Chemistry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
85358
Type PUB-I
Principal investigator Staar, Gyula
Title in Hungarian Kémia különszám
Title in English Chemistry
Keywords in Hungarian kémia, kutatás
Keywords in English chemistry, research
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)34 %
Ortelius classification: Organic chemistry
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)33 %
Ortelius classification: Physical chemistry
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)33 %
Ortelius classification: Biochemistry
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2011-01-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 0.900
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
2011 a Kémia Nemzetközi Éve lesz. Éppen egy századdal korábban, 1911-ben nyerte el Marie Curie a kémiai Nobel-díjat. Ugyanebben az évben dolgozta ki Rutherford híres atommodelljét, ekkor jutott van den Broek arra a gondolatra, hogy a periódusos rendszer és az atomok rendszáma között szoros kapcsolat áll fenn, Soddy pedig arra, hogy az atomsúly több szám átlaga is lehet.
Száz év alatt a kémia, miközben önálló tudományágként és alkalmazott diszciplínaként is jelentős utat járt be, a fizika mellett új partnereket talált – például az anyagtudományban, a biológiában, a környezettudományban.
A Kémia Nemzetközi Éve alkalmából, a Magyar Kémikusok Egyesületének szakmai támogatásával, a Természet Világa különszámot jelentet meg. Mivel a 2011-es magyar EU-elnökség arculatát – szakértők szerint – a prioritásként kezelt vízpolitika határozhatja meg, az összeállítás vezérfonalául a víz szolgál. Az írások azonban nem csak stratégiai fontosságú tényezőként állítják középpontba a vizet, hiszen anyagként, természeti erőforrásként, táplálékként, élőhelyként a víz alkalmat kínál a különböző tudományágak szimbiózisának érzékeltetésére is. A különszám emellett kitüntetett figyelmet szentel a hungarikumként számon tartott bor és élelmiszerek kémiájának.
Summary
The United Nations General Assembly declared 2011 as the International Year of Chemistry. It was just a century earlier, in 1911, that the Nobel Prize in Chemistry was awarded to Marie Curie. It was the same year when Rutherford developed his famous atomic model, van den Broek realized the close relation between the periodic table and atomic number and Soddy considered the atomic weight as an average.
During this century, chemistry—while following its own path as an individual discipline and as an applied science—has found new partners beside physics, for example, material science, biology, environmental science.
In order to celebrate the International Year of Chemistry, Természet Világa publishes a special issue with the professional support of the Hungarian Chemical Society. As water policy may shape the image of the Hungarian EU presidency in 2011, the main topic of this issue will be water. However, the articles will focus on water not only as a strategic element, since water—as a material, natural resource, food, and habitat—is capable to demonstrate the symbiosis of various disciplines. Besides, the special issue deals with the chemistry of wine and food considered as Hungarica.

 

