Consortional assoc.: Arthistorian and archeometrical research of haban ceramics from public and private collections in Hungary to prepare database and catalogue  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91077
Type K
Principal investigator Bajnóczi, Bernadett
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Title in English Consortional assoc.: Arthistorian and archeometrical research of haban ceramics from public and private collections in Hungary to prepare database and catalogue
Keywords in Hungarian kerámia, habán, anabaptista, újkeresztény, fajansz, archeometriai kutatás
Keywords in English ceramic, Haban, anabaptist, neochristian, faience, archeometrical research
Discipline
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)55 %
Ortelius classification: Art history
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Ortelius classification: Mineralogy
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Geochemical Research HAS
Participants May, Zoltán
Tóth, Mária
Starting date 2010-03-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 1.710
FTE (full time equivalent) 3.21
state closed project
Summary in Hungarian
A konzorciális társpályázat célkitűzése a magyarországi köz- és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák (16. század vége - 18. század közepe) anyagtani szempontú archeometriai kutatása. Az eredmények a Magyar Nemzeti Múzeummal és az Iparművészeti Múzeummal közös konzorciális pályázat keretében létrejövő számítógépes kerámia-adatbázisba és szakkatalógusokba épülnek be. Az anyagvizsgálatot a múzeumi és magángyűjtemények darabjai mellett a hazai irodalomban eddig kevésbé figyelembe vett régészeti leletanyagra - többek között a Sárospatak-Héce új tervezett ásatásának kerámiaanyagára - is kiterjesztjük.
A kerámia-alaptest és a máz ásványtani-geokémiai szempontú kutatása hozzájárul a kerámiák készítéstechnikájának részletes feltárásához (pl. felhasznált alapanyagok, kiégetési fázisok száma és hőfoka), amelyek alapján a technológia és az anyaghasználat időbeli és térbeli alakulása nyomon követhető. Külön hangsúlyt fektetünk a kék és sárga mázú kerámiák készítési technológiájának tisztázására.
Az ismert származási helyű kerámiák és a régészeti leletanyag vizsgálati eredményei alapján meghatározhatók az egyes készítési központok kerámiaanyagára jellemző specifikumok, a különféle származási helyű kerámiák közti anyagtani különbségek. Ezáltal lehetővé válik az ismeretlen vagy bizonytalan eredetű kerámiák származási helyének (proveniencia) megállapítása.
A tényleges készítési időpont és az edényre festett dátum azonosságának igazolására tervezzük a kerámiák termolumineszcens kormeghatározását (másolatok, hamisítványok kimutatása).
Summary
The aim of the joint project proposal is to perform archeometric research on Haban ceramics (from end of 16th cent. to mid 18th cent.) originated from public and private collections of Hungary. Results will be incorporated into a computer database and museum catalogues prepared in the framework of the consortial project together with the Hungarian National Museum and the Museum of Applied Arts. Investigations will be performed on ceramics of museum and private collections as well as on archaeological artefacts – among them artefacts from the planned excavations of Sárospatak-Héce -, the latter usually gained little attention in the Hungarian research.
The mineralogical-geochemical study of the ceramic body and glaze will contribute to the detailed reconstruction of the production technology of Haban ceramics (e.g. used raw materials, number and temperature of firing phases); as well as the temporal and spatial variation of technique and material use can be traced. Special emphasis will be placed on clarification of the production technology of blue and yellow glazed ceramics.
Based on studies on ceramics of known provenance and archeological artefacts the characteristics of pottery of each production centre can be determined and the material differences of the ceramics of various provenance can be revealed. This can help to find out the provenance of ceramics with unknown or ambiguous origin.
Thermoluminescent age determination of selected ceramics is planned to prove whether dates indicated on the vessels are identical with the time of production (detection of copies and fakes).
Back »