Hungary and Italy 1945-1990  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84250
Type K
Principal investigator Csorba, László
Title in Hungarian Magyarország és Olaszország 1945-1990
Title in English Hungary and Italy 1945-1990
Keywords in Hungarian Olaszország, Magyarország, kapcsolattörténet, külpolitika, nemzetközi kapcsolatok
Keywords in English Church and State in Hungary, Hungary-Italy bilateral relations, Vatican, Secret Police, intelligence service
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Contemporary history
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: International relations
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2011-02-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.35
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja az Olasz Köztársaság és Magyarország kapcsolatrendszerének forrásalapú feltárása, feldolgozása 1945-től 1990-ig. Tervezett alapkutatási jelleggel a levéltári és nyomtatott források legszélesebb körű összegyűjtése és értelmezése, valamint a témakört tárgyaló elemzés létrehozása, kronológiai alapvetéssel. A vizsgálat célja nem kizárólag az olasz -magyar diplomáciatörténet meghatározó eseményeinek, folyamatainak feltárása, hanem a gazdasági, kulturális, tudományos – és meghatározott területeken – a mindennapi, „civil” kapcsolatok kutatása és elemzése is a két ország viszonylatában. A hagyományos kapcsolattörténeti megközelítés mellett a kölcsönhatások vizsgálatát is célnak tekintjük. A tárgyalt korszakban a kapcsolatok lényeges területe volt a Vatikánnal való érintkezés is, így ez a témakör megfelelően széles teret kap a kutatás és a feldolgozás során. A munka eredményeként önálló kötet kerül publikálásra, a kapcsolatok történetét feldolgozó monografikus jellegű bevezetővel és a kommentált források kiadásával.
Summary
The aim of the research is a source-based investigation and presentation of the relationship between the Republic of Italy and Hungary in the period from 1945 to 1990. The planned basic research aims at collecting the greatest possible number of archival and published sources, which will then serve as the basis of a monographic analysis of the subject and of a comprehensive chronology. The aim of the research is not exclusively the establishment of the most important events and developments within the history of diplomatic relations between Italy and Hungary, but also an investigation into the economic, cultural, scientific and – in some given areas at least – „everyday” relations between the two countries. Alongside the traditional approach to the history of relations, an analysis of mutual influences is also planned. An important element of the relationship in the period envisaged was contact with the Vatican, a subject which consequently receives ample treatment in the course of the research and the subsequent analitical work. The final goal of the research is the publication of book, containing a monographical introduction and the publication of annotated sources.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként az olasz-magyar viszony köréből egy széles merítésű forrásgyűjteményt mutatunk be: különleges politikai-történelmi megközelítéssel, árnyaltabban és differenciáltabban mutatva be a két ország közötti kapcsolatok történetét, az elsődleges forrásanyag lehető legszélesebb köréből válogatva. A kötet részletes előszót, 226 fontos, alaposan jegyzetelt dokumentumot és egy kronológiai áttekintést tartalmaz. A kutatás során föltárt fontosabb részeredményeket és dokumentumokat előadások és tanulmányok formájában is közzétettük. Ez az első munka, amely átfogó áttekintést ad a magyar-olasz viszony alakulásáról 1945-1990 között, így a gyakorlatban olyan kézikönyvnek tekinthető, amely nem csak a tudósok, hanem a témakör oktatásában érdekelt kormányzati és társadalmi szervezetek, valamint a szélesebb közönség érdeklődését is fölkeltheti.
Results in English
By the help of this research-project, we can present a large collection of the original sources of the Italo-Hungarian relationship: a work of an exclusive politico-historical nature, a more nuanced and differentiated view of the history of the relations between the two countries, based on the widest possible amount of primary source material. The volume has a detailed preface, 226 important and well-annotated documents and a chronology. In the course of the research the more important partial results and documents were published in the form of lectures and studies. This is the first work which presents a large overview about the Hungaro-Italian relationship from 1945 to 1990, so in practice this is a manual which will serve the interests not only of scholars but also of those engaged in education and the work of governmental and social organisations, as well as those of the wider public.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84250
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csorba László: A Római Magyar Akadémia és a tudománypolitika az 1960-as években., Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Budapest, 2011. ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató K, 2011
Csorba László: Arcok és sorsok. Magyar emigránsok a 19-20. századi Olaszországban., 150 éves az olasz egység. Szerk. Molnár Anna, Andreides Gábor. Budapest, 2011. Brozsek Kiadó. 205-223., 2011
Csorba László: Egy különös ember Szóbeli jegyzékéről. Tolnai Gábor római emlékiratai., Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. Szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. Bp. 2012. Eötvös Loránd Tudomány, 2012
Csorba László: Kertész István római követsége (1947)., „Taníts minket úgy számlálni napjainkat...” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk: ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor Bp. 2012. ELTE Eötvös K, 2012
Csorba László: Egy igaz ember Rómában., Scheiber Sándor emlékezete. Szerk. Domokos Tamás. Budapest, 2013. Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola. 195-201., 2013
Csorba László: Írók otthona a Via Giulián (1946-1949)., „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk. Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó. Pozsony, 2013. Kalligram. 173-182., 2013
Csorba László: A pártállamvédelmi hírszerzés kezdetei az Örök Városban 1945- és 1951 között., Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szombathely, 2013. Vas Megyei Levéltár. 37-43., 2013
Csorba László: Kémek a disznóhizlaldában: Hétköznapok a római hírszerző rezidentúrán az 1950-es évek első felében., Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk. Manhercz Orsolya. Bp: 2014. ELTE Eötvös Kiadó. 38, 2014
Csorba László: Agenti segreti ungheresi nella Città Eterna, elfogadta közlésre a Nuova Rivista Storica Italiana, 2015
Andreides Gábor: Hidegkuti Nándor olaszországi szerződése, Közlésre elfogadva a Grotius folyóiratban., 2015

 

Events of the project

 
2011-12-13 16:46:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »