Aszód–Papi földek Late Neolithic site: Connection between East and West  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91139
Type K
Principal investigator Kalicz, Nándor
Title in Hungarian Aszód–Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között
Title in English Aszód–Papi földek Late Neolithic site: Connection between East and West
Keywords in Hungarian késő neolitikum, Lengyel-kultúra, Tisza-kultúra, Spondylus, csonteszköz, kerámia nyersanyag, cserekapcsolatok, kronológia, település, temetkezés, társadalom
Keywords in English Late Neolithic, Lengyel culture, Tisza culture, Spondylus, exchange, settlement structure, burial ritual, society, chronology, bone tools
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Kovács, Katalin
Siklósi, Zsuzsanna
Tóth, Zsuzsanna
Starting date 2008-10-01
Closing date 2012-07-31
Funding (in million HUF) 7.415
FTE (full time equivalent) 8.48
state closed project
Summary in Hungarian
Aszód–Papi földek a Kárpát-medencei késő neolitikum európai jelentőségű lelőhelye, ahol egy nagy kiterjedésű település és a hozzá tartozó „temető” 224 sírja került elő. A leletanyag a Tisza- és a Lengyel-kultúra anyagi kultúrájának, szokásainak keveredését, szimbiózisát tükrözi. A pályázat során e kapcsolatrendszer és a lelőhely egykori központi, regionális szerepét szeretnénk interdiszciplináris módszerekkel vizsgálni.
A lelőhely földrajzi helyzetének köszönhetően fontos összekötő kapcsot jelent a Kárpát-medence keleti és nyugati régiója között. A két világ találkozása nemcsak az anyagi kultúra elemeiben, hanem a településszerkezet és a temetkezési rítus elemeiben is tetten érhető. A kapcsolatrendszer régészeti vizsgálatát elsősorban a kerámianyersanyag és a tengeri kagylóékszerek eredetének természettudományos meghatározásával szeretnénk alátámasztani. A település használatának hossza erőteljesen befolyásolja a feltárt temetkezések és a településstruktúra értelmezését, a becsült lélekszámot, és ebből kifolyólag a társadalomrégészeti következtetéseket, ezért a lelőhely központi, regionális szerepének értékeléséhez radiokarbon adatok szükségesek. Emellett az egykori környezet rekonstruálása és a csonteszközök használatának kutatásával a lakókörnyezetre és életmódra utaló fontos információkat szeretnénk kapni.
Az új (elsősorban természettudományos) vizsgálati módszerek bevonásával szeretnénk Aszód modern, színvonalas publikációját elkészíteni.
Summary
Aszód-Papi földek, where an extensive Late Neolithic settlement and 224 graves of its „graveyard” were found, is one of the most important archaeological sites in Europe. The finds represent the mixture of the Tisza and Lengyel Culture. The aim of this research is to analyse the connections and the regional role of the site that it played in those times with interdisciplinary methods.
The site was an important link between the eastern and western region of the Carpathian basin due to its geographical position. The meeting of the two Cultures can be detected not only in the material culture, but in elements of the settlement structure and burial rites as well. We want to support archaeological investigation of the connection-system by scientific analysis of the origin of pottery and seashell ornaments. The length of use of the settlement strongly influences the interpretation of settlement structure and burials, so the estimated number of inhabitants and the social archaeological conclusions, therefore the consideration of regional role of the site radiocarbon dates will be necessary. Moreover, we want to gain information about the lifestyle and living area with environmental reconstruction and analysis of the use-wear on the worked bone-tools.
We would like to prepare the manuscript of a modern publication of this site, Aszód-Papi földek, with the help of these new scientific analyse-methods.
Back »