Inclusion of small scale farming into modern food chains in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84327
Type K
Principal investigator Csáki, Csaba
Title in Hungarian Kisgazdaságok beágyazódása a modern élelmiszerláncokba Magyarországon
Title in English Inclusion of small scale farming into modern food chains in Hungary
Keywords in Hungarian vertikális coordináció, tranzakciós költségek, szerződés elmélet, élelmiszerlánc
Keywords in English vertical coordination, transaction cost economics, contract theory, food chains
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Agricultural economics
Panel Economics
Department or equivalent Institute for the Development of Enterprises (Corvinus University of Budapest)
Participants Forgács, Csaba
Jámbor, Attila
Tóth, József
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 9.755
FTE (full time equivalent) 4.76
state closed project
Summary in Hungarian
A globalizációval párosuló piacgazdasági átmenet számos problémát okozott az egyes országok gazdaságában és különösen erősen érintette a mezőgazdasági kistermelőket. A fő kérdés az, miképpen tudnak a kistermelők a kialakuló új élelmiszercsatornákba bekapcsolódni és ebben az élelmiszerláncok milyen segítséget adnak neki. A kutatás során, a sertés és a zöldség- és gyümölcs ágazatban, két kérdőíves felmérés alapján vizsgáljuk meg, hogy a hazai mezőgazdasági kistermelők miképpen tudják a kínálkozó előnyöket a maguk javára kihasználni.
Summary
The combination of transition and globalization since early 1990s have caused dramatic changes in supply chains of transition countries affecting small farms very much. The main question is: how the small producers can be included into regoverning markets, how small producers have to adjust to the new ecomnnomic envrionment, and how the big multinationals in the food chains can help their inclusion? Based on two surveys the research will try to point out how small farms can take the advantage of reorganized food chains in pig and fruits and vegetable production in Hungary.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási pályázat eredetileg a 2011-14. évekre vonatkozott, ezt követően az időszak 2015.12.31-ig történő meghosszabbítását kértük. A kutatás több irányból arra a fő kérdésre kereste a választ, hogy a hazai kisgazdaságok milyen sikeres mintákat mutatnak fel piaci kapcsolataikban és innovációs stratégiájukban. A kérdések megválaszolásához először 2011-ben 231, majd 2014-ben 302 közép- és kisvállalkozás megkérdezésével piaci kapcsolatrendszerük- és innovációs magatartásuk jellemzőinek megismerésére felméréseket végeztünk az élelmiszerlánc teljes hosszában (mezőgazdasági termelő-, feldolgozó- és kereskedő vállalkozások), továbbá kialakítottuk a vizsgálatokhoz szükséges adatbázisokat. Kutatói munkánkat nagy intenzitással végeztük, melynek eredményeként összesen 38 közleményről számolhatunk be az alábbi bontásban: 15 (javarészt külföldi) konferencia közlemény, 9 folyóiratcikk, 5 konferencia cikk, 3 könyv, 2 könyvfejezet és 4 egyéb közlemény. Öt esetben nem került feltüntetésre az NKFI (OTKA) támogatás. A három IF-es cikk közül kettőben igen, egyben viszont nem szerepel a támogatás ténye. Két további IF-es cikkünk (British Food Journal és Agricultural Economics - Czech) most van megjelenés alatt - mindkettőben jelezzük az NKFI támogatását. Kutatásunk széles nemzetközi figyelem mellett zajlott, aminek eredménye egy bilaterális szerződéses kapcsolat a perugiai egyetemmel, továbbá egy H2020-as kutatási projekt konzorcium kezdeményezése.
