Fluid identification and filtration using morphologically controlled large networks of one dimensional nanostructures  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
85899
Type NNF2
Principal investigator Kukovecz, Ákos
Title in Hungarian Fluidumok azonosítása és szűrése egydimenziós nanostruktúrák kontrollált morfológiájú nagy hálózataival
Title in English Fluid identification and filtration using morphologically controlled large networks of one dimensional nanostructures
Keywords in Hungarian 1D nanostruktura, morfologia, szenzor, tisztitas, hálózat
Keywords in English 1D nanostructures, morphology, sensor, purification, network
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Applied and Environmental Chemistry (University of Szeged)
Starting date 2011-04-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 6.149
FTE (full time equivalent) 0.70
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatócsoportunk egydimenziós nanostruktúrákból összeállított új típusú szűrők fejlesztésével foglalkozik. Szűrőink szén nanocsövek és félvezető (pl. TiO2) és/vagy fémes vezető (pl. réz) nanoszálak hálózatainak kombinációjával készülnek, és képesek fluid környezetüket párolgási profil méréssel érzékelni, majd abból bizonyos komponenseket katalitikusan eltávolítani. Kutatásainkat 2009 áprilisa óta az OTKA és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatták az OTKA NNF 78920 projekt révén, így sikerült néhány érdekes új eredménnyel hozzájárulnunk a terület fejlődéséhez. Jelen pályázatban a támogatás 1 évvel történő meghosszabbítását kérjük, ami lehetővé tenné, hogy az eddigi tudományos eredményeket egy működő aktív szűrőbe kombináljuk, valamint hogy a kapcsolódó környezeti kockázati faktorok közül a szén nanocsövek levegőbeli koncentrációját kvantitatívan felmérjük.
Summary
Our research group develops novel filters engineered as networks of one dimensional nanostructures equipped with advanced sensing and contaminant destruction capacities. We focus on carbon nanotube networks combined with semiconductor (e.g. TiO2) and metallic (e.g. Cu) nanowires and use evaporation profile measurement for solvent sensing. OTKA and the Norwegian Financing Mechanism have funded our work since April 2009 through the project OTKA NNF 78920 and allowed us to make some new contributions to the field. The present proposal asks for the continuation of the financial support for one more year so that the scientific achievements can be combined into one useful active filter and the related environmental risks (human CNT exposure level) can be assessed.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA NNF2 85899 pályázat által 2011 áprilisától 2012 márciusáig biztosított támogatás lehetővé tette számomra, hogy a korábbi OTKA NNF projektemben létrehozott kutatócsoportot tovább működtessem. Csoportunk néhány egydimenziós nanoszerkezet szintézisét, módosíthatóságát és hálózatalkozó sajátságait tanulmányozta. Fontosabb eredményeink: 1) Kidolgoztunk egy alacsony hőmérsékleten is működő szén nanocső növesztési eljárást. 2) Kidolgoztunk egy új eljárást kétfémes nanoszálak készítésére. 3) Kialakítottuk a mérési protokollt a párolgási profilok meghatározásához, és ennek segítéséével egy oldószer adatbázis építettünk ki. Az eredetileg megjelölt projekt célok teljesültek, ám további munkara van szükség ahhoz, hogy a párolgási profil alapú oldószermeghatározás rutin technikává fejlődhessen. Jelen pályázat eredményeire építve adtam be 2012 tavaszán az OTKA NF és az MTA "Lendület" pályázataiat. Ezúton is köszönöm az OTKA és a Norvég Alap támogatását.
Results in English
The financial support provided by the OTKA NNF2 85899 project between April 2011 and March 2012 has allowed me to continue running my research group formed with the support of the predecessor OTKA NNF project. Our group studied the synthesis, modification and networking properties of selected one dimensional nanostructures. Our main results were: 1) Developing a low temperature carbon nanotube synthesis technique. 2) Developing the synthesis of bimetallic nano wires. 3) Establishing the measurement protocol, analysis tools and first usable solvent database for evaporation profile based solvent identification. Objectives defined in the original proposal were achieved, publication goals were met. More research effort is required to develop evaporation profile measurement into a routine analytical method. The results obtained have formed a major part of the background of my OTKA NF and HAS “Lendület” project applications submitted in Spring 2012. I am thankful to the OTKA and the Norwegian Fund for their support.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=85899
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mohl M, Dobo D, Kukovecz A, Konya Z, Kordas K, Wei JQ, Vajtai R, Ajayan PM: Formation of CuPd and CuPt Bimetallic Nanotubes by Galvanic Replacement Reaction, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C - NANOMATERIALS AND INTERFACES 115:(19) pp. 9403-9409. (2011), 2011
Daranyi M, Sarusi I, Sapi A, Kukovecz A, Konya Z, Erdohelyi A: Characterization of carbon thin films prepared by the thermal decomposition of spin coated polyacrylonitrile layers containing metal acetates, THIN SOLID FILMS 520:(1) pp. 57-63. (2011), 2011
Halonen N, Sapi A, Nagy L, Puskas R, Leino AR, Maklin J, Kukkola J, Toth G, Wu MC, Liao HC, Su WF, Shchukarev A, Mikkola JP, Kukovecz A, Konya Z, Kordas K: Low-temperature growth of multi-walled carbon nanotubes by thermal CVD, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 248:(11) pp. 2500-2503. (2011), 2011
R. Puskás, A. Sápi, A. Kukovecz, Z. Kónya: Comparison of nanoscaled palladium catalysts supported on various carbon allotropes, Topics in Catalysis, accepted for publication, 2012
Henrik Haspel, Noémi Laufer, Valéria Bugris, Rita Ambrus, Piroska Szabó-Révész, Ákos Kukovecz,: Water-induced charge transport processes in titanate nanowires: An electrodynamic and calorimetric investigation, J. Phys. Chem. C (2012) submitted for publication, 2012
G. Schuszter, N. Laufer, H. Haspel. Á. Tóth, D. Horváth, Z. Kónya, Á. Kukovecz: Fluid penetration into the pore structure of a carbon nanotube network, J. Phys. Chem C, under preparation, 2012
Á. Kukovecz: Evaporation profile based identification of organic solvents, Analytical Chemistry, in preparation, 2012
Back »