A complex survey of invasive pests and their natural ennemies along highway margins in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91104
Type K
Principal investigator Kiss, Balázs
Title in Hungarian Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén
Title in English A complex survey of invasive pests and their natural ennemies along highway margins in Hungary
Keywords in Hungarian transzekt, új kártevők megjelenése, elterjedése
Keywords in English transect, monitoring, arthropods
Discipline
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Participants Basky, Zsuzsa
Fetykó, Kinga Gabriella
Jenser, Gábor
Kádár, Ferenc
Koczor, Sándor
Kozár, Ferenc
Nagy, Barnabás
Neidert, Dóra
Szentesi, Árpád
Szita, Éva
Starting date 2011-02-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 3.064
FTE (full time equivalent) 11.23
state closed project
Summary in Hungarian
Az újonnan betelepedő kártevők növekvő száma napjainkban a hazai növényvédelem egyik fő kihívását jelenti. A potenciális kártevők minél korábban történő felderítése, majd terjedésük, ökológiai veszélyességük nyomonkövetése elengedhetetlen az ellenük történő védekezésre való felkészüléshez. Az autópályák szegélyzónája kiváló lehetőséget biztosít számos ízeltlábú csoport egyidejű, országos szintű, intenzív nyomonkövetésére. Kutatásunkban az M1, M3, M5, M7 autópályák alkotta ökológiai folyosók (transzektek) mentén, összesen több, mint 50 ponton végeznénk gyűjtéseket egységesített módszerekkel. A kutatási téma számos taxonra kiterjed: mintegy tucatnyi invazív kulcsfajokon (pl.: Metcalfa pruinosa, Nezara viridula, Harmonia axyridis) túlmenően az autópálya szegélyek ízeltlábú-együtteseinek komplex megismerésére is törekszünk. A pályázat viszonylag sok résztvevőt fog össze, akik az alábbi csoportokat dolgozzák föl: Thysanoptera, Orthoptera, Auchenorrhyncha, Aphidoidea, Coccinellidae, Bruchidae, Araneae, Heteroptera, Carabidae. A gyűjtések anyagát más taxonok szakértői számára is hozzáférhető módon tároljuk. A tervezett kutatás számos invazív faj terjedéséről nyújtana egyszerre országos szintű képet, ugyanakkor az újonnan megjelenő kártevők detektálására is módot ad. Az alkalmazott kutatási modell egy későbbi, nagyobb skálaszinten tervezett EU pályázat alapjául is szolgálna.
Summary
The increasing number of newly introduced pests is nowdays one of the main challenge for plant protection. The detection of the presence of new potential pests, as well as the monitoring of their spread and their ecological aptitudes is necessary for preparing ourselves to take protection mesures. Highway margins offer an excellent opportunity to build up an intensive, countrywide monitoring system for a high number of arthropod species. In our project we would use the ecological corridors of highways M1, M3, M5, M7 and M0 as transects, altogether with more than 50 sampling sites. Samplings would be carried out by standardised methods. The project has a complex approach in sense of the involved taxa: apart from the designated invasive species (Metcalfa pruinosa, Nezara viridula, Harmonia axyridis etc.), the arthropod assemblages of highway margins would also be investigated. The project involves a relatively high number of experts, who will focus on the following groups: Thysanoptera, Orthoptera, Auchenorrhyncha, Aphidoidea, Coccinellidae, Bruchidae, Araneae, Heteroptera, Carabidae. The samples will be available also for specialists of other taxa. The project would give a picture of the dynamisme of spreading of a number of invasive species on a countrywide scale, and at the same time it may lead to the detection of newly introduced species. The research model may serve for base for a future EU project proposal.
Back »