Critical Edition of the Complete Works of János Arany  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91076
Type K
Principal investigator Korompay, János
Title in Hungarian Arany János kritikai kiadása
Title in English Critical Edition of the Complete Works of János Arany
Keywords in Hungarian költészet, műfordítás, népdal, levelezés, bibliográfia
Keywords in English poetry, translation, folk-song, correspondence, bibliography
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)95 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Ethnomusicology
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Bolonyai, Gábor
Csörsz, Rumen István
Gönczy, Monika
Hász-Fehér, Katalin
Paraizs, Júlia
Rudas, Péterné
Szilágyi, Márton
Török, Erzsébet Zsuzsanna
Varga, Pál
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 2.473
FTE (full time equivalent) 10.00
state closed project
Summary in Hungarian
A 2010-től 2013-ig tartó időszak az Arany János kritikai kiadása című OTKA-kutatás (K 60635) ötödik ciklusa lesz; az első 1994-ben kezdődött. Arany János összes műveinek XVII. kötetét már megjelentettük (2004). Fő céljaink a következők: Az 1862–1865 és az 1866–1882 közötti levelezést tartalmazó XVIII. és XIX., valamint a lapszéli jegyzeteket közlő XX. és XXI. kötet kiadása (Universitas Kiadó). A XXII. kötet befejezése: ez a Kodály Zoltán és Gyulai Ágost által sajtó alá rendezett Népdalgyűjtemény kibővített kiadása. Az Arany János-bibliográfia publikálása és kiegészítése a Debreceni Egyetemi Könyvtár honlapján. A lírai költemények és balladák feldolgozásának folytatása három kötetben: I. 1825–1850; II. 1851–1861; III. 1862–1882. A kisebb elbeszélő költemények, a Shakespeare- és az Arisztophanész-fordítások sajtó alá rendezésének elkezdése újabb kötetekben.
Summary
The period from 2010 to 2013 will be the fifth term of the OTKA project Critical Edition of the Complete Works of János Arany. The first term began in 1994, and the first volume we published was volume 17, in 2004. The main objectives of the project are as follows:
We want to publish volume 18 and 19 comprising Arany’s correspondence between 1862–1865 and 1866–1882, volume 20 and 21 comprising Arany’s marginalia by Universitas Press. We shall finish the volume 22, an enlarged edition of János Arany’s Collection of Folk-Songs, originally published by Zoltán Kodály and Ágost Gyulai. We are planning to publish and to complete the Bibliography of János Arany, containing items since 1971, on the homepage of the Library of the Debrecen University. We shall continue to work on the lyrical poems and ballads in three subsequent volumes: vol. 1, 1825–1850; vol. 2, 1851–1861; vol. 3, 1862–1882. We shall start working on a revised critical edition of Arany’s epic poems, the translations of Shakespeare and Aristophanes.
Back »