dermochelyidae)., Geological Magazine 150 (5): 767–782., 2013
Ősi A; Prondvai E: Sympatry of two ankylosaurs (Hungarosaurus and cf. Struthiosaurus) in the Santonian of Hungary, Cretaceous Research. 44, 58–63., 2013
Makádi L: A new polyglyphanodontine lizard (Squamata: Borioteiioidea) from the Late Cretaceous Iharkút locality (Santonian, Hungary)., Cretaceous Research 46: 166–176., 2013
Makádi L: The first known chamopsiid lizard (Squamata) from the Upper Cretaceous of Europe (Csehbánya Formation; Hungary, Bakony Mts)., Annales de Paléontologie 99: 261–274., 2013
Martin JE; Rabi M; Csiki Z; Vasile S. In press: Cranial morphology of Theriosuchus sympiestodon (Mesoeucrocodylia, Atoposauridae) and the widespread occurrence of Theriosuchus in the Late Cretaceous of Europe., Journal of Paleontology, 2014
Zhou C-F; Rabi M; Joyce WG: A new specimen of Manchurochelys manchoukuoensis from the Early Cretaceous Jehol Biota of Chifeng, Inner Mongolia, China and the phylogeny of Cretaceous basal eucryptodir, BMC Evolutionary Biology 14 (77): 1–16, 2014
Rabi M; Sukhanov VB; Egorova V; Danilov I; Joyce WG: Osteology, relationships, and ecology Of Annemys (Testudines: Eucryptodira) from the Late Jurassic of Shar Teg, Mongolia and a phylogenetic definition Of Xinjiangchelyida, Journal of Vertebrate Paleontology, 2014
Ősi A; Pereda-Suberbiola X; Földes T: Partial skull and endocranial cast of the ankylosaurian dinosaur Hungarosaurus from the Late Cretaceous of Hungary: implications for locomotion., Paleontologia Electronica 17(1):1-18., 2014
Ősi A; Pozsgai E; Botfalvai G; Götz AE; Prondvai E; Makádi L; Hajdu Zs; Csengődi D; Czirják G; Sebe K; Szentesi Z: The first report of Triassic vertebrate assemblages from the Villány Hills (Southern Hungary)., Central European Geology 56(4): 297–335, 2013
Prondvai E; Bodor ER; Ősi A: Does morphology reflect osteohistology-based ontogeny? A case study of Late Cretaceous pterosaur jaw symphyses from Hungary reveals hidden taxonomic diversity, Paleobiology 40(2):288-321, 2014
Ősi A; Codrea V; Prondvai E; Csiki Z: New ankylosaurian material from the Upper Cretaceous of Transylvania., Annales de Paléontologie., 2014
Ősi A; Barrett P; Földes T; Tokai R;: Wear Pattern, Dental Function, and Jaw Mechanism in the Late Cretaceous Ankylosaur Hungarosaurus., The Anatomical Record. DOI 10.1002/ar.22910, 2014
Botfalvai G; Prondvai E; Ősi A: Inferred bite marks on a Late Cretaceous (Santonian) bothremydid turtle and a hylaeochampsid crocodilian from Hungary., Cretaceous Research, in press, 2014
Ősi A: Dinoszauruszok Magyarországon, Geolitera Kiadó, Szeged p. 168., 2012
Prondvai E; Stein K; Ősi A; Sander M: Life History of Rhamphorhynchus Inferred from Bone Histology and the Diversity of Pterosaurian Growth Strategies, Plos One e31392. doi:10.1371/journal.pone.0031392., 2012
Ősi A: A Late Creatceous (Santonian) terrestrial ecosystem in the western Tethyan archipelago: the Central European Iharkút vertebrate site (Csehbánya Formation, Hungary)., Paleontologia: Cenários de Vida 4: 381-399., 2011
Venczel M; Szentesi Z: Locomotory techniques in Upper Cretaceous frogs (Iharkút, Hungary)., Hantkeniana 7: 19-25., 2012
Szentesi Z; Venczel M: Egy fejlett béka a késő-kréta (santoni) Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony hegység)., Földtani Közlöny 142(1): 445-468., 2012
Szentesi Z; Venczel M: A new discoglossid frog from the Upper Cretaceous (Santonian) of Hungary., Cretaceous Research 34: 327-333., 2012
Szentesi Z; Gardner J; Venczel M: Albanerpetontid amphibians from the Late Cretaceous (Santonian) of Iharkút, Hungary, with remarks on regional differences in Late Cretaceous Laurasian amphibian assemblag, Canadian Journal of Earth Sciences 50(3): 268-281, 2013
