Biobehavioral inflexibility and risk for juvenile-onset depression-Revised version  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
85285
Type NN
Principal investigator Gorzóné dr. Vetró, Ágnes
Title in Hungarian Viselkedésbiológiai inflexibilitás mint a fiatalkori kezdetű depresszió rizikó tényezője-Módosított pályázat
Title in English Biobehavioral inflexibility and risk for juvenile-onset depression-Revised version
Keywords in Hungarian depresszió, vagus tónus, érzelmi reguláció
Keywords in English depression, vagal tone, emotion regulation
Discipline
Neurology, cerebrovascular disorders, psychiatry and mental health (Council of Medical and Biological Sciences)80 %
Ortelius classification: Child psychiatry
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Psychosomatics
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Unit of Child and Adolescent Psychiatry (University of Szeged)
Participants Halas, Kitti
Kapornai, Krisztina
Kiss, Eniko
Makai, Attila
Rudas, László
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-06-30
Funding (in million HUF) 19.370
FTE (full time equivalent) 11.43
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen pályázatunk, egy az előzőekben már benyújtott (78735), de az OTKA által nem támogatott pályázatunk-az értékeléseknek és a bíráló bizottság javaslatainak megfelelően-átdolgozott változata. (indoklást ld: Appendix 1.).
Pályázatunkban tanulmányozzuk a fennálló és jövőben várható Fiatalkori Kezdetű Depresszió (FKD) rizikója - és két viselkedésbiológiai rendszer: a kardiális vagus kontroll (CVC) és a hangulat-stabilizálás (HS) közötti kapcsolatot. A CVC rugalmatlanságának jellemzéséhez a CVC kísérleti stressz helyzetekben (szomatikus ill. pszichológiai) való működését, különböző paramétereit (nyugalmi, CVC reaktivitás, visszaállítódás) vizsgáljuk. A rugalmatlan HS jellemzéséhez a negatív hangulatot indukáló stressz átélését követő diszfória csökkentésére való képességet vizsgáljuk, két különböző HS stratégia (pozitív élmény felidézés ill. figyelem elterelés) alkalmazása és különböző típusú HS-i lehetőségek során. Mintánkat 200 fő FKD-ban szenvedő proband (a kiválasztás egy korábban körültekintően diagnosztizált 700 fős depressziós mintából történik), 200 fő veszélyeztetett, eddigiekben nem depressziós testvérük és 100 fő egészséges kontroll alkotja. Tanulmányunkban a CVC, a HS, a pszichés státusz és a pszichoszociális funkciók keresztmetszeti vizsgálatát, továbbá a klinikai státusz hosszú távú után-követését tervezzük. Feltételezzük, hogy (1) a fiziológiai és a viselkedési rugalmatlanság, ill. ezek kombinációja keresztmetszeti vizsgálatban elkülönítik a probandokat, a testvéreket és a kontroll csoportot, továbbá (2) a globális viselkedésbiológiai rugalmatlansági mutatók kórjelzőek a depresszió kimenetele (tünetszám, visszatérés) szempontjából.
Summary
Our application is a revised version of a previously submitted application (78735) that was not funded by OTKA. We revised the application according to the evaluation and the feedbacks of the Committee (for details see: Appendix 1.).
In this application, we propose to study the relation between current and prospective Juvenile Onset-Depression (JOD) risk and two functionally important bio-behavioral systems: cardiac vagal control (CVC) and mood repair. To characterize CVC inflexibility, we will assess CVC functioning across different stressful experimental challenges (somatic/psychological); and different parameters of CVC (resting, CVC reactivity, recovery). To characterize inflexible mood repair, we will assess subjects’ ability to attenuate dysphoric mood subsequent to negative mood challenges by implementing 2 different mood repair strategies (positive autobiographical recall vs. distraction) and across different mood repair opportunities (experimentally controlled vs. unstructured).
Our sample is consisted of 200, 11-18 year-old probands, suffering from JOD at the date of the intake procedure, their 200 at risk, but non-depressive siblings and 100 community controls (recruited from a previously diagnosed sample of 700 patients).
In this study we plan the cross-sectional examination of CVC, mood repair, psychic status, psychosocial functions, and the long-term follow-up of clinical status.
We propose that: (1) physiological and behavioral inflexibility and their combination will cross-sectionally distinguish probands, at-risk siblings and controls, and that (2) global bio-behavioral inflexibility indices will prospectively predict the clinical course of depression (number of symptoms, recurrence).

