Chemical and visual stimuli in communication of pest and beneficial insects and their host organisms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91087
Type K
Principal investigator Tóth, Miklós
Title in Hungarian Kártevő és hasznos rovarok ill. gazdaszervezetük kommunikációjában szereplő kémiai és vizuális ingerek
Title in English Chemical and visual stimuli in communication of pest and beneficial insects and their host organisms
Keywords in Hungarian kémiai kommunikáció, kémiai ökológia, szemiokemikáliák, kairomonok, feromonok, csalogató anyagok, színpreferencia rovarok, rovar-tápnövény kapcsolat
Keywords in English chemical communication, chemical ecology, semiochemicals, kairomones, pheromones,attractants, colour preference, insects, insect-host plant relationships
Discipline
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)10 %
Ortelius classification: Carbon chemistry
Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness) (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Participants Csonka, Éva
Koczor, Sándor
Vuts, József
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 15.862
FTE (full time equivalent) 8.80
state closed project
Summary in Hungarian
Jelen pályázatunkban célul tűzzük ki a rovar/rovar ill. rovar/tápnövény kapcsolatok kommunikációjában az információhordozó szerepét játszó vegyületek felfedezését, és kémiai szerkezetük azonosítását, valamint a kommunikációban szerepet játszó vizuális ingerek hatásának vizsgálatát önmagukban, ill. a kémiai ingerekkel kombinálva. Ezidáig aránylag kevés publikáció foglalkozott a kémiai és vizuális ingerek együttes hatásának vizsgálatával. Munkánk egyedi lesz atekintetben, hogy a kérdés tanulmányozását számos rovartaxonra kiterjedően vizsgáljuk. Fő kísérleti objektumok lesznek a szipókás rovarok, cserebogarak, pattanóbogarak, bagolylepkék, gyümölcskártevő molyok, ill. a hasznos fátyolkák egyes fajai.
E rovarok kommunikációs mechanizmusainak feltárása nemcsak fontos alaptudományos felismerésekre vezethet az élő szervezetek és azok népességei “működésének” tekintetében, hanem lehetővé tehetik a kommunikáció mesterséges megzavarását, ami mezőgazdaságilag fontos fajok esetében alapját képezheti új, szelektív védekezési eljárások kidolgozásának.
Munkánk folyamán tovább folytatjuk nemzetközi együttműködéseinket a szakterület vezető laboratóriumaival. A kutatásban 2 PhD hallgató vesz részt, további 1 PhD / egyetemi végzettségű hallgató új alkalmazását tervezzük. A kémiai ökológiai kutatásokhoz szükséges infrastruktúra célszerű működtetése jelentősen javulna Intézetünkben, különösen a CLSA (illatvisszafogásos) készülékek és a speciális gázkromatográfiás készülék alkalmazásával, melyre az új pályázat fedezetet ad.
Csalogató hatású, új vegyületszerkezetek felderítése esetén a tudományos újdonságot folyamatos innovációs láncon keresztül 2-3 éven belül bevezetjük a gyakorlati alkalmazásba, az előrejelzésben használható csapdakészítmény kifejlesztésével, amit a termelők számára az Intézetünkben működő, non-profit CSALOMON® csapdacsalád keretein belül teszünk elérhetővé.
Summary
The present project aims at discovering and elucidating compounds serving as information-carrying stimuli in insect/insect and insect/host plant relationships, and studying the effect of visual communication stimuli when presented separately or in combination with chemical simuli. So far only a limited number of publications dealt with the parallel study of both chemical and visual stimuli. Our studies will be quite unique in the sense that we plan to study combinations of both types of stimuli at a broader circle of taxons at the same time. Principal experimental insects would include plant sucking Hemiptera, scarab beetles, click beetles, noctuid moths, orchard pest microlepidoptera and the beneficial lacewings.
Understanding the mechanisms of communication of these insects would yield not only important basic insights into the functioning of living organisms and their populations, but also would make possible interfering with communication processes, which, in case of agriculturally important insects, would form the basis of new and selective control measures.
In the project we shall continue our international cooperations with several leading groups of the field. In the project 2 PhD students participate. New employment of 1 PhD / undergraduate student is planned. Keeping in working order of infrastructure of research in chemical ecology at our Institute will benefit from funding, especially the CLSA apparata and the special gas chromatographic system.
In case of discovery of novel attractants the new scientific information will directly be applied in the development of monitoring traps within 2-3 years which will be made available to growers through the CSALOMON® trap family (non-profit service of Plant Protection Intstitute, HAS).
Back »