Community-building and the integration of minorities as a condition of successful state-building in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Voivodina and Kraina  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91061
Type K
Principal investigator Reményi, Péter
Title in Hungarian Közösségépítés és kisebbségi integráció mint a sikeres államépítés feltétele Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, a Vajdaságban és Krajinában
Title in English Community-building and the integration of minorities as a condition of successful state-building in Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Voivodina and Kraina
Keywords in Hungarian Nyugat-Balkán, kisebbségek, integráció, gazdaság, politika, társadalom
Keywords in English Western Balkans, minorities, integration, economy, politics, society
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: International relations
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Socio-economic research
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Local public economics
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent MTA Világgazdasági Kutatóintézet
Participants Dobos, Edgár
Gulyás, László
Hóvári, János
Juhász, Adrienn Lilla
Léphaft, Áron
Ludvig, Zsuzsa
M. Császár, Zsuzsa
Novák, Tamás
Pap, Norbert
Szemlér, Tamás
Szilágyi, Judit
Végh, Andor
Starting date 2008-10-01
Closing date 2013-10-31
Funding (in million HUF) 3.905
FTE (full time equivalent) 6.43
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás azt vizsgálja meg, lehetséges-e, s ha igen, miként a kisebbségek sikeres integrációja hosszú távon a volt Jugoszlávia négy, erősen megosztott térségében: Bosznia-Hercegovinában, Krajinában, a Vajdaságban és Koszovóban. Több dimenzióban kívánjuk megvizsgálni a folyamatokat mindegyik térségben, törekedve arra, hogy a hivatalos politikai deklarációkat és helyzetjelentéseket (mind az illetékes államok, mind a nemzetközi politikai élet szereplői részéről) folyamatosan összevessük a helyszínen tapasztalható valós állapotokkal és tendenciákkal. A kutatás fő értékét épp az adhatja, hogy a térséggel kapcsolatban általánosan ismert sztereotípiákon túl, illetve akár azokkal ellentétben mutathatja be a valós helyzetet (a kisebbségek integrálásának, autonómiájuk fenntartásának és bővítésének, az etnikai sokszínűség helyreállításának politikai, társadalmi és gazdasági feltételeit, illetve adott esetben akadályait). Tekintettel a vizsgált problémakör összetett voltára, a kutatás interdiszciplináris jellegű, közgazdasági, politikatudományi és szociológiai vizsgálatokat szintetizál, s kiemelt fontossággal bírnak benne a helyszínen végzett empirikus vizsgálatok (terepmunka).
Summary
The research examines the question whether (and if yes, how) the successful integration of minorities in four different parts of the former Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina, Krajina, Vojvodina and Kosovo) is possible on the long run. We would like to examine the processes in all areas in several dimensions, trying to compare official political declarations and reports (from the part of the states concerned as well as from the international community) to the real situation and tendencies on the spot. The main value of this research could be to provide detailed information on the real situation (concerning the political, social and economic conditions (or barriers) of the integration of minorities, of maintaining and strenghtening their autonomy, going far beyond (or being even in contrast with) widely known stereotypes. Taking into account the complexity of the analysed topic, the research is one of interdisciplinary character, synthesising analysis of economics, political science and sociology. Empirical research carried out on the spot (field research) plays an outstanding role in this process.

 

Events of the project

 
2011-10-05 15:00:12
Résztvevők változása
2011-07-05 15:19:20
Résztvevők változása
2011-02-01 13:00:16
Résztvevők változása
2011-01-27 13:28:26
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Szemlér Tamás
Új vezető kutató: Reményi Péter

A vezető kutató váltás indoka: egyéb elfoglaltság miatt nem tudja vállalni a projekt vezetését
Back »