Comparative study on the autecology of common Psammotettix spp (Homptera: Cicadellidae)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91126
Type K
Principal investigator Kiss, Balázs
Title in Hungarian Psammotettix fajok (Homoptera: Cicadellidae) összehasonlító autökológiai vizsgálata
Title in English Comparative study on the autecology of common Psammotettix spp (Homptera: Cicadellidae)
Keywords in Hungarian csíkos gabonakabóca, agrobiont kártevő, tápnövény, fejlődésmenet, vírusátvitel, wdv
Keywords in English agrobiont, host plant, vector, life cycle, WDV
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute, HAS
Participants Tholt, Gergely
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-07-31
Funding (in million HUF) 4.007
FTE (full time equivalent) 2.83
state closed project
Summary in Hungarian
A mezei kabócák (Cicadellidae) családjába tartozó Psammotettix nemzetség fajai hazánk legáltalánosabban elterjedt kártevői közé tartoznak. A csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus (Dahlbom 1850)) gabonaféléink egyik domináns floémszívó kártevője, jelentős gazdasági károkat okoz a búza törpülés vírus (Wheat dwarf virus) egyetlen ismert vektoraként is. Míg szántóföldi kultúrákban szinte kizárólag a P. alienus faj fordul elő, addig állandó gyepborítású legelőkön, kaszálókon, gyümölcsösök gyepszintjében más fajok, így a P. confinis (Dahlbom 1850), illetve a P. kolosvarensis (Matsumura 1908) az uralkodóak.
A tervezett vizsgálatokban a három faj tápnövénykörét, fejlődésmenetét és vírusátviteli képességét hasonlítanánk össze, elsősorban tenyészedényes kísérletekre alapozva. A várható eredményektől előrelépést remélünk a P. alienus faj szántóföldi kultúrákban tapasztalt kiugró sikerességének magyarázatában. Ugyanakkor a fajok biológiájáról szerzett ismeretek hozzájárulhatnak a P. alienus és az általa terjesztett kórokozók elleni hatékonyabb védekezési módszerek kidolgozásához.
Summary
Psammotettix spp. (Homoptera, Cicadellidae) are among the most abundant floem feeding pests in Hungary. Psammotettix alienus (Dahlbom 1850) has a pre-eminent economical importance in cereals, as the only known vector of Wheat dwarf virus (WDV), causing serious dammages in Central and Northern Europe. P. alienus is highly dominant among Psammotettix spp. in arable lands in various crops, while permanent grasses, meadows and pastures are typically dominated by other congeneric species, such as P. confinis (Dahlbom 1850) or P. kolosvarensis (Matsumura 1908).
In the present project we propose to compare the host range, life history elements and virus transmission efficiency of the three above-mentioned Psammotettix species, with the goal of establishing an explanation for the overwhelming succes of P. alienus in dominating the arable land crops. The result of the proposed project may contribute to a more effective protection against P. alienus and WDV.





 

Events of the project

 
2011-11-02 09:14:12
Résztvevők változása




Back »