Creation of a New Urban Development Model? Transition and Globalization in Hungarian New Town Areas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91088
Type K
Principal investigator Szirmai, Viktória
Title in Hungarian Egy új városfejlődési modell szerveződése? Átmenet és globalizáció a magyarországi ún. új városokban és térségeikben
Title in English Creation of a New Urban Development Model? Transition and Globalization in Hungarian New Town Areas
Keywords in Hungarian újvárosok, globális hatások, átmenet, új város fejlődési modell
Keywords in English new towns, global effects, transition, new urban development model
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Urban sociology
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Social geography
Panel Society
Department or equivalent MTA Szociológiai Kutatóintézet
Participants Kovács, Szilvia
Laki, Ildikó
Váradi, Zsuzsanna
Starting date 2010-03-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 4.017
FTE (full time equivalent) 3.57
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás fő célja, hogy tudományos eszközökkel feltárja a magyar (úgynevezett poszt-szocialista) „új városokban ” és térségeikben az 1990-es évek második felétől kibontakozott területi társadalmi folyamatok jellegzetességeit, a poszt szocialista új városi fejlődéstörténeti adottságok, illetve a polgári átmenet, a modernizáció, a globalizáció meghatározó hatásmechanizmusai szerint.

A kutatás keretében a magyarországi poszt-szocialista új városok esetében kiderülnek a történetileg meghatározott területi társadalmi sajátosságok mai megnyilvánulásai, valamint a globális fejlődés sajátosságaiban szerveződött új területi társadalmi trendek, s mindezek alapján a történeti folyamatokban és a globális átmenetben szerveződő – egyéb város típusoktól eltérő – sajátos városfejlődési modell lehetősége, annak főbb területi és társadalmi sajátosságai.

A kutatás arra a tudományos problémára is választ keres, hogy létrejött-e a magyar városhálózatban egy sajátos, történetileg és a mai folyamatok által kondicionált új típusú városfejlődési modell, amely a mai átalakulások révén integrálódott a nyugat európai új városfejlődési modellekbe.
Summary
The main goal of the research is to explore the spatial, social characteristics of the Hungarian (post-socialist) „new towns” and their areas in the second half of the 1990s, determined by the socialist development mechanism and the transition, modernization and globalization processes.

The research will verify the historically determinated spatial, social factors of theHungarian new towns and the new global spatial, social trends, especially the possibility of a special urban development model, which is integrated into theWestern European new urban development models.
Back »