GRADUALIA  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91090
Type K
Principal investigator Kiss, Gábor
Title in Hungarian GRADUALIA
Title in English GRADUALIA
Keywords in Hungarian Gradualia, repertoárvizsgálat, tartalomjegyzék, hagyományvizsgálat, ideális repertoár, digitális kiadás
Keywords in English Gradualia, repertory analysis, mass, indices, ideal repertory, digital publication
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Church music
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: History of the Christian church
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Participants Csomó, Orsolya
Czagány, Zsuzsa
Gilányi, Gabriella
Kecskésné Papp, Ágnes
Starting date 2010-05-01
Closing date 2014-04-30
Funding (in million HUF) 8.983
FTE (full time equivalent) 3.56
state closed project
Summary in Hungarian
A középkori zsolozsmarepertoárok összehasonlító kutatása mögött messze elmarad a misehagyományok hasonló vizsgálata. Emögött részben az a tapasztalat húzódik meg, hogy utóbbiak általában véve egységesebbek, s az univerzalitás versus lokalitás témakör számára kevesebb tapasztalati anyagot kínálnak. Ez csak részben igaz, a misehagyományok is sok ágra bomlanak, az egyes egyházmegyék, lokális szokásrendek sajátos arculatú repertoárokat alakítottak ki, amelyek az egységes elemek mellett számos variábilis pontot tartalmaznak. Ezek átfogó vizsgálata azonban nehézségekbe ütközik. Míg az officiumkutatást olyan nemzetközi jelentőségű projektek és adatbázisok segítik, mint a Cantus Index és a hazai CAO-ECE, a miserepertoárok kutatója főként egyedi munkákra, forráskiadásokra és könyvtári kutatásokra támaszkodhat. Ezen próbált változtatni a Régi Zenetörténet Osztály, amikor megkezdte a legfontosabb magyarországi miseforrások tartalomjegyzékének
elkészítését. A jelen pályázat egyik célja e munka szisztematikus bővítése, kiterjesztése más -- elsősorban közép-európai -- hagyományokra. Emellett egy olyan liturgikus sablon kidolgozását tervezzük, amely a liturgikus funkciók és az ünnepek sorrendjének (numerikus) rögzítésével lehetővé teszi a források, illetve tradíciók
összehasonlítását. E tekintetben mintául szolgál a CAO-ECE rendszere. További cél a feldolgozott anyag online elérhetővé, kutathatóvá tétele. Az online változat hasonló funkciót töltene be, mint a zsolozsmaforrások esetében a sokak által használt, nemzetközi presztizsű Cantus Index. A projekthez publikációs tervek kapcsolódnak:
a) egyes kiválasztott miseforrások kiadása CD-ROM-on; b) egy-egy misehagyomány több forrás alapján leszűrt ideális repertoárjának kritikai kiadása.
Summary
The comparative research of medieval mass traditions lags behind that in the area of the office. Partly it is due to the experience that mass repertories are more uniform and, as a consequence, offer less empirical observations for the topic of Universality versus Locality. However, it is only partly true: also the mass traditions have several branches. The individual dioceses and local uses had different repertories with different physiognomy which, apart from the stable elements, contained numerous variable points as well. Yet, a comprehensive study of them could be carried out only with difficulty. While the study of the offices is supported by advanced projects and online databases such as the Cantus Index and CAO-ECE, scholars of the mass repertory must be satisfied with individual studies, source editions and personal studies in the libraries. Members of the Department of Early Music tried to change this situation by starting to make detailed (electronic) inventaries of the most important Hungarian manuscripts for the mass. One of the aims of the present application is a systematic extension of this work to further -- primarily Central European -- traditions. In addition to this, we intend to develop a stereotyped liturgical template, which, by the (numeric) fixation of the liturgical functions and the order of feasts, could make it possible to compare sources and traditions. In this respect CAO-ECE would serve as a model. One of the further aims is to make the source indices available online for international research. The online version would function as a counterpart to the prestigeous Cantus Project which is devoted to the office repertory. Publishing plans connected to the project: a) complete edition of single manuscripts using digitized facsimile images and electronic methods; b) critical edition of the 'ideal repertory' of selected mass traditions based on the analysis of several sources.

 

Events of the project

 
2011-02-23 13:00:51
Résztvevők változása
Back »