Results in English
The research proposal originally has covered the 2011-14 period which was extended till the end of 2015 by the OTKA Office. The main research question was seeking answers for the question, what successful models can be shown up by the Hungarian agri-food SMEs in their market relations and innovation strategies. In order to answer these questions, we carried out two surveys: first in 2011 (231 SMEs), then in 2014 (SMEs). In the questionnaires we were asking about the characteristics of their market connections and networks well as their innovation behavior. We have asked the participants of the full food chain: agricultural producers, processors and traders. Based on the outcomes of these surveys we have set up the data base necessary to our research. We expressed very intense research activity of which we have 38 publications as result indicators in the following manner: 15 conference presentations, 9 papers in different journals, 5 conference proceedings, 3 books, 2 book chapters and 4 other publications. In 5 of them we have not indicated the financial support of NKFI/OTKA. In one of the papers in IF journal we did not indicated the fact of financial support, although we did it in the two others. We have two more papers in press in IF journals (British Food Journal and Agricultural Economics - Czech), where in both we underline the financial support of OTKA. Our research was in light of broad international arena. We have two more additional outcomes from this fact: one bilateral agreement with Perugia University and one research consortia in H2020 project initiation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84327
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bakucs, L. Z., Fertő, I., Fogarasi, J., Tóth, J.: Farm organisation and efficiency in Hungarian dairy farms, Milk Science International/Milchwissenschaft 67 (2), pp. 147-150, 2012
Tóth, J.: A tudás alkalmazása a magyarországi szőlőtermelésben és borászatban (Egy empirikus felmérés tapasztalatai)., Gazdálkodás, 56. évfolyam 1. szám, pp.49-57., 2012
Tóth, J., Török, Á.: Innovation across the food chain, Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICaNeM 2012), 23 - 25 May, 2012
Tóth, J., Fertő, I., Dries, L., Pascuccio, S.: Nyitott innováció a Magyarországi élelmiszergazdasági kkv-knál, Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében Nemzetközi Konferencia. Sapientia EMTE Csíkszereda, Románia, 2012
Dries, L., Pascuccio, S., Tóth, J., Török, Á.: To share or not to share: Open versus closed innovation processes in the Hungarian wine sector, 130th EAAE Seminar, Did agricultural economics disappoint? Empirical Applications on Governance of Food and Fibre Value Chain, Department of Economics, SLU, Sweden, 2012
Fertő I., Tóth J.: Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban, AULA Kiadó, Budapest, 2012
Tóth J., Strén B.: A tudás és az innováció szerepe a magyarországi borklaszterek versenyképességének formálásában, in.: Fertő I., Tóth J.: Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban, AULA Kiadó, Budapest, pp. 53-102, 2012
Tóth J., Török Á.: Tudáshasználat és sikeresség a magyarországi borvidékeken, in.: Fertő I., Tóth J.: Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban, AULA Kiadó, Budapest, pp. 103-118, 2012
Toth, J., Dries, L., Pascucci, S.: Open innovation characters of the Hungarian wine industry, 13th Management International Conference (MIC 2012), Budapest, Hungary, 2012
Zsófia Benedek, Imre Fertő, Lajos Baráth, József Tóth: Differences of small-scale farmers and the related short agri-food value chains – an empirical evidence from Hungary, In: 140th EAAE Seminar: Theories and Empirical Applications on Policy and Governance of Agri-food Value Chains, Perugia, Italy, December 13- 15, 2013 (2013), 2013
óth József, Török Áron: Tudáshasználat és sikeresség- tudásteremtés és -használat a magyarországi borvidékeken, VEZETÉSTUDOMÁNY 44:(3) pp. 16-25. (2013), 2013
Tóth József: Open or not open?: open innovation in the Hungarian wine industry, In: 87th Annual Conference, April 8-10, 2013, Warwick University, Coventry, UK (2013), 2013
Tóth József: Hálózat, bizalom és innováció, In: A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület II. konferenciája, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. május 03. (2013), 2013
Stefano Pascucci, Liesbeth Dries, Aron Török, Jozsef Toth: Keeping Your Secrets Public? Open versus Closed Innovation Processes in the Hungarian Wine Sector, In: 23rd Annual IFAMAWorld Forum and Symposium: The Road to 2050: The Talent Factor, Atlanta, Georgia, June 16-20, 2013 (2013), 2013
József Tóth: Trust - Networking - Innovation, In: Ion Popa, Cosmin Dobrin, Carmen Nadia Ciocoiu (szerk.) Proceedings of the 7th International Management Conference: New Management for the New Economy, 2013
