Enabling the in-beam Mössbauer facility to perform low temperature measurements, and application for studying modified noble metal catalysts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91093
Type K
Principal investigator Lázár, Károly
Title in Hungarian In beam Mössbauer-spektroszkópiás mérőrendszer továbbfejlesztése alacsony hőmérsékletű mérésekre és alkalmazása módosított nemesfém katalizátorok vizsgálatára
Title in English Enabling the in-beam Mössbauer facility to perform low temperature measurements, and application for studying modified noble metal catalysts
Keywords in Hungarian Mössbauer-spektroszkópia, katalizis, arany, iridium,
Keywords in English Mössbauer spectroscopy, catalysis, gold, iridium,
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nuclear chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences
Participants Belgya, Tamás
Borkó, László
Horváth, Anita
Stichleutner, Sándor
Starting date 2010-07-01
Closing date 2014-06-30
Funding (in million HUF) 5.941
FTE (full time equivalent) 5.18
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt keretében az Izotópkutató Intézetben kialakítás alatt álló, in beam Mössbauer spektroszkópiás mérőhelyet szeretnénk alkalmassá tenni alacsony hőmérsékletű mérések (4.2 K) elvégzésére, továbbá az így továbbfejlesztett mérőrendszert kívánjuk alkalmazni nemesfém tartalmú módosított katalizátorok vizsgálatára 197Au és 193Ir spektroszkópiával.
Az in beam mérőrendszer fő elemei már rendelkezésünkre állnak. 197Au spektroszkópiás méréseket már végeztünk a berendezéssel 77 K-en. Többféle izotópon és a jelenleginél sokkal nagyobb hatékonysággal lehetne a módszert alkalmazni, ha a méréseket alacsony hőmérsékleten (cseppfolyós He-mal - 4.2 K-en) is el tudnánk végezni. A kialakított mérőrendszer nemzetközi szempontból is unikális lenne, hasonló mérőberendezés pillanatnyilag csak Japánban működik.
A továbbfejlesztett mérőrendszert az intézetben folyó, nemesfém tartalmú módosított katalizátorok vizsgálatára kivánjuk alkalmazni. Arany tartalmú hordozós katalizátorokon a fémes fázis kialakulásának lépéseit ill. az esetleges ötvözetképződés fázisait kívánjuk követni palládiummal is adalékolt mintákon. Ir-mal módosított zeolitkatalizárorokon az iridium stabilizálódását, kölcsönhatásait az egyéb módosítókkal (pl. Ga) kívánjuk közvetlenül tanulmányozni.
A tervezett mérések hozzásegithetnek fontos katalitikus reakciók mechanizmusainak pontosabb értelmezéséhez.
Summary
The planned project would principally contribute to the completion of the in beam Mössbauer facility by providing a mean to perform low temperature (4.2 K) measurements. Furthermore, studying of supported and modified noble metal catalysts is intended by the upgraded facility performing measurements with 197Au and 193Ir spectroscopies.
The main parts of the system are already at our disposal. Preliminary measurements have already been performed with 197Au at 77 K. The efficiency of the measurements could significantly be improved and the circle of studied isotopes could noticeably be increased by extending the measuring range to liquid He temperature. The upgraded system would be unique in an extent (on our knowledge only one similar facility has been in operation in Japan).
Complementing study of noble metal containing, two component supported catalysts is intended by the improved facility. A variety of these type of catalysts has been studied at our institute recenly. Among these we would like to reveal the stages of formation of metallic phases, and steps of occasional alloy formation in Au-Pd systems. In addition we intend to identify the states of iridium present in modified zeolite system (Ga/H-ZSM-5).
The novel informations collected by the in beam technique are expected to contribute to revealing details of mechanisms of important catalytic reactions.
Back »