Folk hymns in written sorces and folk tradition: Passion plays from Csíksomlyó, historical Nativity plays, the Deák-Szentes manuscript (supplemented with the manuscript from Csíkcsobotfalva)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91066
Type PD
Principal investigator Kővári, Réka
Title in Hungarian Népénekek az írott forrásokban és a néphagyományban: csíksomlyói passiójátékok, történeti betlehemesek, a Deák-Szentes kézirat (kiegészítve a Csíkcsobotfalvi kézirattal)
Title in English Folk hymns in written sorces and folk tradition: Passion plays from Csíksomlyó, historical Nativity plays, the Deák-Szentes manuscript (supplemented with the manuscript from Csíkcsobotfalva)
Keywords in Hungarian népének, misztériumjáték, nótautalás, énekeskönyv, néphagyomány
Keywords in English folk hymn, mystery play, ad notam practice, songbook, folk tradition
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Ethnomusicology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Ethnology
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Starting date 2009-04-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 15.095
FTE (full time equivalent) 3.00
state closed project
Summary in Hungarian
Interdiszciplináris témám 3 részből áll.
Kiadásra előkészítem, lehetőség szerint megjelentetem a csíksomlyói kottás Deák–Szentes kéziratot, esetleg a Csíkcsobotfalvi kézirattal együtt. Népénektörténetünk egyik legjelentősebb forrásának teljes hozzáférhetővé tétele segíti a népzenei, dallamtörténeti, és a Kájoni Cantionaléval kapcsolatos kutatásokat, sőt a felsőfokú egyházzenei oktatás hasznos segédletévé is válhat.
Befejezem a mintegy másfél tucat történeti betlehemes Kilián István általi kritikai kiadás zenei munkálatait, a bennük található énekek, énekszövegek, utalások, és a betlehemes egyes részein (bármiféle utalás, jelzet nélkül) alkalmazható énekek felkutatását. Önálló tanulmányként összegzem kutatásaimat, ill. ha megjelenik a szövegkiadás, annak jegyzeteiben.
A pályázati cikluson túlmutató harmadik részterület az MTA Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoportjával való együttműködés folytatása. A Demeter Júlia, Kilián István és Pintér Márta Zsuzsanna által szerkesztett Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század 6. Ferences iskoladrámák sorozatban 2008-ban megjelenő első kötet zenei szakértőjeként, lektoraként folytatom a csíksomlyói passiójátékok zenei feldolgozását. A kb. 60 (magyar, latin és vegyes szövegű) passiót 6 kötetben közreadó sorozat 2. és 3. kötetének zenei jegyzeteit készítem el (csíki történeti és népzenei kották közlésével), a szövegátírások elkészültének függvényében. Az egyes kötetek kutatásait önálló tanulmányként is összegzem.
Summary
My interdisciplinary theme is three-folded.
I will edit the Deák-Szentes manuscript with music from Csíksomlyó, probably supplemented with the one from Csíkcsobotfalva. Publishing the significant music sources of the history of Hungarian folk hymns will contribute not only to research into folk music and the history of melody, as well as all investigation regarding Kájoni Cantionale, but also to the teaching of church music at higher levels.
I am going to accomplish my work regarding the music research of historical Nativity plays, with searching for and studying the songs, song texts, references to songs in the plays, and those without any references. Besides publishing the results of my research in the notes to the critical edition, ed. by István Kilián, I will summarize them in a self-contained study.
My third activity is continuing the work in the team of literary historians researching old Hungarian dramas in the Institute for Literary Studies. As expert and musical supervisor of the Passion plays in Csíksomlyó, I will contribute to the 1st volume of Old Hungarian Dramatic Relics, 18th century, No 6, Franciscan School Dramas, 2008, eds. by J. Demeter, I. Kilián and M. Zs. Pintér. In volumes 2 and 3 of the series introducing about 60 passion plays (with texts in Hungarian, Latin, or mixed languages), I will be responsible for the music notes by providing historical and folk musical notations for the texts. My findings to each volume will be released in respective studies.
Back »