Evolutionary games on graphs  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91143
Type K
Principal investigator Szabó, György
Title in Hungarian Evolúciós játékok gráfokon
Title in English Evolutionary games on graphs
Keywords in Hungarian evolúciós játékelmélet, statisztikus fizika
Keywords in English evolutionary game theory, statistical physics
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)80 %
Ortelius classification: Statistical physics
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Ortelius classification: Population biology
Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness) (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Physics
Department or equivalent MTA Research Institute for Technical Physics and Materials Science
Participants Szolnoki, Attila
Vukov, Jeromos
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-04-30
Funding (in million HUF) 5.610
FTE (full time equivalent) 4.69
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatási program keretében a statisztikus fizika fogalmainak és módszereinek alkalmazásával olyan sokszereplős evolúciós játékokat tanulmányozunk, ahol a játékosok egy rács vagy gráf pontjain helyezkednek el. A játékosok értelmezésétől függően a vizsgált modellek egy általános matematikai keretet biztosítanak a biológiai (ökológiai), közgazdaságtani és társadalmi jelenségek vizsgálatához. Legfontosabb célunk azon általános tulajdonságok felderítése amelyek a társadalmi diemmáknál, a ciklikus dominanciáknál és a társulások szerveződése során jellemzik a rendszerek viselkedését. Tanulmányozni szeretnénk, hogy milyen folyamatok jelennek meg és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, amikor a rendszert a valósághűbb leírás érdekében bonyolítjuk. A modellvizsgálatokkal párhuzamosan továbbfejlesztjük és általánosítjuk a nemegyensúlyi statisztikus fizika módszereit.
Summary
Evolutionary games with players located on the sites of a lattice or graph will be investigated using the concepts and tools of statistical physics. Depending on the interpretation of players these models provide a general mathematical background for the considerations of biological (ecological), economical and social problems. Our main purpose is to study the general features appearing for the social dilemmas, cyclic dominances, and competing associations. We wish to clarify some effects of increasing complexity when making the systems more practical, complex and real. This research requires the continuous development and extension of methods originated from non-equilibrium statistical physics.

 

Events of the project

 
2009-01-05 12:04:50
Résztvevők változása
Back »