Rabi M; Tong H; Botfalvai G: A new species of the side-necked turtle Foxemys (Pelomedusoides: Bothremydidae) from the Late Cretaceous of Hungary and the historical biogeography of the Bothremydini., Geological Magazine 149: 662–674., 2012
Rabi M; Vremir M; Tong H: Preliminary overview of Late Cretaceous turtle diversity in eastern Central Europe (Austria, Hungary, and Romania)., In: “Morphology and Evolution of Turtles: Origin and Early Diversification” (eds: D. B. Brinkman, P. A. Holroyd, and J. D. Gardner), Springer, Dordrecht. pp. 307–336, 2013
Ősi A: The evolution of jaw mechanism and dental function in heterodont crocodyliforms., Historical Biology, 26, 279-414, 2014
Ősi A; Prondvai E: Sympatry of two ankylosaurs (Hungarosaurus and cf. Struthiosaurus) in the Santonian of Hungary, Cretaceous Research. 44, 58–63., 2013
Makádi L; Caldwell MW; Ősi A: The First Freshwater Mosasauroid (Upper Cretaceous, Hungary) and a New Clade of Basal Mosasauroids, PLoS ONE 7 (12): e51781. doi:10.1371/journal.pone.0051781, 2012
Makádi L: A new polyglyphanodontine lizard (Squamata: Borioteiioidea) from the Late Cretaceous Iharkút locality (Santonian, Hungary)., Cretaceous Research 46: 166–176., 2013
Makádi L: The first known chamopsiid lizard (Squamata) from the Upper Cretaceous of Europe (Csehbánya Formation; Hungary, Bakony Mts)., Annales de Paléontologie 99: 261–274., 2013
Ősi, A, Prondvai E, Butler R, Weishampel DB: Phylogeny, histology and inferred body size evolution in a new rhabdodontid dinosaur from the Late Cretaceous of Hungary., PLoS ONE 7(9): e44318. doi:10.1371/journal.pone.0044318, 2012
Martin JE; Rabi M; Csiki Z; Vasile S. In press: Cranial morphology of Theriosuchus sympiestodon (Mesoeucrocodylia, Atoposauridae) and the widespread occurrence of Theriosuchus in the Late Cretaceous of Europe., Journal of Paleontology, 88(3): 444–456., 2014
Rabi M; Sukhanov VB; Egorova V; Danilov I; Joyce WG: Osteology, relationships, and ecology Of Annemys (Testudines: Eucryptodira) from the Late Jurassic of Shar Teg, Mongolia and a phylogenetic definition Of Xinjiangchelyida, Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 327–352., 2014
Ősi A; Pereda-Suberbiola X; Földes T: Partial skull and endocranial cast of the ankylosaurian dinosaur Hungarosaurus from the Late Cretaceous of Hungary: implications for locomotion., Paleontologia Electronica 17(1):1-18., 2014
Ősi A; Pozsgai E; Botfalvai G; Götz AE; Prondvai E; Makádi L; Hajdu Zs; Csengődi D; Czirják G; Sebe K; Szentesi Z: The first report of Triassic vertebrate assemblages from the Villány Hills (Southern Hungary)., Central European Geology 56(4): 297–335, 2013
Prondvai E; Bodor ER; Ősi A: Does morphology reflect osteohistology-based ontogeny? A case study of Late Cretaceous pterosaur jaw symphyses from Hungary reveals hidden taxonomic diversity, Paleobiology 40(2):288-321, 2014
Ősi A; Codrea V; Prondvai E; Csiki Z: New ankylosaurian material from the Upper Cretaceous of Transylvania., Annales de Paléontologie 100: 257-271, 2014
Ősi A; Barrett P; Földes T; Tokai R;: Wear Pattern, Dental Function, and Jaw Mechanism in the Late Cretaceous Ankylosaur Hungarosaurus., The Anatomical Record 297, 1165-1180., 2014
Botfalvai G; Prondvai E; Ősi A: Inferred bite marks on a Late Cretaceous (Santonian) bothremydid turtle and a hylaeochampsid crocodilian from Hungary., Cretaceous Research, 50, 304-317, 2014
Szentesi Z: New frog (Lissamphibia: Anura) remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Iharkút, Bakony Mountains) with a new method: large-scale extraction of microvertebrate fossils, Hantkeniana 9: 99-106, 2014
Botfalvai G; Ősi A; Mindszenty A: Taphonomic and paleoecologic investigations of the Late Cretaceous (Santonian) Iharkút vertebrate assemblage (Bakony Mts, Northwestern Hungary), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 417, 379-405, 2015
