Development of measuring methods for detection of very small surface mass movements  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91083
Type K
Principal investigator Mentes, Gyula
Title in Hungarian Mérési módszerek kifejlesztése nagyon kicsi felszíni tömegmozgások kimutatására
Title in English Development of measuring methods for detection of very small surface mass movements
Keywords in Hungarian tömegmozgás, gyorsulás, mikroszeizmika, zaj, megelőzés
Keywords in English mass movements, acceleration, microseismics, noise, prevention
Discipline
Geodesy (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geodesy
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
Participants Eperné Pápai, Ildikó
Győri, Erzsébet
Kalmár, János
Starting date 2010-04-01
Closing date 2014-03-31
Funding (in million HUF) 7.962
FTE (full time equivalent) 2.57
state closed project
Summary in Hungarian
A földcsuszamlások a kőzetek, törmelékes kőzetek vagy földtömegek lejtőirányú mozgása, melynek térbeli és időbeni kiterjedése széles skálán mozoghat. A tömegelmozdulások nagysága, sebessége és gyorsulása a lejtő stabilitását jellemezheti. Ezek a mozgások, ha idejében kimutathatóak, képesek egy nagyobb lejtőtömeg közelgő leszakadását vagy lecsúszását jelezni. A geodéziai mérési módszerek felbontása és pontossága nem elegendő a hirtelen bekövetkező tömegmozgásokat megelőző kicsiny elmozdulások detektálására. Mostanáig a jelenség statikus megfigyelése és elemzése volt jellemző, kevés kutatás foglalkozik a váratlan eseményeket megelőző dinamikus folyamatokból nyerhető információk vizsgálatával. A project célkitűzése olyan módszer kidolgozása, melynek segítségével kicsiny, véletlenszerű elmozdulások (gyorsulások) mutathatók ki gyorsulásmérő, dőlésmérő és akusztikus emisszió mérésének eszközeivel. A projekt eredményei egy korai földcsuszamlás előrejelző rendszer alapjául szolgálhatnak.
Summary
Landslides are slope movements of rock, debris or earth, which may cover a wide range of spatial and temporal scales. The magnitude, velocity and acceleration of displacements can characterize the stability of the slope. These movements, if detected previously, may be suitable to indicate impending catastrophic failure of a slope mass. The resolution and the accuracy of geodetic measuring methods are rather low to detect very small movement changes preceding the abrupt mass movements. Up to now observation and analysis methods were applied in static sense and in the case of dynamic processes and it was slightly investigated what kind of information can be obtained from the processes preceding slope events. The basic idea of this project is to elaborate how to detect very small abrupt displacements (accelerations) by accelerometers, tiltmeters and acoustic emission measurements. The results of the project can be served as a basis of a landslide early warning system.
Back »