Acoustical, cognitive and neural basis of stress processing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91113
Type PD
Principal investigator Honbolygó, Ferenc
Title in Hungarian A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
Title in English Acoustical, cognitive and neural basis of stress processing
Keywords in Hungarian beszédfeldolgozás, prozódia, szóhangsúly, eseményhez kötött agyi potenciálok, akusztika
Keywords in English speech processing, prosody, word stress, event-related brain potentials, acoustics
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech) (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Psycholinguistics
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Starting date 2011-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 0.000
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
A beszéd prozódiai jellemzőinek feldolgozása a pszicholingvisztika kevéssé kutatott témái közé tartozik. A prozódiai jellemzők közül a hangsúly különösen érdekes a pszichológia számára, mivel ahogy Fónagy Iván fogalmaz: a hangsúly „lélektani kategória : a hangsúlyélmény tehát nem a hallószervben, hanem a központi idegrendszerben alakul ki a hangjelenség alapos, de gyors és öntudatlan elemzése nyomán." (Fónagy, 1958, 23.o.).

Jelen kutatás három témára koncentrál a hangsúllyal kapcsolatban. Az első a hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzőket érinti, és célja, hogy egy produkciós vizsgálatban megállapítsuk, hogy mely akusztikai jellemzők - intenzitás, alapfrekvencia és specifikusan az eddig a hangsúllyal kapcsolatban alig vizsgált amplitúdó moduláció - járnak együtt leginkább a hangsúllyal.

A kutatás második témája a hangsúlyfeldolgozás neurokognitív hátterének vizsgálata az eseményhez kötött agyi potenciálok (EKP) módszerével. A kísérlet során azt a korábbi vizsgálatainkban felállított hipotézist vizsgáljuk tovább, hogy a hangsúly feldolgozását absztrakt hangsúly template-ek segítik, amelyek a hangsúlymintázat sértése során a változásdetekció alapjául szolgálnak.

A harmadik kutatási téma a hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzők szerepe a hangsúly detekciójában. Egy EKP kísérletben azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló akusztikai jellemzők közül melyek azok, amelyek a leginkább fontosak a hangsúlyélmény létrejöttében.
Summary
The processing of prosodic features of speech is a scarcely studied topic of psycholinguistics. Among the prosodic features stress is especially interesting for psychology, because as pointed out by Iván Fónagy: stress is a “psychological category: the experience of stress is formed not in the auditory organ, but in the central nervous system, as a result of a thorough albeit fast and unconscious analysis of the sound.” (Fónagy, 1958, p.23.)

The present project focuses on three topics related to stress. The first topic concerns the acoustical features of stress, with the aim of determining which acoustical features - intensity, fundamental frequency, and specifically the amplitude modulation rarely studied in relation with stress - correlate better with the stress.

The second topic of the project is the study of the neurocognitive basis of stress processing using the method of event-related brain potentials (ERPs). The aim of the experiment is to further investigate the hypothesis suggested in our previous studies, which assumes that the processing of stress is aided by abstract stress templates, forming the basis of change detection when the stress pattern is violated.

The third topic is the role of acoustical features in the detection of stress. In an ERP study we investigate which of the available acoustical cues are more important in the experience of stress.
Back »