Csiki-Sava Z; Buffetaut E; Ősi A; Pereda-Suberbiola X; Brusatte SL: . Island life in the Cretaceous - faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago, Zookeys. 469, 1–161, 2015
Dyke G; Vremir M; Brusatte SL; Bever GS; Buffetaut E; Chapman S; Csiki-Sava Z; Kellner A; Martin E; Naish D; Norell M; Ősi A; Pinheiro FL; Prondvai E; Rabi M; Rodrigues T; Steel L; Tong H; Vila Nova BC; Witton M: Thalassodromeus sebesensis - a new name for an old turtle. Comment on “Thalassodromeus sebesensis, an out of place and out of time Gondwanan tapejarid pterosaur”, Gondwana Research, 2014
Makádi L: Az iharkúti Squamatak kutatásának legújabb eredményei, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Előadáskivonatok 24–25., 2014
Makádi L; Nydam R L: A new durophagous scincomorphan lizard genus from the Late Cretaceous Iharkút locality (Hungary, Bakony Mts), Paläontologische Zeitschrift available online, 2015
Makádi L; Rabi M; Csengődi D; Szentesi, Z; Ősi A: Dinosaurs from the Bakony Mts and other Mesozoic vertebrates from Hungary in the collection of the Hungarian Natural History Museum – the world-famous discoveries of the recent years, Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 106: 71–116., 2014
Ősi A: The evolution of feeding-related characters in ankylosaurs, 74th Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, 5-8. Nov. 2014, Berlin, Germany. Abstract Volume p. 199-200., 2014
Ősi A: The European ankylosaur record: a review, Hantkeniana, 10, 89-106, 2015
Ősi A; Bodor E R; Makádi L; Rabi M: Vertebrate remains from the Upper Cretaceous (Santonian) Ajka Coal Formation, western Hungary, Cretaceous Research, 2015
Ősi A; Rabi M; Makádi L: An enigmatic crocodyliform tooth from the bauxites of western Hungary suggests hidden mesoeucrocodylian diversity in the Early Cretaceous European archipelago, Peer J. DOI 10.7717/peerj.1160, 2015
Prondvai E; Szentesi Z; Ősi A; Botfalvai G; Stein K: Eggshell fragments from the Late Cretaceous of Iharkút, Hungary, Abstracts of the 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists p. 94., 2015
Rabi, M; Zhou C-F; Wings O; Sun G; Joyce W G: A New Xinjiangchelyid turtle from the Middle Jurassic of Xinjiang, China and the evolution of the basipterygoid process in Mesozoic turtles, BMC Evolutionary Biology. 13 (203): 1–28., 2013
Rabi M; Delfino M: A Reassesment of the "Alligatoroid" Eusuchian from the Late Cretaceous of Hungary and its Taxonomic Implications, Abstract volume of the 10th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, 203-206, 2012
Rabi M; Sebők N: A revised Eurogondwana model: Notosuchian crocodyliforms and other vertebrate taxa suggest the retention of episodic faunal links during the most of the Cretaceous, Gondwana Research. 28: 1197–1211., 2015
Botfalvai G; Haas J; Mindszenty A; Ősi A: in press. Facies Architecture and Paleoenvironmental implications of the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation at the Iharkút vertebrate locality (Bakony Mountains, northwestern Hungary), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015
Szentesi Z; Company J: in press. Late Maastrichtian small-sized herpetofauna from Valencia province, eastern Spain, Historical Biology, 2015
Zhou C-F; Rabi M: In press. A sinemydid turtle from the Jehol Biota provides insights into the basal divergence of crown-turtles, Scientific Reports., 2015
Ősi A: Dinoszauruszok Magyarországon, Geolitera Kiadó, Szeged p. 168., 2012
Prondvai E; Stein K; Ősi A; Sander M: Reconstructing life history of Rhamphorhynchus from the first histological survey of an ontogenetic series., Plos One e31392. doi:10.1371/journal.pone.0031392., 2012
Company J; Szentesi Z: Amphibians from the Late Cretaceous Sierra Perenchiza Formation of Chera Basin (Valencia Province, Spain), Cretaceous Research, 240 e 245, 2012
