Horace and the Ancient Aesthetics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91065
Type K
Principal investigator Hajdu, Péter
Title in Hungarian Horatius és az antik esztétikai gondolkodás
Title in English Horace and the Ancient Aesthetics
Keywords in Hungarian Horatius, eszétikai gondolkodás, irodalomelmélet, poétika
Keywords in English Horace, Aesthetics, literary theory, poetics
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Roman civilization
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Bolonyai, Gábor
Kárpáti, András
Kozák, Dániel
Krupp, József
Mayer, Péter
Tamás, Ábel
Starting date 2009-09-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 2.477
FTE (full time equivalent) 5.60
state closed project
Summary in Hungarian
A program a nemzetközi klasszika filológiában kialakult újabb irodalomértési tendenciák fényében próbálja meg újraolvasni a horatiusi Ars Poeticát, amely az európai irodalomtudományos gondolkodás egyik alapszövege. A kutatás nem korlátozódik az életmű autoreferenciális megjegyzéseinek elemzésére, hanem azt térképezi fel, hogyan működik a horatiusi költészet, ezért a horatiusi líra esztétikai szempontú elemzését is kezdeményezi. Azt vizsgálja tehát egyfelől, hogy milyen helyet foglal el Horatius elméleti reflexiója az antik esztétikai gondolkodás hagyományában, másfelől hogy az esztétikai gondolkodás hogyan viszonyul a horatiusi költészetben, elsősorban az ódákban megvalósuló esztétikumhoz.
Summary
The project’s aim is a re-reading and a re-evaluation of Horace’s Ars poetica, which might be regarded as one of the basic texts of western aesthetic thinking. The research does not exhaust in the analysis of the autoreferential texts and passages of the oeuvre, but tries to describe the nature of its aesthetic effect. Therefore the project tries to pave way towards an analysis of Horace’s lyric poetry from the viewpoint of aesthetic thinking. The first central topic is the place Horace has in the tradition of ancient aesthetic theory, while the second is the relation of aesthetic theory to the aesthetic effect realized in his poetry, first of all in the odes.
Back »