Josef Toth: Trust- Networking- Innovation in the Hungarian Food Chain, In: XXII Conference of Agrarian Perspectives : Development Trends in Agribusiness, Czech University of Life Sciences Prague, 17 – 18 September 2013 (2013), 2013
Imre Fertő, József Tóth: Innovation in the Hungarian Food Economy, In: 140th EAAE Seminar: Theories and Empirical Applications on Policy and Governance of Agri-food Value Chains, Perugia (Italy), 12-13 December 2013 (2013), 2013
Dries L, Pascucci S, Török A, Tóth J: Open Innovation: A Case-study of the Hungarian Wine Sector, EUROCHOICES 12:(1) pp. 53-59. (2013), 2013
Benedek Zsófia, Fertő Imre, Baráth Lajos, Tóth József: Hogyan kapcsolódhatnak a mezőgazdasági termelők a modern élelmiszerláncokhoz?: a rövid ellátási láncok működésének hazai sajátosságai : egy empirikus vizsgálat tapasztala, Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex kutatási program keretében, 2013
Áron Török, József Tóth: Open characters of innovation management in the Hungarian wine industry, AGRICULTURAL ECONOMICS (CZECH) 59:(9) pp. 430-439. (2013), 2013
Benedek Zs, Fertő I, Baráth L, Tóth J: Differences of small-scale farmers and the related short agri-food value chains: an empirical evidence from Hungary, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, HAS, 2014. 20 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2014/9), 2014
Benedek Zs, Fertő I, Baráth L, Tóth J: Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei, GAZDÁLKODÁS 58:(4) pp. 307-319. (2014), 2014
Liesbeth Dries, Stefano Pascucci, Áron Török, József Tóth: Keeping Your Secrets Public?: Open Versus Closed Innovation Processes in the Hungarian Wine Sector, INTERNATIONAL FOOD AND AGRIBUSINESS MANAGEMENT REVIEW 17:(1) pp. 147-162. (2014), 2014
J. Tóth, Á. Török: Use of knowledge in the Hungarian wine regions, ACTA ALIMENTARIA 43:(1) pp. 28-39. (2014), 2014
Tóth József, Gál Péter: Is the New Wine World more efficient?: Factors influencing technical efficiency of wine production, STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS 116:(2) pp. 95-99. (2014), 2014
József Tóth, Péter Gál: Is the New Wine World More Efficient?, NJF seminar 467 Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries 12-13 February 2014 Estonia, 2014
Hasan, M. Monirul , József Tóth: The impact of the recent economic crisis on the agricultural production efficiency of 23 European Union Member States, NJF seminar 467 Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries 12-13 February 2014 Estonia, 2014
József Tóth: Social Capital and Innovation, XIV. International Scientific Days Gyöngyös, Hungary, 27 – 28 March, 2014, 2014
József Tóth: Value creation in open way along the food chain in the Hungarian SMEs, Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition XI Budapest, Hungary, 12-13 December 2014, 2014
József Tóth: Trust as way of governance along the food chain in the Hungarian SMEs, RESEARCH AND POLICIES FOR THE ECONOMIC GOVERNANCE OF THE EUROPEAN AGRI-FOODS SUPPLY SYSTEMS: SHORT TERM CONTRACTS AND HYBRID FORMS Perugia, Italy, 22nd May, 2014, 2014
József Tóth: Value creation in open way. The case of the Hungarian SMEs, RESEARCH AND POLICIES FOR THE ECONOMIC GOVERNANCE OF THE EU AGRI-FOODS SUPPLY SYSTEMS: THE ROLE OF COLLECTIVE AGREEMENTS AND COOPERATIVES Perugia, Italy, 20th Aug. 2014, 2014
Tóth József: Value creation and capturing: the case of the Hungarian agri-food SMEs, In: 89th Annual Conference, April 13-15, 2015, Warwick University, Coventry, UK. Konferencia helye, ideje: Coventry, Nagy-Britannia, 2015.04.13-2015.04.15. Paper 204229., 2015
Tóth József: Value creation and capturing: are contracts on their job?: The case of Hungarian SMEs, Through the Lens of the Contract : Regulating AgriFood System in the Future of Europe, Perugia, Italy, 2015
Tudjuk milyen bort iszunk?: A tudás alkalmazása a magyarországi szőlőtermelésben és borászatban: Konferencia Egerben – „Innováció a borászatban", Eger, Magyarország, 2015
Tóth József: A bizalom szerepe az élelmiszerlánc koordinációjában, Konferencia, A vidékfejlesztés jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátások, Romániai és Magyarországi tapasztalatok összevetése, Kolozsvár, Románia, 2015
Tóth József: Tudjuk milyen bort iszunk? (Tudásteremtés és használat a magyarországi borvidékeken), Lázár Ede (szerk.): Gazdasági és üzleti kihívások a Kápát-medencében, Státus Kiadó, Csíkszereda, Románia, 69-83 pp., 2011
Tóth, J., Török, Á.: Innovation Profile of the Hungarian Food SMEs., Management International Conference (MIC) 2011., 23–26 November 2011, Portorož, Slovenia, 2011
Tóth, J., Török, Á.: Knowledge and Innovation in Agricultural Economy, 2nd International Conference on Emerging Economies. Knowledge and Sustainable Economic Development, Partium Christian University, Oradea, Romania, 2012

 

Events of the project

 
2020-02-12 13:30:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalkozásfejlesztési Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2014-04-30 13:39:27
Résztvevők változása
Back »