Conductivity Modulation of ZnO Nanowires by Bioreceptors (CoMoNano)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91147
Type K
Principal investigator Nguyen, Quoc Khanh
Title in Hungarian Vezetőképesség moduláció ZnO nanoszálakon bioreceptorokkal
Title in English Conductivity Modulation of ZnO Nanowires by Bioreceptors (CoMoNano)
Keywords in Hungarian Nanoszál, növesztés, bioreceptor, bio-funcionalizálás, moduláció
Keywords in English Nanowires, growth, bioreceptor, biofuncionalization, conductivity modulation
Discipline
Electronic Devices and Technologies (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Informatics and Electrical Engineering
Department or equivalent MTA Research Institute for Technical Physics and Materials Science
Participants Balázsi, Csaba
Erdélyi, Róbert
Kurunczi, Sándor
Pongrácz, Anita
Volk, János
Vonderviszt, Ferenc
Starting date 2009-01-01
Closing date 2012-12-31
Funding (in million HUF) 12.820
FTE (full time equivalent) 6.33
state closed project
Summary in Hungarian
Napjainkban hatalmas igény lép fel a biológiai és más kémiai anyagok detektálására: minél érzékenyebb, gyorsabb, okosabb szenzorokra van szükség az életminőség, illetve a biztonság javítása érdekében. Bio-kompatibilis nanostruktúrák alkalmazásával lehetőség nyílik ezigénynek a kielégítésére, hiszen az érzékelő elem méretének csökkenésével nő a felület/ térfogat aránya, miáltal nő a környezet változására való érzékenysége is. A jelen pályázat célja, hogy elősegítse azoknak a folyamatoknak a megértését, amelyek meghatározzák a gazdaságos, alacsony hőmérsékletű vizes kémiai módszerrel növesztett vékony (~30nm) ZnO nanoszálaknak a minőségét és bioreceptorokkal való funkcionalizálását. Tervezzük a detektálandó biológiai elemek köthetőségének, valamint bioreceptorokkal ellátott nanoszál érzékenységének vizsgálatát különböző tulajdonságú bio-mollekulákkal. A kutatás eredményeként egy, biológiai molekulákra érzékeny, megbízható, gyors érzékelési eljárás fejlesztése várható.
Summary
Nowadays, there is an enormous demand on detection of biological and chemical species: more sensitive, faster, more reliable and smarter sensors are required for improving life quality and safety. Biocompatible nanostructures are to be applied in sensorics to fulfill this demand, because with the decrease in the dimension of the sensing elements, its surface-to-volume ratio increases giving rise to higher sensitivity to changes of the environment. The present project aims at a better understanding of those key processes, which control the quality of very thin (~30nm) ZnO nanowires grown by the economical, low temperature aqueous chemical technique, and functionalized by bioreceptors. We plan to study the effect of analyte binding and check the sensitivity of functionalized nanowires using target molecules of widely different characteristics. As a final result, the development of a highly sensitive, reliable biosensing scheme for real-time detection of biological species in aqueous solution can be expected.
Key words: Nanowires, growth, bioreceptor, biofuncionalization, conductivity modulation

 

Events of the project

 
2010-06-02 16:15:07
Résztvevők változása
2009-07-27 10:52:43
Résztvevők változása
Back »