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázatunkban a fennálló és a jövőben kialakuló Fiatalkori Kezdetű Depresszió (FKD) rizikótényezőit tanulmányoztuk. Az eredetileg tervezett minta (összesen 500 fő) számot meghaladta a bevételre került kutatási alanyok száma (összesen:702). A kutatásba bekerült alanyok száma végül: probandok: 224 fő, testvérek: 279 fő. A bekerült (199) és kontroll alanynak megfelelő fiatalok száma pedig 181 fő. A munkaterv megvalósulása: Az utánkövetéses vizsgálatok interjúk és/vagy önkitöltős tesztek felvétele formájában valósult meg. Egy alanynál a betegség kimenetelének követése érdekében több alkalommal is végzünk (maximum évente 1alkalommal) vizsgálatot. A tesztek kiküldése, dokumentálása és az adatok rendszerezése a szegedi központi irodában történt. Az elmúlt fél évben újabb utánkövetés nem történt, a tesztek folyamatos visszaérkezésének dokumentálása és adatrögzítése történt. Emellett az OTKA jóváhagyásával, a már meglévő papír alapú dokumentumok és az utánkövetések vizsgálati dokumentumainak digitalizálását is végeztük. A projekt teljes időtartama alatt összesen 1387 utánkövetéses vizsgálat történt meg. Az archiválás tekintetében, digitalizálásra került 1002 interjúcsomag. A kutatás adatainak elemzése folyamatos, jelenleg is. Az eredményeink közlése kongresszusi előadások és folyóirat publikációk formájában szintén folyamatos. Az eddigi eredmények összefoglalása a megjelent és eddig benyújtott publikációk listája a részletes beszámoló és a közlemények listában olvasható.
Results in English
In our project we investigated the present and the future developing risk factors of the Juvenile Onset Depression (JOD). The number of enrolled participants (n=702) exceeded the planned number (n=500). Finally the enrolled subjects are: probands n=224, siblings n=279. We enrolled (n=199) control subjects but finally n=181 were eligible. The execution of the workplan: The follow-up procedures were conducted through follow-up interviews and/or self-reporting questionnaires collections. In order to follow up the outcome of the disease, the subjects were assessed more times (maximum 1 per year). Sending out the forms, documentation activities and organizing the collected data were done in the Central Office in Szeged. In the last half year (extended period) new follow-up procedure did not happen, but the documentation of the continuously arriving back forms and data entry were done. Furthermore, with the approval of the OTKA we digitized the already collected and stored printed forms and follow-up assessment documentations. We conducted altogether n=1387 follow-up assessments under the entire period of the project, and n=1002 interview package had been digitized. Analysis of the study data is continuous currently also. The presentation of the results in journals and in congresses are also ongoing. The summary of results up to now and the list of the published and the submitted publications and the detailed report can be found in the list of the publications section.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=85285
Decision
Yes

 

