Critical edition of Ferenc Kölcsey's Complete Works  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91067
Type K
Principal investigator Völgyesi, Orsolya
Title in Hungarian Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Title in English Critical edition of Ferenc Kölcsey's Complete Works
Keywords in Hungarian Kölcsey Ferenc, levelezés, nyelvészeti írások, kéziratkatalógus, megyei iratok, kritikai kiadás
Keywords in English Ferenc Kölcsey, correspondence, linguistic and philosophical papers, Catalogue of manuscrpits, political papers, critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Hungarian literature
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Political history
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Bene, László
Kalla, Zsuzsa
Onder, Csaba
Schmal, Dániel
Szabó G., Zoltán
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 3.009
FTE (full time equivalent) 8.24
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat Kölcsey Ferenc életműve kritikai igényű kiadásának folytatásához kér támogatást. Az utóbbi években az OTKA támogatásával folyó kutatások nyolc kötet megjelentetését segítették elő, a 19. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotójának szépirodalmi munkái (versei, szépprózai művei) mellett tudományos igényű, jegyzetelt formában napvilágot láttak levelei, esztétikai, valamint erkölcsi-pedagógiai dolgozatai, politikusi működésének bizonyos dokumentumai is. Az életmű-kiadás teljessé tételéhez van szükség a munka folytatására: ebben a pályázati ciklusban a levelezés további (1834 és 1836 közötti) kötete, nyelvészeti írásai, filozófiai művei és az 1832-36-os országgyűlést előkészítő bizottsági munkálatok (operátumok) Szatmár megyei állásfoglalásának Kölcseytől kidolgozott anyagai készülnének el, valamint a Kölcsey-kéziratkatalógus átdolgozására és kibővítésére is sor kerülne. Ezekben a kötetekben számos eddig kiadatlan Kölcsey-szöveg látna napvilágot, így jelentősen bővülne a Kölcsey életmű szövegkorpusza. Másrészt a már eddig ismert szövegek is új megvilágításba kerülhetnének a gondos filológiai munkát igénylő jegyzetapparátus elkészítésével. Az eddig gyakorlatnak megfelelően ezek a művek is kötet formájában a kritikai kiadást gondozó Universitas Kiadónál jelennének meg. A tervezett kötetek elkészítése interdiszciplináris együttműködésre épül, s a munka egésze is több tudományág (irodalomtörténet, történettudomány, nyelvtudomány, filozófiatörténet, jogtörténet) érdeklődésére tart igényt. Kölcsey életművének kritikai kutatása alapkutatás, amely a nemzeti kultúra egésze szempontjából kiemelkedő jelentőségű.
Summary
We apply for funds to proceed with the complete and critical edition of Ferenc Kölcsey's ouevre. In recent years OTKA subsidies have enabled us to publish eight volumes containing Kölcsey's poetry, fiction, correspondence, aesthetical and ethical-pedagogical papers, as well as documents related to his political activities, all in annotated forms according to the scholarly standards. To complete the edition in the forthcoming term we plan to publish the next volume of his correspondence covering the period between 1834 and 1836, his linguistic and philosophical papers, the preparatory documents to the 1832-36 diet that Kölcsey elaborated on behalf of Szatmár county. We also plan to enlarge and revise the catalogue of his manuscripts. In all these volumes many of his yet unpublished texts would be unearthed. On the other hand the philological elaboration and the annotations would throw new light upon some of Kölcsey's well known text as well. The forthcomig volumes also would be published by the Universitas Publishing House. The work in progress is based on interdisciplinary contributions, involving scholars from the fields of literary history, historiography, linguistics, philosophy, law. As being one of the most significant authors in the nineteenth century, the critical edition of Kölcsey's ouevre is of highest importance concerning the national cultural heritage.
Back »