Fine-scale neighborhoods in plant communities: a comparative functional approach  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91134
Type K
Principal investigator Bartha, Sándor
Title in Hungarian Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités
Title in English Fine-scale neighborhoods in plant communities: a comparative functional approach
Keywords in Hungarian társulásszerveződés, fajcserék, mikrohabitat, növényi tulajdonságok, szomszédsági diverzitás, vegetációdinamika
Keywords in English assembly rules, micro-habitats, neighborhood diversity, plant traits, species turnover, vegetation dynamics
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)70 %
Biodiversity, conservation biology and genetics, invasion biology (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Functional Ecology (HAS Institute of Ecology and Botany)
Participants Horváth, András
Molnár, Zsolt
Virágh, Klára
Starting date 2008-09-01
Closing date 2012-10-31
Funding (in million HUF) 13.532
FTE (full time equivalent) 1.92
state closed project
Summary in Hungarian
A “szomszédsági diverzitás” jelentősége, hogy segítségével operatív kapcsolat teremthető számos, eddig jórészt elkülönülten vizsgált kutatási terület (pl. a populációk dinamikájának térben explicit szimulációs modellezése, a kisérletes populációbiológia, a kisérletes társulástan, és a statisztikus ökológia) között. Új típusú, sorozatvizsgálatokra is alkalmas mintavételi eljárások tesztelését és kifejlesztését tervezzük. Ezek segítségével a domináns és a szubordinált fajok szomszédsági diverzitását fogjuk összehasonlítani nagy számú, kontrasztosan különböző szervezettségű gyeptípusban, ill. jellemző ökológiai gradiensek mentén. A talált társulás-szerveződési összefüggéseket funkcionális szempontból növényi vitális attributumok és funkciós csoportok segítségével fogjuk értelmezni. Módszertanunk, fejlesztendő új módszereink, ill. a mikro-élőhelyek vizsgálata során nyert tapasztalataink a természetvédelemben és a restaurációs ökológiában alkalmazhatók majd. A projektbe MSc és PhD hallgatókat is bevonunk, sőt bekapcsolásuk érdekében elméleti és terepi kurzusokat is tervezünk. Munkánk során három külföldi kutatóhellyel fogunk együttműködni.
Summary
The concept of plant neighbourhood diversity provides an operational linkage among several research areas including spatially explicit individual based modelling of population dynamics, experimental population and community ecology, and the statistical analysis of vegetation. We will develop and test a new standard sampling protocol and will develop a methodology for surveying neighbourhood diversity experienced by dominant-, codominant-, and intrinsically subordinate species in a wide range of grasslands. Our comparative studies with specific trait-based structural analyses will produce new types of assembly and disassembly rules along environmental and land-use gradients. Patterns of functional plant neighbourhoods have implications for conservation and restoration practice where the primary aim is to manage microhabitats. Our methodology and the related new standard sampling protocol will also be applicable during restoration of damaged ecosystems (e.g. mining areas) or abandoned agricultural fields as well as in conservation management. The project will provide opportunities for MSc and PhD students. Furthermore, we will organize theoretical and field courses in the related topics. We have collaborations with three foreign universities for developing database of plant traits and functional types, and for testing sampling techniques.

 

Events of the project

 
2011-02-21 09:37:54
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Funkcionális Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
Back »