Final report

 
Results in Hungarian
SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS A Természet Világa Kémia (Vízben, borban KÉMIA) különszámáról Az ENSZ-közgyűlés 63. ülésszaka 2008. december 30-án 2011-et a Kémia Nemzetközi Évének (International Year of Chemistry) nyilvánította. A Kémia Nemzetközi Éve alkalmából májusban megjelent különszámunknak a kémia egyik legelterjedtebb (talán legérdekesebb), különleges tulajdonságokkal rendelkező molekulája, a víz a főszereplője, de azt is szeretnénk megmutatni, hogy néhány hungarikum (bor és élelmiszer) előállításában milyen fontosak a kémiai folyamatok. A víz a Föld felületének mintegy 70%-át teszi ki, az élet minden szegmensében megjelenik. A víz a tengerek legfontosabb alkotója; jelentős tényező a biogeokémiai körfolyamatokban, a gyógyszergyártásban, az élőlények fejlődésében, a növények termesztésében. A víz előfordulása is számos problémát vethet fel; a vízben oldott hasznos és mérgező anyagok elválasztása, a szikes talajok kezelése, a hévizek hasznosítása, valamint a napjainkban bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa következményeinek elhárítása mind olyan feladat, amelyben ez az egyszerű, de különleges molekula „részt vesz”. Különszámunkban érzékeltetjük, hogy a víz nem csak a korrózióban játszik szerepet, hanem konzerválhat – és felette is van élet. A Kémia különszámunk 104 színes folyóiratoldalon, színes borítólapokkal jelent meg, és az országos terjesztőhálózatba kerülve minden érdeklődő számára elérhetővé vált.
Results in English
Report Természet Világa’s special issue on chemistry (Chemistry in water and wine) The United Nations General Assembly declared 2011 as the International Year of Chemistry. Our special issue, which was published on this occasion, focussed on water—one of the most prevalent and perhaps the most interesting molecule with special features. However, we also intended to demonstrate the importance of chemical processes in the production of some hungarica (wine and food). Water covers as much as 70 percent of the Earth’s surface, and appears in every segment of life. Water is the most important component of sea; an essential factor in the biogeochemical cycle, in the pharmaceutical industry, in the growth of living organisms, in plant production. Even the presence of water may pose various problems; and the separation of useful and toxic solutes, the treatment of saline soils, the utilization of thermal water, curing the consequences of the recent red mud disaster, etc. constitute a challenge where this simple but special molecule plays a role. In this issue, we also point to the fact that in spite of being a corrosive molecule, water may contribute to the preservation of some objects – and there is life even above it. The special issue on chemistry is published on 104 color pages, with color covers and is available through the national distribution network.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=85358
Decision
Yes

 

List of publications

 
Liptay György: Tisztelt Olvasó! Előszó, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Somlyódy László: A világ vízdilemmája, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Pavláth Attila: Dihidrogén-monoxid - barát vagy ellenség?, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Jánosi Imre: Egy korty tenger, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Papp Sándor: A víz biogeokémiai körfolyamatokban, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Szalay Luca: Menekülni csak előre lehet. 2011 - a Kémia Nemzetközi Éve, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Schiller Róbert: A víz, ha sugárzás éri, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Szabó András - Molnár-Gábor Dóra - Bokotey Sándor: Gyógyszerfejlesztés. A vízzel mindig számolnunk kell..., Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Zékány András: Szennyvízkezelés a Tevában, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Kiss János: A víz és az élőlények, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Cselőtei László: Ökológiai lábnyom a természetben és a termesztésben, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Bőhm András: Kopolya, tömpöly, telma: vizes élőhelyek Magyarországon, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Boros Emil: Szikes vizek különleges kémiai tulajdonságai és jelentősége. Szikes vizek a világban, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Sipos Péter: Mérgező és éltető kémiai elemek a vízben. Új tudományág születése a nyomelemek korában, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Ladányi László: Jég, ami ég. Metán-hidrátok, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Kontra Jenő: A hazai hévizek hasznosítása, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Szépvölgyi János: A vörösiszapról a vegyészmérnök szemével, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Kecskeméti Tibor - Keresztesy Árpád: A bor geológiája, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Miklósy Éva - Kerényi Zoltán: Tokaji borkülölegességek aroma-összetevőinek kémiai jellemzése, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Kállay Miklós - Nyitrainé Sárdy Diána: A bor fiziológiailag aktív vegyületei, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Tyihák Ernő - Király-Véghely Zsuzsa - Móricz M. Ágnes: Borok egészségvédő hatásai. Kémiai reakciók szerepe - kettős hatás, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Simonné Sarkadi Lívia: A biogén aminok az élelmiszerek minősítésében, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Csapó János: Élelmiszerek D-aminosav-tartalma, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Zsarnóczay Gabriella: A húsok kémiája, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Beck Mihály: A víz tudománya és áltudománya, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Lente Gábor: Szuperjég: világvége kémikus módra, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Schiller Róbert: Borszínű a tenger?, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Tóth János Attila: Folyami régészet, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Tráger Herbert: Hidakról általában és néhány érdekesség, Természet Világa Vízben, borban kémia különszáma, 2011
Back »