Culture contacts in the borderland of taiga and steppe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91140
Type PD
Principal investigator Sántha, István
Title in Hungarian Egyenlőségi viszonyok, hierarchikus kapcsolódások. Interetnikus kapcsolatrendszerek kommunikációs stratégiái a füvespuszta és tajga határán a Bajkál-tó környékén élő evenkik és burjátok példáján
Title in English Culture contacts in the borderland of taiga and steppe
Keywords in Hungarian szociálantropológia, kommunikáció, tajga, füvespuszta, állattartók, vadászok, Bajkál-tó,
Keywords in English social anthropology, communicative strategies, taiga, steppe, cattle breeders, hunters, Baikal region
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Starting date 2009-07-01
Closing date 2013-01-31
Funding (in million HUF) 14.958
FTE (full time equivalent) 2.70
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás keretében egy helyi interetnikus kapcsolatrendszer kultúraközi kommunikációs stratégiáit kívánom elemezni. A három vizsgálatba vont nép a helyi etnikus hierarchia különböző szintjeit képviseli. A kutatás elsősorban az evenkikre irányul, mivel ők vannak a legkevesebben. Előző kutatásaim a térségre vonatkozó tapasztalatai, nyelvtudásom, kutatási eredményeim és a mindmáig megoldatlan kérdések arra ösztönöztek, hogy olyan területet válasszak majd egyéves terepmunkám helyszínéül, ahol az evenkik helyi burját többségi társadalmi közegbe vannak ágyazva. Természetszerűleg az államalkotó és a bürokratikus rendszert adó orosz társadalom hatásától sem lehet eltekinteni. Jellemző a helyi kultúrára, hogy már évszázadok óta együtt élnek a különböző etnikumok, az interetnikus kapcsolatoknak hosszú hagyománya van a Bajkál-vidéken. Az evenkik egy egyenlőségen alapuló társadalmi szerveződési formát gyakorolnak mindennapjaikban, de a szomszédos hierarchián alapuló többségi társadalmakkal való együttélés elengedhetetlenné teszi, hogy hierarchikus rendszer jellemvonásait és stratégiáit felidéző társadalmi szerkezetet is gyakoroljanak. Az evenkik e „kettős társadalom szerveződése” a tervezett kutatás tárgya. Azt kívánom a projekt keretében megfigyelni, hogy hogyan tud egy egyenlőségi viszonyokat ápoló etnikai csoport megmaradni a többi szomszédos, hierarchián alapuló társadalom gyűrűjében.
A kutatás módszertani keretét, mind a terepkutatás, mind a feldolgozás során, Gregory Bateson eredendően kulturális kontaktusok leírására alkotott schismogenezis elmélete adja.
Kutatásom eredményeként egy olyan könyvet kívánok publikálni, amely alapján nemcsak a helyi viszonyokat lehet sajátosan (evenki szempontok bevonásával) megérteni, és a magyar őstörténet tajgai-füvespusztai kérdésfeltevését lehet gyakorlati meggondolásokkal megtölteni, de talán ennél is fontosabb, hogy a jelen, hierarchiára épülő civilizált társadalom egyenlőségi viszonyokon alapuló kommunikációs mechanizmusai is egyértelműbben lesznek megfigyelhetőek és értelmezhetőek. Pályázatomban a majdani könyv módszertani keretét és egyes fejezeteit mutatom be.
Summary
The Evenki of Eastern Buryatia never avoided the contact with members of other communities, such as Chinese, Buryats and Russians. This contact has a long history of several centuries of both fighting and peaceful trading. The Evenki are an indigenous hunter community living in the contact zone between steppe and taiga. I argue that the Evenki elaborated a special form of integration into Russian-Buryat society that prevents their assimilation and helps them to maintain their social organisation even without hunting as a dominant social activity. This is quite a complex phenomenon, which has characteristics of a self-corrective system with divergent circuits devoted to communication within the system itself and communication with the outer world. I use the cybernetic concept of schismogenesis of Gregory Bateson to study processes of complementary and symmetrical differentiation (Bateson 1958, Bateson 1972) that by balancing each other out help to keep the system on the edge between processes of assimilation and isolation. Without this mutual balancing these processes would destroy the Evenki community.

I am turning to the committee to support my project because I would like to study the interethnic communicative strategies between egalitarian Evenki and the surrounding hierarchical communities. I am going to write a book about my experiences among hunters-gatherers and cattle breeders in the borderland of taiga and steppe around Lake Baikal. This can be useful to observe and understand the egalitarian communicative strategies in the western societies generally based on hierarchical relationships.
Back »