Ősi A; Barrett M: Dental wear and oral food processing in Caiman latirostris: analogue for fossil crocodylians with crushing teeth., Neues Jahrbuch für Geologie und Paleontologie 261: 201-207., 2011
Ősi A: A Late Creatceous (Santonian) terrestrial ecosystem in the western Tethyan archipelago: the Central European Iharkút vertebrate site (Csehbánya Formation, Hungary)., Paleontologia: Cenários de Vida 4: 381-399., 2011
Ősi A; Buffetaut E: Additional non-avian theropod and bird remains from the early Late Cretaceous (Santonian) of Hungary and a review of the European abelisauroid record., Annales de Paleontologie 97: 35-49., 2011
Ősi A; Buffetaut E; Prondvai E: New pterosaurian remains from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary (Iharkút, Csehbánya Formation)., Cretaceous Research 32: 456-463., 2011
Prondvai E; Ősi A: Potential for intracranial movements in pterosaurs., The Anatomical Record 294: 813–830., 2011
Wang X; Csiki Z; Ősi A; Dyke G: The first definitive record of a fossil bird from the upper Cretaceous (Maastrichtian), Haţeg Basin, Romania., Journal of Vertebrate Paleontology 31: 227–230., 2011
Ősi A: Feeding-related characters in basal pterosaurs: implications from jaw mechanism, dental function and diet., Lethaia 44: 136–152., 2011
Ősi A: Snacking crocodiles - the evolution of jaw mechanism and oral food processing in heterodont crocodyliforms., Abstract Volume of the Annual Meeting of the Brazilian Paleontological Society p. 392-393., 2011
Szentesi Z: The first eggshells from the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Iharkút, Bakony Mts, Hungary)., In: Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis (ed.) 10th Annual Meeting of the European Asociation of Vertebrate Paleontologists.: p. 253., 2012
Venczel M; Szentesi Z: Locomotory techniques in Upper Cretaceous frogs (Iharkút, Hungary)., Hantkeniana 7: 19-25., 2012
Szentesi Z; Venczel M: Egy fejlett béka a késő-kréta (santoni) Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony hegység)., Földtani Közlöny 142(1): 445-468., 2012
Szentesi Z; Venczel M: A new discoglossid frog from the Upper Cretaceous (Santonian) of Hungary., Cretaceous Research 34: 327-333., 2012
Szentesi Z; Gardner J; Venczel M: Albanerpetontid amphibians from the Late Cretaceous (Santonian) of Iharkút, Hungary, with remarks on regional differences in Late Cretaceous Laurasian amphibian assemblag, Canadian Journal of Earth Sciences 50(3): 268-281, 2013
Rabi M; Göhlich U; Kear B: An undescribed specimen of the giant protostegid turtle, Archelon ischyros, in the Naturaly History Museum of Vienna., 9th Annual meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists, Abstract Volume, 48., 2011
Rabi M; Tong H; Botfalvai G: A new species of the side-necked turtle Foxemys (Pelomedusoides: Bothremydidae) from the Late Cretaceous of Hungary and the historical biogeography of the Bothremydini., Geological Magazine 149: 662–674., 2012
Rabi M; Vremir M; Tong H: Preliminary overview of Late Cretaceous turtle diversity in eastern Central Europe (Austria, Hungary, and Romania)., In: “Morphology and Evolution of Turtles: Origin and Early Diversification” (eds: D. B. Brinkman, P. A. Holroyd, and J. D. Gardner), Springer, Dordrecht. pp. 307–336, 2013
Vremir M; Rabi M;: Primitive pleurodiran turtles (Dortokidae) in the Late Cretaceouse Early Paleogene of central-East Europe., In: Csiki, Z. (Ed.), Abstract volume of the 8th Romanian Symposium on Paleontology, Bucarest, pp.133-134., 2011
Delfino M; Scheyer T M; Chesi, F; Fletcher T; Gemel R ; Rabi M; Salisbury SW: Gross morphology and microstructure of type locality ossicles of Psephophorus polygonus Meyer, 1847 (Testudines, Dermochelyidae)., Geological Magazine, in press, 2013

 

Events of the project

 
2015-05-20 12:10:00
Résztvevők változása
Back »