Comparative studies on the infections caused by fish-parasitic myxozoans (Ph: Myxozoa)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91054
Type K
Principal investigator Eszterbauer, Edit
Title in Hungarian Halélősködő nyálkaspórások (Ph: Myxozoa) okozta fertőzések összehasonlító vizsgálata
Title in English Comparative studies on the infections caused by fish-parasitic myxozoans (Ph: Myxozoa)
Keywords in Hungarian Myxobolus, Oligochaeta, pontyfélék, gazda specificitás, fogékonyság, élőhely preferencia
Keywords in English Myxobolus, Oligochaeta, cyprinids, host specificity, susceptibility, habitat preference
Discipline
Veterinary sciences (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Protozoan pathogens of animals
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Veterinary Medical Research Institute, HAS
Participants Marton, Szilvia
Molnár, Kálmán
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 10.235
FTE (full time equivalent) 4.86
state closed project
Summary in Hungarian
A nyálkaspórások (Ph: Myxozoa) a mikroszkopikus méretű hal-élősködők egy gazdaságilag jelentős csoportja. A nyálkaspórások kutatásának aktualitását a kétségtelen kórtani jelentőség mellett a rendkívül bonyolult fejlődési ciklusuk adja, melynek még napjainkban is vannak homályos, csak részben tisztázott pontjai. A nyálkaspórások esetében a gazda-felismerésnek és a gazdában való megtelepedésnek különleges jelentősége van, hiszen ez fejlődésük legkritikusabb szakasza. Éppen ezért a tervezett kutatómunka kísérletes része a nyálkaspórások gazdában való megtelepedésének és eltérő fogékonyságú férgekben zajló fejlődésének eddig nem vizsgált részleteire koncentrál. A természetes vízi és halgazdasági halakból gyűjtött nyálkaspórások vizsgálata során az eddig nem tanulmányozott fajok gazdakörének tisztázásával újabb adatokat gyűjthetünk hazai elterjedésükről, élőhelyi preferenciájukról. Eredményeink választ adhatnak arra, hogy a tavakban, vegyes kultúrában tenyésztett halfajok egyikének parazitás fertőzöttsége veszélyezteti-e a másik halfajt. Ugyancsak választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a természetes vizeket benépesítő halfajok hordoznak-e a tóban betegséget okozó nyálkaspórásokat. Várható eredményeink egy újabb fontos lépést jelenthetnek a végső cél, egy hatékony, nyálkaspórások elleni védekezési stratégia kifejlesztése felé.
Summary
Myxozoans (Phylum: Myxozoa) represent an economically notable group of microscopic fish parasites. Besides the apparent pathological importance, the research on myxozoans is justified by their extraordinarily complicated life cycle, with unclear and partially clarified areas to be resolved. For myxozoans, the host recognition and invasion has special importance, as this is the most critical step of their development. For that very reason, the experimental part of the planned project concentrates on the parasite invasion of the oligochaete host, and the early steps of the development in worms with distinct levels of susceptibility, which has not been studied as yet. In the course of the survey on myxozoans collected from fish in natural waters and fisheries in Hungary, we can collect further data on the geographic distribution and habitat preference of the parasites with the clarification of the host range of species yet to be studied. Our expected results may provide answer, as to the parasitic infection of a given fish species in a miscellaneous culture risks other fish species. We may also answer the question whether fish species in natural habitats are infected with myxozoans, which cause diseases in aquaculture. The prospective results of the planned research would mean another step forward to the ultimate goal that is the development of an effective protection strategy against myxozoans.
Back »