List of publications

 
E. Kiss, I. Baji, I. Benák, A. Vetró: Reliability of child and caretaker information – Whom do interviewers believe during child psychiatric assessment?, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60 N° 5S- juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P. S1-S330 p. S304, 2012
I. Baji, J. Gádoros, E. Kiss, L. Mayer, I. Benák, E. Kovács, A. Vetró: Symptoms of depression in children and adolescents in relation to psychiatric comorbidities, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60, N° 5S-juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P.S1-330 p. S167, 2012
K. Kapornai, N. Hegenbarth, K. Halas, I. Baji, E. Kiss, A.Vetró, M. Kovacs: Ruminative response style to depression and childhood onset major depression, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60, N° 5S-juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P.S1-330 p. S169, 2012
E. Kiss, I. Baji, I. Benák, A. Vetró: Reliability of child and caretaker information – Whom do interviewers believe during child psychiatric assessment?, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60 N° 5S- juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P. S1-S330 p. S304, 2012
I. Baji, J. Gádoros, E. Kiss, L. Mayer, I. Benák, E. Kovács, A. Vetró: Symptoms of depression in children and adolescents in relation to psychiatric comorbidities, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60, N° 5S-juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P.S1-330 p. S167, 2012
K. Kapornai, N. Hegenbarth, K. Halas, I. Baji, E. Kiss, A.Vetró, M. Kovacs: Ruminative response style to depression and childhood onset major depression, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence;Vol 60, N° 5S-juillet 2012 IACAPAP 2012 - 20th World Congress – Paris. Brain, Mind and Development P.S1-330 p. S169, 2012
E. Kiss, I. Baji, K. Kapornai, A.Vetró: Quality of life in Hungarian depressed and community samples of children, European Child + Adolescent Psychiatry 2013 Vol 22 Supplement 2, 15th International Congress of ESCAP , 6-10 July, Dublin, Ireland, P. S113 S4-05-02, 2013
K. Kapornai, E. Orosz, K. Szabo, I. Baji, E. Kiss, R. Dochnal, I. Banak, M. Kovacs, A. Vetro: Effect of comorbid attention deficit hyperactive disorder on the onset of first depressive episode and suicide behavior in Hungary youths with major depressive disorder, European Child + Adolescent Psychiatry 2013 Vol 22 Supplement 2, 15th International Congress of ESCAP, 6-10 July, Dublin, Ireland, P. S184 T4-04-03, 2013
I. Baji, K. Kapornai, A. Vetro: Effect of depressive symptoms and life events to the quality of life in a school population, European Child + Adolescent Psychiatry 2013 Vol 22 Supplement 2, 15th International Congress of ESCAP, 6-10 July, Dublin, Ireland, P. S305 PT-063, 2013
R. Dochnal, S. Pinter, K. Bauko, T. Kis, A. Vetro: Clinical aspect of suicide behavior in a Hungarian clinical sample, European Child + Adolescent Psychiatry 2013 Vol 22 Supplement 2, 15th International Congress of ESCAP, 6-10 July, Dublin, Ireland, P. S309 PT-075, 2013
Maria Kovacs, Lauren M Bylsma, Ilya Yaroslavsky, Jonathan Rottenberg, Charles J George, Enikö Kiss, Kitti Halas, István Benák, Ildiko Baji, Ágnes Vetró, Krisztina Kapornai: Positive Affectivity Is Dampened in Youths With Histories of Major Depression and Their Never-Depressed Adolescent Siblings., CLINICAL PSYCHOLOGICAL SCIENCE Published online before print December 9 doi: 10.1177/2167702615607182, 2015
Bylsma LM, Yaroslavsky I, Rottenberg J, Jennings JR, George CJ, Kiss E, Kapornai K, Halas K, Dochnal R, Lefkovics E, Benak I, Baji I, Vetro A, Kovacs M: Juvenile onset depression alters cardiac autonomic balance in response to psychological and physical challenges., BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, 2015
Bylsma LM, Yaroslavsky I, Rottenberg J, Kiss E, Kapornai K, Halas K, Dochnal R, Lefkovics E, Baji I, Vetro A, Kovacs M: Familiality of mood repair responses among youth with and without histories of depression., COGNITION & EMOTION 2015.1025707: pp. 1-10., 2015
Kapornai K, Baji I, Kiss E, Dochnal R, Kovacs M, Vetró Á: Atypical early neurodevelopmental characteristics in childood onset depression-two case-control studies., EUR CHILD ADOLESC PSYCHIATRY (2015) 24 (Suppl 1):S1–S303 p.134. DOI 10.1007/s00787-015-0714-4, 2015
Kiss E; Kapornai K; Baji I; Halas K; Vetro A: Early risk factors of coronary heart disease among young adults with childhood onset depression., EUR CHILD ADOLESC PSYCHIATRY (2015) 24 (Suppl 1):S1–S303 p.146. DOI 10.1007/s00787-015-0714-4, 2015
Ilya Yaroslavsky ; Jonathan Rottenberg ; Lauren M. Bylsma ; J. Richard Jennings ; Charles George ; Ildikó Baji ; István Benák ; Roberta Dochnal ; Kitti Halas ; Krisztina Kapornai ; Eniko Kiss ; Attila Makai ; Hedvig Varga ; Ágnes Vetró ; Maria Kovacs: Parasympathetic nervous system activity predicts mood repair use and its effectiveness among adolescents with and without histories of major depression, Journal of Abnormal Psychology Volume 125, Issue 3, 1 April 2016, Pages 1-14, 2016
M. Kovacs, I. Yaroslavsky, J. Rottenberg, C. J. George, E. Kiss, K. Halas, R. Dochnal, I. Benák, I. Baji, A. Vetró, A. Makai A. and K. Kapornai: Maladaptive mood repair, atypical respiratory sinus arrhythmia, and risk of a recurrent major depressive episode among adolescents with prior major depression, Psychological Medicine 2016, 46, 2109–2119, 2016

 

Events of the project

 
2014-10-07 09:26:24
Résztvevők változása
2013-04-24 14:55:27
Résztvevők változása
Back »